דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"ג בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט
(סג)6.3‎-3

3. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות ז'-ט'


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר
המס'
הקטלוגי

   
לימודי יהדות

3.10
28.00 מט"ח מבחר - ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו, לכיתות
* ז'-ח' / מ' קם
3.10.001/00
28.00 מט"ח מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה / מ' קם 3.10.400/00
9.10 מט"ח מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה - מדריך
למורה / מ' קם
3.10.400/01
14.30 מט"ח ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו, חלק א' - מדריך
למורה / מ' קם
3.10.401/01
14.30 מט"ח ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו, חלק ב' - מדריך
למורה / מ' קם
3.10.402/01
41.30 טח"י **מושגים ביהדות - תדריך למורה / ב' דומוביץ 3.10.901/00
14.30 טח"י מפגשי בראשית - מדריך למורה / ב' דומוביץ 3.10.902/01
     
תנ"ך

3.11
   
לבית הספר הממלכתי
 
27.45 מט"ח *פרקים בספר ישעיהו ללימוד והעשרה, לחטיה"ב 3.11.005/00
27.45 מט"ח - פרקים בספר ישעיהו ללימוד והעשרה, לחטיה"ב
*מדריך למורה
3.11.005/01
33.15 + רכס
יבנה
'ספר שמואל א'+ב', לכיתות ז'-ט' / ר' נחמקין, ב
טליתמן
3.11.006/00
33.15 + רכס
יבנה
ספר שמואל א' - מדריך למורה / ר' נחמקין, ב' טליתמן 3.11.006/01
10.70 + רכס
יבנה
'ספר שמואל ב' - מדריך למורה / ר' נחמקין, ב
גלר-טליתמן
3.11.007/01
35.80 רכס תקופת השופטים / ר' נחמקין, ב' גלר-טליתמן 3.11.008/00
21.35 רכס 'תקופת השופטים - מדריך למורה / ר' נחמקין, ב
גלר-טליתמן
3.11.008/01
36.00 הוד עמי ספר ישעיהו - מדריך למורה / צ' יבין 3.11.009/01
36.00 הוד עמי ספר ישעיהו - חוברת לתלמיד / צ' יבין 3.11.009/02
30.85 רכס יונה ועמוס / ב' טליתמן, ר' נחמקין 3.11.010/00
30.85 רכס יונה ועמוס - מדריך למורה / ב' טליתמן, ר' נחמקין 3.11.010/01
12.80 מעלות ** ירמיהו, לכיתה ט' / ת"ל 23.11.320/0
1
15.70 מעלות ** ירמיהו - מדריך למורה / ת"ל 23.11.320/0
2
38.20 המפ"ה 'בעקבות ירמיהו - קלטת וידיאו ומדריך למורה, ממ
וממ"ד / ת"ל
3.11.320/03
36.00 מט"ח ירמיהו, האדם והשליח - נושאים בספר ירמיהו 3.11.400/00
 
/>
   
לבית הספר הממלכתי-דתי
 
9.55 מעלות שמות (פרקים א'-י"א) - לכיתות ז' / ת"ל 3.11.327/00
15.60 מעלות שמות א'-י"א - מדריך למורה / ת"ל 3.11.328/00
12.10 מעלות שמות י"ב-מ, לכיתה ז' / ת"ל 3.11.329/00
37.00 ספר לכל ** שמות, כ"א, כ"ג, כ"ה-מ', לכיתה ז' / ת"ל 3.11.329/01
28.75 ספר לכל במדבר, הצעות נושאים ונקודות לדיון, לכיתה ח' - מדריך
למורה / ת"ל
3.11.329/02
11.30 מעלות המשכן - מדריך למורה + חוברת איורים לכיתה ג' ולכיתה
ז' ת"ל + מרחבים
3.11.329/04
33.95 מ' י-ם
לבנות
- 'עזרא ונחמיה ונבואות חגי, זכריה ומלאכי לכיתה ח
מדריך למורה, לכיתה ח' / מכללת י-ם לבנות
3.11.330/00
35.80 מעלות - 'עזרא ונחמיה ונבואות חגי, זכריה ומלאכי, לכיתה ח
חוברת עבודה לתלמיד / ת"ל
3.11.331/00
27.70 מעלות ירמיהו, שיעורים במקרא, לכיתה ח' /ת"ל + מכללת י-ם
לבנות
3.11.332/00
32.05 ספר לכל ירמיהו, שיעורים במקרא - מדריך למורה / ת"ל 3.11.333/00
11.30 מעלות יחזקאל, לכיתה ט' / ת"ל 3.11.334/00
24.15 ספר לכל יחזקאל - מדריך למורה / ת"ל 3.11.334/01
7.90 מעלות עמוס, לכיתה ט' / ת"ל 3.11.335/00
21.45 ספר לכל עמוס - מדריך למורה / ת"ל 3.11.336/00
37.70 מעלות פרקים בספר ירמיהו - מדריך למורה / ת"ל 3.11.337/00
14.60 מעלות יחידת ידע ובקיאות בתנ"ך, לכיתה י' / ת"ל 3.11.338/00
9.60 מעלות שיעורים בספר יהושע, לכיתה ט' / ת"ל 3.11.339/00
11.30 מעלות שיעורים בספר יהושע, לכיתה ט' - מדריך למורה / ת"ל 3.11.339/01
8.70 מעלות שיעורים בספר שופטים, לכיתה ט' / ת"ל 3.11.340/00
14.40 מעלות שיעורים בספר שופטים, לכיתה ט' - מדריך למורה / ת"ל 3.11.340/01
   
תורה שבע"פ
לבית הספר הממלכתי

3.12
13.00 מעלות *הלוח העברי, לחטיבות הביניים / ת"ל 3.12.318/00
71.95 מעלות מסע בעולם האגדות, מאגר מידע / ת"ל 3.12.332/02
       
   
לבית הספר הממלכתי דתי
 
31.45 מעלות תפילין, לכיתות ז' בנים / ב"א + ת"ל 3.12.333/00
21.15 מעלות תפילין לחטיבות הביניים, לחינוך המיוחד / ת"ל 3.12.334/00
16.30 מעלות + המצוות התלויות בארץ, מבחר מקורות, לכיתה ז' / ב"א
ת"ל
3.12.336/00
10.15 מעלות בת מצווה, לכיתות ו'-ז' / ב"א 3.12.337/00
4.40 מעלות *צער בעלי-חיים, לכיתה ז' / ב"א + ת"ל 3.12.341/00
8.95 מעלות אהבת הרע, לכיתות ו'-ח' / ב"א + ת"ל 3.12.343/00
7.25 מעלות מגילה (מהדורה חדשה) / ב"א + ת"ל 3.12.344/00
9.75 מעלות אבות ובנים, לכיתות ח'-ט' בנים /ב"א + ת"ל 3.12.350/00
7.55 מעלות ימי הפורים, לכיתות ז'-ח' / ב"א + ת"ל 3.12.352/00
23.20 מעלות עבודה שבלב (על התפילה), לכיתות ח'-ט', מהדורה
חדשה, בנות / ב"א + ת"ל
3.12.354/00
3.85 מעלות לבית אבותם, לכיתות ח'-ט', בנות /ב"א + ת"ל 3.12.356/00
14.05 מעלות עבודה ומסחר, לכיתות ט'-י' / ב"א + ת"ל 3.12.357/00
11.75 מעלות ספרות השו"ת / ב"א + ת"ל 3.12.371/00
18.50 מעלות + פרקי משנה: בבא מציעא ובבא בתרא, לכיתה ז' /ב"א
ת"ל
3.12.373/00
28.05 מעלות + מאגרי מידע ביהדות, חלק ב', - מדריך למורה / ב"א
ת"ל
3.12.374/00
20.55 מעלות גמרא ערוכה / ב"א + ת"ל 3.12.375/00
   
מחשבת ישראל

3.15
19.10 מעלות ובחרת בחיים, ממ' / ת"ל 3.15.300/00
   
נושאים בין-תחומיים ביהדות

3.16
27.55 מעלות הגדות של פסח - מכלול יופי כזה, ממ' / ת"ל 3.16.300/00
49.20 מעלות פרשת השבוע - ערכה - מדריך למורה, ממ' / ת"ל 3.16.301/00
11.80 מעלות בר מצווה, מה לי ולמצוות - מדריך למורה, ממ' / ת"ל 3.16.302/00
14.95 מעלות 'דרכים אל השער הנפתח, ראש השנה ויום הכיפורים, ממ
מדריך למורה / ת"ל, המינהל לחינוך ערכי -
3.16.303/00
48.75 מעלות המשפחה, ערכה - מדריך למורה, ממ' / ת"ל 3.16.304/01
19.70 ספר לכל לפתוח ספר: דפי הפעלה לספרי יסוד בתרבות ישראל, קובץ
א' - מדריך למורה ממ' / ת"ל
3.16.305/00
22.60 ספר לכל לפתוח ספר: דפי הפעלה לספרי יסוד בתרבות ישראל, קובץ
ב' - מדריך למורה, ממ' / ת"ל
3.16.306/00
25.60 ספר לכל המחלוקת בישראל ובעמים / ת"ל 3.16.306/01
   
