דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"ג בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט
(סג)6.3‎-3

2. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים' וכד') לכיתות ב'-ו'


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר
המס'
הקטלוגי

   
לימודי יהדות

2.10
14.40
מט"ח ברוכים הבאים - מושגים ראשוניים על עם
ישראל ותרבותו לתלמידים עולים, לכיתה ד
ומעלה, ממ' וממ"ד / מט"ח**
2.10.004/00
17.00
טח"י קשת וענן: חגי תשרי - חוברת עבודה
לתלמיד, לכיתות ג'-ו' / י וינקלר, ש
פריאל **
2.10.905/00
15.65
טח"י קשת וענן: ט"ו בשבט - חוברת עבודה
לתלמיד, לכיתות ג'-ו' / י' וינקלר, ש
פריאל **
2.10.906/00
17.05
טח"י הכנרי המת (ליום השואה) 2.10.907/00
17.10
טח"י חלום ישן - מדינה חדשה (ליום העצמאות) 2.10.908/00
17.05
טח"י סוד המדורים (ל"ג בעומר) 2.10.909/00
   
תנ"ך

2.11
    תורה לבית הספר הממלכתי  
39.60
מודן שמות ויקרא שלי / ד' קרח שגב, י' זילברמן 2.11.001/00
G.75 מודן שמות ויקרא שלי - מדריך למורה / ד' קרח
שגב, י' זילברמן
2.11.001/01
35.45
מודן שמות ויקרא שלי - חוברת עבודה / ד' קרח
שגב, י' זילברמן
2.11.001/02
G.60 מודן מבראשית / ד' קרח שגב, י' זילברמן 2.11.002/00
G.75 מודן מבראשית - מדריך למורה / ד' קרח שגב, י
זילברמן
2.11.002/01
35.45
מודן מבראשית - חוברת עבודה / ד' קרח שגב, י
זילברמן
2.11.002/02
G.60 מודן בראשית שלי / ד' קרח שגב, י' זילברמן 2.11.003/00
G.75 מודן בראשית שלי - מדריך לעבודה / ד' קרח
שגב, י' זילברמן
2.11.003/01
35.45
מודן בראשית שלי - חוברת עבודה / ד' קרח שגב
י' זילברמן
2.11.003/02
39.05
רכס+יבנה חלון לבראשית / ר' בן אורי, ע' גסול 2.11.004/00
42.15
רכס+יבנה חלון לבראשית - מדריך למורה / ר' בן אורי
ע' גסול
2.11.004/01
G.10 רכס+יבנה חלון לבראשית - חוברת עבודה / ר' בן אורי
ע' גסול
2.11.004/02
47.95
הד ארצי תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית, לכיתה ב
א' אהובה, ד' שי
2.11.005/00
11.40
הד ארצי תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית - מדריך
למורה / א' אהוביה, ד' שי
2.11.005/01
35.35
הד ארצי תנ"ך מפורש לביה"ס - בראשית - חוברת
עבודה / א' אהוביה, ד' שי
2.11.005/02
45.90
הד ארצי שמות, ויקרא, במדבר / ד' שי, א' אהוביה 2.11.006/00
16.00
הד ארצי שמות, ויקרא, במדבר - מדריך למורה / ד
שי, א' אהוביה
2.11.006/01
35.20
הד ארצי שמות, ויקרא, במדבר - חוברת עבודה / פ
ירוחמי
2.11.006/02
12.75
יבנה תורה לילד א' (בראשית) / נ' גבריאלי, ב
אביבי, א' מינקוביץ **
2.11.012/00
חינם יבנה תורה לילד א' (בראשית) - מדריך למורה / ב
אביבי, מ' הרפז **
2.11.012/01
4.15 יבנה תורה לילד א' (בראשית) - חוברת עבודה
לתלמיד א'-ב' / א' מינקוביץ, ב' אביבי, מ
הרפז**
2.11.013/00
14.30
יבנה תורה לילד ג', שמות-ויקרא - מקראה / ב
*אביבי, מ' הרפז
2.11.014/00
14.30
יבנה תורה לילד ג', שמות-ויקרא - מדריך למורה
ב' אביבי, מ' הרפז* /
2.11.014/01
7.70 יבנה תורה לילד ג', שמות-ויקרא - חוברת עבודה
*ב' אביבי, מ' הרפז /
2.11.014/02
43.00
כנרת שמות, ויקרא, במדבר, דברים לכיתה ג
בינה טליתמן, חנה שליטא
2.11.016/00
35.00
כנרת שמות, ויקרא, במדבר, דברים לכיתה ג
מדריך למורה / בינה טליתמן, חנה שליטא
2.11.016/01
39.00
כנרת שמות, ויקרא, במדבר, דברים לכיתה ג
חוברת עבודה / בינה טליתמן, חנה שליטא
2.11.016/02
G.90 רכס+יבנה חלון לשמות ויקרא, כיתה ג' / רונית בן ארי
ענת גסול
2.11.017/00
44.20
רכס+יבנה חלון לשמות-ויקרא, כיתה ג' - מדריך למורה
רונית בן ארי, ענת גסול /
2.11.017/01
42.05
רכס+יבנה חלון לשמות-ויקרא, כיתה ג' - חוברת
עבודה / רונית בן ארי, ענת גסול
2.11.017/02
37.15
יבנה בראשית לילד, כיתה ב' - חוברת עבודה*
לתלמיד / מ' הרפז
2.11.040/02
41.20
יבנה שמות-ויקרא לילד - ספר לתלמיד, לכיתה ג*
ב' אביבי, נ' זיו /
2.11.041/00
34.00
יבנה שמות-ויקרא לילד - מדריך למורה, לכיתה ג*
ב' אביבי, נ' זיו /
2.11.041/01
30.25 יבנה שמות-ויקרא לילד - חוברת עבודה, לכיתה*
ג' / ב' אביבי, נ' זיו
2.11.041/02
חינם יבנה שמות-ויקרא לילד - מדריך למורה לחוברת*
העבודה, לכיתה ג' / ב' אביבי, נ' זיו
2.11.041/03
42.00
מודן משמות לויקרא - ספר לימוד, כיתה ג' / יונה
זילברמן, דליה קרח שגב
2.11.042/00
32.00
מודן משמות לויקרא - מדריך למורה, כיתה ג
יונה זילברמן, דליה קרח שגב
2.11.042/01
36.80
מודן משמות לויקרא - חוברת עבודה, כיתה ג
יונה זילברמן, דליה קרח שגב
2.11.042/02
39.05
רכס+יבנה עם דוד המלך (שמואל ב') (מהדורה מחודשת)
ב' טליתמן, א' תירוש /
2.11.053/00
47.30
רכס+יבנה עם דוד המלך (שמואל ב') - מדריך למורה
(מהדורה מחודשת) / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.053/01
30.85 רכס עם יהושע (מהדורה מחודשת) / ב' טליתמן
א' תירוש
2.11.054/00
34.95
רכס עם יהושע - מדריך למורה (מהדורה
מחודשת) / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.054/01
42.00
מודן במדבר-דברים שלי / ד' שגב, י' זילברמן 2.11.063/00
31.75
מודן במדבר-דברים שלי - מדריך למורה / ד' שגב
י' זילברמן
2.11.063/01
36.80
מודן במדבר-דברים שלי - חוברת עבודה/ ד' שגב
י' זילברמן
2.11.063/02
35.00
יסוד תנ"ך עם חברים, שופטים ומגילת רות, כיתה
ד' / אילנה פרודה, רבקה סלע
2.11.065/00
18.00
יסוד תנ"ך עם חברים, שופטים ומגילת רות
מדריך למורה, כיתה ד'/ אילנה פרודה
רבקה סלע
2.11.065/01
45.00
יד בן-צבי היסטוריה, מקרא ומה שקרה, ספר שופטים
לכיתה ד' / יהודית ליפשיץ, ד' עודד ליפשיץ
2.11.067/00
חינם יד בן-צבי היסטוריה, מקרא ומה שקרה, ספר שופטים
לכיתה ד' - מדריך למורה / יהודית ליפשיץ
ד' עודד ליפשיץ
2.11.067/01
G.00 יד בן-צבי היסטוריה, מקרא ומה שקרה, ספר יהושע
לכיתה ד' / יהודית ליפשיץ, ד' עודד ליפשיץ
2.11.068/00
חינם יד בן-צבי היסטוריה, מקרא ומה שקרה, ספר יהושע
מדריך למורה / יהודית ליפשיץ, ד' עודד
ליפשיץ
2.11.068/01
12.70
מעלות ארבעים שנה במדבר, חינוך מיוחד - מדריך
למורה / ת"ל
2.11.312/01
22.60
מעלות ארבעים שנה במדבר, חינוך מיוחד - ערכה
דפי עבודה וגזירה / ת"ל
2.11.312/02
   
תורה לבית הספר הממלכתי-דתי
 
9.70 מט"ח להתחיל מבראשית - חוברת לתלמיד* (2
רמות קושי), לכיתות א'-ב' / מט"ח
2.11.018/00
9.70 מט"ח להתחיל מבראשית - חוברת דוגמה למורה*
רמות קושי) / מט"ח 2)
2.11.018/01
18.15
מעלות ספר בראשית - מדריך למורה, הצעת דרכים
ודגמי הוראה / ת"ל
2.11.307/00
64.80
מעלות מתחילים מבראשית - ערכת תמונות ואיורים
לכיתות א'-ב' - מדריך למורה / ת"ל
2.11.311/01
   
ספר בראשית לכיתות א', ב', ממ"ד / מט"ח
 
   
נושא 1: מנח עד אברהם
 
8.70 מט"ח מדריך למורה: פרקים ו'-ט', י"ג, ט"ז 2.11.019/01
9.05 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה
פעמון (3 חוברות)
2.11.019/02
9.05 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית
בית (3 חוברות) -
2.11.019/03
9.05 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה
פרח (3 חוברות) - מהדורה מתוקנת
2.11.019/04
   
נושא 2: אברהם ויצחק
 
8.70 מט"ח מדריך למורה: פרקים כ"א, כ"ב, כ"ד 2.11.020/01
8.40 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה
פעמון (3 חוברות)
2.11.020/02
7.70 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית
בית (3 חוברות) -
2.11.020/03
7.70 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה
פרח (3 חוברות) - מהדורה מתוקנת
2.11.020/04
10.10 מט"ח :חוברת לתלמיד, לסיכום פרקים ט"ו ו-כ"א
אברהם, ישמעאל ויצחק
2.11.020/05
   
נושא 3: יעקב ועשו
 
8.70 מט"ח מדריך למורה: פרקים כ"ה, כ"ז, כ"ח, ל"א
ל"ג
2.11.021/01
G.70 מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית
בית (5 חוברות) -
2.11.021/03
19.25
מט"ח מארז חברות עבודה לתלמיד ברמה קלה
פרח (5 חוברות) - מהדורה מתוקנת
2.11.021/04
   
נושא 4: סיפורי יוסף
 
8.70 מט"ח מדריך למורה, פרקים ל"ז, מ"ד, מ"ה, מ"ז 2.11.022/01
12.40
מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה גבוהה
פעמון (3 חוברות)
2.11.022/02
12.40
מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה בינונית
בית (3 חוברות) -
2.11.022/03
12.40
מט"ח מארז חוברות עבודה לתלמיד ברמה קלה
פרח (3 חוברות) - מהדורה מתוקנת
2.11.022/04
13.90
מט"ח מבראשית ל... שמות - חוברת פעילות
לתלמיד
2.11.022/05
   
ספר שמות לכיתה ג', ממ"ד / מט"ח
פירוט הסדרה: חוברות ב-3 רמות קושי
 
9.70 מט"ח בני ישראל עבדים במצרים 2.11.043/01
9.70 מט"ח משה 2.11.043/02
13.05
מט"ח ה' מתגלה למשה בסנה 2.11.043/03
8.05 מט"ח וארא 2.11.043/04
9.25 מט"ח פסח מצרים 2.11.043/05
9.25 מט"ח בני ישראל בים סוף 2.11.043/06
G.65 מט"ח מתן תורה 2.11.043/07
9.40 מט"ח ואלה המשפטים 2.11.043/08
85.90
מט"ח אותות ומופתים - מארז מפעיל לעבודה
בקבוצות לכיתה ג' / מט"ח
2.11.044/00
8.65 מט"ח משעבוד לגאולה - סדרת מדריכים למורה 8
חלקים / מט"ח
2.11.045/00
13.90
מט"ח המטמון בכדים - חוברת פעילות, לכיתות
ד'-ו' / מט"ח
2.11.046/00
33.95
תמיר רש"י - האיש, הכתב והפירוש, לכיתות ב'-ד**
ע' זיסמן, א' הורוביץ /
2.11.062/00
25.50
ספר לכל במדבר, הצעות, נושאים ונקודות לדיון
לכיתה ד' - מדריך למורה / ת"ל
2.11.300/00
23.85
מעלות שיעורים בספר במדבר, לכיתה ד' / ת"ל 2.11.301/00
15.75
מעלות במדבר - ערכת עבודה לתלמיד / ת"ל 2.11.302/00
12.10
ספר לכל שיעורים בספר יהושע לכיתה ד' - מדריך
למורה / ת"ל
2.11.303/00
G.00 מעלות תכנית להוראת פרשת השבוע - מדריך
למורה, לכיתות ב'-ו' / ת"ל
2.11.303/01
19.65
מעלות שיעורים בספר דברים - מדריך למורה
לכיתה ו' / ת"ל
2.11.303/02
14.70
מעלות שיעורים בספר שמות, לכיתה ג' - מדריך
למורה / ת"ל
2.11.308/01
21.50
מעלות שיעורים בספר שמות, פרשת שמות-בשלח
ספר ללומדים בכיתה ג' / ת"ל
2.11.309/00
9.65 מעלות שיעורים בספר שמות - הצעות לפעילויות
למידה במקרא, דוגמאות מספר שמות
'לכיתה ג', ממ
2.11.310/00
13.90
מט"ח ויקרא-צו - מדריך למורה + חוברת עבודה
מ' קם ו-ב' מכמן
2.11.400/01
13.90
מט"ח אחרי מות - חוברת עבודה / מ' קם ו-א' דינן
2.11.401/02
13.90
מט"ח ביום השמיני - חוברת עבודה / מ' קם ו-ב
מכמן
2.11.402/02
13.60
מט"ח קדושים תהיו / מ' קם, א' דוכן 2.11.405/00
   
נ"ך לבית הספר הממלכתי
 
35.80
רכס + יבנה הסדרה "עם התנ"ך", עם השופטים*
(ובלעדיהם, לכיתה ד' (מהדורה מחודשת
ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.047/00
42.70
רכס + יבנה הסדרה "עם התנ"ך", עם השופטים
ובלעדיהם - מדריך למורה / ב' טליתמן, א
תירוש*
2.11.047/01
41.65
רכס + יבנה עם המלכים, בגישה בינתחומית, חלק א
א' תירוש, ב' גלר-טליתמן
2.11.048/00
41.65
רכס + יבנה עם המלכים, חלק א' - מדריך למורה / א
תירוש, ב' גלר-טליתמן
2.11.048/01
44.70
רכס + יבנה הסדרה "עם התנ"ך", עם שמואל ובני דורו
לכיתה ה' (מהדורה מחודשת) / ב' טליתמן
א' תירוש
2.11.049/00
53.70
רכס + יבנה הסדרה "עם התנ"ך", עם שמואל ובני דורו
מדריך למורה (מהדורה מחודשת) / ב
טליתמן, א' תירוש
2.11.050/00
31.65
רכס + יבנה הסדרה "עם התנ"ך", עם יהושע, לכיתה ד
ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.051/00
37.70
רכס + יבנה הסדרה "עם התנ"ך", עם יהושע - מדריך
למורה / ב' טליתמן, א' תירוש
2.11.052/00
36.20
מודן תנ"ך שלי, ספר יהושע - חוברת עבודה**
לתלמיד / ד' שגב-קורח, י' זילברמן
2.11.059/00
41.20
מודן תנ"ך שלי, ספר שופטים - חוברת עבודה
לתלמיד** / ד' שגב-קורח, י' זילברמן
2.11.060/00
31.05
מודן תנ"ך שלי, ספר יהושע-שופטים - מדריך
למורה** / ד' שגב-קורח, י' זילברמן
2.11.061/00
48.00
רכס + יבנה עם המלכים, בגישה בינתחומית, חלק ב
ב' גלר-טליתמן, א' תירוש
2.11.064/00
48.00
רכס + יבנה עם המלכים, בגישה בינתחומית, חלק ב
מדריך למורה / ב' גלר-טליתמן, א' תירוש
2.11.064/01
G.20 מודן שמואל א, ב - חוברת עבודה לתלמיד / ד
שגב-קורח, י' זילברמן
2.11.066/00
G.30 מודן שמואל א, ב - מדריך למורה / ד' קורח-שגב
י' זילברמן
2.11.066/01
   
סיפורים מספר שופטים, ממ' וממ"ד
 
11.20
מט"ח סיפור אהוד בן גרא - חוברת עבודה / מ
קם, א' פרימת, ג' קייזר
2.11.403/02
12.90
מט"ח סיפור חידה - חוברת עבודה / מ' קם, א
פרימת, ג' קייזר
2.11.404/02
       
   
לבית הספר הממלכתי-דתי
 
33.15
מעלות מקרא, תורה ונביאים ראשונים, למורה
לחינוך מיוחד, לכיתות א'-ט' / ת"ל
2.11.307/00
11.60
מעלות המשכן - מדריך למורה + חוברת איורים
לכיתה ג' ולכיתה ז' / ת"ל + מרחבים
2.11.308/01
G0.50
מעלות חמישה חומשי תורה, רש"י מנוקד (אותיות
מרובעות), 5 כרכים / שמואל גוטמן
2.11.500/00
   
