2. אורחות חיים במוסדות החינוך
הורים ותלמידים 2.3
הכשרת יועצות חט"ב להנחיית התכנית "מהו"ת" - מורים,
הורים ותלמידים
2.3‎-2
התלבטויות ההורים בנוגע לחינוך ילדיהם גדלות ככל שהילדים גדלים.
ההורים תופסים את גיל ההתבגרות כתקופת סערה ופעמים רבות עומדים
חסרי אונים מול צורכיהם המשתנים של ילדיהם. אגף שח"ר במשרד החינוך
פיתח תכנית מיוחדת, מהו"ת (מורים הורים ותלמידים), המזמנת מפגשים
ייחודיים וחיוביים בין -
מורים לתלמידים;
הורים למורים;
תלמידים להורים.
במפגשים אלה המוקד איננו חיפוש אחר החסר והבעייתי, אלא כל קבוצה
מחפשת אצל רעותה את החיובי ואת העוצמות, ומתוך כך זוכה לשיתוף
פעולה.
יועצות של חטיבות ביניים המעוניינות בתכנית עוברות השתלמות בת 84
שעות, ומעבירות את התכנית לצוותי מורים (לפי שכבות) המפעילים את
התכנית.
פרות התכנית ניכרים בכיתות, ביחסי מורים-תלמידים ומורים-הורים
ובאווירה הבית-ספרית.


לפרטים נוספים: ד"ר יוסף פרינץ, טל' 02‎-5811311, פקס'
02‎-5811330.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003