דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"ג בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט
(סג)6.3‎-3

4. ספרי לימוד (כולל דפי עבודה, מדריכים וכד') לכיתות י'-י"ב


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר
המס'
הקטלוגי

תנ"ך 4.11

נ"ך לבית הספר הממלכתיים
33.55 הוד עמי (ספר ירמיהו - שיעורים במקרא (מהדורה מורחבת
* לתלמיד / צ' יבין
00/4.11.000
33.55 הוד עמי 'ספר ירמיהו - שיעורים במקרא - מדריך למורה / צ
* יבין
4.11.001/01
10.90 מעלות ירושלים במקרא - נושא מסכם, לכיתה י"ב (מהדורה
*חדשה ומשוכתבת) / ת"ל
4.11.300/00
7.50 מעלות ירושלים במקרא - מדריך למורה (מהדורה חדשה
*משוכתבת) / ת"ל
4.11.302/00
8.00 מעלות דמות האדם במקרא - נושא מסכם, לכיתה י"ב
מהדורה חדשה) /ת"ל)
4.11.307/00
6.00 מעלות דמות האדם במקרא - מדריך למורה (מהדורה
חדשה) / ת"ל
4.11.308/00
6.10 מעלות החקלאות במקרא - נושא מסכם, לכיתה י"ב
מהדורה חדשה) / ת"ל)
4.11.311/00
9.90 מעלות החקלאות במקרא - מדריך למורה (מהדורה
החדשה) / ת"ל
4.11.311/01
11.20 מעלות / כציפור בכלוב" מלכות חזקיהו ביהודה - חטי"ע"
ת"ל
4.11.316/00

נ"ך לבית הספר הממלכתי-דתי
14.60 מעלות יחידת ידע ובקיאות בתנ"ך - דפי עזר ללומד המכין
עצמו לבחינת הבגרות / ת"ל
4.11.313/03
14.60 מעלות המשכן - חוברת ללימוד עצמי + חוברת איורים
ת"ל + מרחבים/
4.11.314/00

תורה שבע"פ

4.12

לבית הספר הממלכתי
30.00 מעלות סיורי מקורות באתר כורזים - חוברת עיונים ודפי
,הפעלה, נושא בין-תחומי ללמידה חוץ כיתתית
חטי"ע / ת"ל
4.12.309/00
12.25 ספר לכל *משפט עברי / ת"ל 4.12.310/02
22.15 ספר לכל *פרקי משנה, פרקים מסדר נזיקין / ת"ל 4.12.310/03
16.55 ספר לכל ,פרקי משנה ב', פרקים ממסכתות ברכות, פאה
ביכורים ואבות / ת"ל
4.12.310/04
8.00 מעלות מן המקורות על החקיקה / ת"ל 4.12.310/05

לבית הספר הממלכתי-דתי
14.05 מעלות עבודה ומסחר / ב'א + ת"ל 4.12.311/00
36.85 מעלות / (פרק כוהן גדול, לכיתות י"א-י"ב, (מהדורה חדשה
** ב"א + ת"ל
4.12.313/01
17.20 מעלות אישות ומשפחה, מהדורה חדשה / ב"א + ת"ל 4.12.327/00
28.05 מעלות / מאגרי מידע ביהדות, חלק ב' - מדריך למורה
ת"ל+ב"א
4.12.328/00
12.55 מעלות הלוח העברי / ב"א + ת"ל 4.12.329/00
21.00 מעלות גמרא ערוכה, המפקיד לחט"ע / ת"ל +ב"א 4.12.330/00

מחשבת ישראל

4.15

לבית הספר הממלכתי
31.75 ספר לכל האדם בסיפור גן העדן, על-פי פרשנות הרמב"ן
**ת"ל/
4.15.307/01
19.10 מעלות ובחרת בחיים / ת"ל 4.15.308/00
26.70 תרבות תורנית ** גאולה ומדינה - אוסף מאמרים 4.15.001/00
29.95 תרבות תורנית ** חינוך האדם וייעודו - קובץ מאמרים 4.15.002/00
15.05 מעלות אמונה / ת"ל 4.15.310/00

נושאים בין-תחומיים ביהדות

4.16
21.30 מעלות לא לבדו ישכון, ישראל ושכניו בימי בית ראשון / ת"ל
האונ' העברית +
4.16.300/00
8.95 מעלות - לא לבדו ישכון, ישראל ושכניו בימי בית ראשון
מדריך למורה / ת"ל + האונ' העברית
4.16.301/00
19.70 ספר לכל לפתוח ספר, דפי הפעלה לספרי יסוד בתרבות
ישראל, קובץ א' - מדריך למורה, ממ'/ ת"ל
4.16.302/00
לפתוח ספר, דפי הפעלה לספרי יסוד בתרבות
,ישראל
4.16.303/00
22.60 ספר לכל קובץ ב' - מדריך למורה, ממ'/ ת"ל

ידיעת הלשון

4.22
75.00 רכס *ידיעת הלשון, חלק ב' / ר' קבלי 4.22.025/00
75.00 רכס * ידיעת הלשון - מדריך למורה / ר' קבלי 4.22.025/01
49.70 משכ"ל * פרקי תחביר, לכיתות י"א-י"ב / י' קמחי 4.22.026/00
חינם משכ"ל * פרקי תחביר - מדריך למורה / י' קמחי, ע' עינת 4.22.026/01
65.50 אורט יסודות תורת ההגה / ד' הרפז, י' שביט 4.22.600/00
52.05 אורט תחביר המשפט א' / ד' הרפז, י' שביט 4.22.601/00
81.55 אורט תחביר המשפט ב' / ד' הרפז, י' שביט 4.22.602/00
51.25 אורט 'הוראת לשון בהקשר של טקסט - מדריך למורה / ד
הרפז
4.22.603/01

הבעה

4.23
33.10 מודן / דיבור בציבור, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
*צ' שפירא
4.23.008/00
10.20 מודן - דיבור בציבור, לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה
* מדריך למורה, / צ' שפירא
4.23.008/01
23.80 מעלות *שעת מבחן / ת"ל 4.23.306/00
14.80 מעלות לקרוא קריקטורה, בעקבות האיורים בספר "שעת
*מבחן" - מדריך למורה / ת"ל
4.23.307/00
19.70 מעלות דברים ככתבם, המאמר - דרכי קריאה ודרכי כתיבה
*ת"ל/
4.23.308/00
106.75
ספר לכל מש"ב - מאגר מאמרים ממוחשב, משימות בהבנה
ובהבעה / ת"ל
4.23.309/09
25.70 מט"ח 'הבנה והבעה וסמנטיקה - ספר הכנה לבגרות / ש
אבינון
4.23.400/00
50.40 מט"ח 'הגה , צורות ותחביר - ספר הכנה לבגרות/ ש
אבינון
4.23.401/00
18.50 מט"ח מדריך למורה ל-2 המארזים / ש' אבינון 4.23.402/00

ספרות

4.24
22.35 ת' תורנית ** שירת ישראל בספרד, לכיתות ח'-ט' / א' שטאל 4.24.011/00
40.05 ת' תורנית ** עדות מספרות - סיפורי עם / א' שטאל 4.24.012/00
38.10 דביר 'מהומה רבה על לא דבר (נוסח עברי ט' כרמי) / ו
**שייקספיר
4.24.028/00
16.65 מעלות כמתכונת מולדתי + חוברת מבחר יצירות + חוברת
הצעות לעיון / ת"ל
4.24.300/00
18.00 מעלות / והדרך עודנה נפקחת...", הוראה שירה בחטיה"ע"
*ת"ל
4.24.306/00
9.90 מעלות אשנב לשירה עברית - מדריך למורה / ת"ל 4.24.307/00
78.85 אורט קוראים ספרות - מקראה: שירה, סיפורת, מסה 4.24.600/00
4.40 טח"י ** האודיסיאה - תדריך למורה / תרגום: ה' גולומב 4.24.900/00
4.40 טח"י המלך אדיפוס - תדריך למורה / תרגום: ה' גולומב
**
4.24.901/00
4.40 טח"י ** מקבת - תדריך למורה / תרגום: ח' גליקשטיין 4.24.902/00
4.40 טח"י ** המלט - תדריך למורה / תרגום: ח' גליקשטיין 4.24.903/00
8.40 טח"י מאדאם בוברי - תדריך למורה / א' רימלט, א' לובין
*
4.24.904/00
11.40 טח"י 'לשון המראות - מדריך / י' בנימיני, א' רימלט, ח
*לורברבוים, ח' תדמור (4 חוברות), כל חוברת
4.24.906/00
21.15 טח"י מספרות העולם - מדריך למורה 4.24.907/01

