3. ומנהל ארגון
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-12
 
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
 
1.
פורים
באתר פורים אפשר למצוא מידע מגוון הכולל חומרי הוראה ולמידה לחג
במקצועות השונים, ביטויים מצוירים מהמגילה, משחקים (משחק הזיכרון
ומשחק התחפושות) והסברים רציניים על החג.


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/hagut/purim/ .


 
אתרי היחידות  2.
אתר המינהל לכלכלה ולתקציבים
באתר אפשר לקבל נתונים על מערכת החינוך בשנת התשס"ג.
 
2.1
 
 


כתובת האתר:
.http://www.education.gov.il/minhal calcala/netunim.htmאתר האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים  2.2
 
 
הציונות בראי הזמר והסמל
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים הפיק לאחרונה סביבת
למידה ממוחשבת, "הציונות בראי הזמר והסמל", על גבי
תקליטור, שבאמצעותה אפשר ללמוד על אודות מאה ועשרים
שנה בתולדות הציונות על פי עשרה נושאי חתך ועשר תקופות
הפרוסות על פני ציר זמן שראשיתו בשנת 1882 וסופו בשנת
2000. כל נושא מוצג באמצעות שירי זמר ובאמצעות ייצוגים
חזותיים, כגון ציורים, כרזות, קריקטורות ואנדרטאות. כל
תקופה מוצגת באמצעות שירים ובאמצעות תצלומים המתעדים
את התקופה.
חלק מהחומר הנמצא בתקליטור נמצא באתר האגף לפיתוח
ולתכנון תכניות לימודים ומדגים בקצרה את סביבת הלמידה
הממוחשבת וכן מציג מעט מהעושר הרב שבתקליטור.
התקליטור מופץ בהוצאת "מעלות".
 
א.   


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/tochniyot
limudim/zionut/index.html .


מחשבת ישראל - תכנית בחירה לחטה"ע בבית הספר
הממלכתי
מטרת-העל של התכנית היא הקניית כלים לתלמידים לעיצוב
השקפת עולם פלורליסטית וסובלנית כבני אדם, כיהודים
וכישראלים. התכנית עוסקת בהיבטים הרעיוניים בתרבות
ישראל, בשאלות קיומיות המעסיקות את הפרט ואת הציבור
בזמננו, בתרומתה של היצירה היהודית לגיבוש השקפת עולם
ובפלורליזם שבמורשת היהודית. כמו כן התכנית עוסקת בזיקתה
של ההגות היהודית להגות הכללית, ובכך מנסה ליצור בסיס
תרבותי משותף לשיח משותף.
התכנית בעיבוד האינטרנטי שבאתר האגף מוצגת הן באמצעות
טקסטים מילוליים והן באמצעות טקסטים חזותיים עשירים
ומגוונים, ובכך היא שונה מאוד מהתכנית הכתובה.
 
ב.   


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/
tochniyot limudim/machshevet/index.html


מאגר שירה
באתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים עלה לאחרונה
לאוויר מאגר שירה. המאגר מלווה את פרק השירה בתכנית
הלימודים בספרות לחטיבה העליונה בבית הספר הכללי. המאגר
כולל שירים המחולקים על פי נושאים, מאת למעלה משלושים
משוררים. כמו כן המאגר מכיל קורות חיים של המשוררים,
מאמרים על שירתם, מאמרים על הוראת שירה וכן שאלות
ותגובות של תלמידים שניסו להתמודד עם קריאת שירים
במסגרת ניסוי שנערך ב-2001. אנו מקווים להמשיך ולהעשיר
את המאגר במהלך הזמן.
 
ג.   


כתובת האתר:
.http://www.education.gov.il/tochniyot
limudim/shira/index.html
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003