דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"ג בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט
(סג)6.3‎-3

1. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות א'


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר
המס'
הקטלוגי

תנ"ך 1.11
תורה לבית הספר הממלכתי
40.10 כנרת בראשית - פירוש ועריכה ללומדים הצעירים / בינה
טליתמן, חנא שליטא
1.11.004/00
32.90 כנרת בראשית - פירוש ועריכה ללומדים הצעירים -מדריך
למורה/ בינה טליתמן, חנה שליטא
1.11.004/01
25.20 כנרת בראשית - חוברת פעילויות ללומדים הצעירים, חלק
ראשון / בינה טליתמן, חנא שליטא
1.11.004/02
25.20 כנרת בראשית - חוברת פעילויות ללומדים הצעירים - מדריך
למורה / בינה טליתמן, חנא שליטא
1.11.004/03
39.35 כנרת בראשית - חוברת פעילויות ללומדים הצעירים, חלק
שני/בינה טליתמן, חנא שליטא
1.11.004/04
39.35 כנרת בראשית - חוברת פעילויות ללומדים הצעירים - מדריך
למורה / בינה טליתמן, חנא שליטא
1.11.004/05

תורה לבית הספר הממלכתי-דתי
9.70 מט"ח כל
חוברת
להתחיל מבראשית - חוברת לתלמיד  (2 רמות קושי)
** לכיתות א'-ב'/מט"ח
1.11.001/00
להתחיל מבראשית - חוברת דוגמה למורה  (2 רמות
** קושי) / מט"ח
1.11.002/00
13.40 ספר לכל על המקרא ועל הוראתו - לקט מאמרים, חוברת ב'
למורה / ת"ל
1.11.306/00
18.15 מעלות ספר בראשית - מדריך למורה, הצעת דרכים ודגמי
הוראה / ת"ל
1.11.307/00
64.80 מעלות מתחילים מבראשית - ערכת תמונות ואיורים לכיתות
א'-ב' - מדריך למורה / ת"ל
1.11.308/00

תורה שבע"פ

1.12
7.90 מעלות אפתעה בילקוטי, הגשת סידור התפילה - מדריך למורה
(ממ"ד / ב"א + ת"ל (מהדורה מחודשתJ
1.12.300/00

קריאה וכתיבה והבנת הנקרא

1.21
45.70 ספר לכל נקרא בקלות, לכיתה א' - חינוך רגיל וחינוך מיוחד / ת'
מטלון
1.21.010/00
9.10 ספר לכל נקרא בקלות - מדריך למורה / ת' מטלון 1.21.010/01
44.60 כנרת בשפת השורות - מקראה בינתחומית לכיתה א' / רינה
אנטמן, רינה פלק
1.21.011/00
30.05 כנרת בשפת השורות - מקראה בינתחומית לכיתה א' - מדריך
למורה / רינה אנטמן, רינה פלק
1.21.011/01
46.85 מט"ח קום נקום לכיתות א'-ב' - סדרת פעילויות** 1.21.045/00
4.45 מט"ח קום נקום לכיתות א' - מדריך למורה** 1.21.045/01
25.80 מט"ח קום נקום לכיתות א' - חוברת תשובות** 1.21.045/02
7.00 מט"ח קום נקום לכיתות א' - דפי מבחן ומעקב (ל-5
תלמידים)**
1.21.045/03
37.40 מט"ח צעד צעד, א, לכיתות א'-ב' - מארז 5 ספרונים** 1.21.046/00
37.40 מט"ח צעד צעד - מארז 5 ספרונים - חוברת עבודה** 1.21.046/01
107.55 מט"ח צעד צעד - מארז 5 קלטות** 1.21.046/05
9.60 מט"ח צעד צעד, א'-ג' - מדריך למורה** 1.21.046/06
34.85 כנרת דרך המילים, ספר א' שלי / ב' טליתמן, ר' רייזברג 1.21.054/00
14.40 כנרת דרך המילים, ספר א' שלי - מדריך למורה / ב' טליתמן
ר' רייזברג
1.21.054/01
22.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - חוברת לראשית הקריאה / נ' אלטלף 1.21.055/00
1.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - לוח מילים לתלמיד / נ' אלטלף 1.21.055/01
22.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - פעילויות לחגים ולעונות השנה / נ' אלטלף 1.21.055/02
22.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - אות ותנועה - הקניית צלילי העיצורים
והתנועות / נ' אלטלף
1.21.055/03
22.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - חוברת לביסוס תהליך רכישת הקריאה, חלק א'
נ' אלטלף /
1.21.055/04
22.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - חוברת לביסוס תהליך רכישת הקריאה, חלק ב'
נ' אלטלף /
1.21.055/05
22.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - פעילויות בעקבות קריאה / נ' אלטלף 1.21.055/06