ידיעת הלשון

3.22
16.85 מט"ח ** עיין ערך לשון - ספר תורת ההגה, ז' / מט"ח 3.22.029/00
7.30 מט"ח ** עיין ערך לשון - חוברת תרגול לתורת ההגה / מט"ח 3.22.030/00
9.45 מט"ח ** עיין ערך לשון - מדריך למורה, תורת ההגה / ת"ל 3.22.031/00
18.15 מט"ח * עיין ערך לשון, תורת הצורות, א' / ש' אבינון 3.22.031/01
13.35 מט"ח 'עיין ערך לשון, תורת הצורות, א' - חוברת עבודה / ש
* אבינון
3.22.031/02
10.20 מט"ח עיין ערך לשון, תורת צורות, א' - מדריך למורה / ש' אבינון
*
3.22.031/03
25.80 מט"ח * 'עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב 3.22.031/04
15.45 מט"ח * עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב' - מדריך למורה 3.22.031/05
19.50 מט"ח * עיין ערך לשון, הגה וצורות, ב' - חוברת תרגול 3.22.031/06
30.80 מט"ח *הבעה, מכותב לקורא, חלק א', לכיתות ז'-ח' / ש' ברוש 3.22.032/00
30.80 מט"ח * הבעה, מכותב לקורא, חלק ב', לכיתות ח'-ט' / ש' ברוש 3.22.033/00
35.70 מט"ח * הבעה, מכותב לקורא, חלק ג', לכיתה ט' / ש' ברוש 3.22.034/00
19.90 מט"ח - 'הבעה, מכותב לקורא, חלקים א'-ג', לכיתות ז'-ט
* מדריך למורה
3.22.034/01
13.55 מט"ח * הבעה, מכותב לקורא - לקט מאמרים / מט"ח 3.22.035/00
    ** דקדוק ותחביר קלים, לכיתות ז'-ט', לתלמיד /י' צדקה 3.22.036/00
15.60 חורב 'דקדוק ותחביר קלים, לכיתות ז'-ט' - מדריך למורה / י
** צדקה
3.22.036/01
50.25 רכס לדעת לשון - חט"ב / רחל קבלי 3.22.037/00
50.25 רכס לדעת לשון - מדריך למורה / רחל קבלי 3.22.037/01
67.00 רכס לדעת לשון - ספר תרגול 3.22.037/02
32.05 מעלות במבט כולל / ת"ל 3.22.339/03
26.70 מט"ח תחביר / ד' רביד 3.22.400/00
24.55 מט"ח התחביר והוראתו - מדריך למורה / ד' רביד 3.22.400/01
65.50 מט"ח תחביר - חוברת עבודה / ד' רביד 3.22.400/02
52.05 אורט יסודות תורת ההגה / ד' הרפז, י' שביט 3.22.600/00
81.55 אורט תחביר המשפט - א' / ד' הרפז, י' שביט 3.22.601/00
51.25 אורט תחביר המשפט - ב' / ד' הרפז, י' שביט 3.22.602/00
38.50 אורט הוראת לשון בהקשר של טקסט - מדריך למורה / ד' הרפז 3.22.603/01
   
שיפור וחיזוק הקריאה (שח"ק) / ת"ל + האגף לרווחה + מט"ח
 
   
שם הסדרה: מובן מאליו
 
10.00 מט"ח מובן מאליו - מדריך למורה 1 3.22.354/00
10.00 מט"ח מובן מאליו - מדריך למורה 2 3.22.355/00
10.00 מט"ח מובן מאליו - מדריך למורה 3 3.22.356/00
10.00 מט"ח מובן מאליו - מדריך למורה 4 3.22.357/00
   
עידוד הקריאה
 
14.60
ספר לכל כיף הקריאה הטובה, רשימת ספרים לקריאה עצמית
ומודרכת למורים + כרזה לתלייה בכיתה / ת"ל + נטע
3.22.362/00
   
הבעה

3.23
33.10
מודן 'דיבור בציבור, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה / צ
* שפירא
3.23.004/00
41.05
מודן - דיבור בציבור, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
* מדריך למורה / צ' שפירא
3.23.004/01
21.25
רמות
לשון, הבעה ונושאים בין-תחומיים בחינוך מיוחד
פרויקט יח"ס / אונ' ת"א עולם אחד
24.25
רמות עולם אחד - מדריך למורה 3.23.381/00
40.10
רמות 'להתהלך בארץ, מקראה במולדת, לכיתות ו'-ט' (ממ
(וממ"ד
3.23.382/00
12.95
רמות להתהלך בארץ - חוברת עבודה 3.23.383/00
21.60
רמות להתהלך בארץ - מדריך למורה 3.23.384/00
   
ספרות

3.24
6.50 שוקן ** מבחר סיפורי עגנון (ממ' וממ"ד) / נ' גינתון, צ' מסד 3.24.015/00
12.75
מט"ח דרכים אל שיר - משירי נורית זרחי - חוברת לתלמיד
* בחטה"ב (ממ') / מט"ח
3.24.031/00
12.20
מט"ח דרכים אל שיר - משירי נורית זרחי - מדריך למורה
* מט"ח/
3.24.032/00
10.15
מט"ח דרכים אל שיר - משירי אסתר ראב - חוברת לתלמיד
*חטה"ב (ממ') / מט"ח
3.24.033/00
9.65 מט"ח / דרכים אל שיר - משירי אסתר ראב - מדריך למורה
*מט"ח
3.24.033/01
32.90
מודן 'ספרות יפה - מקראה, לכיתה ח' / ד' קרח-שגב, ו
וינברג
3.24.034/00
29.85
מודן ספרות יפה - מדריך למורה / ד' קרח-שגב, ו' וינברג 3.24.034/01
24.30
מט"ח * תעודה וזהות, השואה בראי הספרות / מ' פפובסקי 3.24.037/00
24.30
מט"ח 'תעודה וזהות, השואה בראי הספרות - מדריך למורה / מ
* פפובסקי
3.24.037/01
37.70
כנרת פשוט ספרות, כיתה ז' / סמדר אייל, נירה לוין 3.24.038/00
40.45
כנרת פשוט ספרות, כיתה ז' - מדריך למורה / סמדר אייל, נירה
לוין
3.24.038/01
37.70
כנרת פשוט ספרות כיתה ח' / סמדר אייל, נירה לוין 3.24.039/00
40.45
כנרת ,פשוט ספרות, כיתה ח' - מדריך למורה / סמדר אייל
נירה לוין
3.24.039/01
39.00
כנרת פשוט ספרות, לכיתה ט' / סמדר אייל, נירה לוין 3.24.040/00
39.00
כנרת ,פשוט ספרות, לכיתה ט' - מדריך למורה / סמדר אייל
נירה לוין
3.24.040/01
33.00
מעלות מגוון - מקראה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל 3.24.323/00
21.00
מעלות מגוון - מדריך למורה, לכיתה ז' (ממ') / ת"ל 3.24.323/01
30.55
מעלות מגוון - מקראה, לכיתה ח' (ממ') / ת"ל 3.24.323/02
22.65
מעלות מגוון - לכיתה ח' - מדריך למורה (ממ') / ת"ל 3.24.323/03
33.00
מעלות מגוון - מקראה, לכיתה ט' (ממ') / ת"ל 3.24.323/04
38.60
מעלות *מגוון - לכיתה ט' - מדריך למורה / ת"ל 3.24.323/05
31.60
מעלות מראות - מקראה, לכיתה ז' (ממ"ד) / ת"ל 3.24.323/06
36.90
מעלות *מראות - מדריך למורה (ממ"ד) / ת"ל 3.24.323/07
34.30
המפ"ה *מי הגנב? - קלטת וידיאו, לכיתה ט' / ת"ל 3.24.324/00
12.15
מעלות אמנות התיאטרון - מדריך למורה / ת"ל 3.24.327/01
31.80
מעלות שילובים - ספר + ערכת תמונות / ת"ל 3.24.328/00
13.35
מעלות שילובים - מדריך למורה / ת"ל 3.24.328/01
16.65
מעלות כמתכונת מולדתי + חוברת מבחר יצירות + חוברת
הצעות לעיון / ת"ל
3.24.329/00
45.35
מודן עלי ספרות, לכיתה ח' / מ' לוינגר ו-ב' אביקסיס 3.24.500/00
45.35
מודן עלי ספרות, לכיתה ח' / מ' לוינגר ו-ב' אביקסיס 3.24.501/00
78.85
אורט קוראים ספרות - מקראה - שירה, סיפורת, מסה 3.24.600/00
6.45 טח"י ** סופרים מספרים - תדריך למורה 3.24.901/00
3.65 טח"י העז והגדי - תדריך למורה / דורון, בנימיני 3.24.906/00
3.65 טח"י שתי הספות - תדריך למורה / י' בנימיני 3.24.907/00
4.00 טח"י מעשה בנעליים - תדריך למורה / ה' רז 3.24.908/00
   
