נספח 6 דוגמה למכתב שישלח המנהל להורי התלמידים
הורים יקרים,
כידוע לכם בית הספר שם לו למטרה לפעול לצמצום רמת האלימות ולבניית
אקלים חינוכי חיובי המבטיח לכל באי בית הספר תחושת מוגנות ושייכות.
מדובר בתהליך חינוכי קבוע ומתמשך שבמהלכו תלמידים ומורים מרגישים
כי הם מוערכים ומכובדים, וכל זאת בתוך מסגרת של גבולות ברורים
ומוסכמים.
המורים מתמודדים עם מטלות ועם קשיים. הקשיים מקורם גם בשינויים
מהותיים בהתנהגויות התלמידים ובפיחות בסמכותם ובמעמדם של המבוגרים
בחברה משתנה. מערכת החינוך רואה את עצמה מחויבת לפעול לחיזוק מעמדו
של המורה ולסייע לו בהתמודדות עם המציאות החברתית המורכבת של
תלמידיו, והמורה מצדו מחויב לשמש דמות חינוכית משמעותית עבור התלמיד
ומודל חיובי להפנמה. מיותר לציין כי כל פגיעה בתלמיד - מילולית, פיזית או
מינית - אינה עולה בקנה אחד עם מודל זה, ומקומה לא יכירנה בתוך מערכת
חינוכית.
בחודש פברואר 2003 יצא משרד החינוך בחוזר מנכ"ל המתייחס לנושא
פגיעת עובדי הוראה בתלמידים. החוזר מבהיר את המובן מאליו: מורה
בישראל מחויב לשמור על כבודו, על שלומו ועל ביטחונו של כל תלמיד ולמנוע
פגיעה בו. המשרד רואה בחומרה רבה כל פגיעה של עובד הוראה בתלמיד
וגיבש נוהל לטיפול באותם מקרים חריגים של פגיעה בתלמיד.
כמי ששותפים לנו בחינוך התלמידים ובהבטחת שלומם ורווחתם אני פונה
אליכם בבקשה לסייע לצוות המורים למלא את תפקידם המורכב. אתם
מוזמנים לפנות אליי ולהיעזר בי או בסגן המנהל הכללי או ברכזי השכבות
כדי לפתור קונפליקטים או ליידע אותנו אודות פגיעה שנעשתה בילדכם.
בית הספר יעשה את כל אשר ביכולתו לצמצום כל גילוי אלימות הן של
תלמידים בינם לבין עצמם והן של אנשי צוות בתלמידים.

להמשך החוזר

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/6(ב), ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003