אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
הורים ותלמידים 2.3
התכנית הדרי"ם - הדרכת הורים, ליועצים ולמנהלי
בתי"ס יסודיים
2.3‎-1

כללי
התכנית הדרי"ם - הדרכת הורים - גורסת שמערכת החינוך צריכה לתת מענה
להורים המתלבטים בשאלות הנוגעות לחינוך ילדיהם. התכנית עוסקת במגוון
נושאים המעסיקים הורים, ומציידת את ההורים ואת המורים במגוון כלים
ישימים שנועדו לשפר את התקשורת עם התלמידים.
אופן הפעולה של התכנית
יועץ בית הספר עובר הכשרה מקיפה (112 שעות עם ציון) ומעביר את
התכנית למחנכי בית הספר (84 שעות עם ציון), והמחנכים מעבירים את
התכנית להורים של ילדי כיתתם. המבנה המיוחד של התכנית יוצר דיאלוג
חיובי ומפרה בין היועץ, המורים, ההורים והתלמידים, ונוצר קשר חיובי בין
המורים להורים. חדר המורים מתגבש סביב התכנים והשפה הייחודית של
התכנית. בעקבות יישומן של המלצות התכנית חל שיפור באקלים הכיתתי
והבית ספרי ומתחזק הקשר בין בית הספר לקהילה.
תמונת מצב
בשנת התשס"ג הצטרפו לתכנית למעלה מ-100 בתי ספר ברחבי הארץ. יועצי
בתי הספר עברו השתלמות מרוכזת, ועתה הם מנחים את מחנכי הכיתות בבית
ספרם. מחנכי הכיתות עתידים להעביר בהמשך השנה את התכנית להורים של
ילדי כיתתם.
ההשתלמויות הקרובות ליועצים ולמנהלים
בקיץ הקרוב תיפתחנה השתלמויות נוספות:
השתלמות ליועצים: התכנית נותנת בידי היועצים כלי המאפשר להם
להיענות להורים המבקשים ייעוץ והדרכה באשר לחינוך ילדיהם או
להורים המבקשים לדון ביחסי ילדיהם עם המורים.
 
- 
השתלמות למנהלי בתי ספר יסודיים: במטרה להכיר את התכנית, את
ייחודה ואת הכלים שהיא משתמשת בהם תיערך השתלמות בת יומיים
(16 שעות) למנהלי בתי ספר. ההשתלמות תתקיים בימים ראשון ושני,
י"ג ו-י"ד בתמוז התשס"ג, 13 ו-14 ביולי 2003.
 
- 


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר יוסף פרינץ, אגף שחר, משרד
החינוך,
טל' 02‎-5811311, פקס' 02‎-5811330.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/6, ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003