היסטוריה

3.31
54.80
ספרי ת"א בימי הסהר והצלב, ספר לימוד לכיתה ז' /א' בר נביא
*ו-א' קליינברג
3.31.001/00
21.35
ספרי ת"א בימי הסהר והצלב, ספר לימוד לכיתה ז' - מדריך
*למורה/ א' בר נביא ו-א' קליינברג
3.31.001
44.40
ספרי ת"א המאה ה-19 - העולם של אתמול, לכיתה ח' / ב' בן
ברוך
3.31.002/00
22.80
ספרי ת"א 'המאה ה-19 - העולם של אתמול - מדריך למורה / א
נווה
3.31.002/01
53.35
ספרי ת"א המאה ה-20 על סף המחר / א' נווה 3.31.003/00
23.50
ספרי ת"א המאה ה-20 על סף המחר - מדריך למורה / א' נווה 3.31.003/01
51.95
מעלות היסטוריה בראי האמנות - הרנסנס האיטלקי, ערכת
תמונות ומדריך למורה / ת"ל
3.31.320/00
48.60
המפ"ה הרנסנס האיטלקי, סדרת שקופיות / ת"ל 3.31.320/01
56.55
מעלות היסטוריה בתנועה - ערכה ממ' / ת"ל 3.31.320/02
71.95
מעלות / הציונות בראי הזמר והסמל - סביבת למידה ממוחשבת
ת"ל
3.31.321/00
71.95
מעלות ירושלים - אור ואבן, ירושלים בראי האדריכלות והאמנות
מאגר מידע / ת"ל -
3.31.322/00
20.70
מעלות - ירושלים אור ואבן, ירושלים בראי האדריכלות והאמנות
מדריך למורה, ממ' + ממ"ד / ת"ל
3.31.322/01
36.45
מעלות משמרנות לקידמה, לכיתה ח' / ת"ל 3.31.323/00
30.95
מעלות / 'משמרנות לקידמה, - מדריך למורה, לכיתה ח', ממ
ת"ל
3.31.323/01
11.20
מעלות לימודי היסטוריה בחט"ב - מדריך למורה/ ת"ל 3.31.334/01
31.75
מעלות תולדות ההתיישבות בראי האחר / ת"ל 3.31.339/02
65.60
מט"ח ,מסע אל העבר - מימי הביניים ועד העת החדשה
*לכיתה ז' (ממ') / ת"ל, מט"ח
3.31.350/00
51.25
מט"ח 'מסע אל העבר - המאה העשרים, בזכות החירות / ק
טביביאן
3.31.400/00
10.00
טח"י ** ארץ מולדת - תדריך לחט"ב, א' / א' שירן 3.31.900/00
10.00
טח"י ** ארץ מולדת - תדריך לחט"ב, ב' / א' שירן 3.31.901/00
   
לבית הספר הממלכתי דתי
 
26.25
מעלות ,היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני - מקראה
לחינוך המיוחד / ת"ל
3.31.346/00
19.25
מעלות היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני - מדריך
למורה לחינוך המיוחד / ת"ל
3.31.346/01
10.50
מעלות היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית שני - חוברת
עבודה לחינוך המיוחד / ת"ל
3.31.346/02
31.75
מעלות תולדות ההתישבות בראי האחר / ת"ל 3.31.347/00
42.15
מעלות מדור לדור ג', לכיתה ח' / ת"ל 3.31.348/00
37.40
מעלות ** מדור לדור ב', לכיתה ז' / ת"ל 3.31.349/00
   
אזרחות

3.32
69.60
רכס ישראל דמוקרטית, לחט"ב / אבינועם גרנות 3.32.001/00
69.60
רכס ישראל דמוקרטית, לחט"ב - מדריך למורה / אבינועם
גרנות
3.32.001/01
40.60
מעלות מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, לכיתה ח', ממ' וממ"ד
*ת"ל /
3.32.300/00
19.50
מעלות 'מסע אל הדמוקרטיה הישראלית -מעטפת עבודה, ממ
*וממ"ד / ת"ל
3.32.301/00
18.15
מעלות 'מסע אל הדמוקרטיה הישראלית - מדריך למורה, ממ
*וממ"ד / ת"ל
3.32.310/01
   
גיאוגרפיה

3.35
44.85
רכס מצב הרוח שמעלינו / נ' פרלמוטר, ר' נחמיה 3.35.001/00
44.85
רכס 'מצב הרוח שמעלינו - מדריך למורה /נ' פרלמוטר, ר
נחמיה
3.35.001/01
40.55
עם עובד ירושלים בירת ישראל / ח' דור, ז' מימוני 3.35.002/00
חינם עם עובד ירושלים בירת ישראל - מדריך למורה / ח' דור, ז' מימוני 3.35.002/01
44.55
מט"ח */ אנשים במרחב, כיתה ח', ממ' וממ"ד 3.35.025/00
22.90
מט"ח */ אנשים במרחב - מדריך למורה, ממ' וממ"ד 3.35.025/01
22.90
מט"ח */ אנשים במרחב - חוברת פעילויות, ממ' וממ"ד 3.35.025/02
54.70
כתר / 'כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, לכיתות ז'-ט
* ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
3.35.026/00
5.70 כתר / כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים - מדריך למורה
* ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
3.35.026/01
52.45
רכס מים בעידן של שלום / ר' זרזובסקי, מ' דריאה 3.35.027/00
41.10
מסדה מזג האוויר והאקלים, מהדורה מורחבת ומעודכנת / הד
ארצי - ש' יפה
3.35.028/00
10.30
-הד ארצי
מסדה
מזג האוויר והאקלים - מדריך למורה / ש' יפה 3.35.028/01
49.00
כנרת יפן, גיאוגרפיה של ארץ, לכיתה ט' / מיכאל סופר 3.35.029/00
29.00
כנרת יפן, גיאוגרפיה של ארץ - מדריך למורה / מיכאל סופר 3.35.029/01
55.50
מט"ח ישראל - האדם והמרחב, ממ' וממ"ד 3.35.030/00
15.40
מט"ח ישראל - האדם והמרחב - מדריך למורה, ממ' וממ"ד 3.35.030/01
33.15
מעלות אירופה, ייחוד מול איחוד / ת"ל 3.35.306/00
12.60
מעלות אירופה, ייחוד מול איחוד - מדריך למורה / ת"ל 3.35.306/01
15.30
מעלות על תעשייה וייצור, לחינוך המיוחד / ת"ל 3.35.313/00
20.55
מעלות על צורות נוף, לחינוך המיוחד / ת"ל 3.35.314/00
11.60
מעלות על מזג אוויר ועל אקלים, לחינוך המיוחד / ת"ל 3.35.315/00
19.45
מעלות על תיירות, לחינוך המיוחד / ת"ל 3.35.316/00
23.30
מעלות על החקלאות בים התיכון, לחינוך המיוחד / ת"ל 3.35.317/00
49.10
מט"ח יישובים במרחב / א' רפ, א' שילוני-צביאלי, ממ' וממ"ד 3.35.400/00
19.95
מט"ח 'יישובים במרחב - חוברת פעילויות / א' רפ, א
שילוני-צביאלי, ממ' וממ"ד
3.35.400/02
18.15
מט"ח 'יישובים במרחב - מדריך למורה / א' רפ, א
שילובי-צביאלי, ממ' וממ"ד
3.35.400/03
47.00
מט"ח אל הנגב / א' גל, ממ' וממ"ד 3.35.401/00
22.40
מט"ח אל הנגב - חוברת פעילויות / א' גל, ממ' וממ"ד 3.35.401/02
10.20
מט"ח אל הנגב - מדריך למורה / א' גל, ממ' וממ"ד 3.35.401/03
52.05
אורט אדם ונוף / ז' מקסימוב, א' גריידר 3.35.600/00
16.80
טח"י ** גיאוגרפיה ז' - תדריך למורה / כנען, צרפתי 3.35.900/00
35.15
טח"י *ההר המרכזי וירושלים, לתלמיד / ב' נעמן 3.35.904/00
42.20
טח"י *ההר המרכזי וירושלים - מדריך למורה / ב' נעמן 3.35.904/01
26.45
טח"י *מיומנויות יסוד בגיאוגרפיה - מדריך למורה 3.35.905/00
   
מדעי החברה

3.36
27.05
מט"ח * בחמישה קולות - ספר לתלמיד / ד' רבינוביץ 3.36.001/00
14.90
מט"ח * בחמישה קולות - מדריך למורה / ד' רבינוביץ 3.36.001/01
18.25
מט"ח * בחמישה קולות - קובץ מאמרים / ד' רבינוביץ 3.36.002/00
81.15
מט"ח 'בחמישה קולות, בחרוזי המסבחה - קלטת וידיאו / ד
* רבינוביץ
3.36.003/00
8.95 טח"י ** ישר ולעניין, א' - תדריך למורה בחט"ב / ד' עמית 3.36.901/00
7.30 טח"י ** ישר ולעניין, ב' - תדריך למורה בחט"ב / ד' עמית 3.36.902/00
8.40 טח"י 'אנו שופטים - תדריך למורה (חדש) / ד' עמית, א
** סוקולוב
3.36.903/00
5.30 טח"י ** כלכלה - תדריך למורה / ד' עמית 3.36.906/00
11.40
טח"י 'אני לא כזה (סובלנות) - מדריך / א' מזור, ג' דנה, י
*זלמנסון, ה' ספרא
3.36.907/00
   
תקשורת וקולנוע

3.37
31.10
מט"ח *'לקרוא עיתון ועוד איך, לכיתות ז'-ח 3.37.001/00
14.55
מט"ח *לקרוא עיתון ועוד איך - מדריך למורה 3.37.001/01
31.60
מעלות *לדעת לצפות, חלק א' / ת"ל 3.37.300/00
17.80
מעלות *סיפורי מסך / ת"ל 3.37.301/00
13.20
מעלות *חופש הביטוי / ת"ל 3.37.302/00
7.70 מעלות - יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים ישראלים קצרים
מדריך למורה, ממ' / ת"ל
3.37.303/00
12.15
מעלות ספרות, סרט ומלחמת האזרחים של התרבות - מדריך
למורה, ממ' / ת"ל
3.37.304/00
66.30
מעלות / 'צילום כחול לבן - מדריך למורה, ערכת תמונות, ממ
ת"ל
3.37.305/00
31.55
מעלות וצעירים חסרי מנוח - מדריך למורה / ת"ל TV ,קליפים 3.37.306/00
44.55
מט"ח עושים סרט / מ' כהן 3.37.400/00
159.90 מט"ח צופים ויוצרים - מדריך למורה + 2 קלטות / מ' כהן 3.37.400/01
   