ליט"ף - ציוד כיתתי הכולל:
31.25 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
מדריך למורה / נ' אלטלף 1.21.055/07
6.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
(תואמים ללוח התלמיד) 1.21.055/08
20.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
מארז אבחונים 1.21.055/09
160.00
המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
מארז משחקים 1.21.055/10
85.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
ספרונים לקריאה בהנאה 48 1.21.055/11
10.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
תכנית עבודה לשבועות הראשונים 1.21.055/12
15.00 המרכז
להוראה
דיפרנציאלית
פעילויות לראשית הקריאה והכתיבה 1.21.055/13
26.90 אח בע"מ הכוח לקרוא א.1 (חדש) / דגנית שניר 1.21.056/00
26.90 אח בע"מ הכוח לקרוא ב / דגנית שניר 1.21.056/01
26.90 אח בע"מ הכוח לקרוא ג / דגנית שניר 1.21.056/02
26.90 אח בע"מ הכוח לקרוא ד / דגנית שניר 1.21.056/03
26.90 אח בע"מ הכוח לקרוא ה / דגנית שניר 1.21.056/04
26.90 אח בע"מ הכוח לקרוא ו / דגנית שניר 1.21.056/05
21.00 רכגולד צלילים מספרים א' / מלכה הוכברג 1.21.057/00
21.00 רכגולד צלילים מספרים ב' / מלכה הוכברג 1.21.057/01
25.00 אח בע"מ כל
החוברת
קוראים וחושבים מחדש (6 חוברות) / מיכל רוזנברג 1.21.058/00
100.00 תמוז יסודות - ערכה לתלמיד ללימוד יסודות הכתיבה
העצמאית והקריאה (כוללת 5 חוברות עבודה
לתלמיד)+ הנחיות למורה) / יפה אקסלרוד
1.21.059/00
128.00
מודן מתחילים ב-א' (14 חוברות עבודה) / דליה קורח שגב
עמנואל אלון, לאה טל
1.21.060/00
ערכה למורה ולכיתה הכוללת:
50.00 מודן מדריך למורה 1.21.060/01
מודן דיסק שירים ודקלומים לעורר מודעות פונולוגית 1.21.060/02
מודן כרזות צבעוניות להכרת התנועות 5 1.21.060/03
מודן (כרטיסי הברקה (מילות מטרה 1.21.060/04
מודן דגמי משחק לימודיים 1.21.060/05
מודן חוברת צלילים וציורים להכנת המשחקים 1.21.060/06
מודן (חוברות הערכה ומדידה (לתלמיד ולסיכום ע"י המורה 2 1.21.060/07
8.35 מט"ח כל
חוברת
לומדים בלי סודות (חוברות 10‎-1) - התכנית החדשה 1.21.061/00
52.50 מעלות משחקים במילים, מארז משחקים / ת"ל** 1.21.300/00
8.35 מט"ח בלי סודות (חוברות 10‎-1) / א' ווהל, נ' לימור 1.21.301/00
25.70 מט"ח בלי סודות - דפי פעילות לחוברות 4‎-1 / א' ווהל, נ'
לימור
1.21.301/01
15.25 מט"ח לקרוא בכיף, סדרת סיפורים ללומד המתחיל והמתקדם
לכיתות א', ב' (בסדרה 20 מקבצים ובכל מקבץ 4
חוברות) / מט"ח, ת"ל
1.21.302/00