פילוסופיה

4.25
27.00 ספר לכל פילוסופיה של הדת / הלמ"ה 4.25.305/00

היסטוריה

4.31
90.75 מר' שזר + 'העולם והיהודים בדורות האחרונים, חלק ב
שואה וזיכרון / א' דומקה, י' גוטמן
4.31.001/00
21.35 מר' שזר מארז העולם והיהודים בדורות האחרונים + שואה
וזיכרון - מדריך למורה / ד' בכרך, נ' גליל, ח' רגב
4.31.001
01/
57.05 ספרי ת"א *המאה העשרים / א' נווה 4.31.029/00
19.30 ספרי ת"א *המאה העשרים - מדריך למורה / א' נווה 4.31.029/01
66.85 מר' שזר ,'העולם והיהודים בדורות האחרונים חלק א
(א' דומקה (עורך / 1920‎-1870
4.31.030/00
20.00 מר' שזר העולם והיהודים בדורות האחרונים - מדריך למורה
(א' דומקה ו-י' מטיאס (עורכים /
4.31.030/01
61.20 ספרי ת"א זמנים מודרניים, 1920‎-1870 / א' נווה, א' בר נביא 4.31.031/00
22.80 ספרי ת"א 'זמנים מודרניים, 1920‎-1870 - מדריך למורה / א
נווה
4.31.031/01
56.00 לילך מגלות לתחייה - מסע אל הבית השני, לכיתות
י'-י"ב / מ' בר הלל
4.31.032/00
חינם לילך מגלות לתחייה - מסע אל הבית השני - מדריך
למורה / מ' בר הלל
4.31.032/01
19.80 מעלות *סוגיות נבחרות בתולדות המאה ה-20 / ת"ל 4.31.315/01
37.05 מעלות *הקיום היהודי במאה ה-20 / ת"ל 4.31.316/01
10.50 מעלות *הקיום היהודי במאה ה-20 - מדריך למורה / ת"ל 4.31.316/02
38.20 המפ"ה מדינת ישראל ביומני החדשות - קלטת וידיאו ומדריך
למורה / ת"ל
4.31.317/00
71.35 מעלות הציונות בראי הזמר והסמל - סביבת למידה
ממוחשבת / ת"ל
4.31.318/00
71.35 מעלות ירושלים אור ואבן, ירושלים בראי האדריכלות
והאמנות - מאגר מידע / ת"ל
4.31.319/00
20.70 מעלות ירושלים אור ואבן, ירושלים בראי האדריכלות
והאמנות - מדריך למורה, ממ' וממ"ד / ת"ל
4.31.319/01

אזרחות

4.32
38.95 מעלות להיות אזרחים / ת"ל 4.32.306/00

לימודי ארץ - ישראל

4.34
45.00 יד בן-צבי זאת ירושלים, חלק ב' / ת"ל + יד בן-צבי 4.34.320/01
62.80 יד בן-צבי מישור החוף, אדם וסביבה לאורך הדורות / ת"ל + יד
בן צבי
4.34.322/00
50.15 יד בן-צבי זאת הארץ, מבוא ללימודי ארץ ישראל / ת"ל + יד בן
צבי
4.34.323/00
68.30 יד בן-צבי צפון הארץ, גליל, גולן ועמקים לאורך דורות / ת"ל
יד בן צבי +
4.34.34/00
62.00 יד בן-צבי ההר המרכזי - יהודה, שומרון, השפלה ובקעת
הירדן, ממ' וממ"ד / ת"ל + יד בן צבי
4.34.325/00

גיאוגרפיה

4.35
57.20 כתר כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים לכיתות
* י'-י"ב / ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
4.35.011/00
5.95 כתר כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים - מדריך
* למורה, לכיתות י'-י"ב / ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
4.35.011/01
33.50 מט"ח המזרח התיכון בפתח המאה ה-21, לחט"ע 4.35.012/00
59.50 עם עובד הגיאוגרפיה של המזה''ת - תמורות על סף המאה
ה-21, לכיתה י' / ארנון סופר, דלית גרוס
4.35.013/00
חינם עם עובד הגיאוגרפיה של המזה''ת - תמורות על סף המאה
ה-21 - מדריך למורה , לכיתה י'/ ארנון סופר, דלית
גרוס
4.35.013/01
48.80 מעלות מערב אירופה לקראת המאה ה-12 / ת"ל 4.35.304/00
52.05 אורט אדם ונוף / ז' מקסימוב, א' גרייצר 4.35.600/00

מדעי החברה

4.36
32.50 מעלות חיברות, מילדות לבגרות, ממ' / ת"ל 4.36.301/00
9.35 מעלות ** משפחה וחברה, לכיתה י', ממ' / ת"ל 4.36.302/00
11.50 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, שיטות סקר
במדעי החברה - מדריך למורה / ת"ל + מרכז יובילר
4.36.303
01/
21.35 מעלות **יחיד וחברה / ת"ל 4.36.305/00
33.15 מעלות דמוגרפיה - מדריך למורה / ת"ל 4.36.306/01
30.50 טח"י כאבן המוטלת לברכת מים (אסון מעלות), לכיתות
*י"א-י"ב - מדריך / ע' אילון, מ' הורוביץ
4.36.901/00
22.80 טח"י - עניין של זמן (גיל ההתבגרות), לכיתות ח'-י"ב
*מדריך / ל' דושניק, נ' הנץ, ה' ספרא
4.36.902/00
16.20 טח"י 'עצור על הסף (בנושא סמים), לכיתות י"א-י"ב / ר
*לקט, נ' קרמניצר
4.36.903/00
17.10 טח"י 'סובלנות - מדריך / א' מזור, ה' ספרא, י' בן-עמי, א
*מרושק-קלארמן
4.36.904/00

תקשורת וקולנוע

4.37
51.30 רכס המון תקשורת, מבוא לתקשורת המונים / ר' אלדר 4.37.001/00
51.30 רכס המון תקשורת, מבוא לתקשורת המונים - מדריך
למורה / ר' אלדר
4.37.001/01
31.60 מעלות *לדעת לצפות, חלק א' / ת"ל 4.37.300/00
7.70 מעלות יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים ישראליים
קצרים - מדריך למורה, ממ' / ת"ל
4.37.301/01
12.15 מעלות - ספרות, סרט ומלחמת האזרחים של התרבות
מדריך למורה, ממ' / ת"ל
4.37.302/01
14.20 מעלות נח בצ'ינה טאון - מדריך למורה, ממ"ד / ת"ל 4.37.303/01
31.30 מעלות / וצעירים חסרי מנוח - מדריך למורה TV ,קליפים
ת"ל
4.37.305/00

