3. ומנהל ארגון
מבנה שנת הלימודים 3.5
לוח החופשות בישיבות התיכוניות לשנה"ל התשס"ד 3.5‎-6


31.8.03  ג' באלול התשס"ג  יום ראשון  פתיחת שנה"ל 
6.9.03  ט' באלול התשס"ג  פרשת כי תצא  חופשת שבת 
20.9.03  כ"ג באלול התשס"ג  פרשת ניצבים וילך  חופשת שבת* 
26.9.03  כ"ט באלול התשס"ג  מיום שישי  חופשת ראש השנה** 
29.9.03  ג' בתשרי התשס"ד  עד יום שני   
7.10.03  י"א בתשרי התשס"ד  מיום שלישי  חופשת סוכות 
21.10.03  כ"ה בתשרי התשס"ד  עד יום שלישי   
1.11.03  ו' במרחשוון התשס"ד  פרשת נח  חופשת שבת 
15.11.03  כ' במרחשוון התשס"ד  פרשת וירא  חופשת שבת 
27.11.03  ב' בכסלו התשס"ד  מיום חמישי  חופשת שבת ארגון 
30.11.03  ה' בכסלו התשס"ד  עד יום ראשון   
13.12.03  ח"י בכסלו התשס"ד  פרשת וישלח  חופשת שבת 
20.12.03  כ"ה בכסלו התשס"ד  משבת פרשת וישב  חופשת חנוכה 
28.12.03  ג' בטבת התשס"ד  עד יום ראשון   
10.1.04  ט"ז בטבת התשס"ד  פרשת ויחי  חופשת שבת 
24.1.04  א' בשבט התשס"ד  פרשת וארא  חופשת שבת 
7.2.04  ט"ו בשבט התשס"ד  פרשת בשלח  חופשת שבת 
21.2.04  כ"ט בשבט התשס"ד  פרשת משפטים  חופשת שבת 
6.3.04  י"ג באייר התשס"ד  משבת פרשת תצווה  חופשת פורים 
9.3.04  ט"ז באדר התשס"ד  עד יום שלישי   
* תלמידים היוצאים לחופשת ראש השנה, לא יצאו לחופשת שבת ניצבים וילך.
** חופשת ראש השנה מסתיימת ב-ג' בתשרי התשס"ד, בצום גדליה, לקראת סוף הצום.


26.3.04  ד' בניסן התשס"ד  מיום שישי  חופשת פסח 
14.4.04  כ"ג בניסן התשס"ד  עד יום רביעי   
26.4.04  ה' באייר התשס"ד  יום שני  חופשת חג העצמאות 
8.5.04  י"ז באייר התשס"ד  משבת פרשת אמור  חופשת שבת ול"ג בעומר 
10.5.04  י"ט באייר התשס"ד  עד יום שני   
22.5.04  ב' בסיוון התשס"ד  פרשת במדבר  חופשת שבת 
5.6.04  ט"ז בסיוון תשס"ד  פרשת בהעלותך  חופשת שבת 
19.6.04  ל' בסיוון התשס"ד  פרשת קורח  חופשת שבת 
25.6.04  ו' בתמוז התשס"ד  יום שישי  התחלת חופשת הקיץ 
23.8.04  ו' באלול התשס"ד  יום שני  התחלת שנה"ל התשס"ה 


בשאלות אפשר לפנות אל מר שמואל בורקש, מפקח ארצי
על בתי ספר עי"ס דתיים, טל' 02‎-5604123/1.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003