מתמטיקה

3.41
55.50
רכס / גיאומטרייה לכיתה הטרוגנית, ח'-ט', מהדורה מחודשת
נירה חטיבה
3.41.001/00
חינם רכס גיאומטרייה לכיתה הטרוגנית - מדריך למורה / נ' חטיבה
3.41.001/01
15.35
יבנה חשבון לתלמיד, חלק שביעי, לחינוך המיוחד / ש' בורק
**
3.41.009/00
65.40
סברן ** אלגברה, לכיתות ח'-ט' / מ' טימור 3.41.010/00
    דרכים בהוראת המתמטיקה - מדריך למורה / נ' ציזיק 3.41.600/01
23.55
מל"מ/מכון
ויצמן
רואים ועושים גיאומטרייה 3.41.800/00
27.55
מל"מ/מכון
ויצמן
גיאומטרייה ומבחן - מדריך למורה 3.41.801/01
45.70
מל"מ/מכון
ויצמן
מחשבים וחינוך מתמטי - מדריך למורה 3.41.802/01
91.80
מכון ויצמן 'גיאומטרייה, חלק ב', רמה א' - מדריך למורה / מל"מ, א
סירי, מ' ברוקהיימר, ט' פורמן
3.41.803/01
22.40
מכון ויצמן ,מחשבטיקה - חוברת מלווה, לכיתה ט' / י' בן נון, מל"מ
ע' דוידוביץ, נ' זהבי, א' אופנהיים
3.41.804/00
22.40
מכון ויצמן ,מחשבטיקה - חוברת מלווה, לכיתה ח' / נ' זהבי, מל"מ
ל' וסרטיל
3.41.805/00
18.15
מכון ויצמן ,מחשבטיקה - חוברת מלווה, לכיתה ז' / מל"מ, נ' זהבי
נ' ארגמן
3.41.806/00
18.00
מכון ויצמן מעגלים ודמיון בתנועה / נ' הדס, ט' פורמן 3.41.807/00
30.85
מכון ויצמן II רואים ועושים, גיאומטרייה 3.41.808/00
47.80
מכון ויצמן רואים ועושים, גיאומטרייה - מדריך למורה / ר' בוהנדה 3.41.808/01
42.15
מכון ויצמן במנהרת הזמן, חלק ב' / צ' רזניק, מ' יוטבת 3.41.809/00
   
לראות מתמטיקה / מט"ח
 
16.55
מט"ח המשער הגיאומטרי - משולשים - מדריך למורה 3.41.401/01
16.45
מט"ח המשער הגיאומטרי 2 - משולשים - קובץ דפי-עבודה
לתלמיד
3.41.401/02
16.55
מט"ח המשער הגיאומטרי - מרובעים - מדריך למורה 3.41.402/01
10.60
מט"ח המשער הגיאומטרי - מרובעים - קובץ דפי עבודה
לתלמיד
3.41.402/02
10.60
מט"ח המשער הגיאומטרי - מעגלים - קובץ דפי עבודה
לתלמיד
3.41.403/02
6.30 מט"ח ממספרים למשתנים - מדריך למורה 3.41.404/01
10.60
מט"ח ממספרים למשתנים - חוברת לתלמיד 3.41.404/02
6.30 מט"ח כללי התאמה - מדריך למורה 3.41.405/01
10.60
מט"ח כללי התאמה - חוברות לתלמיד 3.41.405/02
6.30 מט"ח העמקה במושג הפונקציה - מדריך למורה 3.41.406/01
10.60
מט"ח העמקה במושג הפונקציה - חוברת לתלמיד 3.41.406/02
10.60
מט"ח שאלות מילוליות במשתנה אחד - חוברת לתלמיד 3.41.407/02
6.30 מט"ח פונקציה ריבועית - מדריך למורה 3.41.408/01
10.60
מט"ח פונקציה ריבועית - חוברת לתלמיד 3.41.408/02
6.30 מט"ח לספר ולצייר - מדריך למורה 3.41.409/01
10.60
מט"ח לספר ולצייר - חוברת לתלמיד 3.41.409/02
10.60
מט"ח פונקציה קווית וביטויים תואמים - חוברת לתלמיד 3.41.410/02
6.30 מט"ח השוואה של פונקציות - מדריך למורה 3.41.411/01
10.60
מט"ח השוואה של פונקציות - חוברת לתלמיד 3.41.411/02
10.60
מט"ח פונקציות בשני משתנים - חוברת לתלמיד 3.41.414/02
   
לרמה ג' - הסדרה "הבה נלמד מתמטיקה"
 
37.50
מכון ויצמן
למדע
/ 'כול"מ - לומדים מתמטיקה, אלגברה ועוד 1, לכיתה ח
נעמי רובינזון ונעמי תעוזי
3.41.399/00
123.35 מכון ויצמן על מספרים - ערכה למורה / נ' רובינזון, נ' תעוזי 3.41.399/01
33.40
מכון ויצמן ** פונקציות, לכיתה ט' / מל"מ רחובות 3.41.400/01
35.25
/מל"מ
מכון ויצמן
'על קבוצות אמת, לכיתה ח 3.41.409/00
   
מתימחשב
 
14.85
מכון ויצמן
למדע
בעולם הפונקציות, חלק א' / מל"מ רחובות 3.41.414/00
74.20
מכון ויצמן
למדע
פונקציות, רמה א' - מדריך למורה / מל"מ רחובות 3.41.414/01
22.90
מכון ויצמן
למדע
מרובעים ושטחים, רמה ב' / מל"מ רחובות
33.55
מכון ויצמן
למדע
סטטיסטיקה - משימות חקר / מל"מ רחובות 3.41.416/00
12.55
מכון ויצמן
למדע
משולשים בתנועה / מל"מ רחובות 3.41.417/00
20.00
מכון ויצמן
למדע
מתימחשב, סיפורי יוסף - אלגברה לכיתה ח' בעזרת
מחשב, חלק א' / מל"מ רחובות
3.41.470/00
30.00
מכון ויצמן
למדע
'מתימחשב, בארמון המתמטיקה - אלגברה לכיתה ז
בעזרת מחשב, חלק ג' / מל"מ רחובות
3.41.470/01
10.80
מכון ויצמן
למדע
בעולם הפונקציות, הפונקציה הריבועית ועוד ג' / מל"מ
רחובות
3.41.800/00
   
חומר העשרה לתלמיד
 
45.95
מכון ויצמן
למדע
משימות ואתגרים - מדריך למורה / מל"מ רחובות 3.41.418/01
56.65
מכון ויצמן
למדע
משימות ואתגרים - חוברת עבודה / מל"מ רחובות 3.41.418/02
  מכון ויצמן
למדע
משימות, פעילויות העמקה - מדריך למורה / מל"מ
רחובות
3.41.419/01
17.10
מכון ויצמן
למדע
משימות, פעילויות העמקה - חוברת עבודה / מל"מ
רחובות
3.41.419/02
47.20
מכון ויצמן
למדע
מדריך למורה / מל"מ - II משימות, פעילויות העמקה
רחובות
3.41.420/01
19.05
מכון ויצמן
למדע
חוברת עבודה / מל"מ - II משימות, פעילויות העמקה
רחובות
3.41.420/02
22.60
מכון ויצמן
למדע
מל"מ רחובות / II משימות ואתגרים 3.41.421/00
61.70
מכון ויצמן
למדע
מדריך למורה / מל"מ רחובות - II משימות ואתגרים 3.41.421/01
 
   
לומדים מתמטיקה, לכיתה הטרוגנית
 
17.75
מכון ויצמן
למדע
על מספרים 1, לכיתה ז'* / מל"מ רחובות 3.41.440/00
24.05
מכון ויצמן
למדע
על מספרים 2, לכיתה ז'* / מל"מ רחובות 3.41.441/00
20.25
מכון ויצמן
למדע
על מספרים 3, לכיתה ז'* / מל"מ רחובות 3.41.442/00
28.85
מכון ויצמן
למדע
על תבניות 1, לכיתה ז' / מל"מ רחובות 3.41.443/00
27.95
מכון ויצמן
למדע
על תבניות 2, לכיתה ז' / מל"מ רחובות 3.41.444/00
   
משחקים, מיועדים לכל הרמות
 
20.40
מכון ויצמן
למדע
** חסימות / מל"מ רחובות 3.41.461/00
   
מדעי המחשב

3.47
23.00
מט"ח מידענים צעירים, לכיתה ז' / שרון איילון 3.47.001/00
10.00
מט"ח מידענים צעירים, לכיתה ז' - מדריך למורה/ שרון
איילון
3.47.001/01
   
