ארגון ומינהל
3.
רישום והעברות תלמידים 3.10
רישום למוסדות חינוך: המלצות להתמודדות עם בעיות
של רישום כוזב
3.10‎-2
לקראת הרישום לשנת הלימודים התשס"ד המנהלים מתבקשים לשוב ולעיין
בהמלצות שגובשו לרשויות המקומיות כדי לסייע להן בהתמודדות עם בעיות
של רישום כוזב למוסדות חינוך, שפורסמו בסעיף 3.10‎-8 של חוזר הוראות
הקבע סב/7(א).
יש לעשות כל מאמץ כדי למנוע חריגות לא מאושרות מאזורי הרישום.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל
הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/6, ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003