תורה שבע"פ

2.12
   
לבית הספר הממלכתי
 
25.75
יא"ר אגדות חז"ל מצוירות על ספר שמות - משה
ויציאת מצרים - חוברת לתלמיד / ת
אלימלך*
2.12.007/00
9.35 יא"ר אגדות חז"ל על ספר שמות - משה ויציאת
מצרים - מדריך למורה* / ת' אלימלך
2.12.007/01
29.30
יא"ר אגדות חז"ל מצוירות, ספר בראשית / ת
אלימלך*
2.12.008/00
חינם יא"ר אגדות חז"ל מצוירות, בראשית - מדריך
למורה* / ת' אלימלך
2.12.008/01
2.60 מעלות חגי תשרי, לכיתה ב' / ת"ל** 2.12.312/00
2.25 מעלות הירח והחודש, לכיתה ג' / ת"ל** 2.12.313/00
3.30 מעלות ליל הסדר, לכיתה ג' / ת"ל** 2.12.314/00
2.35 מעלות חנוכה, לכיתה ד' / ת"ל** 2.12.315/00
5.30 מעלות חג הסוכות, לתלמיד, לכיתה ד' / ת"ל** 2.12.317/00
2.60 מעלות שמחת פורים, לכיתות ה'-ו' / ת"ל** 2.12.318/00
5.95 מעלות + בין כסה לעשור, לתלמיד, לכיתה ד' / ת"ל**
מכון שון
2.12.320/00
48.00
שירות הסרטים
הישראלי
הסליחה - מאגדות חז"ל - קלטת וידיאו**
ת"ל + שירות
2.12.322/01
11.10
מעלות אגדות חז"ל על ספר מלכים, לכיתה ו**
ת"ל
2.12.325/01
3.05 מעלות ט"ו בשבט, לכיתה ו' / ת"ל** 2.12.326/00
   
לבית הספר הממלכתי-דתי
 
6.20 מעלות מטר לברכה, לכיתות ג'-ד' / ב"א + ת"ל 2.12.300/00
17.10
מעלות מחג לחג, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל 2.12.300/01
12.30
מעלות ראש חודש, לכיתות ג'-ד' / ב"א + ת"ל 2.12.301/00
7.10 מעלות המטבח שלנו, לכיתות ב'-ג' (מהדורה
חדשה) / ב"א + ת"ל
2.12.302/00
8.95 מעלות בדרכו של אברהם, לכיתה ב' / ב"א + ת"ל 2.12.304/00
7.95 מעלות השב תשיבם, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.305/00
7.40 מעלות נצור לשונך, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.306/00
12.50
מעלות ממועד למועד, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל** 2.12.306/01
G.00 מעלות ושיננתם לבניך, לכיתות ד'-ה' / ב"א + ת"ל 2.12.307/00
13.20
מעלות מהתורה למשנה, לכיתות ד'-ו' / ב"א + ת"ל
2.12.309/00
11.15
מעלות שבת מנוחה, לכיתה ד' / ב"א + ת"ל 2.12.309/01
15.90
מעלות פרקי משנה: סוכה ומגילה, לכיתה ד' / ב"א
ת"ל +
2.12.309/02
24.10
מעלות פרקי שבת, לכיתה ה' / ב"א + ת"ל 2.12.310/00
24.60
מעלות פרקי שבת - מדריך למורה / ב"א + ת"ל 2.12.310/01
9.10 מעלות וחי אחיך עמך, לכיתות ה'-ו' / ב"א + ת"ל 2.12.310/02
39.20
מעלות פרקי תלמוד: ערבי פסחים, לכיתות ה'-ו
ב"א + ת"ל
2.12.310/03
9.00 מעלות ואני תפילתי א' - קריאת שמע, לכיתה ד
ב"א + ת"ל
2.12.310/04
9.10 מעלות ואני תפילתי ב' - תפילת עמידה, לכיתה ה
ב"א + ת"ל /
2.12.310/05
G.95 מעלות הישר והטוב, לכיתות ה'-ו' / ב"א + ת"ל 2.12.311/02
G.00 מעלות + פרקי משנה: ברכות, לכיתות ה' / ב"א
ת"ל
2.12.311/01
13.00
מעלות פרקי משנה: ראש השנה, לכיתה ו' (מהדורה
מורחבת) / ב"א + ת"ל
2.12.311/02
12.85
מעלות פרקי משנה: סנהדרין / ב"א + ת"ל 2.12.311/03
G.65 מעלות (בית דין, לכיתות ה'-ו' (מהדורה חדשה
ב"א + ת"ל
2.12.311/04
21.00
ספר לכל פרקי גמרא א', לכיתות ד'-ה' / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/06
24.75
ספר לכל פרקי גמרא א' - מדריך למורה / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/07
16.55
ספר לכל פרקי גמרא ב' - לכיתות ה'-ו' / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/08
G.90 ספר לכל פרקי גמרא ב' - מדריך למורה / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/09
27.50
ספר לכל פרקי גמרא ג' - לכיתות ו'-ז' / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/10
25.35
ספר לכל פרקי גמרא ג' - מדריך למורה / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/11
34.15
מעלות פרקי גמרא ד' - לכיתות ז'-ח' / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/12
17.45
מעלות פרקי גמרא ד' - מדריך למורה / מכללת
ליפשיץ + ת"ל
2.12.311/13
12.80
מעלות + פרקי משנה: פסחים, לכיתות ו'-ז' / ב"א
ת"ל
2.12.311/14
18.45
מעלות פרקי משנה: בבא מציעא ובבא בתרא
לכיתה ז' / ב"א + ת"ל
2.12.311/15
9.25 מעלות + המשנה והוראתה - מדריך למורה / ב"א
ת"ל
2.12.311/16
18.50
מעלות מאגרי מידע ביהדות, חלק א' - מדריך
למורה / ב"א + ת"ל
2.12.311/17
9.75 מעלות בת מצווה / ב"א + ת"ל 2.12.312/00
24.80
מעלות דרכי לשמות, לחינוך המיוחד / ב"א 2.12.313/00
25.20
מעלות דרכי לבמדבר, לחינוך המיוחד / ב"א 2.12.314/00
   
ילקוט משניות א', לכיתות ד'-ו'
 
17.30
אומן משנה מפורשת, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.500/00
17.30
אומן עבודות במשנה, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.501/00
21.35
אומן משנה מפורשת, לכיתות ו' / מ' בקר 2.12.502/00
17.30
אומן עבודות במשנה, לכיתות ו' / מ' בקר 2.12.503/00
17.30
אומן תדריך למורה, לכיתות ד'-ה' / מ' בקר 2.12.504/00
   
חוברות ללימוד משנה
 
5.35 אומן ראש השנה, יומא, סוכה, חוברת א' / מ**
בקר
2.12.505/00
5.35 אומן ראש השנה, יומא, סוכה, חוברת ב' / מ**
בקר
2.12.506/00
5.35 אומן מסכת ברכות / מ' בקר** 2.12.507/00
5.35 אומן שבת, ביצה / מ' בקר** 2.12.508/00
5.35 אומן פסח, ביכורים / מ' בקר** 2.12.509/00
5.35 אומן עבודות לפסח, ביכורים / מ' בקר** 2.12.510/00
5.35 אומן מסכת תענית / מ' בקר** 2.12.511/00
5.35 אומן עבודות למסכת תענית / מ' בקר** 2.12.512/00
8.00 אומן מסכת בבא קמא / מ' בקר** 2.12.513/00
8.00 אומן מסכת בבא מציעא / מ' בקר** 2.12.514/00
5.35 אומן מסכת בבא בתרא / מ' בקר** 2.12.515/00
5.35 אומן מסכת סנהדרין / מ' בקר** 2.12.516/00
5.35 אומן פרקי אבות, חוברת א' / מ' בקר** 2.12.517/00
5.35 אומן פרקי אבות, חוברת ב' / מ' בקר** 2.12.518/00
5.35 אומן פרקי אבות, חוברת ג' / מ' בקר** 2.12.519/00
21.35
אומן משנה מפורשת, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.520/00
17.30
אומן עבודות במשנה, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.521/00
26.75
אומן משנה מפורשת, לכיתה ח' / מ' בקר 2.12.522/00
25.35
אומן עבודת במשנה, לכיתה ח' / מ' בקר 2.12.523/00
24.20
אחיעבר תורה שבע"פ, לכיתה ז' / מ' בקר 2.12.524/00
   
נושאים בין-תחומיים ביהדות

2.16
37.10
מעלות פסח - מרכז למידה / ת"ל 2.16.300/00
G.75 מעלות פסח - ערכה ומדריך למורה, ממ' / ת"ל
אורנים, המינהל לחינוך ערכי
2.16.300/01
21.75
מעלות חגי תשרי - ראש השנה ויום כיפור / ת"ל 2.16.301/00
11.20
מעלות שירון חגיגי, חגי תשרי, סוכות, פסח, שבועות
ת"ל, אורנים, המינהל לחינוך ערכי /
2.16.301/01
51.25
מעלות חגי תשרי, סוכות, ממ' - ערכה / ת"ל 2.16.302/00
32.50
מעלות שבועות - ערכה ומדריך למורה, ממ' / ת"ל
אורנים +
2.16.303/01
36.65
מעלות חנוכיות - אור וכלי - ערכה ומדריך למורה
ממ' / ת"ל
2.16.304/00
4.00 מעלות קישורי חגים - מדריך למורה / ת"ל 2.16.305/00
   
קריאה וכתיבה והבנת הנקרא/
קום נקום, לכיתות א'-ב'/מט"ח

2.21
56.10
מט"ח סדרת פעילויות* 2.21.001/00
4.40 מט"ח מדריך למורה* 2.21.001/01
25.80
מט"ח חוברת תשובות* 2.21.001/02
7.00 מט"ח (דפי מבחן ומעקב (ל-5 תלמידים* 2.21.001/03
   
צעד צעד ב', לכיתות ב'-ג' / מט"ח
 
37.40
מט"ח מארז, 5 ספרונים** 2.21.002/00
37.40
מט"ח מארז, 5 חוברות עבודה** 2.21.002/02
G7.55
מט"ח מארז, 5 קלטות** 2.21.002/05
9.60 מט"ח 'מדריך למורה ל"צעד צעד", לכיתות א'-ג** 2.21.002/06
   
צעד צעד ג', לכיתה ג' / מט"ח
 
22.40
מט"ח מארז, 3 ספרונים** 2.21.003/00
22.40
מט"ח מארז, 3 חוברות עבודה** 2.21.003/02
   
בסוד העניינים, לכיתות ב'-ג' / מט"ח
 
14.45
מט"ח מה קורא בתהליך הקריאה?, חוברות*
ראשונה
2.21.004/00
14.45
מט"ח מה קורה בתהליך הקריאה?, חוברת שנייה* 2.21.004/01
14.45
מט"ח מה קורה בתהליך הקריאה? - מדריך*
למורה
2.21.004/02
    בסימן קריאה לעידוד הקריאה, לכיתות
ד'-ו', ממ'/מט"ח
 
12.20
מט"ח גם משם אפשר להתרשם** 2.21.005/00
9.85 מט"ח נ לשם הכותב** 2.21.005/01
13.50
מט"ח עצב ושמחה במשפחה** 2.21.005/02
19.70
מט"ח סימן שאלה? סימן קריאה! - חוברת**
משחק
2.21.005/03
   
הבעה בתור/מט"ח
 
9.55 מט"ח על שלושה דברים, מוען ונמען - ספר*
לתלמיד
2.21.006/00
3.95 מט"ח על שלושה דברים, מוען ונמען - חוברת*
משחקים
2.21.006/01
12.85
מט"ח על שלושה דברים, מבנה וסגנון - ספר*
לתלמיד
2.21.007/00
4.85 מט"ח על שלושה דברים, מבנה וסגנון - חוברת*
משחקים
2.21.007/01
13.10
מט"ח על שלושה דברים, על תוכן וכוונה, לתלמיד*
מט"ח /
2.21.008/00
4.85 מט"ח על שלושה דברים, על תוכן וכוונה - חוברת*
משחקים / מט"ח
2.21.008/01
9.60 מט"ח מדריך למורה, מתאים למוען ונמען, מבנה*
וסגנון
2.21.009/00
26.20
מסדה קריאה קלה, חוברת א' / נ' לוין, לוי* 2.21.010/00
8.35 מסדה קריאה קלה, חוברת א' - מדריך למורה*
לחוברות א'-ג' וחזרה / נ' לוין, י' לוי
2.21.010/01
26.20
מסדה קריאה קלה, חוברת ב' / נ' לוין, י' לוי* 2.21.011/00
8.35 מסדה קריאה קלה, חוברת ב' - מדריך למורה*
לחוברות א'- ג' וחזרה / נ' לוין, י' לוי
2.21.011/01
26.20
מסדה קריאה קלה, חוברת ג' / נ' לוין, י' לוי* 2.21.012/00
8.35 מסדה קריאה קלה, חוברת ג' - מדריך למורה*
לחוברות א'-ג' וחזרה / נ' לוין, י' לוי
2.21.012/01
14.90
מסדה קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות א"ב*
נ' לוין, י' לוי
2.21.013/00
8.35 מסדה קריאה קלה, חוברת חזרה על אותיות א"ב*
מדריך למורה לחוברות א'-ג' וחזרה / נ' לוין
י' לוי
2.21.013/01
   
הכתיבה כמעשה מרכבה/מט"ח
 
6.85 מט"ח על כתיבה בכתב עת ועל כל מיני משחקים 2.21.400/00
6.85 מט"ח על התקשרות בכתב ועל דברים שבינינו 2.21.401/00
6.85 מט"ח על סוגים של טקסטים ועל כלבים גזעיים 2.21.402/00
6.85 מט"ח על ססמאות כתובות ועל זכויות ילדים 2.21.403/00
6.85 מט"ח על שכתוב של טקסט ועל מישהו מיוחד 2.21.404/00
6.85 מט"ח על כמה סגנונות לסיפור ועל משהו שקרה
באמת
2.21.405/00
6.85 מט"ח על תיאור במילים 2.21.406/00
   
ידיעת הלשון

2.22
56.00
יסוד השפה שלנו, לכיתה ב' / מ' גרעין 2.22.003/00
17.10
יסוד השפה שלנו - מדריך למורה / מ' גרעין 2.22.003/01
42.15
יסוד השפה שלנו, לכיתה ג' / מ' גרעין 2.22.004/00
28.85
יסוד השפה שלנו - מדריך למורה / מ' גרעין 2.22.004/01
28.85
יסוד השפה שלנו - לכיתה ב', חלקים א'-ב' / מ
גרעין
2.22.004/02
33.30
דביר (כתיב ולשון, לכיתה ג' (כולל חוברת עבודה
ש' שטיינר /
2.22.005/00
34.45
דביר (כתיב ולשון, לכיתה ד' (כולל חוברת עבודה
ש' שטיינר /
2.22.006/00
31.95
דביר כתיב ולשון, לכיתה ב - מקראה + חוברת*
עבודה (מהדורה מחודשת) / ש' שטיינר
2.22.016/00
33.90
ספר לכול קריאה והבנת הנקרא - מקראה, לכיתות
ד'-ה' / פ' דולינסקי
2.22.039/00
4.60 ספר לכול קריאה והבנת הנקרא - מקראה לכיתות
ד'-ה' - מדריך למורה / פ' דולינסקי
2.22.039/01
44.85
הד ארצי כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ה
ר' בן שחר
2.22.040/00
7.95 הד ארצי כלומר - לשון, הבעה ותקשורת - מדריך
למורה / ר' בן שחר
2.22.040/01
13.45
דביר סימני הדרך לכתיב ולהבנה - מדריך למורה**
ח' צ'רנוב, י' זילברמן, ס' רוזנברג /
2.22.044/00
47.50
מודן על קצה הלשון המחודש, לכיתה ה' / דליה
קרח-שגב, לאה טל
2.22.046/00
31.40
מודן על קצה הלשון המחודש, לכיתה ה' - מדריך
למורה / דליה קרח שגב, לאה טל
2.22.046/01
16.75
מט"ח בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון*
לכיתות ב'-ג', מארז של 8 חוברות לתלמיד
מט"ח
2.22.048/00
5.85 מט"ח בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון*
מדריך למורה / מט"ח
2.22.049/00
7.45 מט"ח בלשון - תכנית ללימוד יסודות הלשון**
מארז משחקים / מט"ח
2.22.050/00
26.20
מודן על קצה הלשון המחודש, לכיתה ב
עמנואל אלון, דליה קרח שגב
2.22.050/01
31.40
מודן על קצה הלשון המחודש, לכיתה ב' - מדריך
למורה / עמנואל אלון, דליה קרח שגב
2.22.050/02
45.15
מודן על קצה הלשון המחודש, לכיתה ד' / ד' קרח
שגב, ל' טל
2.22.052/01
31.00
מודן על קצה הלשון המחודש - מדריך למורה
לכיתה ד' / ד' קרח שגב, ל' טל
2.22.052/02
45.75
רכס הבנתי (?!), חלק ג', חלק ד' (שיעורים**
בהבנת הנקרא) / א' כהן
2.22.053/00
45.75
רכס הבנתי (?!), חלק ג' - מדריך למורה / א**
כהן
2.22.054/00
41.50
מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ג
הד ארצי + ר' בן שחר
2.22.055/00
8.00 מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת - מדריך
למורה / הד ארצי + ר' בן שחר
2.22.055/01
44.35
מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, לכיתה ד
הד ארצי + ר' בן שחר
2.22.056/00
8.00 מסדה כלומר - לשון, הבעה ותקשורת, מדריך
למורה / הד ארצי + ר' בן שחר
2.22.056/01
27.35
רובינשטיין נכתוב מלא, לכיתות ה'-ו' / ר' סיוון** 2.22.057/00
51.05
דביר לשוננו, לכיתה ב' / ח' מגיד** 2.22.057/01
51.05
דביר לשוננו, לכיתה ג' / ח' מגיד** 2.22.057/02
חינם דביר לשוננו, לכיתות ב'-ג', מדריך למורה / ח**
מגיד
2.22.057/03
48.95
דביר לשוננו, לכיתה ו' / ח' מגיד** 2.22.057/04
13.15
דביר לשוננו - מדריך למורה, לכיתות ד', ה', ו**
ח' מגיד
2.22.057/05
   
