תרבות 10.
תרבות תורנית 10.7
פרסומי האגף לתרבות תורנית 10.7‎-3
 
ירושלים באמונה ובאמנות, מאת נעמי
קאסוטו
 
1.
בחוברת 14 ציורים ואיורים שנושאם המשותף "ירושלים".
נעמי קאסוטו הקדימה לכל ציור ואיור דברים על האמן ועל
יצירתו.
בחוברת גם מאמרו של פרופ' אהרון הראל פיש, "היהדות
והרעיון האמנותי", שהתפרסם בספר "אמנות ויהדות" בעריכת
דוד קאסוטו. הקדמות לחוברת נכתבו על-ידי הרב יוחנן פריד,
בנושא "ירושלים, אמונה ואמנות", ועל ידי נעמי קאסוטו,
בנושא "קווי ירושלים בציור וברישום".
בחוברת 43 עמודים, ומחירה 25 ש"ח.
 
 
 בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה, מאת פרופ' שמואלי ספראי 2.   
הספר, שיצא לאור בשיתוף עם "מרכז זלמן שזר לתולדות
ישראל", עוסק בתולדות החברה והתרבות בסוף ימי הבית
השני ובתקופת המשנה: ההנהגה היהודית העצמית, הקשרים
בין ארץ-ישראל לתפוצה, הבית והמשפחה, מצוות התורה בחיי
היום-יום, בית הכנסת, חינוך ולימוד תורה. בסוף הספר יש
ביבליוגרפיה נבחרת.
בספר 207 עמודים, ומחירו 40 ש"ח.
 
 
 
על יהדות ודמוקרטיה - הגות ו' - מאסף
למחשבה יהודית
 
3.
בספר שלושה מדורים: "בין דמוקרטיה ליהדות", "יהדות ודמוקרטיה"
ו"הלכה ודמוקרטיה". המדור הראשון כולל דיון שנפתח ומסתיים בדבריו
של ד"ר זרח ורהפטיג. בדיון משתתפים ב' צביאלי, ד"ר מ' פרידמן, ד"ר י'
בן שושן, הרב י' אריאל, פרופ' מ' ברויאר, הרב י' שביב, פרופ' א' שביד,
הרב פרופ' נ' א' רבינוביץ והרב שאר-ישוב כהן.
המדורים השני והשלישי כוללים מאמרים שחלקם ראו אור בבמות
אחרות. המאמרים נכתבו על-ידי פרופ' מ' אלון (2 מאמרים), פרופ' ד' י'
אלעזר, הרב פרופ' א' ברקוביץ, הרב ח' ד' הלוי, הרב י' עמיטל, הרב פרופ'
נ' רוטנברג, פרופ' א' רביצקי, י' אחיטוב וי' גייגר.
בספר 172 עמודים, ומחירו 40 ש"ח.
 
 


לרכישה: "ספר לכול" רח' הבנאי 32, חולון 58856, טל'
03‎-5580111
ו-35‎-1800‎-1800.


בברכה,


רונית תירוש

המנהלת הכללית


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/6, ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003