חינוך מיוחד


8.60 מט"ח יש לי סוד, הבחנה שמיעתית - חוברת 1.21.047/00
8.60 מט"ח יש לי סוד 1 - חוברת 1.21.047/01
8.60 מט"ח יש לי סוד 2 - חוברת 1.21.047/02
8.60 מט"ח יש לי סוד 3 - חוברת 1.21.047/03
8.60 מט"ח יש לי סוד 4 - חוברת 1.21.047/04
8.60 מט"ח יש לי סוד 5 - חוברת 1.21.047/05
8.60 מט"ח יש לי סוד 6 - חוברת 1.21.047/06
8.60 מט"ח יש לי סוד 7 - חוברת 1.21.047/07
8.60 מט"ח יש לי סוד 8 - חוברת 1.21.047/08
8.60 מט"ח יש לי סוד 9 - חוברת 1.21.047/09
8.60 מט"ח יש לי סוד 10 - חוברת 1.21.047/10
8.60 מט"ח יש לי סוד 11 - חוברת 1.21.047/11
8.60 מט"ח יש לי סוד 12 - חוברת 1.21.047/12
8.60 מט"ח יש לי סוד 13 - חוברת 1.21.047/13
8.60 מט"ח יש לי סוד 14 - חוברת 1.21.047/14
8.60 מט"ח יש לי סוד 15 - חוברת 1.21.047/15
8.60 מט"ח יש לי סוד 16 - חוברת 1.21.047/16
8.60 מט"ח יש לי סוד 17 - חוברת 1.21.047/17
8.60 מט"ח יש לי סוד - תכנית כתיבה 1.21.047/18
8.60 מט"ח סיפורים שקראתי במחשב - חוברת** 1.21.047/19
14.40 מט"ח סיפורים שקראתי במחשב - מארז כרטיסי הברקה** 1.21.047/20
51.60 מט"ח סיפורים שקראתי במחשב - מדריך למורה** 1.21.047/21
26.15 מסדה קריאה קלה, חוברת א', לכיתה טיפולית / נ' לוין, י'
*לוי
1.21.049/00
23.05 מסדה קריאה קלה, חוברת ב', לכיתה טיפולית / נ' לוין, י' לוי* 1.21.050/00
26.10 מסדה קריאה קלה, חוברת ג', לכיתה טיפולית / נ' לוין, י' לוי* 1.21.051/00
14.70 מסדה קריאה קלה - חוברות חזרה על אותיות א', ב' / נ' לוין
י' לוי*
1.21.052/00
8.15 מסדה קריאה קלה - מדריך למורה, לחוברות, א', ב', ג'* 1.21.052/01
23.20 דביר כיף לקרוא ולכתוב, חוברת א', לכיתה א' / צ' הן* 1.21.053/00
חינם דביר מדריך למורה, לכיתה א' / צ' הן* 1.21.053/01

הבעה

1.23
סוד גלוי - תכנית מוכנות לקריאה בגן ובכיתה א'
34.70 מט"ח פגישת היכרות - דפים להיכרות עם התלמיד (מארז
ל-20 ת"ל)*
1.23.001/01
101.85 מט"ח פגישת היכרות - מארז קלטות שמע* 1.23.001/02
64.15 מט"ח (פגישת היכרות - מארז לטיפוח הלשון (מארז כיתתי* 1.23.001/03
4.65 מט"ח פגישת היכרות - דוגמה למורה* 1.23.001/04
10.35 מט"ח כל
חוברת
חוברות עבודה: 1. ברחוב; 2. ביום הולדת; 3
בסופרמרקט; 4. ערב טוב / מט"ח*
1.23.001/05
38.20 המפ"ה איך כותבים פיל - קלטת וידיאו / ת"ל* 1.23.301/00