מתמטיקה

4.41
36.90 מימד * הנדסה אנליטית, 3 י"ל / י' כהן, ר' ברקאי 4.41.026/00
12.75 מימד הנדסה אנליטית - מדריך למורה / י' כהן, ר' ברקאי
*
4.41.026
01/
43.30 מימד *תכנון לינארי, חט"ע 4.41.027/00
24.15 מימד * תכנון לינארי - מדריך למורה 4.41.027/01
60.85 משבצת מתמטיקה, כרך א' - 3 יחידות לימוד, תכנית
מאוחדת /ג' יקואל
4.41.028/00
32.05 משבצת - מדריך למורה, כרכים א'+ב' + חשבון דיפרנציאלי
יחידות לימוד, תכנית מאוחדת / ג' יקואל 3
4.41.028/01
60.85 משבצת מתמטיקה, כרך ב' - 3 יחידות לימוד, תכנית
מאוחדת /ג' יקואל
4.41.029/00
60.85 משבצת ,חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי - 3 יחידות לימוד
תכנית מאוחדת / ג' יקואל
4.41.030/00
51.40 מכון ויצמן
למדע
/ מדריך לגיאומטרייה אנליטית - מדריך למורה
מל"מ רחובות
4.41.300/01
50.05 מכון ויצמן
למדע
מבוא לאנליזה - מדריך למורה / מל"מ רחובות 4.41.301/01
17.30 מכון ויצמן
למדע
אינטגרלים / מל"מ רחובות 4.41.302/00
46.25 מכון ויצמן
למדע
אינטגרלים (3 יחידות) - מדריך למורה / ר' בוהדנה
מל"מ רחובות /
4.41.302/01
23.60 מכון ויצמן מספרים מרוכבים - מדריך למורה / מל"מ רחובות
**
4.41.304/00
15.25 מכון ויצמן
למדע
הסתברות / מל"מ רחובות 4.41.305/00
35.35 מכון ויצמן
למדע
מדריך לדמיון ויחס - מדריך למורה / מל"מ רחובות 4.41.306/01
34.00 מכון ויצמן
למדע
מדריך לתכנון ליניארי - מדריך למורה / מל"מ
רחובות
4.41.308/01
34.25 ידין עילם / מושגים וכלים יסודיים - אוסף תרגילים ל-3 י"ל
*מל"מ י-ם
4.41.308/03
34.30 ידין עילם אלגברה, כרך א', לרמה של 4‎-5 י"ל (מהדורה
*משוכתבת) / מל"מ י-ם
4.41.308/04
40.35 ידין עילם אלגברה, כרך א' (מהדורה משוכתבת) - מדריך
*למורה / מל"מ י-ם
4.41.309/00
50.10 ידין עילם אלגברה, 5 י"ל, תרגילים בווקטורים עם פתרונות
*מל"מ י-ם/
4.41.315/01
57.20 ידין עילם מתמטיקה עם מחשבון גרפי / מל"מ י-ם 4.41.320/00
65.55 ידין עילם מתמטיקה עם מחשבון גרפי - מדריך למורה / מל"מ
י-ם
4.41.320/01
51.45 ידין עילם פרקים בתורת המשחקים / מל"מ י-ם 4.41.321/00
24.00 מכון ויצמן
למדע
,ש"י - שלוש יחידות - מתמטיקה - גרפים, משוואות
בעיות גיאומטריה, י"ל אחת לבגרות, חט"ע / מל"מ
רחובות
4.41.322/00
24.00 מכון ויצמן
למדע
+ עקרונות מתורת הקוונטים בהמחשה חזותית
/ תקליטור , דיאגרמות אנרגיה פוטנציאלית חט"ע
תרגום: רמי אריאלי / מל"מ רחובות
4.41.323/00
30.00 מכון ויצמן
למדע
/ ש"י - שלוש יחידות - מיחידה אחת לשלוש יחידות
מל"מ רחובות
4.41.34/00
45.00 מכון ויצמן
למדע
אוגדן פעילויות בנושא יחס + דיסקט / מל"מ
רחובות
4.41.325/00
107.05
אורט 'דרכים בהוראת המתמטיקה - מדריך למורה / נ
ציזיק
4.41.600/01
50.15 מכון ויצמן
למדע
פונקציות ותבניות ריבועיות - מדריך למורה / מל"מ
רחובות
4.41.800/01
30.95 ויצמן למדע טריגונומטרייה / מל"מ רחובות 4.41.801/00
39.50 מכון ויצמן
למדע
אנליזה / מל"מ רחובות 4.41.802/00
44.85 מכון ויצמן
למדע
הנדסת המרחב - מדריך למורה / מל"מ רחובות 4.41.804/01
13.90 מכון ויצמן
למדע
גרפים, משוואות ובעיות / מל"מ רחובות 4.41.805/00
63.75 מכון ויצמן
למדע
גרפים, משוואות ובעיות - מדריך למורה / מל"מ
רחובות
4.41.805
01/
21.10 מכון ויצמן
למדע
לחזרה ולמבחן / מל"מ רחובות 4.41.806/00
61.70 מכון ויצמן
למדע
הסתברות (3 יחידות) - מדריך למורה / מל"מ
רחובות
4.41.807/01
66.85 מכון ויצמן
למדע
סדרות ופונקציות נוספות / מל"מ רחובות 4.41.808
01/
94.60 מכון ויצמן
למדע
מאגר משימות הערכה, חלק ב' / מל"מ רחובות 4.41.809/01
13.80 טח"י *וקטורים, לכיתות י"א-י"ב - מדריך / ד' פטקין 4.41.901/00
14.55 טח"י 'גיאומטריה אנליטית, לכיתות י"א-י"ב - מדריך / ד
*פטקין
4.41.902/00
28.80 טח"י 'טריגונומטרייה, לכיתות י"א-י"ב - מדריך / ד
*פטקין
4.41.903/00

רואים מתמטיקה / מט"ח
21.65 מט"ח פונקציות ואלגברה (4 חוברות), 3 יחידות לימוד 4.41.400/02
19.10 מט"ח אנליזה, 3 יחידות לימוד 4.41.401
02/
16.70 מט"ח תכנון ליניארי, 3 יחידות לימוד - מדריך למורה 4.41.402/01
12.75 מט"ח תכנון ליניארי, 3 יחידות לימוד 4.41.402/02
19.10 מט"ח כלים ומושגים יסודיים, 5‎-4 יחידות לימוד - מדריך
למורה
4.41.403/01
11.45 מט"ח כלים ומושגים יסודיים, 5‎-4 יחידות לימוד 4.41.403/02
19.10 מט"ח פונקציות מנה, 5‎-4 יחידות לימוד - מדריך למורה 4.41.404/01
5.10 מט"ח פונקציות מנה, 5‎-4 יחידות לימוד 4.41.404/02
19.10 מט"ח פונקציות השורש, 4‎-5 יחיות לימוד - מדריך למורה 4.41.405/01
5.70 מט"ח פונקציות השורש, 5‎-4 יחידות לימוד 4.41.405/02
6.30 מט"ח - פונקציות טריגונומטריות, 5‎-4 יחידות לימוד
מדריך למורה
4.41.406/01
5.70 מט"ח פונקציות טריגונומטריות, 5‎-4 יחידות לימוד 4.41.406/02
3.80 מט"ח פונקציות של פונקציות, 5‎-4 יחידות לימוד 4.41.407
02/
8.15 מט"ח פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות - מדריך למורה 4.41.408/01
9.55 מט"ח פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות 4.41.408/02
26.20 מט"ח אנליזה, 4‎-5 יחידות לימוד - מדריך למורה 4.41.409/01
19.10 מט"ח אנליזה, 4‎-5 יחידות לימוד 4.41.409
02/

סטטיסטיקה

4.46
10.10 מכון ויצמן
למדע
סטטיסטיקה, מהדורה מורחבת / מל"מ רחובות 4.46.800/00
40.05 מכון ויצמן
למדע
מדריך לסטטיסטיקה - מדריך למורה / מל"מ
רחובות
4.46.800/01

