3. ומנהל ארגון
מבנה שנת הלימודים 3.5
מהלך שנת הלימודים התשס"ד (לוח החופשות) 3.5‎-5
פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני ילדים, בבתי ספר היסודיים,
בבתי הספר העל יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי
הוראה יתחילו ביום ראשון, ג' באלול התשס"ג, 31 באוגוסט 2003.
 
1. 
ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון,
כ"ט באלול התשס"ג ו-א'-ב' בתשרי התשס"ד, 28‎-26 בספטמבר 2003.
הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשס"ד, 29 בספטמבר 2003,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
2. 
יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים ראשון ושני,
ט'-י' בתשרי התשס"ד, 6‎-5 באוקטובר 2003. הלימודים יתחדשו ביום
שלישי, י"א בתשרי התשס"ד, 7 באוקטובר 2003, בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.
 
3. 
סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי
התשס"ד, 10 באוקטובר 2003, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשס"ד, 19
באוקטובר 2003. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התשס"ד,
20 באוקטובר 2003, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
4. 
חנוכה: מיום ראשון, כ"ו בכסלו התשס"ד, 21 בדצמבר 2003, עד יום
שישי, א' בטבת התשס"ד, 26 בדצמבר 2003. הלימודים יתחדשו ביום
ראשון, ג' בטבת התשס"ד, 28 בדצמבר 2003, בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.
 
5. 
ט"ו בשבט: ט"ו בשבט חל בשנת הלימודים התשס"ד בשבת.
 
6. 
פורים: הימים ראשון ושני, י"ד וט"ו באדר התשס"ד, 7 ו-8 במרס
2004. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשס"ד, 9 במרס
2004, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
7. 
פסח: מיום שבת, ה' בניסן התשס"ד, 27 במרס 2004, עד יום שלישי,
כ"ב בניסן התשס"ד, 13 באפריל 2004.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשס"ד, 14 באפריל 2004,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
8. 
יום העצמאות: יום שלישי, ו' באייר התשס"ד, 27 באפריל 2004.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשס"ד, 28 באפריל 2004,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
9. 
 
ל"ג בעומר: יום ראשון, י"ח באייר התשס"ד, 9 במאי 2004. הלימודים
יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשס"ד, 10 במאי 2004, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
10.
 
יום ירושלים: יום חמישי, כ"ח באייר התשס"ד, 19 במאי 2004.
מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער
לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות
הראשית.
 
11.
 
חג השבועות: ערב שבועות ושני ימי החג, הימים שלישי, רביעי וחמישי,
ה' ו' ו-ז' בסיוון התשס"ד, 27‎-25 במאי 2004. הלימודים יתחדשו ביום
שישי, ח' בסיוון התשס"ד, 28 במאי 2004, בשעה הראשונה לפי מערכת
השעות הקבועה.
 
12.
 
פגרת הקיץ  13.
בבתי ספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום חמישי,
י"ב בתמוז התשס"ד, 1 ביולי 2004.
 
13.
1
 
 
בבתי ספר העל-יסודיים, במפתנים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה
ובכיתות י"ג ו-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שני, ב' בתמוז התשס"ד,
21 ביוני 2004.
 
13.
2
 
 
 
חופשת המפקחים: מיום חמישי, כ"ו בתמוז התשס"ד, 15 ביולי 2004,
עד יום שבת, י"ג באלול התשס"ד, 31 ביולי 2004.
 
14.
 
ימי צום  15.
צום גדליה: יום שני, ג' בתשרי התשס"ד, 29 בספטמבר 2003  15.1
 
 
י' בטבת: יום ראשון, י' בטבת התשס"ד, 4 בינואר 2004  15.2
 
 
תענית אסתר: יום חמישי, י"א באדר התשס"ד, 4 במרס 2004.  15.3
 
 
במוסדות שהתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים עם תום השיעור
הרביעי.
 
 
 
ימי זיכרון ממלכתיים  16.
יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ע"ה: יום חמישי, י"א
במרחשוון התשס"ד, 6 בנובמבר 2003.
 
16.1
 
 
יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שני, כ"ח בניסן התשס"ד,
19 באפריל 2004
 
16.2
 
 
יום הזיכרון לחללי צה"ל: יום שני, ה' באייר התשס"ג, 26
באפריל 2004.
 
16.3
 
 
 
תחילת שנת הלימודים: שנת הלימודים התשס"ה תיפתח ביום חמישי,
ט"ו באלול התשס"ד, 1 בספטמבר 2004.
 
17.


בשאלות אפשר לפנות אל דניאלה סלומון מ"מ הממונה על תנאי שירות טלפון 5604828 -02







הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003