התפקידים, הסמכות והאחריות של מטה המשרד, מטה המחוז,
מפקחי מוסדות החינוך ומנהליהם
 
1.9
מניעת פגיעה של עובדי הוראה בתלמידים דורשת שותפות של כל גורמי
הניהול, החל מהמטה ועד למנהל המוסד. לכל בעלי התפקידים דלהלן יש
תפקיד משמעותי בטיפול באירוע של פגיעת עובד הוראה בתלמיד
וביצירת אקלים המעודד תקשורת בונה בין המבוגרים לתלמידים בתוך
המערכת:
מטה המשרד אחראי על -
 
 1.9.1
קביעת המדיניות, הכללים והנהלים המחייבים המופיעיםבחוזר המנכ"ל;
 
 
פיתוח חומרים שיסייע בהטמעתו במערכת החינוך;
 
 
העמדת גורמים מקצועיים לסיוע   
חקירה והמלצה להעמדה לדין משמעתי על ידי הממונה על המשמעת;   
השעיה על ידי המנכ"ל;   
טיפול בהפסקת עבודתו של מורה לאחר מתן פסק דין על הרשעתו
בפגיעה בתלמיד;
 
 
ריכוז נתונים במאגר מידע אודות מקרי האלימות בידי הממונה על
המשמעת;
 
 
הפצת נתונים פעם בשנה למנכ"ל המשרד ולמנהלי המחוזות לצורך
מעקב אחר המורים המופיעים ברשימה, למידת הנושא והפקת לקחים
ומעקב אחר שינוי מגמות.
 
 
מטה המחוז אחראי על -   1.9.2
הטמעת המדיניות, הכללים והנהלים הנוגעים למניעת פגיעה של מורים
בתלמידים;
 
 
הפצת הנתונים בקרב הפיקוח וגיבוש מדיניות המחוז בתחילת כל שנת
לימודים;
 
 
ייזום דיון במקרים של פגיעה במסגרת מפגשי הפיקוח לצורך למידה
והפקת לקחים
 
 
ריכוז נתונים של דיווחים אודות מורים פוגעים;   
ייזום פנייה למנכ"ל בעניין השעיית מורה;   
דיווח לממונה על המשמעת על עברה שלא חלה עליה חובת דיווח.   
מפקחי מוסדות החינוך אחראים על -   1.9.3
הטעמת החוזר בקהיליית מנהלי מוסדות החינוך;   
סיוע למנהלים בטיפול באירוע של פגיעת עובדי הוראה בתלמיד;   
סיוע למנהלים בגיבוש מדיניות כוללת לגבי אורח חיים מוסדי המונע
פגיעה של עובדי הוראה בתלמידים;
 
 
תמיכה במנהלים בתהליך הטיפול באירוע של פגיעת עובד הוראה
בתלמיד וסיוע להם;
 
 
יידוע הגורמים הרלוונטיים בהתאם להוראות בחוזר זה;   
ניהול מקרה של פגיעת עובד הוראה בתלמיד כאשר החשוד כפוגע הוא
המנהל עצמו;
 
 
עריכת שיחות בירור עם עובד הוראה החשוד כפוגע (במקרים שלא חלה
עליהם חובת דיווח), התראה בו ומעקב אחריו
 
 
סיוע למנהל בקביעת פעולות מתקנות למורה הפוגע כמענה אפשרי
לפגיעה.
 
 
מנהל המוסד החינוכי אחראי על -   1.9.4
התערבות כוללת למניעת אלימות הממוקדת גם במניעת אלימות של
אנשי צוות;
 
 
הובלת תכנית למניעת אלימות;   
הטמעת עקרונות החוזר בקרב הצוותים בבית הספר;   
יצירת מסגרות שתאפשרנה לצוות המורים להתמודד עם מצבי קושי;   
פרסום עיקרי ההוראות בחוזר בקרב התלמידים והוריהם;   
טיפול באירוע של פגיעת עובד הוראה בתלמיד על פי הנהלים.
 
 


להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003