אשכוליות, חוברות עבודה בהבנת
הנקרא/מט"ח
מקבץ ראשון, לכיתה ב'
 
5.95 מט"ח פחות או יותר .1* 2.22.058/00
5.95 מט"ח גם, "אבל" ועוד מילים .2* 2.22.058/01
4.25 מט"ח זה הזמן - לפני ואחרי .3* 2.22.058/02
5.95 מט"ח אלף בית .4* 2.22.058/03
5.95 מט"ח הפועל .5* 2.22.058/04
5.95 מט"ח המשפט .6* 2.22.058/05
5.95 מט"ח ?מה השאלה .7* 2.22.058/06
   
מקבץ שני, לכיתה ב'
 
5.95 מט"ח זכר ונקבה .1* 2.22.058/07
5.95 מט"ח יחיד ורבים .2* 2.22.058/08
5.95 מט"ח הפכים ומילים נרדפות .3* 2.22.058/09
5.95 מט"ח משפחות מילים .4* 2.22.058/10
5.95 מט"ח קצת יחס למילות יחס .5* 2.22.058/11
4.25 מט"ח זה הזמן - ימים ושעות ומה שביניהם .6* 2.22.058/12
7.50 מט"ח 'מיץ אשכוליות ב* 2.22.058/13
12.85
מט"ח מדריך למורה למקבצים ראשון ושני* 2.22.058/14
   
מקבץ שלישי, לכיתה ג
 
5.95 מט"ח משפט שלום .1* 2.22.059/00
9.40 מט"ח אני, אתה והוא .2* 2.22.059/01
5.95 מט"ח ?למי זה שייך .3* 2.22.059/02
5.95 מט"ח ?מי דיבר? מה הוא אמר .4* 2.22.059/03
5.95 מט"ח בקיצור .5* 2.22.059/04
4.25 מט"ח ?זה הזמן - באיזה סדר קרו הדברים .6* 2.22.059/05
    'מקבץ רביעי, לכיתה ג  
5.95 מט"ח פעלים בפעולה .1* 2.22.059/06
5.95 מט"ח הסמיכות .2* 2.22.059/07
5.95 מט"ח מש"ה וכל"ב .3* 2.22.059/08
4.25 מט"ח זה הזמן - מה שקרה באותו זמן ומה .4*
שקרה אחר כך
2.22.059/09
5.95 מט"ח הכול או רק חלק .5* 2.22.059/10
5.95 מט"ח א"ב פנימי .6* 2.22.059/11
7.60 מט"ח 'מיץ אשכוליות ג* 2.22.059/12
12.85
מט"ח מדריך למורה למקבצים שלישי ורביעי* 2.22.059/13
   
מקבץ חמישי, לכיתה ד
 
5.95 מט"ח קשר משפחתי .1* 2.22.060/00
5.95 מט"ח שם עצם, התואר והפועל .2* 2.22.060/01
5.95 מט"ח אותיות .3* 2.22.060/02
5.95 מט"ח מספרים .4* 2.22.060/03
5.95 מט"ח כל מה שרצית לדעת במשפט אחד .5* 2.22.060/04
5.95 מט"ח ?מה הקשר .6* 2.22.060/05
   
מקבץ שישי, לכיתה ד
 
4.25 מט"ח זה הזמן - כבר ועדיין .1* 2.22.060/06
5.95 מט"ח שמות גוף .2* 2.22.060/07
5.95 מט"ח פעיל וסביל .3* 2.22.060/08
5.95 מט"ח תארים ותיאורי אופן .4* 2.22.060/09
5.95 מט"ח אלון והמילון .5* 2.22.060/10
12.85
מט"ח מדריך למורה למקבצים חמישי ושישי* 2.22.060/11
   
מקבץ שביעי, לכיתה ה'
 
5.95 מט"ח בקיצור ולעניין .1* 2.22.061/00
5.95 מט"ח ?זה הזמן - כמה זמן זה נמשך .2* 2.22.061/01
5.95 מט"ח ?איזה מין שם זה .3* 2.22.061/02
5.95 מט"ח המשקל .4* 2.22.061/03
5.95 מט"ח דומות אבל שונות .5* 2.22.061/04
5.95 מט"ח ?איך כותבים את זה .6* 2.22.061/05
   
מקבץ שמיני, לכיתה ה'
 
5.95 מט"ח ניבים .1* 2.22.061/06
5.95 מט"ח ניבים - המשך .2* 2.22.061/07
5.95 מט"ח זה הזמן - בד בבד .3* 2.22.061/08
5.95 מט"ח נושא ונשוא .4* 2.22.061/09
5.95 מט"ח מילים מקשרות .5* 2.22.061/10
5.95 מט"ח ?מי מפחד ממילים קשות .6* 2.22.061/11
12.85
מט"ח מדריך למורה למקבצים שביעי ושמיני* 2.22.061/12
   
מקבץ תשיעי, לכיתה ו'
 
5.95 מט"ח בניינים .1* 2.22.062/00
5.95 מט"ח נושא, נשוא וכל השאר .2* 2.22.062/01
5.95 מט"ח בין הפסיקים .3* 2.22.062/02
5.95 מט"ח המילון במבט שני .4* 2.22.062/03
12.75
מט"ח העברית - סיפור בהמשכים .5* 2.22.062/04
12.85
מט"ח חיי מילים .6* 2.22.062/05
12.85
מט"ח מדריך למורה למקבץ תשיעי* 2.22.062/06
22.35
מעלות ללוש לשון, לכיתות ה'-ו' / ת"ל* 2.22.328/00
   
הבעה לחינוך המיוחד

2.23
19.75
מעלות לקרוא ולכתוב, על קריאה וכתיבה לילדים
מתקשים - מדריך למורה / ת"ל
2.23.300/00
19.65
מעלות הנה אני / ת"ל 2.23.318/00
6.95 מעלות אנחנו מברכים / ת"ל 2.23.318/01
32.20
רמות אני ואנחנו א' - מקראה, לכיתות ג'-ד
יח"ס, אונ' ת"א
2.23.319/00
23.30
רמות אני ואנחנו א' - פעילויות לתלמיד / יח"ס
אונ' ת"א
2.23.320/00
23.60
רמות אני ואנחנו - מדריך למורה / יח"ס, אוני
ת"א
2.23.320/01
49.10
רמות אני ואנחנו ב' - מקראה לכיתות ה'-ו
יח"ס, אונ' ת"א
2.23.321/00
54.55
רמות אני ואנחנו ב' - מדריך למורה / יח"ס, אונ
ת"א, ת"ל
2.23.322/00
24.55
מעלות עשה טוב - מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל 2.23.324/00
25.60
מעלות שלי, שלך, שלנו - מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל
2.23.325/00
25.55
מעלות השבת אבדה - מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל 2.23.326/00
27.50
מעלות דובר אמת - מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל 2.23.327/00
33.20
מעלות להיות סבלן - מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל 2.23.328/00
32.75
מעלות להיות מנהיג - מארז, לכיתות ג'-ד' / ת"ל 2.23.329/00
4.60 כל חוברת הילדים משכונת חיים - מדריך למורה
לחלקים א'-ב' / א' שטאל
2.23.906/00
   
ספרות

2.24
   
מקראות לבית הספר הממלכתי
 
39.20
כנרת דרך המילים ב' - מקראה / ב' טליתמן, ר*
רייזברג
2.24.001/00
15.25
כנרת דרך המילים ב' - מדריך למורה / ב' טליתמן*
ר' רייזברג
2.24.001/01
18.85
כנרת דרך המילים ב' - חוברת עבודה / ב
טליתמן, ר' רייזברג
2.24.001/02
19.15
כנרת דרך המילים ב' - חוברת עבודה ומדריך
למורה / בינה טליתמן, רחל רייזברג
2.24.001/03
56.05
כנרת דרך המילים ג' - מקראה / ב' טליתמן, ר
רייזברג
2.24.002/00
14.90
כנרת דרך המילים ג' - מדריך למורה / ב' טליתמן
ר' רייזברג
2.24.002/01
29.25
כנרת דרך המילים ג' - חוברת עבודה 1 / ב
טליתמן, רחל רייזברג
2.24.002/02
19.15
כנרת דרך המילים ג' - חוברת עבודה 2 / ב
טליתמן, ר' רייזנברג
2.24.002/03
54.85
כנרת דרך המילים ד' / ב' טליתמן, ר' רייזברג* 2.24.003/00
14.90
כנרת דרך המילים ד' - מדריך למורה / ב' טליתמן*
ח' שליטא
2.24.003/01
57.20
כנרת דרך המילים ה' - מקראה / ב' טליתמן, ח*
שליטא
2.24.004/00
19.05
כנרת דרך המילים ה' - מדריך למורה / ב' טליתמן*
/ח' שליטא
2.24.004/01
17.10
כנרת דרך המילים ה' - חוברות עבודה א'-ב' / ב*
/טליתמן, ח' שליטא
2.24.004/02
14.85
כנרת דרך המילים ה' - מדריך למורה לחוברת*
/העבודה / ב' טליתמן, ח' שליטא
2.24.004/03
54.85
כנרת מקראה בין תחומית (דרך המילים), לכיתה ו*
ב' טליתמן, ח' שליטא /
2.24.005/00
18.30
כנרת מקראה בין תחומית (דרך המילים), לכיתה ו*
מדריך למורה / ב' טליתמן, ח' שליטא -
2.24.005/01
68.10
דביר באומר ובשיח - לקט ספרותי, לכיתות ג'-ד
ג' ברגסון (עורך) /
2.24.008/00
11.30
דביר באומר ובשיח - מדריך למורה / ג' ברגסון
(עורך)
2.24.008/01
43.20
פועלים באומר ובשיח - לקט ספרותי, לכיתות ד'-ה
ג' ברגסון (עורך) /
2.24.009/00
11.30
פועלים באומר ובשיח - מדריך למורה / ג' ברגסון
(עורך)
2.24.009/01
11.30
דביר 'באומר ובשיח - לקט ספרותי, לכיתות ה'-ו 2.24.010/00
11.30
פועלים באומר ובשיח - מדריך למורה / ג' ברגסון
(עורך)
2.24.010/01
41.20
הד ארצי כלומר ב', כיתה ב' / רינה בן שחר 2.24.021/00
8.10 הד ארצי כלומר ב' - מדריך למורה, כיתה ב' / רינה בן
שחר
2.24.021/01
57.15
מסדה מקראות ישראל חדשות, ב', מהדורה*
מעודכנת / נ' פרסקי
2.24.022/00
15.25
מסדה מקראות ישראל חדשות, ב' - מדריך למורה*
מהדורה מעודכנת) / ר' דומיניץ)
2.24.022/01
27.05
מסדה מקראות ישראל חדשות, ב' - חוברת עבודה*
מעודכנת / נ' פרסקי, ר' דומיניץ
2.24.022/02
57.20
מסדה מקראות ישראל חדשות, ג' (מהדורה*
מעודכנת) / נ' פרסקי, הד ארצי
2.24.023/00
16.05
מסדה מקראות ישראל חדשות, ג' (מהדורה*
מעודכנת) - מדריך למורה / הד ארצי, ר
דומיניץ
2.24.023/01
25.65
מסדה מקראות ישראל חדשות, ג' - חוברת עבודה*
מהדורה מעודכנת) / הד ארצי, נ' פרסקי, ר)
דומיניץ
2.24.023/02
G.70 מסדה מקראות ישראל חדשות, ו' (מהדורה מתוקנת**
(וחדשה) / ע' פרס (פרסקי
2.24.029/00
75.65
רכס קישורים - מקראה לכיתה ד' / א' כהן, בן*
שחר
2.24.071/00
75.65
רכס קישורים, לכיתה ד' - מדריך למורה / א*
כהן, ר' בן-שחר
2.24.071/01
44.05
מט"ח+ע"ע חלונות - מקראה, לכיתה ב' / ת"ל + מט"ח**
עם עובד +
2.24.305/00
G.45 מט"ח+ע"ע + חלונות ב' - מדריך למורה / ת"ל + מט"ח**
עם עובד
2.24.305/01
G.45 מט"ח+ע"ע + חלונות ב' - חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח**
עם עובד
2.24.305/02
12.00
מט"ח+ע"ע + חלונות ב' - קלטת שמע / ת"ל + מט"ח**
עם עובד
2.24.305/03
51.95
מט"ח+ע"ע + ירון בעל החלונות - קלטת וידיאו / ת"ל**
מט"ח + עם עובד
2.24.305/04
49.55
מט"ח+ע"ע + חלונות ג' - מקראה, לכיתות ג' / ת"ל*
מט"ח + עם עובד
2.24.306/00
12.00
מט"ח+ע"ע + חלונות ג' - מדריך למורה - ת"ל + מט"ח*
עם עובד
2.24.306/01
11.10
מט"ח+ע"ע + חלונות ג' - חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח*
עם עובד
2.24.306/02
53.45
מט"ח+ע"ע 'חלונות ד' - מקראה, לכיתות ד 2.24.306/03
15.25
מט"ח+ע"ע חלונות ד' - חוברת פעילויות 2.24.306/04
16.00
מט"ח+ע"ע חלונות לכיתות ד'-ו' - מדריך למורה 2.24.306/05
58.45
מט"ח+ע"ע 'חלונות ה'-ו' - מקראה לכיתות ה'-ו 2.24.306/06
15.30
מט"ח+ע"ע חלונות ה'-ו' - חוברת פעילויות 2.24.306/07
  מט"ח, ת"ל לקרוא בכיף - סדרת סיפורים ללומד*
המתחיל ולמתקדם (בסדרה 20 מקבצים
(ובכל מקבץ 4 חוברות
2.24.316/00
    15.25 כל מקבץ
11.80
מעלות מפגשים עם טקסטים / ת"ל 2.24.321/01
   
מקראות לבית הספר הממלכתי דתי
 
49.10
כנרת בשפת השורות - מקראה בין תחומית
'לכיתה ב
2.24.007/00
G.55 כנרת בשפת השורות - מקראה בין תחומית
לכיתה ב' - מדריך למורה
2.24.007/01
34.20
כנרת בשפת השורות ב' - חוברת עבודה לכיתה ב
רינה אנטמן /
2.24.007/02
68.10
כנרת בשפת השורות ב' - מדריך למורה לחוברת
לכיתה ב' / רינה אנטמן
2.24.007/03
41.65
כנרת בשפת השורות - מקראה בין תחומית
לכיתה ג' / ר' אנטמן, ב' דומוביץ
2.24.011/00
G.25 כנרת בשפת השורות - מקראה בין תחומית
לכיתה ג' - מדריך למורה / ר' אנטמן, ב
דומוביץ
2.24.011/01
34.20
כנרת בשפת השורות כיתה ג' - חוברת עבודה
רינה אנטמן
2.24.011/02
46.65
כנרת בשפת השורות ד' - מקראה בינתחומית
כיתה ד' / רינה אנטמן, רינה פלק
2.24.012/00
35.55
כנרת בשפת השורות ד' - מקראה בינתחומית
מדריך למורה, כיתה ד' / רינה אנטמן, רינה
פלק
2.24.012/01
34.20
כנרת בשפת השורות ד' - מקראה בינתחומית
כיתה ד' - חוברת עבודה / רינה אנטמן
רינה פלק
2.24.012/02
44.50
מעלות פתחו את השער - מקראה, לכיתה ב' / ת"ל 2.24.300/00
17.20
מעלות פתחו את השער - מדריך למורה, לכיתה ב
ת"ל
2.24.300/01
G.35 מעלות פתחו את השער - מקראה, לכיתה ג' / ת"ל 2.24.301/00
28.60
מעלות פתחו את השער - מדריך למורה, לכיתה ג
ת"ל
2.24.301/01
39.55
מעלות פתחו את השער - מקראה, לכיתה ד' / ת"ל 2.24.302/00
17.85
מעלות פתחו את השער, לכיתה ד' - מדריך למורה
ת"ל
2.24.302/01
35.25
מעלות פתחו את השער - מקראה, לכיתה ה' / ת"ל 2.24.303/00
14.40
מעלות 'פתחו את השער - מדריך למורה, לכיתה ה
ת"ל /
2.24.303/01
79.40
מעלות פתחו את השער - מקראה, לכיתה ו' / ת"ל 2.24.304/00
24.30
מעלות פתחו את השער - מדריך למורה, לכיתה ו
ת"ל
2.24.304/01
43.15
מעלות קורא בעניין ומבין כהלכה - חוברת לעבודה
עצמית, לכיתה ב' / ת"ל
2.24.308/00
47.15
מעלות קורא בעניין, מבין כהלכה - חוברת לעבודה
עצמית, לכיתה ג' / ת"ל
2.24.308/02
7.20 מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה - פרקי
קריאה, לכיתה ד' (ממ"ד) / ת"ל
2.24.309/00
15.35
מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה - חוברת
משימות, לכיתה ד' / ת"ל
2.24.309/02
9.55 מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה, פרקי
קריאה, לכיתה ה' / ת"ל
2.24.310/00
24.05
מעלות קורא בעניין, מבין וכותב כהלכה - חוברת
משימות, לכיתה ה' / ת"ל
2.24.310/02
38.35
מעלות לפתוח שער לשיר ולסיפור, חוויה אוריינית
בכוונה א' - מדריך למורה / ת"ל
2.24.321/02
   
