תכניות לימודים 9.
דמוקרטיה ודו-קיום 9.2
יזמות משותפות של האגף לחינוך קדם-יסודי וערוץ
"הופ!"
9.2‎-2
 
דמוקרטיה בגני הילדים  1.
במסגרת שיתוף הפעולה בין האגף לחינוך קדם-יסודי לבין ערוץ "הופ!"
יופעל פרויקט "פרח למדינה" בגני הילדים גם בשנת הלימודים התשס"ג.
במסגרת זו ייצרו הילדים פרחים בצורת פסלים ויעניקו אותם למוסדות
ולגופים נבחרים. תהליך היצירה ילווה בהקניית מושגים מתחום
הדמוקרטיה.
כך יתוודעו הילדים לערכים כגון בחירות, בחירה, רוב, מיעוט, אחריות,
שיתוף פעולה, הקשבה, ויתור, בחירה וכלים לקבלת החלטות.
הפרויקט יקיף אלפי גנים, יתועד באתר האגף לחינוך קדם-יסודי,
http://www.education.gov.il/preschool, וישודר במסגרת
התכניות של ערוץ הילדים "הופ!".
 
 
 
"חדשות - הגנים בחדשות"  2.
"חדשות - הגנים בחדשות" היא יזמה של האגף לחינוך קדם יסודי וערוץ
"הופ!".
"חדשות הגנים" תשקפנה אירועים ותסקרנה פעילויות המתרחשות בגני
הילדים ברחבי הארץ שתשודרנה בערוך "הופ!".
ילדי הגנים יצולמו בפעילויות חברתיות-לימודיות, בפעילויות חקר,
במשחקים, בתהליכי פתרון בעיות ועוד. את חדשות הגנים יצלמו תלמידי
מגמות התקשורת והקולנוע בבתי ספר על-יסודיים.
החומר המצולם ישמש להדרכה ולניתוח אירועים חינוכיים-פדגוגיים
באגף לחינוך קדם-יסודי.
 
 


בשאלות אפשר לפנות אל המחלקה ליידוע חינוכי ופדגוגי באגף
לחינוך
קדם-יסודי, טל' 03‎-6896050.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/6, ל' שבט תשס"ג, 2 בפברואר 2003