9. תכניות לימודים
חינוך לערכים 9.4
התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית
בכיתות א'-ו' - נימוסים והליכות, תרבות השיח, מיומנויות
גישור, עבודת צוות, קבלת החלטות
9.4‎-10
 
תעודות הערכה לבתי-ספר נוספים המיישמים
תכנית לתקשורת בין-אישית
 
1.
בהמשך להודעתנו בסעיף 9.4‎-9 של חוזר "הודעות ומידע" סג/6, להלן
שמותיהם של בתי ספר נוספים שהומלצו על ידי המפקחים כמיישמים
את התכנית בהצלחה וזכו בתעודות הערכה בכנס חגיגי שקיימה
המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי, אגף א' - מוסדות
חינוך, המינהל הפדגוגי, במעמד המנכ"לית:
 
 
מחוז דרום: בית הספר הקהילתי אלאח'א; בית ספר אלסייד באלסייד;
בית הספר אלסאלם בערערה בנגב; בית הספר תל אלמלח בכסייפה
 
- 
ירושלים העיר: בית הספר "חורב"; בית הספר הממ"ד "רמות א' ".
 
- 
 
תקליטור שני לטיפוח תקשורת בין-אישית
לחברי הפורום הארצי ללמידת עמיתים
 
2.
פורסם תקליטור שני בסדרה, הכולל את כל החומרים שפותחו במחלקה
לחינוך לחיים בחברה, לצד 68 תקצירי תכניות בית ספריות, כ-20
סדנאות לחדרי מורים ולמעלה מ-60 הפעלות לכיתה.
החומרים ממוינים על פי הכשירויות החברתיות וערכים ומושגים
מרכזיים, ומוצגים בתקליטור בעזרת קישורים רבים המאפשרים לערוך
חיתוכים מגוונים לצורך למידה ויישום.
התקליטורים חולקו לזוכים בכנס לאות הוקרה להיותם הגרעין הראשוני
לפורום המנהלים הארצי המעודד למידת עמיתים בתחום.
מנהלי בתי ספר נוספים המעוניינים לקבל את התקליטור וללמוד וליישם
את התכנית, והמוכנים גם לקחת חלק פעיל בפורום ארצי ללמידת
עמיתים לטיפוח תקשורת בין-אישית, מוזמנים לפנות אל הגב' זהבה
שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי, טל'
02‎-5603284.
 
 


לפרטים נוספים, להדרכה, לליווי ולייעוץ אפשר לפנות אל
המדריכות לחינוך לחיים בחברה במחוזות:
בבתי הספר הממלכתיים
מחוז ת"א: הגב' נגה לוי, טל' 050‎-719867
מחוז חיפה: הגב' פאני ויצמן, טל' 052‎-817319
מחוז צפון: הגב' ענת מאיר, טל' 050‎-359938
מחוז דרום: הגב' יפה דלומי, טל' 051‎-942106
מחוז מרכז: הגב' טלי אילות, טל' 050‎-277917
מחוז ירושלים: הגב' טלי מאמא, טל' 02‎-6732092
בבתי הספר הממלכתיים-דתיים
הגב' רבקה צ'רקה - מפ"א לחינוך לחיים בחברה ובמשפחה,
טל' 056‎-282458.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/7, כ"ח אדר תשס"ג, 2 במרס 2003