הסדרה "לקראת שיר", חוברות לתלמיד
לכיתות ג'-ד' / מט"ח
 
14.55
מט"ח !א. לשמוע צליל כתובת - חשוב* 2.24.072/01
14.55
מט"ח !ב. גם מבנה - משנה* 2.24.072/02
14.55
מט"ח !ג. מילים חוזרות - עוזרות* 2.24.072/03
4.60 מט"ח ד. יש לי כאלה חברים... חוברת שירים* 2.24.072/04
16.45
מט"ח ה. יש לי כאלה חברים... - חוברת פעילויות*
(ב-3 רמות)
2.24.072/05
19.70
מט"ח הסדרה "לקרוא שיר" - מדריך למורה לשלב*
(א' (חוברות א-ג
2.24.073/00
15.75
מט"ח הסדרה "לקרוא שיר" - מדריך למורה לשלב*
(ב' (חוברות ד-ה
2.24.073/01
57.20
מסדה מיתרים - מקראה, ב' / מ' ברוך, ד' שטיין* 2.24.074/00
22.60
מסדה מיתרים - מדריך למורה, ב' / מ' ברוך, ד*
שטיין
2.24.074/01
25.60
מסדה מיתרים - חוברת עבודה, ב' / ד' שטיין, ז*
סידי
2.24.074/02
G.35 מסדה מיתרים - מקראה, ג' / מ' ברוך, ד' שטיין* 2.24.075/00
23.85
מסדה מיתרים - מדריך למורה, ג' / מ' ברוך, ד*
שטיין
2.24.075/01
26.85
מסדה מיתרים - חוברת עבודה, ג' / מ' ברוך, ד*
שטיין, ז' סידי
2.24.075/02
62.05
מסדה מיתרים - מקראה, ד' / מ' ברוך, ד' שטיין* 2.24.076/00
24.40
מסדה מיתרים - מדריך למורה, ד' / מ' ברוך, ד*
שטיין
2.24.076/01
27.45
מסדה מיתרים - חוברת עבודה, ד' / ד' שטיין, ז*
סידי
2.24.076/02
62.05
מסדה מיתרים - מקראה, ה' / מ' ברוך, ד' שטיין, ז*
סידי
2.24.077/00
24.40
מסדה מיתרים - מדריך למורה, ה' / מ' ברוך, ד*
שטיין
2.24.077/01
27.45
מסדה מיתרים - חוברת עבודה, ה' / ד' שטיין* 2.24.077/02
59.40
+ הד ארצי
מסדה
מיתרים - מקראה, ו' / מ' ברוך, ד' שטיין* 2.24.077/03
23.45
+ הד ארצי
מסדה
*מיתרים - מדריך למורה / מ' ברוך, ד' שטיין
2.24.077/04
27.55
+ הד ארצי
מסדה
מיתרים, ו' - חוברת עבודה / ד' שטיין, ז*
סידי
2.24.077/05
    קשת, תכנית בהבנת הנקרא בספרות
פירוט התכנית לכיתות ד'-ו' / מט"ח
'לכיתות ד'-ה
מי זה? הכרת
המושג דמות
 
3.40 מט"ח (חוברת (פעמון** 2.24.078/01
3.40 מט"ח (חוברת (בית** 2.24.078/02
3.40 מט"ח (חוברת (פרח** 2.24.078/03
5.20 מט"ח מדריך למורה (המדריך משותף לחוברות אלה
**("ולחוברות "מה, באמת?" ו"חושב או בטוח
2.24.078/04
"  
דמות להכיר" - הכרת אפיוני דמויות
 
8.65 מט"ח (חוברת (פעמון** 2.24.078/05
8.65 מט"ח (חוברת (בית** 2.24.078/06
8.65 מט"ח (חוברת (פרח** 2.24.078/07
13.45
מט"ח מדריך למורה 2.24.078/08
   
מה שבין המילים" - הסקת מסקנות
בקריאה (א, ב)
 
7.65 מט"ח (חוברת - חלק א' (פעמון** 2.24.078/09
7.65 מט"ח (חוברת - חלק ב' (פעמון** 2.24.078/10
9.35 מט"ח (חוברת - חלק א' (בית-פרח** 2.24.078/11
9.35 מט"ח (חוברת - חלק ב' (בית-פרח** 2.24.078/12
G.80 מט"ח מדריך למורה** 2.24.078/13
   
"מה, באמת?" - הבחנה בין דמויות למציאות
 
3.40 מט"ח (חוברת - דמיוני (פעמון** 2.24.078/14
3.40 מט"ח (חוברת - דמיוני (בית** 2.24.078/15
3.40 מט"ח (חוברת - דמיוני (פרח** 2.24.078/16
3.40 מט"ח (חוברת - מציאותי (פעמון** 2.24.078/17
3.40 מט"ח (חוברת - מציאותי (לבית** 2.24.078/18
3.40 מט"ח (חוברת - מציאותי (פרח** 2.24.078/19
3.40 מט"ח (חוברת - ממשי (פעמון** 2.24.078/20
3.40 מט"ח (חוברת - ממשי (בית** 2.24.078/21
3.40 מט"ח (חוברת - ממשי (פרח** 2.24.078/22
5.20 מט"ח מדריך למורה - משותף עם "מי זה?" ועם**
"?חושב או בטוח"
2.24.078/23
   
'לכיתות ה'-ו'
סיפורקע
 
9.65 מט"ח 'הבחנה במאפייני הרקע בסיפור (חוברת א**
(לכל הרמות
2.24.078/24
4.85 מט"ח תפקידו של הרקע בסיפור (חוברת ב', לכל**
(הרמות
2.24.078/25
13.65
מט"ח מדריך למורה** 2.24.078/26
   
"חושב או בטוח" - הבחנה בין דעה לעובדה
 
6.80 מט"ח (חוברת (פעמון** 2.24.078/27
6.80 מט"ח (חוברת (בית** 2.24.078/28
6.80 מט"ח (חוברת (פרח** 2.24.078/29
5.20 מט"ח מדריך למורה (משותף עם "מי זה?" ועם "מה**
("?באמת
2.24.078/30
   
מה שבתוך המסקנות" - מבנה המסקנה"
 
5.95 מט"ח (חוברת א' (פעמון-בית** 2.24.078/31
8.90 מט"ח (חוברת ב' (פעמון-בית** 2.24.078/32
   
בעקבות הזמן" - על סדר האירועים"
 
8.65 מט"ח (חוברת (פעמון-בית** 2.24.078/33
8.65 מט"ח (חוברת (פרח** 2.24.078/34
14.85
מט"ח מדריך למורה** 2.24.078/35
   
סופר ומספר" - הכרת דמות המספר"
 
8.65 מט"ח (חוברת (פעמון-בית** 2.24.078/36
11.75
מט"ח מדריך למורה** 2.24.078/37
   
יש לי רעיון" - איתור רעיון מרכזי בקטע"
 
8.65 מט"ח (חוברת (פעמון-בית** 2.24.078/38
8.65 מט"ח (חוברת (פרח** 2.24.078/39
18.85
מט"ח מדריך למורה** 2.24.078/40
   
מה על הפרק?" - סיכום בראשי פרקים"
 
6.70 מט"ח (חוברת(בית-פרח** 2.24.078/41
   
סיכום שכזה" - סוגי סיכומים"
 
8.60 מט"ח (חוברת (פעמון-בית** 2.24.078/42
    "?מדריך למורה (משותף ל"מה על הפרק 2.24.078/43
11.75
מט"ח
("ול"סיכום שכזה**
 
   
סיפורים
 
     
זיהוי אפיוני
הדמויות
7.45 מט"ח (נרקיסים (פעמון** 2.24.078/44
7.45 מט"ח (מפתח לגג (פעמון** 2.24.078/45
7.45 מט"ח (קובי יודע (בית** 2.24.078/46
7.45 מט"ח (השד השחור (בית** 2.24.078/47
7.45 מט"ח (כל מה שהיה... לקרשינדו ולי (פרח** 2.24.078/48
   
זיהוי מאפייני הרקע
 
7.45 מט"ח (מה עשה שוקה בחופש הגדול? (פעמון** 2.24.078/49
7.45 מט"ח (הנבוט (פעמון** 2.24.078/50
7.45 מט"ח (ביום שרב (בית** 2.24.078/51
7.45 מט"ח (אולגה והדרקון הסיני (בית** 2.24.078/52
7.45 מט"ח (המסתערים (פרח** 2.24.078/53
7.45 מט"ח (הוגו וג'וזפין (פרח** 2.24.078/54
   
זיהוי סדר האירועים
 
7.45 מט"ח (המרד הגדול (פעמון** 2.24.078/55
7.45 מט"ח (הצנחנית שלא שבה (פעמון** 2.24.078/56
7.45 מט"ח (הצנחנית שלא שבה (בית** 2.24.078/57
7.35 מט"ח (אל עצמי (בית** 2.24.078/58
7.35 מט"ח (גוליבר בארץ הגמדים (בית** 2.24.078/59
7.35 מט"ח (גוליבר בארץ הגמדים (פרח** 2.24.078/60
7.35 מט"ח (מעשה בשני פחי זפת (פרח** 2.24.078/61
7.35 מט"ח (הצבייה שאימצה את עצמה (פרח** 2.24.078/62
   
זיהוי דמות המספר
 
7.35 מט"ח (אורי וסמי (פעמון** 2.24.078/63
7.35 מט"ח (אורה הכפולה (בית** 2.24.078/64
5.20 מט"ח קשת - איך ומה? - מדריך כללי למורה**
'לחלקים א', ב
2.24.078/65
   
חומרי לימוד שהוכנו לתלמידים עולי
אתיופיה
 
19.60
מעלות הנה אני, חוברת לעבודה עצמית לפיתוח**
מושגים באמצעות החושים / ת"ל
2.24.324/01
26.65
מט"ח מרקם - סיפורים מפי יהודי אתיופיה, ממ"ד 2.24.400/00
26.65
מט"ח מרקם - סיפורים מפי יהודי אתיופיה - 2
קלטות אודיאו לתלמיד
2.24.400/03
G.70 מט"ח הכתיב האמהרי 2.24.401/00
54.40
מט"ח מילוני, עברי/אמהרי 2.24.402/00
   
אשנ"ב (ארגון ושילוב נושאים בין-תחומיים
 
G.35 מעלות מה בעצם? - מדריך למורה + ערכת תמונות
ת"ל /
2.24.361/00
   
טח"י
 
5.30 טח"י משלי שועלים - תדריך למורה / רז, זהבי**
רביד
2.24.900/00
32.95
טח"י ספר המעשיות, מדריך / ת' אלכסנדר, א*
רימלט
2.24.901/00
4.85 טח"י הסנדלר העני והמלך - תדריך למורה**
רביד, רימלט, פלוק
2.24.902/00
5.55 טח"י שני סיפורים - תדריך למורה / רז, רימלט**
שטיין
2.24.903/00
4.95 טח"י גשם יהי - תדריך למורה / י' שטרן** 2.24.904/00
6.05 טח"י סיפורים משליים - תדריך למורה / א**
רימלט, א' לובין
2.24.905/00
4.85 טח"י דירה להשכיר - תדריך למורה / א' רימלט** 2.24.906/00
5.55 טח"י גלגולו של משל - תדריך למורה / א**
רימלט
2.24.907/00
5.55 טח"י מספריים, גנרל ומכנסיים - תדריך למורה**
א' לובין
2.24.908/00
6.00 מט"ח אגדות חוני המעגל* 2.24.909/00
   
לחינוך המיוחד
 
9.40 טח"י השעה שלנו, א'-ב' - תדריך למורה / הלביץ**
וינקלר, לחובר
2.24.911/00
25.25
טח"י השעה שלנו, ארץ מולדת - תדריך למורה / י
חלמיש + צוות
2.24.912/00
   
היסטוריה

2.31
33.55
מסדה החיים בא"י בתקופת המקרא / ז' בארי** 2.31.005/00
17.80
מסדה החיים בא"י בתקופת המקרא - מדריך**
למורה/ ז' בארי
2.31.006/00
49.70
ספרי ת"א בימי יוון ורומא, לכיתה ו' / ב' בן ברוך* 2.31.009/00
21.00
ספרי ת"א בימי יוון ורומא, לכיתה ו' - מדריך למורה*
א' ריין
2.31.009/01
54.00
מעלות יוונים, יהודים ורומאים בעת העתיקה
לכיתה ו' / לילי יפה, ציפי אלדר
2.31.010/00
34.00
מעלות יוונים, יהודים ורומאים בעת העתיקה
מדריך למורה
2.31.010/01
31.75
מעלות תולדות ההתיישבות בראי האתר, ממ' וממ"ד*
ת"ל /
2.31.309/00
G.85 מעלות מדור לדור א', ממ"ד / ת"ל 2.31.310/00
48.05
מט"ח יוון, רומא וירושלים 2.31.400/00
   
לימודי המולדת והחברה

2.33
9.70 מעלות נכיר את הבדואים במדבר - חוברת עבוה*
ת"ל
2.33.309/01
36.40
מעלות נכיר את הבדואים במדבר - מארז תמונות*
ופעילויות / ת"ל
2.33.309/02
G.95 מעלות נכיר את הבדואים במדבר - מדריך למורה*
ת"ל
2.33.309/03
G.85 מעלות אנחנו ושכנינו, לכיתה ד' / ת"ל** 2.33.327/00
6.20 מעלות 'תעשייה קסומה - חוברת עבודה, לכיתה ד**
ממ' וממ"ד / ת"ל + מעלות
2.33.330/00
21.80
מעלות איש איש ומשפחתו, לכיתה ב' / ת"ל 2.33.331/00
9.70 מעלות איש איש ומשפחתו - חוברת עבודה / ת"ל 2.33.332/00
9.80 מעלות איש איש ומשפחתו - מדריך למורה / ת"ל** 2.33.333/00
29.75
מעלות לימודי המולדת והחברה - הסביבה הקרובה*
מדריך שימושי למורה לחינוך מיוחד -
כיתות ג'-ד' / ת"ל
2.33.334/00
   
לבית הספר הממלכתי דתי
 
25.15
מעלות במשפחה - מקראה לכיתה ב' / ת"ל 2.33.335/00
111.50
מעלות במשפחה - מרכז למידה בין-תחומי / ת"ל 2.33.336/00
27.90
מעלות המשפחה היהודית באמנות - כרזה / ת"ל 2.33.337/00
12.65
מעלות במשפחה - מדריך למורה / ת"ל 2.33.338/00
9.00 מעלות במשפחה - חוברת עבודה / ת"ל 2.33.339/00
34.30
המפ"ה מה לעשות? סרט אנימציה / ת"ל 2.33.340/00
   
תולדות היישוב

2.34
27.60
מעלות מסע המושבות הראשונות, לתלמיד בכיתה
ג' מהדורה מחודשת; ממ' וממ"ד / ת"ל
2.34.313/00
43.40
טח"י ארץ מולדת, חלק א', מהדורה חדשה / ש*
שבא, ד' הורוביץ, מ' ניר, ח' רומן
2.34.901/00
44.55
טח"י ארץ מולדת, ב' (מהדורה חדשה) / ש' שבא* 2.34.902/00
22.50
טח"י ארץ מולדת, לביה"ס היסודי, א' - תדריך**
למורה
2.34.903/00
G.05 טח"י ארץ מולדת, לביה"ס היסודי, ב' - תדריך**
למורה
2.34.904/00
14.60
טח"י מסיפורי א"י, לכיתות ה'-ו' - מדריך / מ' ניר*
מ' פאל, ה' ספרא
2.34.905/00
14.85
טח"י עלייה וקליטה, לכיתות ה'-ו' - מדריך / מ*
ניר, מ' אהרוני, מ' פאל
2.34.906/00
   
