5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
מבצע הסברה בנושא חגורות בטיחות 5.2‎-3
בחודש מרס תקיים הרשות הלאומית מבצע הסברה נוסף בנושא השימוש
בחגורות בטיחות. מבצע ההסברה הנוכחי, כמו קודמו, ימשיך את הפנייה
לילדים באמצעות המשחק התחרותי "מדליק מי שמקליק ראשון" ולמבוגרים
בפנייה אל ההיגיון המציג את חשיבות החגירה ותוקף את הבעיה מזווית
חדשה, "מספיק אחד לא חגור" ו"נגמרו התירוצים - כולם חגורים".
מבצע ההסברה יכלול תשדירי טלוויזיה, העלאת נושא החגירה בארבע תכניות
של דודו טופז, "הראשון בבידור", ובתכניות נוספות, ובכלל זה תכניות הבוקר
ותשדירי רדיו בגל"ץ, בגלגל"ץ וברדיו הארצי, האזורי והמגזרי. כמו-כן
תפורסמנה ססמאות שיחברו ילדים בנושא החגירה על גבי כ-1000 אוטובוסי
"אגד".
משרד החינוך, המשתף פעולה עם פעילויות ההסברה של הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים, קורא לכל ציבור המחנכים - גננות, מורים, מנהלים
ומפקחים - לסייע בהפנמת המסרים בכל שכבות הגיל.
הילדים יכולים להיות סוכני השפעה על הוריהם: בעזרת הפעילויות החינוכיות
אפשר יהיה לשכנע את הילדים לקיים את התקנה המחייבת חגירת חגורה
(מאחור) כנורמה חסרת פשרות שתתפשט גם לשאר בני המשפחה.
תאונות דרכים אינן גזרה משמים; אפשר וצריך לעשות כל מאמץ למיגור
התופעה של אי-חגירת חגורות בטיחות וליצירת תרבות התנהגות בטיחותית
יותר.


בשאלות אפשר לפנות אל המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוזות.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003