מתמטיקה

1.41
12.15 יבנה חשבון למתחילים א' (לחינוך מיוחד) / ש' בורק 1.41.002/00
22.35 ספר לכל ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק א' 1.41.003/00
12.95 ספר לכל "ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק א' - "תיק
חוברת עבודה / ת' עץ-הדר
1.41.003/01
15.50 ספר לכל ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק א' - תיק
מבדקים ודפי עבודה לחלקים א'+ב' / ת' עץ-הדר
1.41.003/02
36.50 ספר לכל ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק ב', לתלמיד
ת' עץ-הדר
1.41.003/03
18.20 ספר לכל "ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק ב' - "תיק
חוברת עבודה
1.41.003/04
15.60 ספר לכל ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק ב' - תיק
מבדקים / ת' עץ-הדר
1.41.003/05
72.80 ספר לכל ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א' - מד"ל (לכל ששת
החלקים של המארז) / ת' עץ-הדר
1.41.003/06
25.45 עמיחי מתמטיקה 1, כרך א' / ש' בורק 1.41.007/00
25.45 עמיחי מתמטיקה 2, כרך ב' / ש' בורק 1.41.007/01
6.30 עמיחי מתמטיקה - מדריך למורה לחלקים א'-ב' / ש' בורק 1.41.007/02
30.85 למדא + ת"ל חשבון 10, חלק א' - כיתה א' / אפרים אררה 1.41.008/00
30.85 למדא + ת"ל חשבון 10, חלק ב' - כיתה א' / אפרים אררה 1.41.008/01
102.80 למדא + ת"ל חשבון 10 - מדריך למורה ונספחים, לכיתה א' / אפרים
אררה
1.41.008/02
22.80 טח"י מתי ומטיקה 1, חלק א' - חוברת פעילויות, לתלמיד
ולמורה
1.41.900/02

אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה א'/ת"ל + מט"ח
22.90 מט"ח מדריך למורה לחלק 1* 1.41.305/01
28.20 מט"ח מדריך למורה לחלק 2* 1.41.305/04
27.25 מט"ח מדריך למורה לחלק 3* 1.41.305/05

ועוד אחת, תכנית להוראת המתמטיקה להוראה
מותאמת/ת"ל + מט"ח, לכיתה א' (מהדורה משוכתבת)
6.55 מט"ח הכרת המספרים 10‎-0, הסימנים ,= ** 1.41.306/00
9.75 מט"ח חיבור וחיסור בבדידים** 1.41.307/00
3.75 מט"ח קטעים ומצולעים** 1.41.308/00
6.50 מט"ח חיבור וחיסור עד 10** 1.41.309/00
7.35 מט"ח המספרים עד 20: עשרות שלמות** 1.41.310/00
3.25 מט"ח חידת מראה** 1.41.311/00
6.00 מט"ח בעיות מילוליות, חלק א'** 1.41.312/00
8.15 מט"ח 'בעיות מילוליות, חלק ב** 1.41.313/00
6.85 מט"ח חיבור וחיסור עד 13: תרגילי שרשרת** 1.41.314/00
8.30 מט"ח כפל עד 20** 1.41.315/00
6.95 מט"ח מדידת אורך** 1.41.316/00
1.80 מט"ח ישר המספרים** 1.41.317/00
6.10 מט"ח חשבון מחשבון א'; מספרים חסרים, הצבות** 1.41.318/00
19.45 מט"ח מארז אבזרים לתלמיד** 1.41.319/00
6.10 מט"ח (מבחן סוף השנה לכיתה א' (ל-5 תלמידים** 1.41.321/00
5.15 מט"ח (מארז שקפים אדומים - להשלמה (ל-10 תלמידים** 1.41.322/00
18.70 מט"ח (מארז מראות (ל-5 תלמידים* 1.41.323/00
36.40 מט"ח (מארז רצועות לבניית מצולעים (ל-5 תלמידים* 1.41.324/00

חומרים למתקשים, גשרים, לכיתה א'/ת"ל + מט"ח
7.00 מט"ח הכרת המספרים 10‎-0, השלמה* 1.41.325/00
7.00 מט"ח מצבי חיבור וחיסור - מוכנות* 1.41.326/00
4.30 מט"ח חיבור - מוכנות* 1.41.327/00
4.30 מט"ח חיסור - מוכנות* 1.41.328/00
5.45 מט"ח המספרים 20‎-11 - חלופה* 1.41.329/00
7.00 מט"ח בעיות מילוליות - חלופה* 1.41.330/00