גיאוגרפיה

2.35
52.55
+ הד ארצי
מסדה
תל-אביב-יפו, העיר שלי, לכיתה ד' / ז' בארי
2.35.001/00
8.00 + הד ארצי
מסדה
תל-אביב-יפו, העיר שלי - מדריך למורה / ז
בארי
2.34.001/01
39.05
+ הד ארצי
מסדה
ירושלים / ר' גונן 2.35.002/00
7.70 + הד ארצי
מסדה
ירושלים - מדריך למורה / ר' גונן 2.35.002/01
44.55
רכס ירושלים שלי ושלך - אני חוקר את ירושלים
לכיתה ה' / ר' נחמיה, נ' פרלמוטר
2.35.007/00
44.55
רכס ירושלים שלי ושלך - אני חוקר את ירושלים
מדריך למורה / ר' נחמיה, נ' פרלמוטר
2.35.007/01
57.45
מט"ח מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ*
לכיתות ה'-ו', ממ' וממ"ד (מהדורה
משוכתבת) / מט"ח
2.35.024/00
24.65
מט"ח מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ*
מחברת עבודה, ממ' וממ"ד (מהדורה
משוכתבת) / מט"ח
2.35.025/00
57.40
מט"ח מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ*
מדריך למורה (מהדורה משוכתבת) / מט"ח
2.35.028/00
35.35
רכס ישראל על המפה - ספר לימוד לכיתות ד'-ה*
ש' לבני /
2.35.031/00
38.80
רכס *ישראל על המפה - מדריך למורה / ש' לבני
2.35.031/01
47.95
עם עובד הים התיכון והארצות סביבו / א' סופר, י*
פוקס
2.35.032/00
חינם עם עובד הים התיכון והארצות סביבו - מדריך למורה*
א' סופר, י' פוקס /
2.35.032/01
31.85
ספרי תל-אביב סין הדרקון ועוף החול, לכיתה ו' / דן דאור 2.35.034/00
15.40
ספרי תל-אביב סין הדרקון ועוף החול, לכיתה ו' - מדריך
למורה / דן דאור
2.35.034/01
G.60 מעלות ארצות הים התיכון, לכיתה ה' / ת"ל** 2.35.300/00
15.85
מעלות ארצות הים התיכון - מדריך למורה / ת"ל** 2.35.300/02
15.30
מעלות על תעשייה וייצור, לחינוך המיוחד / ת"ל 2.35.312/00
G.55 מעלות על צורות נוף, לחינוך המיוחד / ת"ל 2.35.313/00
11.60
מעלות על מזג אוויר ועל אקלים, לחינוך המיוחד
ת"ל
2.35.314/00
19.45
מעלות על תיירות, לחינוך המיוחד / ת"ל 2.35.315/00
23.30
מעלות על חקלאות הים התיכון, לחינוך המיוחד
ת"ל
2.35.316/00
36.30
מט"ח מפות מגלות עולם, ממ' וממ"ד / צ' פיין, א
מזרחי
2.35.401/00
23.50
מט"ח מפות מגלות עולם - חוברת עבודה, ממ
וממ"ד / צ' פיין, א' מזרחי
2.35.401/02
חינם מט"ח מפות מגלות עולם - מדריך למורה / צ' פיין
א' מזרחי, ממ' וממ"ד
2.35.401/03
28.70
טח"י מישור החוף התיכון והדרומי - תדריך / ר**
פבריקנט, ח' נעמן
2.35.903/00
26.55
טח"י צפון הארץ - מדריך למורה / ר' פבריקנט, ח**
נעמן, א' תירוש
2.35.906/00
24.90
טח"י מישור החוף התיכון והדרומי בתרגום
לערבית
2.35.907/00
   
מדעי החברה

2.36
G.55 מט"ח מבלי לפגוע - דילמות ערכיות בחברת
'הילדים - חוברת לכיתות ד'-ו
2.36.400/02
22.80
מט"ח סיפורים מהחיים, חלק א', לכיתות ג'-ו
*מדריך / מ' שרלין, א' זק, ר' מקבי, ה' ספרא
2.36.901/00
22.35
מט"ח סיפורים מהחיים, חלק ב', לכיתות ג'-ו
*מדריך / מ' שרלין, א' זק, ר' מקבי, ה' ספרא
2.36.902/00
29.25
טח"י כישורי חיים, לכיתות א'-ב', למורה וליועץ/ת*
מ' יובל, א' המר /
2.36.903/00
   
תקשורת וקולנוע

2.37
41.65
עם עובד להיות בקשר / י' ציקלג 2.37.001/00
חינם עם עובד להיות בקשר - מדריך למורה / י' ציקלג 2.37.001/01
17.75
המ' למינהל + בין מציאות ודמיון, לכיתות ד'-ה' / ת"ל*
המכללה למינהל
2.37.300/00
8.90 המ' למינהל בין מציאות ודמיון, לכיתות ד'-ה' - מדריך*
למורה / ת"ל + המכללה למינהל
2.37.300/01
17.75
המ' למינהל + בין מציאות ודמיון, לכיתות ה'-ו' / ת"ל*
המכללה למינהל
2.37.300/02
8.90 המ' למינהל + בין מציאות ודמיון - מדריך למורה / ת"ל*
המכללה למינהל
2.37.300/03
17.85
מעלות סיפורי מסך, הנחיה לצפייה מודרכת בסרטי*
קולנוע / ת"ל
2.37.301/00
6.85 מעלות סיפור וסרט - על עיבוד קולנועי לסיפורים*
מדריך למורה / ת"ל
2.37.302/00
13.25
מעלות חופש הביטוי / ת"ל* 2.37.303/00
G.75 מעלות @@@@  
7.70 מעלות יונה לבנה - נקודת תצפית - סרטים
ישראלים קצרים - מדריך למורה, ממ' / ת"ל
2.37.304/01
12.90
מעלות מפגשים סביב טלוויזיה, הדרכת מורים
לטיפוח מעורבות הורים בצפיות ילדיהם
בטלוויזיה, ממ' וממ"ד
2.37.306/01
66.30
מעלות צילום כחול לבן - מדריך למורה וערכת
תמונות, ממ' / ת"ל
2.37.307/00
25.70
רמות לחיות בקשר / מ' דרסלר, ט' דרסלר, י
רוטשילד, אוניברסיטת ת"א
2.37.800/00
18.50
רמות לחיות בקשר - מדריך למורה / ט' דרסלר, מ
דרסלר, אוניברסיטת ת"א
2.37.800/01
15.40
רמות לחיות בקשר - חוברת עבודה / מ' דרסלר
אוניברסיטת ת"א
2.37.800/02
   
מתמטיקה

2.41
16.55
יבנה חשבון למתחילים ב', לחינוך המיוחד / ש
בורק
2.41.001/00
16.85
יבנה חשבון לתלמיד, חלק שלישי, לחינוך המיוחד
ש' בורק /
2.41.002/00
14.90
יבנה חשבון לתלמיד, חלק רביעי, לחינוך המיוחד
ש' בורק /
2.41.003/00
15.95
יבנה חשבון לתלמיד, חלק חמישי, לחינוך המיוחד
ש' בורק /
2.41.004/00
17.70
יבנה חשבון לתלמיד, חלק שישי, לחינוך המיוחד
ש' בורק
2.41.005/00
38.45
ספר לכול ספר חשבון החדש שלי, חלקים א'-ג' / ת
עץ הדר
2.41.016/00
G.10 ספר לכול ספר חשבון החדש שלי - מדריך למורה / ת
עץ הדר
2.41.016/01
38.45
ספר לכול ספר חשבון החדש שלי - חוברת עבודה
לחלקים א'-ג' / ת' עץ הדר
2.41.016/02
25.70
עמיחי מתמטיקה - ספר לימוד, חלקים א'-ג' / ש
בורק
2.41.017/00
חינם עמיחי מתמטיקה - מדריך למורה / ש' בורק 2.41.017/01
G.55 חניה משתלם בשבר הפשוט, משתלם בשבר
העשרוני / ח' ברג, ח' מן
2.41.018/00
G.05 חניה משתלם בשבר הפשוט, משתלם בשבר
העשרוני - מדריך למורה / ח' ברג, ח' מן
2.41.018/01
37.30
חניה משתלם עוד בשבר, משתלם באחוזים
ובאיסוף נתונים / ח' ברג, ח' מן
2.41.019/00
G.05 חניה משתלם עוד בשבר, משתלם באחוזים
ובאיסוף נתונים - מדריך למורה / ח' ברג, ח
מן
2.41.019/01
37.00
חניה משתלם בשבר - חוברת פעילויות (משימות
חקר בשברים), לכיתה ה' / חיה ברג, חנה
מן
2.41.020/00
49.35
חניה משתלם בשבר - חוברת פעילויות (משימות
חקר בשברים) - מדריך למורה, לכיתה ה
חיה ברג, חנה מן
2.41.020/01
32.90
למדה + ת"ל חשבון 10, חלק א', לכיתה ב' / אפרים
אררה
2.41.021/00
32.90
למדה + ת"ל חשבון 10, חלק ב', לכיתה ב' / אפרים אררה
2.41.021/01
G2.80
למדה + ת"ל חשבון 10 - מדריך למורה ונספחים, לכיתה
ב' / אפרים אררה
2.41.021/02
32.00
למדא + ת"ל חשבון 10, חלק א', לכיתה ג' / אפרים אררה
2.41.022/00
32.00
למדא + ת"ל חשבון 10, חלק ב', לכיתה ג' / אפרים אררה
2.41.022/01
G0.00
למדא + ת"ל חשבון 10 - מדריך למורה ונספחים, לכיתה
ג' / אפרים אררה
2.41.022/02
98.30
חניה משתלם בטבעיים א+ב, לכיתה ד' / חוה
ברג, חנה מן
2.41.023/00
55.00
חניה משתלם בטבעיים א+ב, לכיתה ד' - מדריך
למורה / חוה ברג, חנה מן
2.41.023/01
15.15
מעלות משלמים לעשרוניים, לחינוך המיוחד / ת"ל 2.41.300/00
5.75 מעלות משלמים לעשרוניים, לחינוך המיוחד
מדריך למורה / ת"ל
2.41.300/01
71.95
מעלות המפתח לעולם הדמיון, פרקי גיאומטרייה
לומדה / ת"ל
2.41.301/00
G.30 ספר לכל מילון למונחים בגיאומטרייה / ת"ל 2.41.302/00
   
לראות מתמטיקה
 
9.10 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - פעילויות לכיתות
'ב'-ג
2.41.408/02
8.10 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - משולשים (לכיתות
'ה'-ו )
2.41.409/02
9.10 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - מרובעים (לכיתות
'ד'-ו )
2.41.410/02
7.20 מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - המעגל והעיגול
('לכיתה ו)
2.41.411/02
39.50
מכון ויצמן למדע
משוחחים, חושבים ומבצעים / חיות רגב
טלי וולך
2.41.800/02
   
+ אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ב' / ת"ל
מט"ח
 
22.60
מט"ח (חלק 4, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת** 2.41.310/01
22.45
מט"ח (חלק 5, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת** 2.41.310/02
22.60
מט"ח (חלק 6, לכיתה ב' (מהדורה משוכתבת** 2.41.310/03
6.85 מט"ח שיקוף - דפדפת ניקוב** 2.41.311/00
23.35
מט"ח 'מארז אבזרים לתלמיד כיתה ב** 2.41.312/00
50.45
מט"ח (מארז לוחות מספר תשע (ל-6 תלמידים* 2.41.312/01
56.20
מט"ח מארז אבזרים להזזה (ל-5 תלמידים) 2.41.312/02
33.00
מט"ח (מארז למבחנים (ל-5 תלמידים* 2.41.313/00
17.75
מט"ח 'פרקי גיאומטרייה, לכיתה ב" 2.41.314/00
8.90 מט"ח כיצד בנויים המספרים? זנבגופים - להעשרה*
2.41.315/00
22.60
מט"ח מדריך למורה לחלק 4 2.41.316/01
22.60
מט"ח מדריך למורה לחלק 5 2.41.317/01
22.60
מט"ח מדריך למורה לחלק 6 2.41.318/01
11.00
מט"ח מארז טנגרם לפרק מדידת שטח 2.41.319/01
    + אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ג' / ת"ל
מט"ח
 
23.25
מט"ח (חלק 7, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת* 2.41.320/00
22.60
מט"ח מדריך למורה לחלק 7* 2.41.320/01
23.15
מט"ח (חלק 8, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת* 2.41.321/00
22.60
מט"ח מדריך למורה לחלק 8* 2.41.321/01
21.45
מט"ח (חלק 9, לכיתה ג' (מהדורה משוכתבת* 2.41.322/00
22.60
מט"ח מדריך למורה לחלק 9* 2.41.322/01
61.95
מט"ח (חשבוניות ודיסקיות (ל-5 תלמידים* 2.41.324/00
19.50
מט"ח (מארז מד-זווית (ל-5 תלמידים* 2.41.326/00
17.60
מט"ח (מארז לוחות חריצים (ל-5 תלמידים* 2.41.327/00
23.15
מט"ח מארז אבזרים* 2.41.330/00
24.55
מט"ח 'פרקי גיאומטרייה ג* 2.41.333/00
   
אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ד' / ת"ל+מט"ח
 
27.50
מט"ח (חלק 10, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת* 2.41.334/01
28.25
מט"ח (חלק 11, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת* 2.41.334/02
25.15
מט"ח (חלק 12, לכיתה ד' (מהדורה משוכתבת* 2.41.334/03
30.40
מט"ח מארז אבזרים* 2.41.338/00
35.05
מט"ח מארז רצועות לבניית מצולעים (ל-5
תלמידים)
2.41.400/00
   
+ אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ה' / ת"ל
מט"ח
 
29.55
מט"ח (חלק 13, לכיתה ה' (מהדורה משוכתבת* 2.41.348/01
26.60
מט"ח (חלק 14, לכיתה ה' (מהדורה משוכתבת* 2.41.348/02
25.95
מט"ח (חלק 15, לכיתה ה' (מהדורה משוכתבת* 2.41.348/03
5.75 מט"ח קבוצות 2.41.349/01
37.70
מט"ח מארז אבזרים לתלמיד 2.41.349/02
16.30
מט"ח סרגלי שברים 2.41.353/00
6.65 מט"ח ריצופים 2.41.401/00
18.55
מט"ח מצולעים לריצוף לחוברת ריצופים 2.41.402/00
18.40
מט"ח חוגה לפרק הסתברות (ל-5 תלמידים) 2.41.403/00
18.40
מט"ח מארז סרגלי גבה (ל-5 תלמידים) 2.41.404/00
35.05
מט"ח מארז רצועות לבניית מצולעים (ל-5
תלמידים)
2.41.405/00
   
+ אחת שתיים ו... שלוש, לכיתה ו' / ת"ל
מט"ח
 
29.40
מט"ח (חלק 16, לכיתה ו' (מהדורה משוכתבת* 2.41.357/01
29.85
מט"ח (חלק 71, לכיתה ו' (מהדורה משוכתבת* 2.41.357/02
29.45
מט"ח (חלק 81, לכיתה ו' (מהדורה משוכתבת* 2.41.357/03
46.20
מט"ח מארז אבזרים חדש, כולל בצק צבעוני* 2.41.359/00
10.45
מט"ח (מארז מגדלת לפרק שברים (ל-5 תלמידים* 2.41.406/00
   
ועוד אחת - תכנית להוראת המתמטיקה
להוראה מותאמת
ת"ל + מט"ח
כיתה ב' - מהדורה
משוכתבת
 
6.10 מט"ח בממלכת מסמר 9** 2.41.380/00
6.75 מט"ח חיבור וחיסור עד 81** 2.41.381/00
6.95 מט"ח 'המבנה העשרוני, חלק א** 2.41.382/00
7.50 מט"ח 'המבנה העשרוני, חלק ב** 2.41.383/00
6.80 מט"ח (!שיקוף - דפדפת ניקוב (חדש** 2.41.384/00
8.30 מט"ח מדידת שטח** 2.41.385/00
5.30 מט"ח משוואות חיבור וחיסור** 2.41.386/00
5.60 מט"ח גימטרייה: בעיות מילולית - המשך** 2.41.387/00
8.20 מט"ח כפל** 2.41.388/00
6.45 מט"ח הזזה** 2.41.389/00
5.75 מט"ח נאזן מאזניים: השעון** 2.41.390/00
8.60 מט"ח בעיות השוואה** 2.41.390/01
5.90 מט"ח דיאגרמות, חוקי פעולות** 2.41.390/02
10.15
מט"ח כפל וחילוק עד 001** 2.41.390/03
5.40 מט"ח 'חשבון במחשבון, ב** 2.41.390/04
23.35
מ"טח 'מארז אבזרים, לכיתה ב** 2.41.390/05
6.45 מט"ח מבחן סוף השנה* 2.41.390/06
5.65 מט"ח כיצד בנויים המספרים? זנבגופים - להעשרה*
2.41.390/07
50.45
מט"ח (מארז לוחות מסמר תשע (ל-6 תלמידים* 2.41.390/08
56.20
מט"ח מארז אבזרים להזזה* 2.41.390/09
   
כיתה ג' - מהדורה משוכתבת
 
10.90
מט"ח זוויות ומשולשים* 2.41.391/00
11.85
מט"ח המבנה העשרוני, מבוא, הכרה, חיבור*
'וחיסור, חלק א
2.41.391/01
7.55 מט"ח המבנה העשרוני, מבוא, הכרה, חיבור*
'וחיסור, חלק ב
2.41.391/02
6.80 מט"ח סיבוב* 2.41.391/03
7.25 מט"ח חוקי פעולות, המשך כפל בעל-פה* 2.41.391/04
11.10
מט"ח פתרון בעיות, כפל וחילוק, כפל מאורך* 2.41.391/05
8.30 מט"ח מדידת אורך, נפחים* 2.41.391/06
5.35 מט"ח 'חשבון במחשבון, ג* 2.41.391/07
11.15
מט"ח משוואות כפל וחילוק* 2.41.391/08
22.30
מט"ח מארז אבזרים* 2.41.391/09
5.45 מט"ח הזמן, משקל* 2.41.391/10
6.60 מט"ח עיגול מספרים, ישר המספרים - המשך* 2.41.395/00
4.95 מט"ח (חילוק חלק א' (חילוק עם שארית* 2.41.396/00
5.65 מט"ח 'חילוק חלק ב* 2.41.397/00
7.90 מט"ח בעיות מילוליות דו-שלביות, א': שברים*
יסודיים
2.41.397/02
8.90 מט"ח כיצד בנויים המספרים? זנבגופים*
להעשרה
2.41.397/03
17.60
מט"ח (מארז לוחות חריצים (ל-5 תלמידים* 2.41.397/04
61.90
מט"ח (מארז דסקיות וחשבוניות (ל-5 תלמידים* 2.41.397/05
19.45
מט"ח (מארז מדי-זוויות (ל-5 תלמידים* 2.41.397/06
7.00 מט"ח מארז מבחנים לסוף השנה* 2.41.397/07
   