מדעי המחשב

4.47
47.95 מט"ח גרפיקה ממוחשבת, חלק א' / ע' סורגון, י' שנבוים 4.47.400/00
53.70 מט"ח מבוא למערכות מידע / א' שפרוני 4.47.401/00
56.00 מט"ח מבוא למערכות מידע - מדריך למורה / א' שפרוני 4.47.401/01
36.00 מט"ח גרפיקה ממחושבת, כרך ב' / ע' סורגון, י' שנבוים 4.47.402/00
36.35 ידין עילם עיצוב תוכנה / מל"מ י-ם 4.47.800/00
29.75 ידין עילם עיצוב תוכנה - מדריך למורה / מל"מ י-ם 4.47.800/01
26.15 ידין עילם עיצוב תוכנה, משימה נלווית למורה / מל"מ י-ם 4.47.800/03
52.15 מכון ויצמן
למדע
תכנות לוגי / מל"מ רחובות 4.47.801/00
63.55 מכון ויצמן
למדע
מבוא למערכות מומחות / מל"מ רחובות 4.47.802/00
114.70
מכון ויצמן
למדע
מבוא למערכות מומחות - מדריך למורה / מל"מ
רחובות
4.47.802/01
17.10 מכון ויצמן
למדע
תכנות לוגי - מעבדה / מל"מ רחובות 4.47.803/00
36.05 מכון ויצמן
למדע
יסודות מדעי המחשב / מל"מ רחובות 4.47.804/00
57.10 מכון ויצמן
למדע
יסודות מדעי המחשב - מדריך למורה / מל"מ
רחובות
4.47.804/01
14.55 מכון ויצמן
למדע
יסודות מדעי המחשב - מעבדה / מל"מ רחובות 4.47.805/00
36.00 מכון ויצמן
למדע
/ יסודות מדעי המחשב - מעבדה - מדריך למורה
מל"מ רחובות
4.47.805/01
22.80 מכון ויצמן
למדע
מדריך למורה / מל"מ - II יסודות מדעי המחשב
רחובות
4.47.806/01
31.85 מכון ויצמן
למדע
אוגדן לפיתוח פרויקטים במדעי המחשב / מל"מ
רחובות
4.47.807/00

ביולוגיה

4.53

ביולוגיה / מכון ויצמן
49.65 מכון ויצמן
למדע
/ *(פרקים נבחרים בתורת החיסון (אימונולוגיה
מל"מ רחובות
4.53.300/00
36.55 מכון ויצמן
למדע
- (פרקים נבחרים בתורת החיסון (אימונולוגיה
מדריך למורה* / מל"מ רחובות
4.53.300
01/
154.15
מכון ויצמן
למדע
גנטיקה מולקולרית וביוטכנולוגיה* / מל"מ רחובות 4.53.302/00
11.70 מכון ויצמן
למדע
לקסיקון בתורת החיסון / מל"מ רחובות 4.53.800/00
44.85 מכון ויצמן המעבדה בתורת החיסון / מל"מ רחובות 4.53.801/00
45.75 מכון ויצמן סוד ההתפתחות העוברית / מל"מ רחובות 4.53.802/00

ביולוגיה / טכניון
45.70 מל"מ הטכניון / *מערכות הלב וכלי הדם עם היבטים בריאותיים
מל"מ הטכניון
4.53.302/01
22.80 מל"מ הטכניון / *משימות לימודיות בנושא גורמי סיכון למחלות לב
מל"מ הטכניון
4.53.302/02

ביולוגיה כללית / מל"מ ירושלים
15.85 ידין עילם 'לקט בעיות למעבדה חוקרת בביולוגיה, חלק ט
לכיתות י"א-י"ב* / מל"מ י-ם
4.53.309/00
18.25 ידין עילם - 'לקט בעיות למעבדה חוקרת בביולוגיה, חלק ט
מדריך למורה* / מל"מ י-ם
4.53.309/01
14.85 ידין עילם / *לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק ד', לתלמיד
מל"מ י-ם
4.53.310/00
7.90 ידין עילם / *לקט בעיות למעבדה, 2, 3 י"ל, חלק ג', לתלמיד
מל"מ י-ם
4.53.311/02
43.40 ידין עילם לקט מאמרים לנושא יחסי גומלין* / מל"מ י-ם 4.53.312/00
18.25 ידין עילם אבולוציה - אסופה - דפי עזר למורה* / מל"מ י-ם 4.53.313/00
8.95 ידין עילם / ** לקט בעיות למעבדה חוקרת, כרך ז', לתלמיד
מל"מ י-ם
4.53.313/02
18.75 ידין עילם / ** לקט בעיות למעבדה חוקרת, כרך ז', למורה
מל"מ י-ם
4.53.313
03/
58.35 ידין עילם המים בטבע ובסביבת האדם / מל"מ י-ם 4.53.314/00
51.05 ידין עילם תקשורת בצמחים* / מל"מ י-ם 4.53.340/07
63.70 ידין עילם אבולוציה - אסופת מאמרים* / מל"מ י-ם 4.53.340/09
57.30 ידין עילם פרקים באקולוגיה, לתלמיד* / מל"מ י-ם 4.53.340/10
59.85 ידין עילם פרקים באקולוגיה - מדריך למורה / מל"מ י-ם 4.53.341/01
190.75
ידין עילם אוגדן ניסויים בביולוגיה, מדריך למורה / מל"מ י-ם 4.53.342/01
77.45 ידין עילם / פרקים בהתנהגות בעלי חיים - מדריך למורה
מל"מ י-ם
4.53.801/01
41.65 ידין עילם תקשורת, ויסות ותאים בבע"ח / מל"מ י-ם 4.53.803/00
109.95
ידין עילם חשיבה במדע / מל"מ י-ם 4.53.804/00

חומר עזר למורה
35.35 ידין עילם הוראת הפוטוסינתזה, למורה + אוגדן תרגילים
לתלמיד* / מל"מ י-ם
4.53.348/01
19.25 ידין עילם מדריך למעבדה למורים וללבורנטים - מדריך
למורה, מהדורת ניסוי / מל"מ י-ם
4.53.800/01

חומר העשרה
36.10 ידין עילם / *(האדם בגישה ההוליסטית (מהדורה משוכתבת
מל"מ י-ם
4.53.356/00

לומדות מחשב בביולוגיה
167.85
ידין עילם לחלבון)* / מל"מ י-ם DNA-מוטגנים ומוטציות (מ 4.53.367/02
167.85
ידין עילם גידול חיידקים* / מל"מ י-ם 4.53.367/03
126.25
ידין עילם מדור לדור* / מל"מ י-ם 4.53.367/04
126.25
ידין עילם תהליכים - אנזימים* / מל"מ י-ם 4.53.367
05/
22.40 ידין עילם פוטוסינתזה - לומדת מחשב, כוללת חוברת / מל"מ
י-ם פעילויות נלוות / מל"מ י-ם
4.53.802/03

מעבדה ממוחשבת
16.10 ידין עילם מעקב אחרי נשימת שמרים באמצעות חיישני
טמפרטורה* / מל"מ י-ם
4.53.367/06
17.75 ידין עילם לקט בעיות למעבדה חוקרת בשילוב גיליון
אלקטרוני / מל"מ י-ם
4.53.368/00

ביולוגיה חקלאית
10.50 ידין עילם פרקי יסוד - ביולוגיה כמותית, לתלמיד / מל"מ
*י-ם
4.53.373/00
10.50 ידין עילם *פרקי יסוד - ביולוגיה כמותית, למורה / מל"מ י-ם 4.53.374/00

פיזיקה

4.54
84.65 מכון ויצמן
למדע
+ פרקי חשמל ומגנטיות, חלק א', חשמל, ספר
מל"מ רחובות / C.D + חוברת פעילות
4.54.323/00
56.00 מכון ויצמן
למדע
פרקים במכניקה ניוטונית, חלק א'* / מל"מ רחובות
4.54.324/00
38.05 מכון ויצמן
למדע
פרקים במכניקה ניוטונית, חלק ב'* / מל"מ רחובות
4.54.325/00
16.50 מכון ויצמן
למדע
/ מדריך לפיזיקה של המאה ה-20 - מדריך למורה
מל"מ רחובות
4.54.326/00
33.45 מכון ויצמן
למדע
לייזרים ויישומיהם / מל"מ רחובות 4.54.327/00
48.00 מכון ויצמן
למדע
+ עקרונות מתורת הקוונטים בהמחשה חזותית
/ תקליטור , דיאגרמות אנרגיה פוטנציאלית, חט"ע
תרגום: רמי אריאלי, מל"מ רחובות
4.54.328/00
33.00 מכון ויצמן
למדע
עקרונות מתורת הקוונטים בהמחשה חזותית
/ לומינסצנסיה - אור קר + תקליטור - לחט"ע
תרגום: רמי אריאלי, מל"מ רחובות
4.54.328/01
60.00 מכון ויצמן
למדע
עקרונות מתורת הקוונטים בהמחשה חזותית
- לומינסצנסיה - אור קר + תקליטור - לחט"ע
מדריך למורה/ תרגום: רמי אריאלי / מל"מ רחובות
4.54.328/02
50.00 מכון ויצמן
למדע
,מכניקה ניוטנית - פעילויות (א+ב) + תקליטור
לכיתות י"א-י"ב / מל"מ רחובות
4.54.329/00
27.75 מכון ויצמן
למדע
פרקי חשמל ומגנטיות - חלק ב' / מל"מ רחובות 4.54.800/00
52.35 מכון ויצמן
למדע
מכניקה ניוטונית - מדריך למורה / מל"מ רחובות 4.54.801/01
42.70 מכון ויצמן
למדע
מעוף - שדה ופוטנציאל - ארגון מושגים / מל"מ
רחובות
4.54.802/00