טבע

1.51
12.15 מט"ח עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה - חוברת
לכיתו**ת א'-ב' / מט"ח
1.51.001/00
13.55 מט"ח עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה - מדריך**
למורה / מט"ח
1.51.001/01
44.40 מט"ח מארז תמונות להפעלה, כיתות א'-ב'/מט"ח** 1.51.002/00
16.50 כנרת זה הטבע שלי, לכיתות א'-ב' / י' זילברמן, ד'
קורח-שגב**
1.51.003/00
15.10 כנרת זה הטבע שלי - מדריך למורה / י' ז'לברמן, ד'
*קורח-שגב
1.51.003/01
28.30 רמות בינינו, לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א* 1.51.310/00
16.30 רמות בינינו - לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א* 1.51.310/01
28.30 רמות להיות בריא, ספר א', לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א** 1.51.311/00
16.30 רמות להיות בריא, ספר א' - מדריך למורה / אוני' ת"א** 1.51.312/00
28.30 רמות להיות בריא, ספר ב', לכיתות א'-ב' / אוני' ת"א** 1.51.313/00
27.10 רמות להיות בריא, ספר ב' - מדריך למורה / אוני' ת"א** 1.51.314/00
13.55 רמות אנחנו לא לבד / אונ' ת"א* 1.51.315/00
11.80 רמות אנחנו לא לבד, למורה / אונ' ת"א* 1.51.315/01
14.60 רמות אכפת לי, לכיתות א'-ב' / אוני' ת"א* 1.51.316/00
12.40 רמות אכפת לי - מדריך למורה / אונ' ת"א* 1.51.316/01

גיאולוגיה

1.56
53.90 מכון ויצמן
למדע
ילדים וסלעים - אשנב למדע, לטכנולוגיה ולאמנות
מדריך למורה ולגננת / נ' אהרון, ו' שילה, ת' לויתן
1.56.800/01

ערבית

1.62
14.25 טח"י כאן יא מא כאן - חוברת עבודה 1.62.904/01
15.40 טח"י כאן יא מא כאן - חוברת עבודה 1.62.904/02
23.95 טח"י שירי ג'וסון אל זייתן - מדריך למורה 1.62.905/01
15.40 טח"י שירי ג'וסון אל זייתן - חוברת עבודה 1.62.905/02
25.45 טח"י סיפורים מהחיים, חלק א' - מדריך למורה 1.62.906/01
23.95 טח"י סרטי היסטוריה ותיעוד - מדריך למורה 1.62.907/01
11.40 טח"י חרבוט ומזבוט (זה"ב) - חוברת לתלמיד 1.62.908/01

ציור ואמנות

1.71
89.90 מעלות ילדים נפגשים עם יצירות אמנות - ערכת תמונות, כולל
מדריך / ת"ל*
1.71.301/00

טכנולוגיה

1.74
10.00 מט"ח משהו זז כאן, לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח** 1.74.300/00
13.85 מט"ח משהו זז כאן - מדריך למורה / ת"ל + מט"ח** 1.74.301/00
9.25 מט"ח הכול מנייר, לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח* 1.74.302/00
11.45 מט"ח מה עושים? מדפיסים! / ת"ל + מט"ח* 1.74.303/00
14.80 מט"ח חומרים ותהליכים - מדריך למורה / ת"ל + מט"ח* 1.74.304/00
38.20 מט"ח חומרים תהליכים - קלטת וידיאו / ת"ל* 1.74.305/00
נושאים מיוחדים 1.79
42.60 מעלות כישורי חיים - מד"ל לכיתות א'-ב', לביה"ס הממ' / ת"ל
שפ"י +
1.79.300/00
50.10 מעלות / כישורי חיים - מד"ל לכיתות א'-ב', לביה"ס הממ"ד
ת"ל + שפ"י
1.79.301/00
26.25 מט"ח / עניין לגדולים - מסע השתלבות בעולם הגדולים
המינהל הפדגוגי
1.79.400/00
22.80 מט"ח עניין לגדולים - מסע השתלבות בעולם הגדולים
מדריך למורה / המינהל הפדגוגי
1.79.400/01


קדימה
הודעות

חוזר מנכ"ל סג/8(ב),אדר ב' התשס"ג ,אפריל 2003