כיתה ד' - מהדורה משוכתבת
 
7.70 מט"ח ישרים מקבילים, נפלאות המחוגה* 2.41.398/00
7.70 מט"ח מאלף למיליון* 2.41.399/00
10.70
מט"ח (בעיות מילוליות דו-שלביות (ב* 2.41.400/00
8.10 מט"ח סימני התחלקות ב-3, 6 ו-9: מספרים*
ראשונים ופריקים
2.41.401/00
6.70 מט"ח מחשבון ואומדנות* 2.41.402/01
10.15
מט"ח מרובעים* 2.41.402/02
12.25
מט"ח שברים בעיגולים* 2.41.402/03
7.95 מט"ח כפל מאונך: חילוק ארוך* 2.41.402/04
7.90 מט"ח חזקות ודיאגרמות* 2.41.402/05
6.90 מט"ח (כל האפשרויות (קומבינטוריקה* 2.41.402/06
6.45 מט"ח לוח השנה וחישובי זמן: גימטרייה* 2.41.402/10
18.45
מט"ח 'מבחן סוף שנה לכיתה ד* 2.41.402/12
30.40
מט"ח מארז אבזרים חדש* 2.41.402/13
6.25 מט"ח שברים בקבוצות* 2.41.402/14
12.30
מט"ח סימטרייה, מבנה תבות"* 2.41.402/15
8.50 מט"ח מספרים מכוונים* 2.41.402/16
 
כיתה ה' מהדורה משוכתבת
 
       
מט"ח המספרים  שברים בריבועים: שברים על הישר 2.41.402/17
      11.25
7.15 מט"ח מצולעים על לוח המספרים: חפיפה 2.41.402/18
4.40 מט"ח ממיליונים והלאה* 2.41.402/19
מט"ח המספרים * שברים גדולים מאחד ומספרים מעורבים על
הישר
2.41.402/20
      6.55
3.15 מט"ח ממוצע* 2.41.402/21
8.5 מט"ח :הרחבה וצמצום *
חלק של כמות
שברים)
(בקבוצות
2.41.402/22
11.45
מט"ח גובה: שטחים* 2.41.402/23
6.85 מט"ח השוואות שברים בעזרת מכנה משותף: חיבור*
וחיסור שברים בעזרת מכנה משותף
2.41.402/24
מט"ח המשך * מערכת צירים: מספרים מכוונים 2.41.402/25
      6.55
3.85 מט"ח השבר כמנת שלם בשלם* 2.41.402/26
6.95 מט"ח הסתברות* 2.41.402/27
6.85 מט"ח סרטוטים ובניות* 2.41.402/28
6.75 מט"ח הכרה, חיבור מספרים עשרוניים"*
'וחיסור, א
2.41.402/29
6.90 מט"ח הכרה, חיבור מספרים עשרוניים*
'וחיסור, ב
2.41.402/30
9.30 מט"ח :שלביות בעיות מילוליות רב*
מחשבון
2.41.402/31
37.70
מט"ח מארז אבזרים* 2.41.402/32
5.80 מט"ח קבוצות* 2.41.402/33
6.65 מט"ח ריצופים* 2.41.402/39
   
כיתה ו
מהדורה משוכתבת
 
5.10 מט"ח גופים* 2.41.402/34
8.15 מט"ח שברים פשוטים ומספרים עשרוניים: מידות*
עשרוניות
2.41.402/35
9.10 מט"ח בעיות מילוליות בשברים פשוטים, בעיות"*
מילוליות רב שלביות
2.41.402/36
7.55 מט"ח כפל שברים פשוטים* 2.41.402/37
46.20
מט"ח מארז אבזרים לתלמיד חדש, כולל בצק*
צבעוני
2.41.402/38
6.30 מט"ח כפל מספרים עשרוניים, חילוק מספרים
עשרוניים
2.41.408/00
5.20 מט"ח המעגל והעיגול 2.41.409/00
4.65 מט"ח מחשבון 2.41.410/00
7.20 מט"ח פסוקים של כפל וחילוק בשברים, בעיות
התאמה
2.41.411/00
6.95 מט"ח חילוק שברים פשוטים 2.41.412/00
10.30
מט"ח יחס, קנה מידה 2.41.413/00
7.40 מט"ח חישובי נפחים 2.41.414/00
7.25 מט"ח גופים משוכללים 2.41.415/00
5.30 מט"ח אחוזים, בעיות של חלק מכמות ובעיות
אחוזים
2.41.416/00
   
'חומרים למתקשים גשרים לכיתה ב
 
4.95 מט"ח בעיות מילוליות המשך חלופה* 2.41.403/09
5.50 מט"ח כפל עד 20 חלופה* 2.41.403/10
5.25 מט"ח כפל השלמה* 2.41.403/11
5.75 מט"ח כפל וחילוק עד 100  מוכנות* 2.41.403/12
5.50 מט"ח בעיות השוואה חלופה* 2.41.403/13
7.45 מט"ח המספרים עד 100 הכרת המספרים* 2.41.403/14
4.75 מט"ח   *המספרים עד 100 המבנה העשרוני 2.41.403/15
5.50 מט"ח  *המספרים עד 100חיבור וחיסור 2.41.403/16
   
'גשרים לכיתה ג
 
13.45
מט"ח המספרים עד 10,000 משטחים* 2.41.403/17
13.45
מט"ח המספרים עד 10,000 דיסקיות* 2.41.403/18
   
פעילויות חקר והעמקה – גילויים
 
8.35 מט"ח קוביות משחק מדריך* 2.41.403/19
8.75 מט"ח 'קוביות משחק, לכיתות ב' ד"* 2.41.403/20
8.90 מט"ח כיצד בנויים המספרים? זנבגופים, לכיתות ב*
2.41.403/21
8.90 מט"ח 'פעילויות חקר וגילוי, חלק ב', לכיתות ה' ו* 2.41.403/22
11.00
מט"ח פעילויות חקר וגילוי, חלק ב' מדריך* 2.41.402/23
5.10 מט"ח 'מספרים מחפשים פתרונים, לכיתות ד' ו* 2.41.403/24
4.40 מט"ח מספרים מחפשים פתרונים מדריך* 2.41.403/25
6.20 מט"ח 'גפרורים, לכיתות ב' ד* 2.41.403/26
   
טח"י
 
13.75
טח"י שברים פשוטים, א' /לפידות, דוידוביץ*
(מהדורה מעודכנת)
2.41.910/00
22.95
טח"י שברים פשוטים, ב' / ארנון, גפנר (מהדורה*
(מעודכנת
2.41.911/00
10.90
טח"י שברים פשוטים, ג' / ארנון, גפנר (מהדורה*
(מעודכנת
2.41.912/00
19.75
טח"י שברים פשוטים, חלק ד', לכיתה ו'/ לפידות*
דוידוביץ
2.41.912/01
10.75
טח"י שברים פשוטים, א', תדריך למורה / שניר*
(גפנר (מהדורה מעודכנת
2.41.926/00
10.65
טח"י שברים פשוטים, ב', תדריך למורה / שניר*
(גפנר (מהדורה מעודכנת
2.41.927/00
10.65
טח"י שברים פשוטים, ג', תדריך למורה / שניר*
(גפנר (מהדורה מעודכנת
2.41.928/00
10.65
טח"י שברים עשרוניים, א' תדריך למורה / שניר**
גפנר
2.41.929/00
36.55
טח"י בא בחשבון, לכיתה ג' מדריך / ר' קרול, ר*
חזון
2.41.935/00
16.00
טח"י בא בחשבון חוברת מדידות, למורה ולתלמיד 2.41.936/00
20.55
טח"י בא בחשבון
תדריך למורה
2.41.936/01
22.80
טח"י מתי ומטיקה חלק א
חוברת פעולות, לתלמיד ולמורה, לכיתות א
'ו ב
2.41.937/02
   
מדע המחשב
 
23.00
מט"ח ניפגש ברשת, לכיתה ד' / רות סולומון 2.47.001/00
10.00
מט"ח ניפגש ברשת, לכיתה ד' מדריך למורה / רות
סולומון
01/2.47.001
   
טבע

2.51
32.00
יסוד מפגש עם מזג האוויר, לכיתה ב' / אורנה
דובדבני, דליה טאובר
2.51.001/00
35.00
יסוד מפגש עם מזג האוויר
מדריך למורה/ אורנה דובדבני, דליה טאובר
2.51.001/01
12.15
מט"ח עונות במעגל**
טבע, אדם ומים בעונות השנה חוברת
לתלמיד, לכיתות א' ב'/מט"ח
00/2.51.010
13.55
מט"ח עונות במעגל טבע, אדם ומים בעונות השנה**
מדריך למורה / מט"ח
2.51.011/00
31.85
מט"ח יום יום מים ספר לימוד בנושא המים**
לכיתות ג' ד'/ מט"ח
2.51.012/00
31.85
מט"ח יום יום מים**
ספר לימוד בנושא המים
מדריך למורה / מט"ח
2.51.013/00
41.85
תמיר חיות חיות, לכיתה ד'/ נ' גולד, ר' בר סימן*
טוב
2.51.014/00
50.70
תמיר חיות חיות מדריך למורה / נ' גולד, ר' בר*
סימן טוב
2.51.014/01
38.55
עם עובד הגוף המופלא, לתלמיד / י' צילג* 2.51.022/00
חינם עם עובד הגוף המופלא
  * מדריך למורה / יצחק צילג
2.51.022/01
45.75
ז'ק גוף האדם שלי / ד' בן בסט* 2.51.024/00
25.35
ז'ק גוף האדם שלי / ד' בן בסט* 2.51.024/01
29.80
רכס כחומר ביד היוצר / מ' משולם, י' ספיר 2.51.025/00
29.80
רכס כחומר ביד היוצר
מדריך למורה / מ' משולם, י' ספיר
2.51.025/01
39.05
רכס צמח ואדם / מ' משולם, ד' סימון 2.51.026/00
40.10
רכס צמח ואדם
מדריך למורה / מ' משולם, ד' סימון
2.51.026/01
33.95
רכס בחוכמה ייבנה בית, כיתה ג
ד' / מירה משולם, יפה ספיר
2.51.027/00
33.95
רכס בחוכמה ייבנה בית, כיתה ג' ד' מדריך למורה
מירה משולם, יפה ספיר /
2.51.027/01
25.70
רכס + יבנה דואגים למחסורם ספר לימוד, כיתה ב
רבקה זוהר

2.51.028/00
25.70
רכס + יבנה דואגים למחסורם מדריך למורה/ רבקה זוהר
2.51.028/01
25.70
רכס + יבנה בר ביות, לכיתה ג'/ עדנה גזית 2.51.029/00
25.70
רכס + יבנה בר ביות, לכיתה ג
מדריך למורה/ עדנה גזית
2.51.029/01
25.70
רכס + יבנה בעל חיים בעל בית, לכיתה ד' / עדנה גזית 2.51.030/00
25.70
רכס + יבנה בעל חיים בעל בית, לכיתה ד'  מדריך
למורה/ עדנה גזית
2.51.030/01
25.70
רכס + יבנה לכולם מגיע, לכיתה ו' / מאיר הוכברג 2.51.031/00
25.70
רכס + יבנה לכולם מגיע, לכיתה ו' מדריך למורה / מאיר
הוכברג
2.51.031/01
25.70
רכס + יבנה מפעל חיים, לכיתה ה' / מאיר הוכברג 2.51.032/00
25.70
רכס + יבנה מפעל חיים, לכיתה ה' מדריך למורה/ מאיר
הוכברג
2.51.032/01
25.70
רכס + יבנה 'הרפתקה בחופשה ספר לימוד, לכיתה א
רבקה זוהר
2.51.033/00
25.70
רכס + יבנה הרפתקה בחופשה
מדריך למורה, לכיתה א'/ רבקה זוהר
2.51.033/01
    מדע וטכנולוגיה 2.52
33.40
רמות בשביל המוצרים, לכיתות ה'-ו' / אונ' ת"א 2.52.308/00
20.70
רמות בשביל המוצרים - חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.52.309/00
18.40
רמות בשביל המוצרים - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.310/00
11.30
מט"ח בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד' - חוברת*
ת"ל + מט"ח
2.52.311/00
11.30
מט"ח בונים מוצרים חשמליים, ג'-ד' - מדריך*
למורה / ת"ל + מט"ח
2.52.312/00
8.85 מט"ח מערכת החשמל בבית, ה'-ז' - חוברת / ת"ל*
מט"ח +
2.52.313/00
8.85 מט"ח* מערכת החשמל בבית, ה'-ו' - מדריך למורה*
ת"ל + מט"ח /
2.52.314/00
10.00
מט"ח משהו זז כאן, א'-ב' - חוברת / ת"ל + מט"ח* 2.52.315/00
13.85
מט"ח + משהו זז כאן, א'-ב' - מדריך למורה / ת"ל*
מט"ח
2.52.316/00
10.45
מט"ח רואים סמלים וסימנים - חוברת לתלמיד*
לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח
2.52.317/00
13.65
מט"ח רואים סמלים וסימנים - מדריך למורה
ת"ל, מט"ח
2.52.317/01
10.15
מט"ח כיף של מכונות, לכיתות ג'-ו' / ת"ל + מט"ח
2.52.318/00
18.40
מט"ח + כיף של מכונות - מדריך למורה / ת"ל
מט"ח
2.52.319/00
   
הסדרה חומרים ותהליכים
 
9.25 מט"ח הכול מנייר, לכיתות א'-ב' / ת"ל + מט"ח 2.52.320/00
11.50
מט"ח מה עושים? מדפיסים?, לכיתות ב'-ג' / ת"ל
מט"ח +
2.52.321/00
10.20
מט"ח סיפורי בדים, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח 2.52.322/00
9.35 מט"ח מה הבעיה?, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + מט"ח 2.52.323/00
14.80
מט"ח + חומרים ותהליכים - מדריך למורה / ת"ל
מט"ח
2.52.324/00
38.20
המפ"ה חומרים ותהליכים - קלטת וידיאו / ת"ל 2.52.325/00
11.05
מט"ח מעבר לקיר, לכיתות ב'-ג' / ת"ל, מט"ח 2.52.326/00
6.25 מט"ח יוצקים בתבנית, לכיתות ג'-ד' / ת"ל, מט"ח 2.52.327/00
11.10
מט"ח נא לשבת, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח 2.52.328/00
8.50 מט"ח מה באריזה?, לכיתות ה'-ו' / ת"ל, מט"ח 2.52.329/00
5.90 מט"ח פלסטיק לפי הזמנה, לכיתות ה'-ו' / ת"ל
מט"ח
2.52.330/00
   
מדע בחברה טכנולוגית
 
     
'לכיתות א'-ב
12.45
רמות אכפת לי - מדריך למורה / אונ' ת"א* 2.52.362/01
14.60
רמות אכפת לי / אונ' ת"א* 2.52.362/02
16.45
רמות בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א* 2.52.362/03
28.25
רמות בינינו - מדריך למורה / אונ' ת"א* 2.52.362/04
16.45
רמות להיות בריא, חלק א' - מדריך למורה / אונ*
ת"א
2.52.362/05
28.25
רמות להיות בריא, חלק א'/ אונ' ת"א* 2.52.362/06
28.30
רמות להיות בריא, חלק ב'/ אונ' ת"א* 2.52.362/07
15.50
רמות להיות בריא - מדריך למורה, חלק ב'/ אונ*
ת"א
2.52.362/08
30.90
רמות עונות השנה - מדריך למורה / אונ' ת"א** 2.52.362/09
34.60
רמות עונות השנה / אונ' ת"א** 2.52.362/10
18.70
רמות קולט כל העת - מדריך למורה / אונ' ת"א* 2.52.362/11
21.60
רמות קולט כל העת / אונ' ת"א* 2.52.362/12
13.55
רמות אנחנו לא לבד / אונ' ת"א* 2.52.362/13
11.80
רמות אנחנו לא לבד - מדריך למורה / אונ' ת"א* 2.52.362/14
    / כוח המוח, לכיתות ב'-ג' - מדריך למורה 2.52.362/15
22.40
רמות ת"ל + אונ' ת"א  
   