מדע וטכנולוגיה
הנושא: חומרים

3.52

31.95
מעלות עולם של חומר / ת"ל + מל"מ 3.52.300/00
11.90
מעלות + עולם של חומר , מדריך למורה, ממ' וממ"ד / ת"ל
מל"מ
3.52.300/01
18.80
מעלות חום וטמפרטורה, לכיתה ח' / ת"ל 3.52.301/00
9.40 מעלות חום וטמפרטורה - מדריך למורה / ת"ל 3.52.302/00
25.50
ספר לכל בנק שאלות מבחן: החומר, תכונותיו ומבנהו
החלקיקי / ת"ל
3.52.302/01
42.30
מעלות פרקים בחשמל ובכימייה - לכיתה ח' / ת"ל 3.52.302/02
28.05
מעלות פרקים בחשמל ובכימייה, מדריך למורה / ת"ל 3.52.302/03
25.55
ספר לכל חם-קר - לומדה / ת"ל 3.52.304/05
68.50
ספר לכל מה מסתתר בקנקן - גרסה ליחיד / ת"ל + מל"מ
ירושלים
3.52.309/00
228.45 ידין עולם / מסע לעולם החלקיקים - גרסה לרשת + חוברת
ת"ל + מל"מ ירושלים
3.52.311/00
57.10
ידין עולם / מסע לעולם החלקיקים, גרסה ליחיד + חוברת
ת"ל + מל"מ ירושלים
3.52.312/00
51.00
מכון ויצמן
למדע
באופן יסודי ומורכב אל תוך האטום, לחט"ב / מל"מ
רחובות
3.52.799/00
46.45
מל"מ י-ם חומרים כימיים בבית ובסביבה, לחינוך מיוחד 3.52.804/00
36.00
מכון ויצמן
למדע
סביב הסיב / מל"מ רחובות 3.52.805/00
38.55
מכון ויצמן
למדע
לימודים באמצעות פרויקטים / מל"מ רחובות 3.52.806/00
41.10
מכון ויצמן
למדע
מבנה החומר, ריק וחלקיקים / מל"מ רחובות 3.52.807/00
30.85
מכון ויצמן
למדע
דרך הצבע - מערכות בתעשייה / מל"מ רחובות 3.52.808/00
   
הנושא: אנרגיה
 
25.50
ספר לכל בנק שאלות מבחן, אנרגיה / ת"ל 3.52.304/02
49.45
מעלות עולם של אנרגיה, / ת"ל + מל"מ 3.52.305/00
11.90
מעלות עולם של אנרגיה - מדריך למורה, ממ' וממ"ד / ת"ל
מל"מ +
3.52.306/00
   
הנושא: משק מים בגופים של יצורים חיים
 
24.40
ספר לכל עיבוד תוצאות של ניסויים באמצעות גיליון אלקטרוני
לומדה / ת"ל + מל"מ ירושלים - EXCEL
3.52.310/00
35.70
מעלות המים חומר לחיים + תקליטור / ת"ל + מל"מ 3.52.324/00
25.50
ספר לכל בנק שאלות מבחן, מאזן המים ומאזן החום בגופם של
*יצורים חיים / ת"ל
3.52.341/02
   
הנושא: רבייה
 
148.80 ספר לכל - רביית בעלי חיים, מאגר מידע בסביבת מולטמידיה
*גרסה ליחיד / ת"ל
3.52.337/01
25.50
ספר לכל / בנק שאלות מבחן בנושא רבייה - מדריך למורה
ת"ל
3.52.337/02
28.50
רמות גלגל החיים / ס' רייספלד ו-ל' בן דוד, אוניברסיטת
ת"א
3.52.801/00
20.55
רמות 'גלגל החיים - מדריך למורה / ל' (טיבר) בן דוד, ס
רייספלד, אוניברסיטת ת"א
3.52.801/01
   
הנושא: הזנה
 
10.20
מעלות *פרקים בהזנה - מדריך למורה / ת"ל 3.52.349/03
21.80
מעלות *פרקים בהזנה - כרטסת / ת"ל 3.52.349/04
14.65
ספר לכל תזונה מגוונת, פעילויות ממוחשבות / ת"ל 3.52.349/05
25.50
ספר לכל בנק שאלות מבחן בנושא הזנה - מדריך למורה / ת"ל
3.52.349/06
30.00
למדע מזון תזונה ובריאות לחט"ב + תקליטור, לכיתות
'ח'-ט
3.52.797/00
38.00
מכון ויצמן
למדע
/ מזון תזונה ובריאות לחט"ב - מדריך למורה 3.52.797/01
27.45
רמות טעים וחמים 3.52.802/00
   
הנושא: תורשה
 
43.40
ספרי ת"א סודות התא, לכיתה ט' / עדי מרקוזה-הס 3.52.001/00
22.80
ספרי ת"א סודות התא - מדריך למורה / עדי מרקוזה-הס 3.52.001/01
172.00 מל"מ י-ם + תורשה - לומדת מחשב (ערכה לביה"ס) / ת"ל
*מל"מ ירושלים
3.52.347/01
35.25
מל"מ י-ם ** פרקים בתורשה / ת"ל + מל"מ ירושלים 3.52.348/00
14.65
מל"מ י-ם פרקים בתורשה - מדריך למורה / ת"ל + מל"מ
** ירושלים
3.52.349/00
25.50
ספר לכל בנק שאלות מבחן, תורשה / ת"ל 3.52.349/01
32.90
מכון ויצמן
למדע
נאפיין חיים 3.52.809/00
43.95
מט"ח 'חידת התורשה, לכיתה ט 3.52.400/00
43.95
מט"ח חידת התורשה - מדריך למורה 3.52.400/01
9.05 רכגולד חומרים ותכונותיהם, לכיתה ט' / מל"מ רחובות 3.52.600/00
   
הנושא: מערכות אקולוגיות
 
32.50
מעלות מערכות אקולוגיות (מהדורה חדשה) / ת"ל + מל"מ
ירושלים
3.52.302/00
33.10
מעלות מערכות אקולוגיות - מדריך למורה / ת"ל + מל"מ
ירושלים
3.52.302/01
22.80
מעלות מעורבות האדם בטבע, איכות האוויר / ת"ל + מל"מ
ירושלים
3.52.303/00
   
הנושא: מערכות במדע ובטכנולוגיה
 
40.10
מט"ח ,כל צבעי הקשת ברשת, כיתות ח'-ט', כולל תקליטור
ממ' / נורית קינן
3.52.002/00
15.40
מט"ח כל צבעי הקשת ברשת , כיתות ח'-ט' - מדריך
למורה, ממ' / נורית קינן
3.52.002/01
24.05
מעלות יצורנים, לכיתות ז', ח' / ת"ל 3.52.305/00
39.05
אורט מחליפים ערוצים / צ' לוין 3.52.600/00
   
הנושא: כדור הארץ והיקום
 
13.10
מעלות + מסע חשיבתי אל הירח - מדריך למורה / ת"ל
אולפנה נווה רוחמה
3.52.306/01
7.20 מעלות מסע חשיבתי אל הירח - דפי עבודה / ת"ל + אולפנה
נווה רוחמה
3.52.306/02
7.90 מעלות מסע חשיבתי אל הירח, תמונות / ת"ל + אולפנה
נווה רוחמה
3.52.307/00
16.00
מכון ויצמן
למדע
כדור הארץ בחלל - פעילויות ומושגים לחט"ב / מל"מ
רחובות
3.52.350/00
48.00
מכון ויצמן
למדע
כוכב הלכת הכחול לכיתות ח'-ט' / מל"מ רחובות 3.52.351/00
40.00
מכון ויצמן
למדע
,יבשות נעות ותאוריות מתנגשות - פעילויות חקר
לכיתות ח'-ט' / מל"מ רחובות
3.52.352/00
25.00
מכון ויצמן
למדע
יבשות נעות ותאוריות מתנגשות / מל"מ רחובות 3.52.352/01
39.00
מכון ויצמן
למדע
באופן יסודי ומורכב אל תוך האטום / מל"מ רחובות 3.52.353/00
31.00
מכון ויצמן
למדע
/ 'התנסות חווייתית בתיכון גשרים - לכיתות ז'-ח
מל"מ רחובות
3.52.354/00
27.00
מכון ויצמן
למדע
התנסות חווייתית בתיכון גשרים / מל"מ רחובות 3.52.354/01
40.00
מכון ויצמן
למדע
חושים וחיישנים / מל"מ רחובות 3.52.355/00
35.00
מכון ויצמן
למדע
מחזור חומרי כדור הארץ, לכיתה ז' / מל"מ רחובות 3.52.356/00
45.00
מכון ויצמן
למדע
מחזור חומרי כדור הארץ / מל"מ רחובות 3.52.356/01
50.00
מכון ויצמן
למדע
למידה באמצעות פרויקטים + תקליטור - אוגדן
למורה / מל"מ רחובות
3.52.357/00
26.50
מכון ויצמן
למדע
אינטראקציה כוחות ותנועה ב' לכיתות ז'-ח' / מל"מ
רחובות
3.52.798/00
   
משולש המוחו"ט / אוניברסיטת ת"א
 
28.45
רמות בין פרחים ופרפרים / אונ' ת"א 3.52.313/00
28.45
רמות בראי השמים / אונ' ת"א 3.52.314/00
21.35
רמות בראי השמים - מדריך למורה 3.52.314/01
   
משולש המוחו"ט / אורט
 
45.45
אורט דרך החומר/מ' טנצר ו-מ' לייבוביץ, אורט 3.52.601/00
33.40
אורט דרך החומר - מדריך למורה / מ' טנצר, אורט 3.52.601/01
45.45
אורט דבר המערכת / א' דגן ו-ד' קיפרמן, אורט 3.52.602/00
33.40
אורט ,דבר המערכת - מדריך למורה / א' דגן ו-ד' קיפרמן
אורט
3.52.602/01
45.45
אורט הכול בא על תיכונו / ד' מיודוסר, אורט 3.52.603/00
33.40
אורט ,הכול בא על תיכונו - מדריך למורה / ד' מיודוסר
אורט
3.52.603/01
45.45
אורט מחר זה לא אותו דבר / א' דגן ו-ד' קיפרמן, אורט 3.52.604/00
33.40
אורט מחר זה לא אותו דבר - מדריך למורה / א' דגן, אורט 3.52.604/01
   