כימייה

4.55
191.05
קווים כימייה לביה"ס התיכון, חלקים א'+ב'+ג' + חוברת
** נתונים / ע' מנזצורולה
4.55.001/00
238.05
קווים כימייה לביה"ס התיכון, חלקים א'+ב'+ג' + חוברת
** נתונים + מדריך למורה / ע' מנזצורולה
4.55.001/01
194.20
מכון ויצמן
למדע
הברום ותרכובותיו - קלטת 30 דקות + חוברת
הדרכה / מל"מ רחובות
4.55.304/03
00.00 מכון ויצמן
למדע
/ סיור לימודי במפעלי ים המלח - חוברת עבודה
מל"מ רחובות
4.55.309/02
10.95 מכון ויצמן
למדע
ים המלח - מקור חיים - קלטת - 30 דקות / מל"מ
רחובות
4.55.309/03
38.15 מכון ויצמן
למדע
אינטראקציה בין קרינה לחומר / מל"מ רחובות 4.55.315/00
21.20 מכון ויצמן
למדע
/ מוצרים של התעשייה הכימית - לקט נתונים
מל"מ רחובות
4.55.321/00
40.00 מכון ויצמן
למדע
כימיה במנהרת הזמן + תקליטור, לכיתה י' / מל"מ
רחובות
4.55.330/00
71.50 מכון ויצמן
למדע
כימייה בתהליכי החיים - תגובות בפעולה (מיועד
ללומדי ביולוגיה) / מל"מ י-ם
4.55.800/00
71.50 מכון ויצמן
למדע
כימייה בתהליכי החיים - תגובות בפעולה / מל"מ
י-ם
4.55.801/00
21.35 מכון ויצמן
למדע
מבנים, קשרים והקשרים (מהדורה ניסוי) / מל"מ
י-ם
4.55.802/00
11.50 מכון ויצמן
למדע
/ (תהליכים גרעיניים - לקט מאמרים (משוכתב
מל"מ י-ם
4.55.803/00
49.65 מכון ויצמן
למדע
כימייה בתהליכי החיים / מל"מ רחובות 4.55.804/00
15.80 מכון ויצמן
למדע
סיור לימודי במפעל "נילית" - חוברת עבודה / מל"מ
רחובות
4.55.805/02
15.80 מכון ויצמן
למדע
סיור לימודי במפעל "רותם" - חוברת עבודה / מל"מ
רחובות
4.55.806/02
83.30 מכון ויצמן
למדע
כימייה בתהליכי החיים / מל"מ רחובות 4.55.807/00
40.55 מכון ויצמן
למדע
לא על הברום לבדו / מל"מ רחובות 4.55.808/00
20.55 מכון ויצמן
למדע
סיור לימודי בבתי זיקוק - חוברת עבודה / מל"מ
רחובות
4.55.810/02

הכימייה אתגר
38.75 מכון ויצמן
למדע
,הכימייה אתגר (פרקים א'-י'), יחידת לימוד ראשונה
כולל חומר עזר לכיתה י' / מל"מ רחובות
4.55.342/00
15.90 מכון ויצמן
למדע
הכימייה אתגר (פרק י"ב), שיווי משקל זגובות כימיות
* מל"מ רחובות /
4.55.346/00
14.40 מכון ויצמן
למדע
הכימייה אתגר, פרקים י"א -י"ב - מדריך למורה
*מל"מ רחובות/
4.55.346/01
10.70 מכון ויצמן
למדע
הכימייה אתגר - תעשיית האמוניה / מל"מ רחובות
**
4.55.346/03
11.15 מכון ויצמן
למדע
הכימייה אתגר - תעשיית האמוניה - מדריך למורה
* מל"מ רחובות /
4.55.346/04
50.35 מכון ויצמן
למדע
הכימייה אתגר - תרכובות הפחמן / מל"מ רחובות
**
4.55.346/05
29.15 מכון ויצמן
למדע
/ הכימייה אתגר - תרכובות הפחמן - מדריך למורה
* מל"מ רחובות
4.55.346/06
14.00 מכון ויצמן
למדע
*הכימייה אתגר - תרמודינמיקה / מל"מ רחובות 4.55.346/07
14.40 מכון ויצמן
למדע
/ הכימייה אתגר - תרמודינמיקה - מדריך למורה
*מל"מ רחובות
4.55.346/08
19.10 מכון ויצמן
למדע
הכימייה אתגר - כימייה של תאים חשמליות, מדריך
*למורה / מל"מ רחובות
4.55.346/09
23.50 מכון ויצמן
למדע
הכימייה אתגר - והחלבון הזה הוא אני / מל"מ
*רחובות
4.55.346/10
43.75 מכון ויצמן
למדע
הכימייה אתגר - והחלבון הזה הוא אני - מדריך
למורה / מל"מ רחובות
4.55.346/11
59.65 מכון ויצמן
למדע
הכימייה אתגר - פולימרים סינתטיים, חומרים
כבקשתך - מדריך למורה / מל"מ רחובות
4.55.346/12

('הסדרה "כימייה בחברה מודרנית ( ל-3‎-2 יח
38.90 ידין עילם *תגובות כימיות, מדוע וכיצד? / מל"מ י-ם 4.55.355/00

גיאולוגיה

4.56
57.20 כתר כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים, לכיתות
* י'-י"ב /ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
4.56.001/00
5.95 כתר כדור הארץ - חומרים, מבנה, תהליכים - מדריך
* למורה, לכיתות י'-י"ב / ע' פלכסר, ע' ילין-דרור
4.56.001/01
20.00 מכון ויצמן
למדע
רעידות אדמה בהיבט סביבתי לחט"ע / מל"מ
רחובות
4.56.302/00
46.00 מכון ויצמן
למדע
מדעי כדור הארץ - מחזור הסלעים ומערכות כדור
הארץ לחט"ע / מל"מ רחובות
4.56.303/00
26.00 מכון ויצמן
למדע
,מדעי כדור הארץ - אפקט החממה, מחזור הפחמן
מע' כדוה"א לחט"ע / מל"מ רחובות
4.56.304/00

לימודי הסביבה והחקלאות

4.57
26.15 מעלות חיים וסביבה, פרקי מבוא בלימודי הסביבה / ת"ל 4.57.300/00
26.30 מעלות אדם וסביבה, מבוא לתכנון סביבתי וניהול משאבים
ת"ל /
4.57.301/00

מדע וטכנולוגיה לחט"ע

4.58
44.55 ידין עילם הכול בסדר / מל"מ י-ם 4.58.800/00
23.95 ידין עילם הכול בסדר - מדריך למורה / מל"מ י-ם 4.58.800/01
44.55 ידין עילם אור, צבע וראייה / מל"מ י-ם 4.58.801/00
23.95 ידין עילם אור, צבע וראייה - מדריך למורה / מל"מ י-ם 4.58.801/01
40.55 למדע אנרגיה והאדם / מל"מ רחובות 4.58.802/00
89.10 למדע אנרגיה והאדם - מדריך למורה / מל"מ רחובות 4.58.802/01
27.45 למדע המדע כיישות מתפתחת / מל"מ רחובות 4.58.803/00
85.70 מכון ויצמן
למדע
המדע כיישות מתפתחת, מדריך למורה / מל"מ
רחובות
4.58.803/01
41.10 מכון ויצמן
למדע
הזהב השחור - מהטבע לשירות האדם / מל"מ
רחובות
4.58.804/00
43.20 מכון ויצמן
למדע
מוח, תרופות וסמים / מל"מ רחובות 4.58.805/00
45.25 מכון ויצמן
למדע
מהדינוזאורים ועד דרווין / מל"מ רחובות 4.58.806/00
44.15 מעלות / לקראת התחזית, פרקים במטאורולוגיה, לחטיה"ע
ת"ל
4.58.807/00