'לכיתות ג' - ד
 
19.45
תומר זה בוער - מדריך למורה / אונ' ת"א* 2.52.362/15
30.55
תומר זה בוער / אונ' ת"א** 2.52.362/16
13.65
תומר זה בוער - חוברת עבודה / אונ' ת"א** 2.52.362/17
7.80 תומר זה בוער - משחק / אונ' ת"א* 2.52.362/18
12.45
תומר נושא בוער - מדריך למורה / אונ' ת"א* 2.52.362/19
14.60
תומר נושא בוער / אונ' ת"א* 2.52.362/20
49.00
תומר עם הזרם - מדריך למורה / אונ' ת"א* 2.52.362/21
30.45
תומר עם הזרם / אונ' ת"א** 2.52.362/22
13.55
תומר עם הזרם - חוברת עבודה / אונ' ת"א** 2.52.362/23
39.50
תומר כמו צמח בר / אונ' ת"א* 2.52.362/24
19.25
תומר כמו צמח בר - חוברת עבודה / אונ' ת"א* 2.52.362/25
18.35
תומר כמו צמח בר - מדריך למורה / אונ' ת"א* 2.52.362/26
45.60
תומר פארק המים / אונ' ת"א* 2.52.362/27
20.45
תומר פארק המים - חוברת עבודה / אונ' ת"א* 2.52.362/28
21.55
תומר פארק המים - מדריך למורה / אונ' ת"א* 2.52.362/29
45.60
תומר הערוץ חמוץ-מתוק / אונ' ת"א* 2.52.362/30
21.55
תומר הערוץ חמוץ-מתוק - מדריך למורה/ אונ*
ת"א
2.52.362/31
20.45
תומר הערוץ חמוץ-מתוק - חוברת עבודה/ אונ*
ת"א
2.52.362/32
37.70
תומר חיים בין בעלי חיים / אונ' ת"א* 2.52.362/33
19.20
תומר חיים בין בעלי חיים - חוברת עבודה / אונ*
ת"א
2.52.362/34
18.35
תומר חיים בין בעלי חיים - מדריך למורה / אונ*
ת"א
2.52.362/35
42.55
תומר מתחת לרגלינו / אונ' ת"א* 2.52.362/36
20.45
תומר מתחת לרגלינו - חוברת עבודה / אונ' ת"א* 2.52.362/37
18.40
תומר מתחת לרגלינו - מדריך למורה / אונ' ת"א* 2.52.362/38
13.55
תומר לוקחים את המים בידיים / אונ' ת"א* 2.52.362/39
11.80
תומר לוקחים את המים בידיים - מדריך למורה*
אונ' ת"א
2.52.362/40
47.60
תומר נושמים לרווחה, לכיתה ד'/ ת"ל + אונ' ת"א 2.52.363/00
21.60
תומר נושמים לרווחה, לכיתה ד' - מדריך למורה
אונ' ת"א
2.52.363/01
21.35
תומר נושמים לרווחה, לכיתה ד' - חוברת עבודה
ת"ל + אונ' ת"א
2.52.363/02
47.60
תומר גוף ללא הפסקה, לכיתה ג'/ ת"ל + אונ
ת"א
2.52.800/00
21.60
תומר גוף ללא הפסקה - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.800/01
21.35
תומר גוף ללא הפסקה - חוברת עבודה / ל' סלע
ד' לוי, אונ' ת"א
2.52.800/02
27.45
תומר מעשה במחשבה תחילה / ס' רזיאל, י
הראל, אונ' ת"א
2.52.801/00
21.60
תומר מעשה במחשבה תחילה - מדריך למורה / י
הראל, אונ' ת"א
2.52.801/01
20.55
תומר מעשה במחשבה תחילה - חוברת עבודה
ס' רזיאל, י' הראל, אונ' ת"א
2.52.801/02
45.85
תומר חיים בין צמחים / נ' קינן, ד' לוי, נ
רוטרי,אונ' ת"א
2.52.802/00
21.60
תומר חיים בין צמחים - מדריך למורה / נ' קינן, ד
לוי, אונ' ת"א
2.52.802/01
   
'לכיתות ד'-ה>
 
47.60
רמות ללכת על כוכב לכת/ ת"ל + אונ' ת"א 2.52.363/13
22.50
רמות + ללכת על כוכב לכת - מדריך למורה/ ת"ל
אונ' ת"א
2.52.363/14
21.35
רמות ללכת על כוכב לכת - חוברת עבודה / ת"ל
אונ' ת"א +
2.52.363/15
   
'לכיתות ה '-ו
 
47.00
רמות מידע הולך לעיבוד - מדריך למורה / אונ
ת"א
2.52.362/41
29.80
רמות מידע הולך לעיבוד / אונ' ת"א 2.52.362/42
17.85
רמות מידע הולך לעיבוד - חוברת עבודה / אונ
ת"א
2.52.362/43
21.30
רמות מידע הולך לעיבוד, משחק ל-5 תלמידים
אונ' ת"א
2.52.362/44
12.45
רמות מתנות מן הזבל - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/45
14.60
רמות מתנות מן הזבל / אונ' ת"א 2.52.362/46
18.65
רמות מתנות מן הטבע - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/47
38.05
רמות מתנות מן הטבע / אונ' ת"א 2.52.362/48
15.40
רמות מתנות מן הטבע - חוברת עבודה / אונ' ת"א
2.52.362/49
22.30
רמות עולם הולך ומתמלא - מדריך למורה / אונ
ת"א
2.52.362/50
38.90
רמות עולם הולך ומתמלא / אונ' ת"א 2.52.362/51
17.85
רמות עולם הולך ומתמלא - חוברת עבודה / אונ
ת"א
2.52.362/52
17.20
רמות תחנת הכוח - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/53
16.10
רמות תחנת הכוח / אונ' ת"א 2.52.362/54
16.10
רמות תחנת הכוח - חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.52.362/55
38.70
רמות בעקבות השמש, טכנולוגיה לחקר היקום
אונ' ת"א
2.52.362/56
24.50
רמות בעקבות השמש, טכנולוגיה לחקר היקום
למורה /אונ' ת"א
2.52.362/57
24.50
רמות בעקבות השמש, מסע להכרת סדרי גודל
ביקום / אונ' ת"א
2.52.362/58
23.40
רמות בעקבות השמש, מסע להכרת סדרי גודל
ביקום - מדריך למורה / אונ' ת"א
2.52.362/59
45.60
רמות מבט אל האור / אונ' ת"א 2.52.362/60
20.45
רמות מבט אל האור - חוברת עבודה / אונ' ת"א 2.52.362/61
21.55
רמות מבט אל האור - מדריך למורה / אונ' ת"א 2.52.362/62
47.60
רמות קשרי קיום / ת"ל + אונ' ת"א 2.52.362/63
22.50
רמות קשרי קיום - מדריך למורה / ת"ל + אונ
ת"א
2.52.362/64
21.35
רמות קשרי קיום - חוברת עבודה / ת"ל + אונ
ת"א
2.52.362/65
47.60
רמות פותחים שולחן / ל' בן דוד, ל' ביאלר , אונ
ת"א
2.52.362/66
21.60
רמות פותחים שולחן - מדריך למורה / ל' בן דוד
ל' ביאלר, אונ' ת"א
2.52.362/67
   
לילדים מחוננים
 
9.30 מל"מ י-ם מנופים - מערכת מלווה של ארבע רכזות*
מל"מ י-ם
2.52.363/09
95.30
מל"מ י-ם מחוץ לחדר הכיתה - מדריך למורה / ו' בר
י' בן חור, י' דגן, ש' לבני
2.52.803/01
   
לחינוך המיוחד
 
6.85 גסטליט מושגי מרחב - מדריך למורה / מל"מ ת"א 2.52.364/00
76.80
גסטליט מושגי מרחב - מערכת לעבודה יחידנית
מל"מ ת"א
2.52.364/01
7.45 מל"מ י-ם אדמה / מל"מ י-ם 2.52.365/00
5.10 מל"מ י-ם זרעים / מל"מ י-ם 2.52.366/00
5.10 מל"מ י-ם גינה / מל"מ י-ם 2.52.367/00
5.80 מל"מ י-ם אבקות לבנות - מדריך למורה / מל"מ י-ם 2.52.368/00
4.25 מל"מ י-ם נא לחייך, מצלמים, לתלמיד / מל"מ י-ם 2.52.370/00
10.85
מל"מ י-ם נא לחייך, מצלמים, למורה / מל"מ י-ם 2.52.371/00
7.70 מל"מ י-ם חומרים - אוגדן דפי עבודה / מל"מ י-ם 2.52.372/00
15.45
מל"מ י-ם חומרים, למורה / מל"מ י-ם 2.52.373/00
27.50
מל"מ י-ם תצפיות במזג האוויר, לכיתות ג'-ד
ואילך/מל"מ י-ם
2.52.374/00
40.35
מל"מ י-ם חומרים מוצקים / מל"מ י-ם 2.52.375/00
32.65
מל"מ י-ם חומרים וטכנולוגיה / מל"מ י-ם 2.52.376/00
    לימודי הסביבה והחקלאות 2.57
8.50 מעלות גינה לבית, לכיתות ו'-ט'/ ת"ל* 2.57.305/00
   