מל"מ רחובות ות"א
 
19.00
מעלות ** חשמל ואנרגיה, לתלמיד, כיתה ט' / מל"מ רחובות
3.52.308/00
68.65
מכון ויצמן חשמל ואנרגיה - מדריך למורה, מהדורה חדשה
ומורחבת / מל"מ רחובות
3.52.309/00
12.75
מכון ויצמן משוב - חשמל ואנרגיה (לכיתה הטרוגנית) - שאלות
** מל"מ רחובות /
3.52.310/00
14.05
מכון ויצמן משוב - חשמל ואנרגיה, תשובה - אריזה לתלמיד
** אחד / מל"מ רחובות
3.52.311/00
25.25
רמות ניסויים פשוטים בפיזיקה, מתאים גם לחוברת עבודה
** מל"מ ת"א /
3.52.312/00
53.30
מל"מ י-ם חשיבה במדע - מדריך למורה / ע' זוהר, י' ויינברג 3.52.800/00
27.45
מל"מ י-ם 'חשיבה במדע, פעילויות מחשב - מדריך למורה /ע
זוהר, י' ויינברג
3.52.800/01
66.20
מל"מ י-ם חשיבה במדע, פעילויות חקר פתוחות לחינוך המיוחד
ע' זוהר, י' מרגלית, נ' שוורצר /
3.52.803/00
51.30
מל"מ י-ם ,יתד ואופן, לחינוך המיוחד - מדריך למורה / בר
מרכוס
3.52.804/01
30.95
מל"מ י-ם ,יתד ואופן, לחינוך המיוחד - חוברת עבודה / בר
מרכוס
3.52.805/02
   
לימודי הסביבה והחקלאות

3.57
17.10
רכגולד תכנון סביבתי, קרקע אחת, צרכים רבים לכיתות
*ט'-י"ב / ת"ל
3.57.316/01
12.45
מעלות פרחי קטיף / ת"ל 3.57.320/00
95.40
מל"מ י-ם מחוץ לחדר הכיתה, לחינוך המיוחד / בר, דגן, בן
חור, ליבני
3.57.800/00
   
אנגלית

3.61
56.20
'מפ' אונ 'לכיתה ט **TIME OUT / R. darkred 3.61.047/00
16.85
'מפ' אונ מדריך למורה **TIME OUT / R. darkred 3.61.047/01
19.10
'מפ' אונ קלטת **TIME OUT / R. darkred 3.61.047/03
49.05
אריק כהן **TAKE THE LEAD / Z. LARON, A. ABARBANEL
'לכיתה ז
3.61.048/00
חינם אריק כהן **TAKE THE LEAD / Z. LARON, A. ABARBANEL
מדריך למורה
3.61.048/01
19.10
אריק כהן **TAKE THE LEAD / Z. LARON, A. ABARBANEL
קלטת
3.61.048/03
48.70
אריק כהן לכיתות **SEVEN AND UP / D. LURIA, I. PE'ER
'ז'-ח
3.61.049/00
חינם אריק כהן מדריך **SEVEN AND UP / D. LURIA, I. PE'ER
למורה
3.61.049/01
19.10
אריק כהן קלטת **SEVEN AND UP / D. LURIA, I. PE'ER 3.61.049/03
46.60
אריק כהן לכיתה **GOING PLACES / A. SOTTO, J. OHANA
ט', לתלמידים חלשים
3.61.050/00
חינם אריק כהן מדריך **GOING PLACES / A. SOTTO, J. OHANA
למורה
3.61.050/01
19.10
אריק כהן קלטת **GOING PLACES / A. SOTTO, J. OHANA 3.61.050/03
61.55
אריק כהן 'לכיתה ח *MOSAIC / S. DAVIS 3.61.051/00
חינם אריק כהן מדריך למורה *MOSAIC / S. DAVIS 3.61.051/01
40.30
אריק כהן חוברת עבודה *MOSAIC, WORKBOOK / S. DAVIS 3.61.051/02
19.10
אריק כהן קלטת *MOSAIC / S. DAVIS 3.61.051/03
44.70
'מפ' אונ 'לכיתה ח *MOVING ON / SH. POSTOL 3.61.052/00
17.90
'מפ' אונ מדריך למורה *MOVING ON / SH. POSTOL 3.61.052/01
29.75
'מפ' אונ חוברת עבודה *MOVING ON / SH. POSTOL 3.61.052/02
17.90
'מפ' אונ קלטת *MOVING ON / SH. POSTOL 3.61.052/03
29.75
'מפ' אונ מדריך למורה *MOVING ON / SH. POSTOL
לחוברת העבודה
3.61.052/04
61.40
אריק כהן לכיתה ז', מ' דרי, א' רייט, פ' אור *GO FOR IT 2 3.61.053/00
59.05
אריק כהן 'מדריך למורה - מ' דרי, א' רייט, פ *GO FOR IT 2
אור
3.61.053/01
33.15
אריק כהן 'חוברת עבודה - מ' דרי, א' רייט, פ *GO FOR IT 2
אור
3.61.053/02
19.10
אריק כהן קלטת - מ' דרי, א' רייט, פ' אור *GO FOR IT 2 3.61.053/03
25.45
אריק כהן כרטיסי קריאה - א' רייט, פ' אור *GO FOR IT 2 3.61.053/04
42.90
אריק כהן - (חוברת עבודה (לתלמידים חלשים *GO FOR IT 2
מ' דרי, פ' אור
3.61.053/05
42.90
אריק כהן 'מדריך למורה לחוברת עבודה - מ *GO FOR IT 2
דרי, פ' אור
3.61.053/06
9.55 אריק כהן מילון - מ' דרי, פ' אור *GO FOR IT 2 3.61.053/07
51.00
'מפ' אונ 'לכיתה ט', ס' מלץ, ש' ויצמן, ת *A NEW LEAF
שפירא
3.61.054/00
15.25
'מפ' אונ 'מדריך למורה - ס' מלץ, ש' ויצמן, ת *A NEW LEAF
שפירא
3.61.054/01
22.60
'מפ' אונ קלטת - ס' מלץ, ש' ויצמן, ת' שפירא *A NEW LEAF 3.61.054/03
50.10
אריק כהן לכיתות ז'-ח', א' פאר, ד' לוריא * WHAT'S UP 3.61.055/00
39.35
אריק כהן מדריך למורה - א' פאר, ד' לוריא *WHAT'S UP 3.61.055/01
24.40
אריק כהן קלטת - א' פאר, ד' לוריא *WHAT'S UP 3.61.055/03
45.70
'מפ' אונ לכיתה ז', ס' מלץ *SPRINGBOARD 3.61.056/00
22.80
'מפ' אונ מדריך למורה - ס' מלץ *SPRINGBOARD 3.61.056/01
32.55
'מפ' אונ חוברת עבודה - ס' מלץ *SPRINGBOARD 3.61.056/02
40.00
'מפ' אונ קלטת (2) - ס' מלץ *SPRINGBOARD 3.61.056/03
53.70
'מפ' אונ לכיתה ח', א' רוס, ש' בין SPECTRUM 3.61.057/00
22.80
'מפ' אונ מדריך למורה - א' רוס, ש' בין SPECTRUM 3.61.057/01
30.85
'מפ' אונ חוברת עבודה - א' רוס, ש' בין SPECTRUM 3.61.057/02
22.80
'מפ' אונ קלטת - א' רוס SPECTRUM 3.61.057/03
58.80
אריק כהן לכיתה ט', א' עזרא, ס' קרמן FLYING COLORS 3.61.058/00
36.00
אריק כהן מדריך למורה - א' עזרא, ס' קרמן FLYING COLORS 3.61.058/01
35.35
אריק כהן חוברת עבודה - א' עזרא, ס' קרמן FLYING COLORS
3.61.058/02
22.80
אריק כהן קלטת - א' עזרא, ס' קרמן FLYING COLORS 3.61.058/03
56.00
'מפ' אונ לכיתה ז' - א"ל ברגר RAINBOW 3.61.059/00
17.10
'מפ' אונ מדריך למורה - א"ל ברגר RAINBOW 3.61.059/01
34.00
'מפ' אונ חוברת עבודה - א"ל ברגר RAINBOW 3.61.059/02
22.80
'מפ' אונ קלטת - א"ל ברגר RAINBOW 3.61.059/03
66.85
אריק כהן FIRST CHOICE, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE
לכיתה ח', א' סלע, ל' גרינברג 2
3.61.060/00
61.70
אריק כהן FIRST CHOICE, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE
מדריך למורה - א' סלע, ל' גרינברג 2
3.61.060/01
51.40
אריק כהן FIRST CHOICE, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE
חוברת עבודה - א' סלע, ל' גרינברג 2
3.61.060/02
26.75
אריק כהן FIRST CHOICE, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE
קלטת - א' סלע, ל' גרינברג 2
3.61.060/03
66.85
אריק כהן OUTLOOK, FOUNDATION, LEVEL, STAGE 3
לכיתה ח', ל' ברון, ש' לוי
3.61.061/00
61.70
אריק כהן OUTLOOK, FOUNDATION, LEVEL, STAGE 3
מדריך למורה - ל' ברון, ש' לוי
3.61.061/01
51.40
אריק כהן OUTLOOK, FOUNDATION, LEVEL, STAGE 3
חוברת עבודה - ל' ברון, ש' לוי
3.61.061/02
26.75
אריק כהן OUTLOOK, FOUNDATION, LEVEL, STAGE 3
קלטת - ל' ברון, ש' לוי
3.61.061/03
67.85
אריק כהן SPOTLIGHT, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1
לכיתה ט', ע' עסיס, א' זלנקו
3.61.062/00
61.70
אריק כהן SPOTLIGHT, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1
מדריך למורה - ע' עסיס, א' זלנקו
3.61.062/01
51.40
אריק כהן SPOTLIGHT, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1
חוברת עבודה - ע' עסיס, א' זלנקו
3.61.062/02
26.75
אריק כהן SPOTLIGHT, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1
קלטת - ע' עסיס, א' זלנקו
3.61.062/03
65.30
אריק כהן FAST FORWARD, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE
לכיתה ט', שילה דייויס 3
3.61.063/00
46.80
אריק כהן FAST FORWARD, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE
מדריך למורה לכיתה ט' / שילה דייויס 3
3.61.063/01
42.15
אריק כהן ,FAST FORWARD, INTERMEDIATE LEVEL
,חוברת עבודה - לכיתה ט', שילה דייויס STAGE 3 
שרון לוי
3.61.063/02
26.20
אריק כהן FAST FORWARD, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE
קלטת - לכיתה ט', שילה דייויס 3
3.61.063/03
58.10
'מפ' אוני THE ENGLISH EXPERIENCE, INTERMEDIATE
לכיתה ט', ליאן רביד, נטלי LEVEL, STAGE 3
מנדלסון
3.61.064/00
51.90
'מפ' אוני THE ENGLISH EXPERIENCE, INTERMEDIATE
מדריך למורה - לכיתה ט', ליאן LEVEL, STAGE 3
רביד, נטלי מנדלסון, ביני זרח
3.61.064/01
30.05
'מפ' אוני THE ENGLISH EXPERIENCE, INTERMEDIATE
חוברת עבודה - לכיתה ט', ליאן LEVEL, STAGE 3
רביד, נטלי מנדלסון
3.61.064/02
39.60
'מפ' אוני THE ENGLISH EXPERIENCE, INTERMEDIATE
,קלטת (2) - לכיתה ט', ליאן רביד LEVEL, STAGE 3
נטלי מנדלסון
3.61.064/03
61.15
'מפ' אוני OPEN DOOR, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 2
לכיתה ח', סוזן מלץ
3.61.065/00
51.90
'מפ' אוני OPEN DOOR, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 2
,'מדריך למורה ומפתח לחוברת העבודה, לכיתה ח
סוזן לפידות
3.61.065/01
34.25
'מפ' אוני OPEN DOOR, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 2
חוברת עבודה - לכיתה ח', סוזן מלץ
3.61.065/02
39.60
'מפ' אוני OPEN DOOR, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 2
קלטת (2) - לכיתה ח' , סוזן מלץ
3.61.065/03
56.55
אריק כהן SPOTLIGHT ALTERNATIVE, FOUNDATION
'לכיתה ט LEVEL, STAGE 3 / MAIE BEN ZION
3.61.066/00
46.25
אריק כהן SPOTLIGHT ALTERNATIVE, FOUNDATION
מדריך למורה LEVEL, STAGE 3 / MAIE BEN ZION
'לכיתה ט -
3.61.066/01
44.95
אריק כהן SPOTLIGHT ALTERNATIVE, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3 / MAIE BEN ZION, RONIT
'חוברת עבודה - לכיתה ט DAMARI
3.61.066/02
23.65
אריק כהן SPOTLIGHT ALTERNATIVE, FOUNDATION
- קלטת LEVEL, STAGE 3 / MAIE BEN ZION
'לכיתה ט
3.61.066/03
56.55
אריק כהן TAKE ACTION, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1
'לכיתה ז MARCELLE DRAY, ELLEN ZELENKO /
3.61.067/00
50.90
אריק כהן TAKE ACTION, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1
מדריך MARCELLE DRAY, ELLEN ZELENKO /
'למורה - לכיתה ז
3.61.067/01
47.30
אריק כהן TAKE ACTION, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1
MARCELLE DRAY, ELLEN ZELENKO, MIRIAM /
'חוברת עבודה - לכיתה ז SHTAEIRMAN
3.61.067/02
23.65
אריק כהן TAKE ACTION, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1
- קלטת MARCELLE DRAY, ELLEN ZELENKO /
'לכיתה ז
3.61.067/03
64.00
אריק כהן / HORIZONS, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 3
'לכיתה ט EDNA ASSIS
3.61.068/00
49.50
אריק כהן / HORIZONS, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 3
'מדריך למורה - לכיתה ט EDNA ASSIS
3.61.068/01
45.00
אריק כהן / HORIZONS, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 3
'חוברת עבודה - לכיתה ט EDNA ASSIS
3.61.068/02
25.50
אריק כהן / HORIZONS, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 3
קלטת EDNA ASSIS
3.61.068/03
54.00
'מפ' אונ ,U 2 R IMPORTANT, INTERMEDIATE LEVEL
'לכיתה ז STAGE 1 / DALIA STEIN
3.61.069/00
20.00
'מפ' אונ ,U 2 R IMPORTANT, INTERMEDIATE LEVEL
'מדריך למורה - לכיתה ז STAGE 1 / DALIA STEIN
3.61.069/01
36.00
'מפ' אונ ,U 2 R IMPORTANT, INTERMEDIATE LEVEL
'חוברת עבודה - לכיתה ז STAGE 1 / DALIA STEIN
3.61.069/02
35.00
'מפ' אונ ,U 2 R IMPORTANT, INTERMEDIATE LEVEL
'סיפורים לכיתה ז STAGE 1 / DALIA STEIN
3.61.069/03
35.00
'מפ' אונ ,U 2 R IMPORTANT, INTERMEDIATE LEVEL
קלטת STAGE 1 / DALIA STEIN
3.61.069/04
20.55
מט"ח ת"ל DOLPHINS 3.61.400/00
6.10 מט"ח מדריך למורה DOLPHINS 3.61.400/01
23.65
מט"ח 'ש' אבני, ב' סמר, א' עדין, פ NATURAL DISASTERS
מוריס
3.61.401/00
23.65
מט"ח ל' מינקין, ש' שרירא, א' עדין MUSIC MANIA 3.61.402/00
16.90
טח"י *SUCCEEDING AT READING WITH SIGNAL C.Q
,חוברת עבודה למתקשים בקריאה בכיתה ז' - ר' קינן
ד' בן מאיר
3.61.935/00
59.65
טח"י *SUCCEEDING AT READING WITH SINGAL C.Q
מדריך למורה - ש' עזריה, א' רוגובין
3.61.935/01
8.90 טח"י *SUCCEEDING AT READING WITH SINGAL C.Q
'קלטת למתקשים בקריאה בכיתה ז
3.61.935/03
48.40
טח"י לכיתה ח', ד' בן מאיר, ג' סגל *RADIO FEVER 3.61.936/00
31.85
טח"י 'מדריך למורה - ד' בן מאיר, ש *RADIO FEVER
עזריה, ע' רוגובין
3.61.936/01
28.60
טח"י חוברת עבודה - ד' בן מאיר, ג' סגל *RADIO FEVER 3.61.936/02
20.55
טח"י קלטות אודיאו - ד' בן מאיר, ג' סגל *RADIO FEVER 3.61.936/03
76.45
טח"י (קלטות וידיאו (RADIO FEVER* 2 3.61.936/05
54.80
טח"י ספר לתלמיד לסדרה TAKE FIVE 3.61.937/00
22.80
טח"י קלטת שמע לסדרה TAKE FIVE 3.61.937/03
   