מדעי החיים והחקלאות (לביה"ס החקלאי ההתיישבותי)
4.59 
22.95 מעלות גורמי מחלות - מדריך למורה / ת"ל 4.59.303/01
16.10 ספר לכל ,מבחני בגרות במעבדה, ברמה של 5‎-3 י"ל
*תשמ"ב-תש"ן, חלק א' / ת"ל
4.59.312/01
14.45 ספר לכל מבחני בגרות במדעי החיים והחקלאות, שאלות
*ותשובות, 3 ו-5 י"ל, תשמ"ב-תש"ן, חלק ב' / ת"ל
4.59.312/02
16.10 ספר לכל מושגי יסוד למעבדה במדעי החיים והחקלאות
* לרמה של 3 ו-5 י"ל / ת"ל
4.59.313/00
48.30 מעלות *תזונה באדם ובבעלי חיים / ת"ל 4.59.314/00
10.15 מעלות תזונה באדם ובבעלי חיים - מדריך למורה / ת"ל 4.59.314/01
36.80 מעלות / גורמי מחלות ומנגנוני הגנה בבני אדם ובבע"ח
*ת"ל
4.59.315/00
40.55 מעלות פעילויות למידה משולבות גיליון אלקטרוני ומסד
נתונים במדע ובטכנולוגיה / ת"ל + מל"מ י-ם
4.59.316/01
32.55 מעלות צמחים בחקלאות / ת"ל 4.59.317/00
8.85 מעלות בחינות בגרות מעשיות במעבדה במדעי החיים
והחקלאות, 5 י"ל - ספר לתלמיד / ת"ל
4.59.318/00
22.00 מעלות בחינות בגרות מעשיות במעבדה במדעי החיים
והחקלאות, 5 י"ל - ספר למורה / ת"ל
4.59.319/00
51.90 מעלות פוטוסינתזה והזנה מינרלית בצמח / ת"ל 4.59.320/00
13.80 מעלות /פוטוסינתזה והזנה מינרלית בצמח - מדריך למורה
ת"ל
4.59.320/01

