ארגון ומינהל
3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים "באו"ח" - אתר האינטרנט של המשרד
- ובאתרי היחידות
3.6‎-10
 
או"ח - אינטרנט ומידע חינוכי  1.
נתונים מרכזיים על מערכת החינוך בהתשס"ג
באתר מתפרסמת תחזית על מערכת החינוך בשנת התשס"ג. הנתונים
התפרסמו בפתיחת שנת הלימודים התשס"ג. נתוני האיסוף בפועל
מתעדכנים במהלך השנה.
 
 


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/uvdot/netunim.htm . 
אתרי היחידות  2.
אתר חפציב"ה בשפה הרוסית
תכנית חפציב"ה - חינוך פורמלי ציוני יהודי בברה"מ (לשעבר) -
ראשיתה בשנת התש"ן (1990), עם קריסת מסך הברזל, פתיחת
שערי ברה"מ וגל העלייה הגדול של יהודים לישראל. האתר מציג
מידע על התכנית, על בית הספר של יום א', על התכנית "שגרירי
חינוך" ועוד.
 
2.1
 
 


כתובת האתר בשפה הרוסית:
http://www.education.gov.il/heftziba/heftziba_rusit/reka.htm .האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
באתר האגף אפשר למצוא את תכנית הלימודים במחשבת ישראל בבית
הספר העל-יסודי הממלכתי.
 
2.2
 


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/machshevet
 
האגף לחינוך קדם-יסודי  2.3
 
היערכות גני הילדים לשעת חירום
המידע בנושא נכתב על-ידי האגף לחינוך קדם יסודי, בשיתוף עם אגף
שפ"י.
 
א.
 


אפשר למצוא את המידע בכתובות אלו:


- http://www.education.gov.il/preschool/h_herum.htm
- http://www.education.gov.il/preschool/herum_gan.htm
-
http://wwwl.education.gov.il/mankal/indux/sc2bk5_1_36.h
tm .

 
רבי-שיח שהועלו בפורום האגף
בפורום של אתר האגף לחינוך קדם-יסודי הועלו רבי-שיח בנושאים
האלה:
 
ב.
 
פתיחת שנת הלימודים התשס"ג  -   
עיצוב סביבה חינוכית  -   
שוויון הזדמנויות לשני המינים  -   
סיפורי מקרא בגן הילדים  -   
הגינה הלימודית-המשפחתית  -   
חינוך מוזיאלי בגן הילדים.  -   
מתוכננים הנושאים האלה:   
השפעת ההשתלמות על העבודה החינוכית בשדה  -   
שיתוף הורים בגני ילדים.
 
-   


כתובת הפורום:
http://www.education.gov.il/preschool/FORUM.HTM . 
סקר דעת גולשים  3.
הסקר פונה לגולשי האתר במטרה להתוודע לעמדות ולדעות של העוסקים
בחינוך בגיל הרך בנושאים המטופלים במערכת הקדם-יסודית.
הסקר הראשון עסק בהתייחסות הגולשים לדף האגף, גיליון 11, שהופץ
לאוכלוסיית הגננות בארץ בתחילת שנת הלימודים הנוכחית.
בימים אלה הועלה סקר עמדות ודעות בתחומי מדע וטכנולוגיה.
 
 


כתובת הסקר:
http://www.education.gov.il/preschool/seker_mada.htm .

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/6, ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003