ערבית

3.62
36.25
מט"ח ** יחדיו - ספר א' + קלטת 3.62.027/00
15.25
מט"ח ** 'יחדיו - חוברת עבודה, א 3.62.028/00
6.80 מט"ח ** יחדיו - מן המזרח, א' / מט"ח 3.62.029/00
23.75
מט"ח ** 'יחדיו - מדריך למורה, א 3.62.030/00
81.30
מט"ח ** (יחדיו - מארז כרטיסיות (244 3.62.031/00
16.90
מט"ח ** יחדיו - מארז אותיות 3.62.032/00
20.15
מט"ח ** יחדיו - מארז קלטות 3.62.033/00
15.25
מט"ח ** (יחדיו - מארז כרזות (2 3.62.034/00
23.30
מט"ח * יחדיו - ספר ב' + קלטת 3.62.035/00
19.90
מט"ח * 'יחדיו - ספר ב' - חוברת עבודה א'-ג 3.62.035/02
13.75
מט"ח * 'יחדיו - ספר ב' - חוברת עבודה ד'-ה 3.62.035/03
135.50 מט"ח * יחדיו - מארז משחקים לחוברת ב', לכיתה 3.62.035/04
15.10
מט"ח * יחדיו, המוסיקה הערבית - חוברת 3.62.036/00
3.95 מט"ח * יחדיו, דפי עזר לשילוב התלמיד בתכנית 3.62.036/01
13.05
מט"ח * יחדיו, תרגילי חיזוק להפעלה בכיתה הטרוגנית 3.62.036/02
20.55
דיונון תל אביב הכתב הערבי, אותיות וצלילים לכיתות ז', ח'/ חזי
ברוש
3.62.037/00
חינם דיונון תל אביב - 'הכתב הערבי, אותיות וצלילים, לכיתות ז', ח', ט
מדריך למורה/ חזי ברוש
3.62.037/01
43.20
אפקט שפה מספרת תרבות ערבית, לכיתות ז', ח' / אלה
אלסטרה, מירי חופי
3.62.038/00
30.85
אפקט שפה מספרת תרבות ערבית, לכיתות ז', ח' מדריך
למורה / אלה אלסטרה, מירי חופי
3.62.038/01
22.20
מעלות 'אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי - ספר א
מהדורה חדשה) / ת"ל)
3.62.300/00
43.05
מעלות ,'אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי - ספר ב
** לכיתה ח' / ת"ל
3.62.301/00
32.90
מעלות ,'אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי - ספר ג
** לכיתה ט' / ת"ל
3.62.302/00
39.65
מט"ח יחדיו, ספר ג' + קלטת 3.62.400/00
53.45
מט"ח יחדיו, ספר ג' - מארז הפעלות מקדימות 3.62.400/02
58.70
מט"ח (יחדיו, ספר ד' - מארז א' (ספר + קלטת + מילון 3.62.401/00
37.35
מט"ח (יחדיו, ספר ד' - מארז ב' (ספר + קלטת 3.62.402/00
   