אנגלית

2.61
45.60
'מפ' אונ .GOOD COMPANY / L 'לכיתה ה*
BELLELI, E. MAZOR
2.61.031/00
17.25
'מפ' אונ .GOOD COMPANY / L מדריך למורה*
BELLELI, E. MAZOR
2.61.031/01
31.85
'מפ' אונ .GOOD COMPANY / L חוברת עבודה*
BELLELI, E. MAZOR
2.61.031/02
20.50
'מפ' אונ .GOOD COMPANY / L. BELLELI, E קלטת*
MAZOR
2.61.031/04
46.50
אריק כהן STARTING OUT / Z. TACHER 'לכיתה ד* 2.61.032/00
55.90
אריק כהן .STARTING OUT / Z מדריך למורה*
TACHER
2.61.032/01
43.15
אריק כהן .STARTING OUT / Z חוברת עבודה*
TACHER
2.61.032/02
32.10
אריק כהן STARTING מדריך למורה, חוברת עבודה*
OUT / Z. TACHER
2.61.032/03
20.00
אריק כהן STARTING OUT / Z. TACHER קלטת* 2.61.032/04
31.90
מט"ח ABRA CADABRA, COMIC 'לכיתות ג'-ד*
BOOK, ACTIVITY BOOK
2.61.033/00
28.00
מט"ח ABRA CADABRA מדריך למורה* 2.61.033/01
34.30
מט"ח ABRA CADABRA חוברת עבודה* 2.61.033/02
10.30
מט"ח ABRA CADABRA קלטת* 2.61.033/03
38.20
FORESMAN
SCOTTS
*א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטיאן, ג' ורמנדי
HOORRAY FOR ENGLISH
2.61.034/00
39.00
FORESMAN
SCOTTS
מדריך למורה - א' בלה, א' סרבלינו*
ש' מהוטיאן, ג HOORRAY FOR ENGLISH
ורמנדי
2.61.034/01
4.30 FORESMAN
SCOTTS
חוברת עבודה -א' בלה, א' סרבלינו, ש*
מהוטיאן, ג HOORRAY FOR ENGLISH
ורמנדי
2.61.034/02
19.10
FORESMAN
SCOTTS
קלטת - א' בלה, א' סרבלינו, ש' מהוטין, כ*
ורמנדי HOORRAY FOR ENGLISH
2.61.034/03
95.55
FORESMAN
SCOTTS
כרזות + כרטיסי הברקה - א' בלה, א*
סרבלינו, ש HOORRAY FOR ENGLISH
מהוטיאן, ג' ורמנדי
2.61.034/04
31.85
אריק כהן פ' טלשיר, פ ENGLISH WITH BENNY*
הלפרין
2.61.035/00
40.70
אריק כהן ENGLISH WITH BENNY*
מדריך למורה - פ' טלשיר, פ' הלפרין
2.61.035/01
19.10
אריק כהן ENGLISH WITH BENNY*
קלטות לתלמיד - פ' טלשיר, פ' הלפרין
2.61.035/03
37.95
אריק כהן כרטיסי הברקה ENGLISH WITH BENNY*
פ' טלשיר, פ' הלפרין
2.61.035/04
חינם אריק כהן ספר לתלמיד ENGLISH WITH A SMILE*
ג' בוסין, י' טל
2.61.036/00
חינם אריק כהן מדריך למורה ENGLISH WITH A SMILE*
ג' בוסין, י' טל
2.61.036/01
חינם אריק כהן קלטת - ג ENGLISH WITH A SMILE*
בוסין, י' טל
2.61.036/02
28.45
OXFORD BIG BIRD'S YELLOW BOOK - OPEN*
לכיתה ג' צ' ו-ג' ברואר SESAME
2.61.037/00
16.30
OXFORD BIG BIRD'S YELLOW BOOK - OPEN*
SESAME
מדריך למורה - צ' ו-ג' ברואר
2.61.037/01
49.70
'מפ' אונ TELL ME IN ENGLISH*
לכיתה ג', ק' נוימן, ג' נבו
2.61.038/00
95.55
'מפ' אונ TELL ME IN ENGLISH*
מדריך למורה - ק' נוימן, ג' נבו
2.61.038/01
26.95
'מפ' אונ (קלטת למורה (TELL ME IN ENGLISH 3*
ק' נוימן, ג' נבו
2.61.038/02
19.10
'מפ' אונ TELL ME IN ENGLISH*
קלטת לתלמיד - ק' נוימן, ג' נבו
2.61.038/03
63.70
'מפ' אונ TELL ME IN ENGLISH*
ערכה תמונות למורה - ק' נוימן, ג' נבו
2.61.038/04
48.40
'מפ' אונ YOU AND I*
לכיתה ה', ש' פוסטול
2.61.039/00
31.85
'מפ' אונ YOU AND I*
מדריך למורה - ש' פוסטול
2.61.039/01
31.85
'מפ' אונ YOU AND I*
חוברת עבודה - ש' פוסטול
2.61.039/02
19.10
'מפ' אונ YOU AND I*
קלטת - ש' פוסטול
2.61.039/03
59.85
אריק כהן TREASURE CHEST*
לכיתה ה', צ' טצ'ר
2.61.040/00
31.85
אריק כהן מדריך למורה - צ TREASURE CHEST*
טצ'ר
2.61.040/01
31.85
אריק כהן חוברת עבודה - צ TREASURE CHEST*
טצ'ר
2.61.040/02
19.10
אריק כהן TREASURE CHEST*
קלטת - צ' טצ'ר
2.61.040/03
91.70
אריק כהן TREASURE CHEST*
כרטיסי הברקה - צ' טצ'ר
2.61.040/04
54.85
אריק כהן CHANGING CHANNELS*
לכיתה ו', ה' לביא, פ' טריט
2.61.041/00
40.70
אריק כהן CHANGING CHANNELS*
מדריך למורה - ה' לביא, פ' טריט
2.61.041/01
32.20
אריק כהן CHANGING CHANNELS*
חוברת עבודה - ה' לביא, פ' טריט
2.61.041/02
19.10
אריק כהן CHANGING CHANNELS*
קלטת - ה' לביא, פ' טריט
2.61.041/03
41.05
אריק כהן CHANGING CHANNELS, A*
חוברת עבודה לתלמידים חלשים - פ' טריט
א' קירשנבאום
2.61.041/06
42.80
אריק כהן CHANGING CHANNELS, A*
מדריך למורה לחוברת עבודה לתלמידים
חלשים - פ' טריט, א' קירשנבאום
2.61.041/07
49.70
'מפ' אונ L PEOPLEWONDERFU*
לכיתה ו', א' רכטמן
2.61.042/00
19.10
'מפ' אונ WONDERFUL PEOPLE*
מדריך למורה - א' רכטמן
2.61.042/01
29.75
'מפ' אונ WONDERFUL PEOPLE*
חוברת עבודה - א' רכטמן
2.61.042/02
19.10
'מפ' אונ קלטת - א' רכטמן WONDERFUL PEOPLE* 2.61.042/03
55.55
אריק כהן לכיתות ג'-ד', י CAT AROUND TOWN*
ירון
2.61.043/00
70.95
אריק כהן מדריך למורה - י CAT AROUND TOWN*
ירון
2.61.043/01
34.00
אריק כהן חוברת עבודה - י CAT AROUND TOWN*
ירון
2.61.043/02
24.40
אריק כהן קלטת - י' ירון CAT AROUND TOWN* 2.61.043/03
17.90
המחברת לכיתות ג'-ד', ר LET'S SPEAK ENGLISH*
גרבר
2.61.044/00
44.15
המחברת מדריך למורה - ר LET'S SPEAK ENGLISH*
גרבר
2.61.044/01
10.75
המחברת חוברת עבודה - ר LET'S SPEAK ENGLISH*
גרבר
2.61.044/02
10.75
המחברת קלטת - ר' גרבר LET'S SPEAK ENGLISH* 2.61.044/03
53.60
אריק כהן לכיתות ג'-ד', ח' ויטל COOKIE ISLAND* 2.61.045/00
42.90
אריק כהן מדריך למורה - ח' ויטל COOKIE ISLAND* 2.61.045/01
42.90
אריק כהן קלטת - ח' ויטל COOKIE ISLAND* 2.61.045/03
44.70
'מפ' אונ ת' פוירשטיין BEGINNER'S FILES, FILE I*
מ' שקולניק, ב' זרח, ע' אולשטיין
2.61.046/00
71.55
'מפ' אונ מדריך למורה BEGINNER'S FILES, FILE I*
ת' פוירשטיין, מ' שקולניק,ב' זרח, ע
אולשטיין
2.61.046/01
29.75
'מפ' אונ חוברת עבודה BEGINNER'S FILES, FILE I*
ת' פוירשטיין, מ' שקולניק,ב' זרח, ע
אולשטיין
2.61.046/02
17.90
'מפ' אונ קלטת - ת BEGINNER'S FILES, FILE I*
פוירשטיין, מ' שקולניק,ב' זרח, ע' אולשטיין
2.61.046/03
58.45
ז'ק לכיתות ה', נ' אלמגור CLOSE UP* 2.61.047/00
14.30
ז'ק מדריך למורה - נ' אלמגור CLOSE UP* 2.61.047/01
35.80
ז'ק חוברת עבודה - נ' אלמגור CLOSE UP* 2.61.047/02
48.55
'מפ' אונ *לכיתה ה', א' ווינר, ג' שמילוביץ OCTOPUS
2.61.048/00
22.80
'מפ' אונ מדריך למורה - א' ווינר, ג OCTOPUS*
שמילוביץ
2.61.048/01
31.95
'מפ' אונ חוברת עבודה - א' ווינר, ג OCTOPUS*
שמילוביץ
2.61.048/02
22.70
'מפ' אונ קלטת - א' ווינר, ג' שמילוביץ OCTOPUS* 2.61.048/03
43.40
'מפ' אונ לכיתות ד' ג' נבו, ק READ IT IN ENGLISH*
נוימן
2.61.049/00
57.10
'מפ' אונ מדריך למורה - ג READ IT IN ENGLISH*
נבו, ק' נוימן
2.61.049/01
21.75
'מפי' אונ קלטת למורה - ג READ IT IN ENGLISH*
נבו, ק' נוימן
2.61.049/03
35.35
'מפ' אונ לכיתה ד', ג' נבו WRITE IT IN ENGLISH
ק' נוימן
2.61.050/00
57.10
'מפ' אונ מדריך למורה WRITE IT IN ENGLISH
לחוברת העבודה - ג' נבו, ק' נוימן
2.61.050/01
21.75
'מפ' אונ קלטת למורה - ג WRITE IT IN ENGLISH
נבו, ק' נוימן
2.61.050/03
45.70
'מפ' אונ לכיתה ה', עBEGINNERS' FILES 2
אולשטיין, מ' שקולניק, ת' פנרשטיין, ב' זרח
2.61.051/00
68.50
'מפ' אונ מדריך למורה - עBEGINNERS' FILES 2
אולשטיין, מ' שקולניק,ת' פנרשטיין, ב' זרח
2.61.051/01
29.75
'מפ' אונ חוברת עבודה - עBEGINNERS' FILES 2
אולשטיין, מ' שקולניק,ת' פנרשטיין, ב' זרח
2.61.051/02
45.70
'מפ' אונ קלטת - ע' אולשטייןBEGINNERS' FILES 2
מ' שקולניק,ת' פנרשטיין, ב' זרח
2.61.051/03
43.20
אריק כהן MR. A., FOUNDATION LEVEL, STAGE
לכיתה ד', נ' זוסמן, נ' כרמי1
2.61.052/00
61.70
אריק כהן MR. A., FOUNDATION LEVEL, STAGE
מדריך למורה - נ' זוסמן, נ' כרמי1
2.61.052/01
61.70
אריק כהן MR. A., FOUNDATION LEVEL, STAGE
חוברת עבודה - נ' זוסמן, נ' כרמי1
2.61.052/02
45.25
אריק כהן MR. A., FOUNDATION LEVEL, STAGE
קלטת - נ' זוסמן, נ' כרמי1
2.61.052/03
205.60
אריק כהן MR. A., FOUNDATION LEVEL, STAGE
כרטיסי הברקה - נ' זוסמן, נ' כרמי1
2.61.052/05
61.70
אריק כהן OUT AND ABOUT, FOUNDATION
לכיתה ה ', נ' וזן, גLEVEL, STAGE 2
אלכסנדר
2.61.053/00
71.95
אריק כהן OUT AND ABOUT, FOUNDATION
מדריך למורה - נ' וזן, גLEVEL, STAGE 2
אלכסנדר
2.61.053/01
55.50
אריק כהן OUT AND ABOUT, FOUNDATION
חוברת עבודה ומשחקיםLEVEL, STAGE 2
נ' וזן, ג' אלכסנדר
2.61.053/02
45.25
אריק כהן OUT AND ABOUT, FOUNDATION
קלטת - נ' וזן, ג' אלכסנדרLEVEL, STAGE 2
2.61.053/03
246.75
אריק כהן OUT AND ABOUT, FOUNDATION
כרטיסי הברקה - נ' וזן, גLEVEL, STAGE 2
אלכסנדר
2.61.053/05
61.70
אריק כהן HIGHLIGHT, FOUNDATION LEVEL
לכיתה ו', מ' דריי, מ' יוכמןSTAGE 3
2.61.054/00
61.70
אריק כהן HIGHLIGHT, FOUNDATION LEVEL
מדריך למורה - מ' דריי, מ' יוכמןSTAGE 3
2.61.054/01
51.40
אריק כהן HIGHLIGHT, FOUNDATION LEVEL
חוברת עבודה - מ' דריי, מ' יוכמןSTAGE 3
2.61.054/02
26.75
אריק כהן HIGHLIGHT, FOUNDATION LEVEL
קלטת - מ' דריי, מ' יוכמןSTAGE 3
2.61.054/03
57.05
אריק כהן CAPTAIN ENGLISH, FOUNDATION
לכיתה ג', ג'ודי אלכסנדרLEVEL, STAGE 1
פמלה הלפרין, פט טלשיר
2.61.055/00
44.70
אריק כהן CAPTAIN ENGLISH, FOUNDATION
מדריך למורה - ג'ודיLEVEL, STAGE 1
אלכסנדר, פמלה הלפרין, פט טלשיר
2.61.055/01
43.20
אריק כהן CAPTAIN ENGLISH, FOUNDATION
קלטת - ג'ודי אלכסנדרLEVEL, STAGE 1
פמלה הלפרין, פט טלשיר
2.61.055/03
149.10
אריק כהן CAPTAIN ENGLISH, FOUNDATION
כרטיסי הברקה - ג'ודיLEVEL, STAGE 1
אלכסנדר, פמלה הלפרין,פט טלשיר
2.61.055/04
128.50
אריק כהן CAPTAIN ENGLISH, FOUNDATION
פלקטים - ג'ודי אלכסנדרLEVEL, STAGE 1
פמלה הלפרין, פט טלשיר
2.61.055/05
57.55
אריק כהן HIGHLIGHT - ALTERNATIVE EDITION
'לכיתה וFOUNDATION LEVEL, STAGE 2
מרסל דרי, לורט גרינברג, מירי יוכנה, נינה
וזן
2.61.056/00
57.05
אריק כהן HIGHLIGHT - ALTERNATIVE EDITION
מדריךFOUNDATION LEVEL, STAGE 2
למורה - מרסל דרי, לורט גרינברג,מירי
יוכנה, נינה וזן
2.61.056/01
46.80
אריק כהן HIGHLIGHT - ALTERNATIVE EDITION
חוברתFOUNDATION LEVEL, STAGE 2
עבודה - מרסל דרי, לורט גרינברג,מירי
יוכנה, נינה וזן
2.61.056/02
26.20
אריק כהן HIGHLIGHT - ALTERNATIVE EDITION
קלטתFOUNDATION LEVEL, STAGE 2
מרסל דרי, לורט גרינברג, מירי יוכנה,נינה וזן
2.61.056/03
56.05
'מפ' אונ" KIDWORLD - FOUNDATION LEVEL
כיתה ו', אילנה רכטמן , סטיבSTAGE 2
הלמן
2.61.057/00
51.90
'מפ' אונ KIDWORLD - TEACHERWORLD
מדריךFOUNDATION LEVEL, STAGE 3
למורה - אילנה רכטמן , סטיב הלמן
2.61.057/01
34.25
'מפ' אונ KIDWORLD - ACTIVITYWORLD
חוברתFOUNDATION LEVEL, STAGE 3
עבודה - אילנה רכטמן , סטיב הלמן
2.61.057/02
34.25
'מפ' אונ KIDWORLD - ACTIVITYWORLD
PLUS,FOUNDATION LEVEL, STAGE
חוברת עבודה - אילנה רכטמן , סטיב3
הלמן
2.61.057/03
22.60
'מפ' אונ KIDWORLD - FOUNDATION LEVEL
קלטת (2) - אילנה רכטמן , סטיבSTAGE 3
הלמן
2.61.057/04
54.70
אריק כהן ADVENTURE CLUB - FOUNDATION
LEVEL, STAGE 1/NINA VAZAN
'ספר לימוד - לכיתה ד MARJORIE CURIEL
2.61.058/00
57.55
אריק כהן ADVENTURE CLUB - FOUNDATION
LEVEL, STAGE 1/NINA VAZAN
מדריך למורה - לכיתה MARJORIE CURIEL
2.61.058/01
46.25
אריק כהן ADVENTURE CLUB - FOUNDATION
LEVEL, STAGE 1/NINA VAZAN
חוברת עבודה - לכיתה MARJORIE CURIEL
2.61.058/02
199.00
אריק כהן ADVENTURE CLUB - FOUNDATION
LEVEL, STAGE 1/NINA VAZAN
כרטיסי הברקה MARJORIE CURIEL
'לכיתה ד
2.61.058/03
25.50
אריק כהן ADVENTURE CLUB - FOUNDATION
LEVEL, STAGE 1/NINA VAZAN
קלטת MARJORIE CURIEL
2.61.058/04
90.00
אריק כהן ADVENTURE CLUB - FOUNDATION
LEVEL, STAGE 1/NINA VAZAN
פלקטים MARJORIE CURIEL
2.61.058/05
52.40
'מפעלים אוני FRIENDS, FOUNDATION LEVEL, STAGE
LILY ORLAND-BARAK, ELLA MAZOR /1
'ספר לימוד - לכיתה ד
2.61.059/00
75.00
'מפעלים אוני FRIENDS, FOUNDATION LEVEL, STAGE
LILY ORLAND-BARAK, ELLA MAZOR /1
'מדריך למורה - לכיתה ד
2.61.059/01
36.30
'מפעלים אוני FRIENDS, FOUNDATION LEVEL, STAGE
LILY ORLAND-BARAK, ELLA MAZOR /1
'חוברת עבודה - לכיתה ד
2.61.059/02
22.00
'מפעלים אוני FRIENDS, FOUNDATION LEVEL, STAGE
LILY ORLAND-BARAK, ELLA MAZOR /1
'סיפורים לקריאה - לכיתה ד
2.61.059/03
25.00
'מפעלים אוני FRIENDS, FOUNDATION LEVEL, STAGE
LILY ORLAND-BARAK, ELLA MAZOR /1
קלטת
2.61.059/04
49.50
'מפעלים אוני STEP UP, FOUNDATION LEVEL, STAGE
ספר KAREN EINI,LINDSEY GUTT /3
'לימוד - לכיתה ו
2.61.060/00
50.00
'מפעלים אוני STEP UP, FOUNDATION LEVEL, STAGE
מדריך KAREN EINI,LINDSEY GUTT /3
'למורה - לכיתה ו
2.61.060/01
31.40
'מפעלים אוני STEP UP, FOUNDATION LEVEL, STAGE
חוברת KAREN EINI,LINDSEY GUTT /3
עבודה
2.61.060/02
25.00
'מפעלים אוני STEP UP, FOUNDATION LEVEL, STAGE
קלטת KAREN EINI,LINDSEY GUTT /3
2.61.060/03
52.40
'מפעלים אוני ENGLISH EVERYWHERE, FOUNDATION
LEVEL,STAGE 2/ CAREN NEUMAN
'ספר לימוד - לכיתה ה JULIE NEVO
2.61.061/00
75.00
'מפעלים אוני ENGLISH EVERYWHERE, FOUNDATION
LEVEL,STAGE 2/ CAREN NEUMAN
'מדריך למורה - לכיתה ה JULIE NEVO
2.61.061/01
36.30
'מפעלים אוני ENGLISH EVERYWHERE, FOUNDATION
LEVEL,STAGE 2/ CAREN NEUMAN
'חוברת עבודה - לכיתה ה JULIE NEVO
2.61.061/02
40.00
'מפעלים אוני ENGLISH EVERYWHERE, FOUNDATION
LEVEL,STAGE 2/ CAREN NEUMAN
חוברת עבודה עם תשובות JULIE NEVO
'לכיתה ה
2.61.061/03
25.00
'מפעלים אוני ENGLISH EVERYWHERE, FOUNDATION
LEVEL,STAGE 2/ CAREN NEUMAN
קלטת JULIE NEVO
2.61.061/04
52.60
'מפעלים אוני TELL ME IN ENGLISH (REVISED
EDITION),FOUNDATION LEVEL, STAGE
ספרי CAREN NEUMAN,JULIE NEVO /1
'לימוד - לכיתה ג
2.61.062/00
75.00
'מפעלים אוני TELL ME IN ENGLISH (REVISED
EDITION),FOUNDATION LEVEL, STAGE
מדריך CAREN NEUMAN,JULIE NEVO /1
'למורה - לכיתה ג
2.61.062/01
35.00
'מפעלים אוני TELL ME IN ENGLISH (REVISED
EDITION),FOUNDATION LEVEL, STAGE
קלטת CAREN NEUMAN,JULIE NEVO /1
2.61.062/03
32.60
טח"י CANDY CAN DO IT, COMPLETE**
ספר למתחילים - צ' בן שחר ו-י EDITION
סגל
22.61.906/00
40.80
טח"י ג' סגל , ר' קינן, צ' בן SEVEN IN HEAVEN**
שחר
22.61.923/01
    SEVEN IN HEAVEN 22.61.923/02
18.30
טח"י חוברת עבודה - ר' קינן, צ' בן שחר**  
8.20 טח"י קלטת**SEVEN IN HEAVEN 22.61.923/03
38.20
טח"י **SEVEN IN HEAVEN
קלטות וידיאו) (המחיר לכל קלטת
22.61.923/05
31.85
טח"י **SEVEN IN HEAVEN
מדריך למורה
22.61.923/06
   
ערבית

2.62
86.80
אחיעבר תסלם 1 / ר' גרינבוים 2.62.001/00
62.95
אחיעבר תסלם 1 - מדריך למורה / ר' גרינבוים 2.62.001/01
   
מוזיקה

2.72
52.40
ארט חגיגה בצלילים, לתלמיד / ע' טוריאל, ש*
גולדשטיין
2.72.001/00
    חגיגה בצלילים - חוברת עבודה / ע
,טוריאל
2.72.001/01
  חינם ארט ש' גולדשטיין
11.50
מעלות תו וצליל, לכיתות ג'-ד' / ת"ל + הפיקוח על**
המוזיקה
2.72.300/00
4.80 מעלות תו וצליל - דפי עבודה לתלמיד / ת"ל**
הפיקוח על המוזיקה+
2.72.301/00
   
חינוך גופני ובטיחות בדרכים

2.73
40.00
רכגולד בצעד זהיר ובטוח, לכיתות ג'-ד' / א' עצמוני 2.73.002/00
22.80
רכגולד בצעד זהיר ובטוח - מדריך למורה / א
עצמוני
2.73.002/01
8.20 סימנים טובים
בחינוך
אנשי הרמזור לכיתות ג'-ד' / יובל ואריאלה
הרפז
2.73.003/00
10.30
סימנים טובים
בחינוך
אנשי הרמזור לכיתות ג'-ד' - מדריך למורה
יובל ואריאלה הרפז/
2.73.003/01
7.20 סימנים טובים
בחינוך
אנשי הרמזור לכיתות ג'-ד' - חוברת
עבודה/יובל ואריאלה הרפז
2.73.003/02
    במדינת אל תאונה, לכיתות ב'-ד', 3
:חוברות
 
  מט"ח אני וסביבתי, רחובות, בבית / א' יפתח* 2.73.004.00
    14.80 כל חוברת
7.80 מט"ח במדינת אל תאונה - מדריך למורה / א*
יפתח
2.73.004.01
24.95
מט"ח משפחה על גלגלים, לכיתות ה'-ו' (מארז**
ספרים) / מט"ח
2.73.300/00
18.10
שקד ROAD SAFETY / MARSHA BOREN** 2.73.301/00
   
בריאות וחינוך תזונתי

2.77
52.40
בר אור אלה שואלת וד"ר קסם עונה בענייני רפואה*
ובריאות /ע' חיטין
2.77.001/00
24.15
בר אור אלה שואלת וד"ר קסם עונה בענייני רפואה*
ובריאות -מדריך למורה / ע' חיטין
2.77.001/01
15.40
משרד הבריאות הכי בריא להיות בריא 2.77.002/00
חינם משרד הבריאות הכי בריא להיות בריא - מדריך למורה 2.77.002/01
15.40
משרד הבריאות הכי בריא להיות בריא - גלויות ועלונים 2.77.002/02
20.55
משרד הבריאות הכי בריא להיות בריא - קלטת וידיאו 2.77.002/03
11.75
מעלות דרך הגב / ת"ל* 2.77.302/22
45.95
רמות עם היד על הדופק / י' קשתן, ח' בן
חורין-אברמסקי,אונ' ת"א
2.77.800/00
20.55
רמות עם היד על הדופק - חוברת עבודה / ל
סלע, א' הלר,ד' לוי, אונ' ת"א
2.77.800/02
       
   
לחינוך המיוחד
 
16.95
מעלות לאכול בכיף, לכיתות הבינוניות והגבוהות
של החינוך המיוחד / ת"ל
2.77.303/00
   
נושאים מיוחדים

2.79
85.10
רכס נושא אישי - ערכה לפיתוח לומד עצמאי** 2.79.279/00
85.10
רכס נושא אישי - ערכה לפיתוח לומד עצמאי**
מדריך למורה
2.79.279/01
   
כישורי חיים
 
30.85
מעלות 'כישורי חיים - מדריך למורה, לכיתות ג'-ד*
לבית הספר הממלכתי / ת"ל + שפ"י
2.79.301/00
37.90
מעלות 'כישורי חיים - מדריך למורה, לכיתות ג'-ד*
לבית הספר הממלכתי דתי / ת"ל + שפ"י
2.79.302/00
29.45
מעלות 'כישורי חיים - מדריך למורה, לכיתות ה'-ו*
לבית הספר הממלכתי / ת"ל + שפ"י
2.79.303/00
35.15
מעלות 'כישורי חיים - מדריך למורה, לכיתות ה'-ו*
לבית הספר הממלכתי דתי / ת"ל + שפ"י
2.79.304/00
28.85
טח"י כישורי חיים - תדריך למורה וליועצת
'לכיתה ב
2.79.900/01
   
עניין לגדולים
 
26.25
מט"ח מסע השתלבות בעולם הגדולים / המינהל
הפדגוגי
2.79.400/00
22.80
מט"ח מסע השתלבות בעולם הגדולים - מדריך
למורה / המינהל הפדגוגי
2.79.400/01


קדימה
הודעות

חוזר מנכ"ל סג/8(ב),אדר ב' התשס"ג ,אפריל 2003