אנגלית

4.61
39.95 אריק כהן ג' אוחנה, א' סוטו / לכיתה **MEETING PEOPLE
י', לתלמידים חלשים
4.61.077/00
חינם אריק כהן 'מדריך למורה - ג' אוחנה, א **MEETING PEOPLE
סוטו
4.61.077/01
32.10 אריק כהן 'חוברת עבודה - ג' אוחנה, א **MEETING PEOPLE
סוטו
4.61.077/02
7.50 אריק כהן מדריך למורה לחוברת **MEETING PEOPLE
העבודה - אוחנה, א' סוטו
4.61.077
04/
57.90 אריק כהן RAMMAR IN FOCUS / M. DRAY, J. KOREN, J
לחטיבה העליונה **BAUM.
4.61.085/00
חינם אריק כהן .GRAMMAR IN FOCUS / M. DRAY, J. KOREN, J
מדריך למורה **RONEN, J. BAUM
4.61.085/01
54.10 אריק כהן לכיתה **POINTS OF DEPARTURE / A. PARAN
(י"א (ברמה גבוהה
4.61.086/00
חינם אריק כהן מדריך **POINTS OF DEPARTURE / A. PARAN
(למורה - לכיתה י"א (ברמה גבוהה
4.61.086/01
19.10 אריק כהן קלטת **POINTS OF DEPARTURE 4.61.086/03
53.00 אריק כהן **PRESSING ISSUES / E EZRA. S. KERMAN
לכיתה י"א
4.61.087/00
חינם אריק כהן מדריך PRESSING ISSUES / E. EZRA, S. KERMAN
למורה
4.61.087/01
19.10 אריק כהן קלטת **PRESSING ISSUES 4.61.087/03
52.50 אריק כהן 'לכיתה י **INPUT / P. FRIEDLAND 4.61.088/00
חינם אריק כהן מדריך למורה **INPUT / P. FRIEDLAND 4.61.088/01
36.40 אריק כהן חוברת עבודה INPUT 4.61.088/02
19.10 אריק כהן קלטת **INPUT 4.61.088/03
7.60 אריק כהן מדריך למורה לחוברת העבודה **INPUT 4.61.088/04
57.50 אריק כהן לתלמיד *OVER TO YOU / B. LIPZT, S. DAVIS 4.61.090/00
חינם אריק כהן מדריך *OVER TO YOU / B. LIPZT, S. DAVIS
למורה
4.61.090/01
32.10 אריק כהן חוברת *OVER TO YOU / B. LIPZT , S. DAVIS
עבודה
4.61.090/02
19.10 אריק כהן קלטת - א' זלנקו, ש' דיוויס *OVER TO YOU 4.61.090/03
7.60 אריק כהן - מדריך למורה לחוברת העבודה *OVER TO YOU
א' זלנקו, ש' דיוויס
4.61.090/04
68.90 אריק כהן 'לכיתה י *TAPESTRY / S. KERMAN, E. EZRA 4.61.091/00
חינם אריק כהן מדריך למורה *TAPESTRY / S. KERMAN, E. EZRA
4.61.091/01
36.40 אריק כהן חוברת עבודה - ג'ק פילמר *TAPESTRY 4.61.091/02
23.45 אריק כהן קלטת - ג'ק פילמר *TAPESTRY 4.61.091/03
19.10 אריק כהן מדריך למורה לחוברת העבודה - ג'ק *TAPESTRY
פילמר
4.61.091
04/
59.05 אריק כהן לכיתה ט', אלן פז *IMPRESSIONS 4.61.092/00
40.70 אריק כהן מדריך למורה - אלן פז *IMPRESSIONS 4.61.092/01
36.40 אריק כהן חוברת עבודה - אלן פז *IMPRESSIONS 4.61.092/02
24.15 אריק כהן קלטת - אלן פז *IMPRESSIONS 4.61.092/03
37.60 גסטליט QUICK AND EASY - LANGUAGE PUSH UPS
ג' שושני *WORKBOOK
4.61.093/00
13.75 גסטליט QUICK AND EASY - LANGUAGE PUSH UPS
מדריך למורה - ג' שושני *WORKBOOK
4.61.093/01
20.40 גסטליט QUICK AND EASY - LANGUAGE PUSH UPS
חוברת עבודה ג' שושני *WORKBOOK
4.61.093/02
6.30 גסטליט QUICK AND EASY - LANGUAGE PUSH UPS
קלטת - ג' שושני *WORKBOOK
4.61.093/03
63.70 מפעלים
אוניברסיטאים
,לכיתה י' - ר' כרמל *ENGLISH BY ALL MEANS
ס' שולמן
4.61.094/00
19.10 מפעלים
אוניברסיטאים
'מדריך למורה - ר *ENGLISH BY ALL MEANS
כרמל, ס' שולמן
4.61.094/01
19.10 מפעלים
אוניברסיטאים
'קלטת - ר' כרמל, ס *ENGLISH BY ALL MEANS
שולמן
4.61.094/03
48.15 אריק כהן לכיתה י"א, א' סוטו *MAKING THE GRADE 4.61.095/00
33.10 אריק כהן מדריך למורה - א' סוטו *MAKING THE GRADE 4.61.095/01
29.15 אריק כהן חוברת עבודה - א' סוטו *MAKING THE GRADE 4.61.095/02
19.10 אריק כהן קלטת - א' סוטו *MAKING THE GRADE 4.61.095/03
44.55 מפעלים
אוניברסיטאים
לכיתה *PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE
י"א, ג' רוזנפלד
4.61.096/00
15.25 מפעלים
אוניברסיטאים
מדריך *PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE
למורה - ג' רוזנפלד
4.61.096/01
19.10 מפעלים
אוניברסיטאים
'קלטת - ג *PEOPLE WHO MAKE A DIFFERENCE
רוזנפלד
4.61.096/03
61.00 אריק כהן 'לכיתה י"א, מ *WINNING STRATEGIES
שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ
4.61.097/00
44.35 אריק כהן 'מדריך למורה - מ *WINNING STRATEGIES
שוורץ-דוידי, ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ
4.61.097
01/
24.15 אריק כהן ,קלטת - מ' שוורץ-דוידי *WINNING STRATEGIES
ר' נעים, ש' רוזן-שפיץ
4.61.097/03
60.80 אריק כהן לכיתות י"א-י"ב, א' עזרא *POINTS TO SUCCESS 4.61.098/00
32.75 אריק כהן מדריך למורה - א' עזרא *POINTS TO SUCCESS 4.61.098/01
24.40 אריק כהן קלטת - א' עזרא *POINTS TO SUCCESS 4.61.098/03
53.05 מפעלים
אוניברסיטאים
לכיתות י"א-י"ב, ר' גרין *RIDING THE WAVE 4.61.099/00
17.90 מפעלים
אוניברסיטאים
מדריך למורה *RIDING THE WAVE 4.61.099/01
41.75 מפעלים
אוניברסיטאים
קלטת (2) - ר' גרין *RIDING THE WAVE 4.61.099/03
62.80 אריק כהן ספר לימוד *ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT
לכיתה י"א - פ' פרידלנד
4.61.100/00
38.60 אריק כהן מדריך *ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT
למורה - פ' פרידלנד
4.61.100/01
40.00 אריק כהן חוברת *ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT
עבודה - פ' פרידלנד
4.61.100/02
48.55 אריק כהן 'קלטת - פ *ON COURSE FOR 3 POINT BAGRUT
פרידלנד
4.61.100/03
54.80 מפעלים
אוניברסיטאים
'ספר לימוד לכיתה י' חלשה - ר *SCORE HIGH
קינן, ר' טל
4.61.101/00
22.80 מפעלים
אוניברסיטאים
מדריך למורה - ר' קינן, ר' טל *SCORE HIGH 4.61.101/01
31.95 מפעלים
אוניברסיטאים
חוברת עבודה - ר' קינן, ר' טל *SCORE HIGH 4.61.101/02
22.80 מפעלים
אוניברסיטאים
קלטת - ר' קינן, ר' טל *SCORE HIGH 4.61.101/03
70.75 אריק כהן - ספר לימוד לכיתה י"א, 5 יחידות *CHALLENGES
ש' צור
4.61.102/00
42.80 אריק כהן *CHALLENGES 4.61.102/01
39.90 אריק כהן חוברת עבודה - ש' צור *CHALLENGES 4.61.102/02
48.55 אריק כהן קלטת - ש' צור *CHALLENGES 4.61.102/03
68.50 אריק כהן ,ספר לימוד לכיתה י"א - ה' זלנקו *PERSPECTIVES
ת' רונן
4.61.103/00
42.80 אריק כהן מדריך למורה - ה' זלנקו, ת' רונן *PERSPECTIVES 4.61.103/01
39.90 אריק כהן חוברת עבודה - ה' זלנקו, ת' רונן *PERSPECTIVES 0/4.61.103
48.55 אריק כהן קלטת - ה' זלנקו, ת' רונן *PERSPECTIVES 4.61.103/03
57.00 אריק כהן ספר לימוד לכיתה י' - א' פאר, ד' לוריא *AIM ONE 4.61.104/00
42.80 אריק כהן מדריך למורה - א' פאר, ד' לוריא *AIM ONE 4.61.104/01
48.55 אריק כהן קלטת - א' פאר, ד' לוריא *AIM ONE 4.61.104/02
70.75 אריק כהן ספר לימוד לכיתה י"ב, FINISHING TOUCHES* 4
יחידות - ל' טהרלב
4.61.105/00
42.80 אריק כהן מדריך למורה - ל' טהרלב *FINISHING TOUCHES 4.61.105/01
36.00 אריק כהן חוברת עבודה לכיתה י"ב *FINISHING TOUCHES
ל' טהרלב -
4.61.105/02
48.55 אריק כהן קלטת - ל' טהרלב *FINISHING TOUCHES 4.61.105/03
11.40 אריק כהן מדריך למורה לחוברת *FINISHING TOUCHES
העבודה - ל' טהרלב
4.61.105/04
55.40 מפעלים
אוניברסיטאים
'ספר לימוד לכיתה י"א - ר *ACCESS TO ENGLISH
כרמל, ג' גורן
4.61.106/00
17.10 מפעלים
אוניברסיטאים
,מדריך למורה - ר' כרמל *ACCESS TO ENGLISH
ג' גורן
4.61.106
01/
30.85 מפעלים
אוניברסיטאים
,חוברת עבודה לכיתה י"א *ACCESS TO ENGLISH
י"ל - ר' כרמל, ג' גורן 5
4.61.106/02
22.80 קלטת - ר' כרמל, ג' גורן *ACCESS TO ENGLISH 4.61.106/03
17.10 מפעלים
אוניברסיטאים
מדריך למורה לחוברת *ACCESS TO ENGLISH
העבודה - ר' כרמל, ג' גורן
4.61.106/04
70.75 אריק כהן - ספר לימוד לכיתה י"ב, 5 יחידות *TOP MARKS
מ' שוורץ-דוידי, ר' רבז, ש' רוזן-שפיץ
4.61.107/00
42.80 אריק כהן 'מדריך למורה - מ' שוורץ-דוידי, ר *TOP MARKS
רבז, ש' רוזן-שפיץ
4.61.107
01/
48.60 אריק כהן 'קלטת - מ' שוורץ-דוידי, ר' רבז, ש *TOP MARKS
רוזן-שפיץ
4.61.107/03
70.85 מפעלים
אוניברסיטאים
'לכיתות י"א-י"ב, 5 יח *ENGLISH FACE TO FACE
מ' דאון -
4.61.108/00
22.80 מפעלים
אוניברסיטאים
'מדריך למורה - מ *ENGLISH FACE TO FACE
דאון
4.61.108/01
22.00 מפעלים
אוניברסיטאים
קלטת - מ' דאון *ENGLISH FACE TO FACE 4.61.108/03
59.40 אריק כהן ,לכיתה י' - ר' רבז, ר' ורטר KALEIDOSCOPE PLUS
א' גרטי
4.61.109/00
34.45 אריק כהן 'מדריך למורה - ר' רבז, ר KALEIDOSCOPE PLUS
ורטר, א' גרטי
4.61.109/01
35.35 אריק כהן - 'חוברת עבודה לכיתה י KALEIDOSCOPE PLUS
פ' רטהולס, א' סולומונוב, ר' רבז
4.61.109/02
22.80 אריק כהן קלטת KALEIDOSCOPE PLUS 4.61.109/03
36.55 אריק כהן מדריך למורה לחוברת KALEIDOSCOPE PLUS
העבודה - פ' רטהולס, א' סולומונוב, ר' רבז
4.61.109/04
59.40 אריק כהן 'ספר לימוד לכיתה י' - ד' ורטר, ר KALEIDOSCOPE
רבז, א' גרטי
4.61.110/00
36.55 אריק כהן 'מדריך למורה - ד' ורטר, ר' רבז, א KALEIDOSCOPE
גרטי
01110/.4.61
35.35 אריק כהן ,חוברת עבודה - ד' ורטר, ר' רבז KALEIDOSCOPE
א' גרטי
4.61.110/02
22.80 אריק כהן ,קלטת לתלמיד - ד' ורטר, ר' רבז KALEIDOSCOPE
א' גרטי
4.61.110/03
36.55 אריק כהן - מדריך למורה לחוברת העבודה KALEIDOSCOPE
ד' ורטר, ר' רבז, א' גרטי
4.61.110/04
54.80 אריק כהן לכיתה י', ש' דיויס TRENDS 4.61.111/00
35.35 אריק כהן מדריך למורה, שי דיויס TRENDS 4.61.111/01
33.65 אריק כהן חוברת עבודה, ש' דיויס TRENDS 4.61.111/02
22.80 אריק כהן קלטת TRENDS 4.61.111/03
65.30 אריק כהן DISCOVER PROFICIENCY LEVEL, STAGE 1
לכיתה י', עדנה עסיס
4.61.112/00
46.80 אריק כהן DISCOVER PROFICIENCY LEVEL, STAGE 1
מדריך למורה - כיתה י', עדנה עסיס
4.61.112
01/
42.15 אריק כהן DISCOVER PROFICIENCY LEVEL, STAGE 1
,חוברת עבודה לכיתה י' - עדנה עסיס, דינה ליבנה
טליה בר אילן
4.61.112/02
26.20 אריק כהן DISCOVER PROFICIENCY LEVEL, STAGE 1
קלטת קריאה ושמיעה לכיתה י' - עדנה עסיס
4.61.112/03
65.80 אריק כהן לכיתה SUMMIT PROFICIENCY LEVEL, STAGE 3
י"ב - אוולין עזרא
4.61.113/00
47.30 אריק כהן מדריך SUMMIT PROFICIENCY LEVEL, STAGE 3
למורה לכיתה י"ב - אוולין עזרא
4.61.113/01
42.15 אריק כהן חוברת SUMMIT PROFICIENCY LEVEL, STAGE 3
עבודה לכיתה י"ב - אוולין עזרא, אלון גפן, זולי
לנדאו
4.61.113/02
26.20 אריק כהן קלטת SUMMIT PROFICIENCY LEVEL, STAGE 3
קריאה ושמיעה לכיתה י"ב - אוולין עזרא
4.61.113/03
58.10 מפעלים
אוניברסיטאים
HIGH FIVE PROFICIENCY LEVEL, STAGE 2‎+3
,ספר לימוד לתלמיד כיתות י"א-י"ב - דליה שטיין
ג'ולייט אהרוני
4.61.114/00
57.05 מפעלים
אוניברסיטאים
HIGH FIVE PROFICIENCY LEVEL, STAGE 2‎+3
מדריך למורה לכיתות י"א-י"ב - דליה שטיין
4.61.114/01
30.05 מפעלים
אוניברסיטאים
HIGH FIVE PROFICIENCY LEVEL, STAGE 2‎+3
חוברת עבודה לכיתות י"א-י"ב - דליה שטיין, אסתר
סימוביץ, שרה ברזל
4.61.114/02
22.60 מפעלים
אוניברסיטאים
HIGH FIVE PROFICIENCY LEVEL, STAGE 2‎+3
קלטת (2) לכיתות י"א-י"ב - דליה שטיין, ג'ולייט
אהרוני
4.61.114/03
13.90 מעלות ת"ל TWO WAY TRAFFIC: TRANSLATION 4.61.366/00
9.60 מעלות מדריך TWO WAY TRAFFIC: TRANSLATION
למורה - ת"ל
4.61.366/01
23.65 מט"ח כ' שמואלי, ש' אבני WORLD TRAVELER 4.61.400/00
23.65 מט"ח ש' אבני, ב' סמר, א' עדין IN THE NEWS 4.61.401/00
חינם מט"ח 'מדריך למורה - ש' אבני, ב' סמר, א IN THE NEWS
עדין
4.61.401/01
32.60 טח"י מדריך למורה - ש' בין, ע' פארן **HELLO ISRAEL 4.61.907/01