צרפתית

3.63
52.50
CLE
INTERNATION
AL
,PILE OU FACE 1 - METHODE DE FRANCAIS
ספר לתלמיד *SERIE VERTE / JEANNE VASSAL
3.63.010/00
52.50
CLE
INTERNATION
AL
PILE OU FACE 1 - SERIE VERTE, LIVRE DU
מדריך למורה *PROFESSEUR / JEANNE VASSAL
3.63.010/01
16.05
CLE
INTERNATION
AL
PILE OU FACE 1 - SERIE VERTE, CAHIER
חוברת *D'EXERCICES NO. 1 / JEANNE VASSAL
תרגילים
3.63.010/02
23.95
CLE
INTERNATION
AL
PILE OU FACE 1 - SERIE VERTE, CAHIER
D'EXERCICES NO. 2 / EDITH BLINDER, JEANNE
חוברת תרגילים *VASSAL
3.63.010/03
26.25
CLE
INTERNATION
AL
חוברת עבודה לחטיבת הבניים 3.63.010/04
53.70
CLE
INTERNATION
AL
- PILE OU FACE 2 - METHODE DE FRANCAIS
ספר לתלמיד *SERIE VERTE / JEANNE VASSAL
3.63.011/00
53.70
CLE
INTERNATION
AL
- PILE OU FACE 2 - METHODE DE FRANCAIS
מדריך למורה *SERIE VERTE / JEANNE VASSAL
3.63.011/01
54.80
CLE
INTERNATION
AL
- PILE OU FACE 3 - METHODE DE FRANCAIS
ספר לתלמיד *SERIE VERTE / JEANNE VASSAL
3.63.012/00
54.80
CLE INTER PILE OU FACE 3 - SERIE VERTE, LIVRE DU
מדריך למורה *PROFESSEUR / JEANNE VASSAL
3.63.012/01
67.40
HACHETTE FREQUENCE JEUNES 1 - METHODE DE
.FRANCAIS / G. CAPELLE, M. COURELLI, N
ספר לתלמיד *GIDON
3.63.013/00
96.60
HACHETTE FREQUENCE JEUNES 1 - METHODE DE
.FRANCAIS / G. CAPELLE, M. COURELLI, N
מדריך למורה *GIDON
3.63.013/01
37.00
HACHETTE FREQUENCE JEUNES 1 - METHODE DE
.FRANCAIS / G. CAPELLE, M. COURELLI, N
חוברת תרגילים *GIDON
3.63.013/02
68.00
HACHETTE FREQUENCE JEUNES 2 - METHODE DE
.FRANCAIS / G. CAPELLE, M. COVOLLI, N
ספר לתלמיד *GIDON
3.63.014/00
96.60
HACHETTE FREQUENCE JEUNES 2 - GUIDE DE
מדריך *PROFESSEUR / G. CAPELLE, N. GIDON
למורה
3.63.014/01
41.75
HACHETTE FREQUENCE JEUNES 2 - CAHIER D'EXERCIES
חוברת תרגילים *G. CAPELLE, N. GIDON/
3.63.014/02
75.15
HACHETTE FREQUENCE JEUNES 3 - METHODE DE
.FRANCAIS / G. CAPELLE, M. COVOLLI, N
ספר לתלמיד *GIDON
3.63.015/00
100.20
HACHETTE FREQUENCE JEUNES 3 - METHODE DE
.FRANCAIS / G. CAPELLE, M. COVOLLI, N
מדריך למורה *GIDON
3.63.015/01
44.15
HACHETTE FREQUENCE JEUNES 3 - METHODE DE
.FRANCAIS / G. CAPELLE, M. COVOLLI, N
חוברת תרגילים *GIDON
3.63.015/02
46.15
CLE
INTERNATION
AL
.JUNIOR METHOD DE FRANCAIS 1 / M
'לכיתה ז BUTRBACH, C. MARTIN, I. SARACIBAN
3.63.016/00
71.80
CLE
INTERNATION
AL
.JUNIOR METHOD DE FRANCAIS 1 / M
מדריך BUTRBACH, C. MARTIN, I. SARACIBAN
למורה
3.63.016/01
34.90
NATIONAL .JUNIOR METHOD DE FRANCAIS 1 / M
חוברת BUTRBACH, C. MARTIN, I. SARACIBAN
עבודה
3.63.016/02
   
אמנות

3.71
23.05
מעלות / ירושלים, בנייה ואבן: כיפות במבנים ובתי מדרון
*ת"ל
3.71.308/00
71.95
מעלות ירושלים, אור ואבן, ירושלים בראי האדריכלות
והאמנות מאגר מידע / ת"ל
3.71.309/00
  20.70 ירושלים, אור ואבן, ירושלים בראי האדריכלות
והאמנות, מעלות
3.71.309/01
71.95
מעלות הציונות בראי הזמר והסמל - סביבת למידה
ממוחשבת / ת"ל
3.71.310/00
39.30
ספ' מעריב ** שזירת פרחים / א' שומרוני 3.71.302/00
51.30
מל"מ ירושלים יתד ואופן, לחינוך המיוחד - מדריך למורה 3.74.800/01
30.95
מל"מ ירושלים יתד ואופן, לחינוך המיוחד - חוברת עבודה 3.74.800/02
   
בריאות וחינוך תזונתי

3.77
11.75
מעלות *דרך הגב / ת"ל 3.77.300/00
37.95
מעלות / המזון בעידן טכנולוגי, שינויים במזון במהלך עיבודו
*ת"ל
3.77.301/00
   
נושאים מיוחדים

3.79
    פיתוח כישורי התמודדות - "בכוחות עצמי" לכיתות
ז'-ט', ממ' וממ"ד ולחינוך המיוחד / מט"ח
 
       
10.15
מט"ח ** המראה שלי - חוברת לתלמיד 3.79.001/01
19.90
מט"ח ** המראה שלי - מדריך למורה 3.79.001/02
39.35
מט"ח ** המראה שלי - מארז נלווה 3.79.001/03
10.15
מט"ח ** לחיות עם רגש - חוברת לתלמיד 3.79.001/04
19.90
מט"ח ** לחיות עם רגש - מדריך למורה 3.79.001/05
61.45
מט"ח ** לחיות עם רגש - מארז נלווה 3.79.001/06
10.15
מט"ח ** לדעת להחליט - חוברת לתלמיד 3.79.001/07
19.90
מט"ח ** לדעת להחליט - מדריך למורה 3.79.001/08
36.60
מט"ח ** לדעת להחליט - מארז נלווה 3.79.001/09
10.15
מט"ח ** להתמודד - חוברת לתלמיד 3.79.001/10
19.90
מט"ח ** להתמודד - מדריך למורה 3.79.001/11
10.15
מט"ח ** אני ואחרים - חוברת לתלמיד 3.79.001/12
19.90
מט"ח ** אני ואחרים - מדריך למורה 3.79.001/13
10.15
מט"ח ** לתכנן - חוברת לתלמיד 3.79.001/14
19.90
מט"ח ** לתכנן - מדריך למורה 3.79.001/15
43.80
מט"ח ** לתכנן - מארז נלווה 3.79.001/16
10.15
מט"ח ** מה שיש בי - חוברת לתלמיד 3.79.001/17
19.90
מט"ח ** מה שיש בי - מדריך למורה 3.79.001/18
43.80
מט"ח ** מה שיש בי - מארז נלווה 3.79.001/19
10.15
מט"ח ** כללי המשחק - חוברת לתלמיד 3.79.001/20
19.90
מט"ח ** כללי המשחק - מדריך למורה 3.79.001/21
19.90
מט"ח ** כללי המשחק - מארז נלווה 3.79.001/22
10.15
מט"ח ** להיות בוגר - חוברת לתלמיד 3.79.001/23
19.90
מט"ח ** להיות בוגר - מדריך למורה 3.79.001/24
34.00
מט"ח ** להיות בוגר - מארז נלווה 3.79.001/25
10.15
מט"ח ** לקראת שינוי - חוברת לתלמיד 2.79.001/26
20.00
מט"ח **לקראת שינוי - מדריך למורה 3.79.001/27
10.45
מט"ח ** לבחור מסגרת - חוברת לתלמיד 3.79.001/28
19.90
מט"ח ** לבחור מסגרת - מדריך למורה 3.79.001/29
10.15
מט"ח *בכוחות עצמי: לשווק עצמי -, ספר לתלמיד 3.79.001/30
17.85
מט"ח *בכוחות עצמי: לשווק עצמי - מדריך למורה 3.79.002/31
14.40
המפ"ה ירושלים, העיר שנוגנה לה יחדיו, יצירות המלחין צבי
** אבני - מאמר + קלטת / מט"ח
3.79.302/00
14.00
ספר לכל שונות ושוויון בהתמודדות עם הטרוגניות באוכלוסיית
*תלמידים בחטה"ב, למורה / ת"ל
3.79.303/00


קדימה
הודעות

חוזר מנכ"ל סג/8(ב),אדר ב' התשס"ג ,אפריל 2003