ערבית

4.62
27.75 אקדמון 'אורות קרובים, לחטיבה העליונה / ע
**(אליעד-בוסקילה (עורך
4.62.013/00
32.35 מט"ח יחדיו - פרקי ספרות - ספר + קלטת 4.62.014/00
10.10 מט"ח יחדיו - פרקי ספרות - מדריך למורה 4.62.014/01
70.00 יסוד שערים קרובים, ערבית לכיתה י' / עמי
אלעד-בוסקילה, אלון פרגמן, אלה ולסטרה, מירב
חופי
4.62.015/00
12.00 יסוד שערים קרובים - מדריך למורה / עמי
אלעד-בוסקילה, אלון פרגמן, אלה ולסטרה, מירב
חופי
4.62.015/01
66.85 מט"ח יחדיו - פרקי עיתונות לחט"ע 4.62.016/00
10.30 מט"ח יחדיו - פרקי עיתונות לחט"ע - מדריך למורה 4.62.016
01/
24.00 מעלות לקט מהעיתונות הערבית (מהדורה חדשה) / ת"ל 4.62.300/00
8.00 מעלות פסוקי קוראן בעיני הפרשן / ת"ל 4.62.301/00
43.40 מעלות אל ערבייה - מקראה ספרותית / ת"ל 4.62.302/00
16.90 מעלות אל ערבייה, ספר ד', חלק א'/ ת"ל 4.62.303/00
23.20 מעלות אל ערבייה, ספר ד', חלק ב'/ ת"ל 4.62.304/00

צרפתית

4.63
66.40 HACHETTE GRAMMAIRE - COURS DE CIVILISATION
FRANCAISE DE LA SORBONNE, 350
'לכיתה י **EXERCISES - DEBUTANT
4.63.022/00
47.15 מחברת *LE JOURNAL DE NATHALIE / R. GABBAY
מחברת לתלמיד
4.63.030/00
47.15 מחברת *LE JOURNAL DE NATHALIE / R. GABBAY
מדריך למורה
4.63.031/01
90.20 CLE
INTERNATION
AL
- PILE OU FACE 3 - METHODE DE FRANCAIS
ספר לתלמיד *ROUGE / JEANNE VASSAL
4.63.032/00
95.95 CLE
INTERNATION
AL
PILE OU FACE 3 - ROUGE, LIVRE DU
מדריך למורה *PROFESSEUR / JEANNE VASSAL
4.63.032/01
44.55 CLE
INTERNATION
AL
PILE OU FACE 3 - METHODE DE FRANCAIS
ROUGE - CAHIER D'EXERCICES /JEANNE-
חוברת תרגילים VASSAL
4.63.032/02
102.80
CLE
INTERNATION
AL
/ GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANCAIS
חוברת MAIIA GREGOIRE, ODILE THIEVENEZ
עבודה - לכיתות י'-י"א
4.63.033/00

רוסית

4.65
36.20 מעלות באותו כוכב לכת, השפה הרוסית, לחטיה"ע / ת"ל 4.65.300/00

ציור ואמנות

4.71
21.10 מעלות גלריה של מאמרים - מדריך למורה, ממ'/ ת"ל 4.71.306/01
71.95 מעלות ירושלים אור ואבן, ירושלים בראי האדריכלות
והאמנות - מאגר מידע / ת"ל
4.71.307/00
71.95 מעלות ירושלים אור ואבן, ירושלים בראי האדריכלות
והאמנות - מדריך למורה, מ"מ וממ"ד / ת"ל
4.71.307/01
71.95 מעלות הציונות בראי הזמר והסמל - סביבת למידה
ממוחשבת / ת"ל
4.71.308/00

בריאות וחינוך תזונתי

4.77
11.75 מעלות *דרך הגב / ת"ל 4.77.301/00

נושאים מיוחדים

4.79
28.90 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, לחקור
תקשורת, עבודות גמר בתקשורת / ת"ל + מרכז
יובילר
4.79.301/01
29.05 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, מבנה מרכזי
מידע ומיומנות / ת"ל + מרכז יובילר
4.79.302/00
5.05 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, קריטריונים
*להערכת עבודות גמר / ת"ל + מרכז יובילר
4.79.302/01
8.50 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, סטטיסטיקה
תיאורית: ארגון ותיאור של נתונים / ת"ל + מרכז
*יובילר
4.79.302
02/
26.85 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, עובדים
+ בחקלאות ושומרים על איכות הסביבה / ת"ל
*מרכז יובילר
4.79.302/03
35.70 מעלות הסדנה לכתיבה עיונית ולעבודות גמר, עושים
היסטוריה / ת"ל + מרכז יובילר
4.79.302/04

אתגר ההתבגרות
65.10 רמות חלק א', היכרות וחברות / ת"ל + אונ' ת"א 4.79.303/00
72.00 רמות חלק ב', יחסים בין המינים / ת"ל + אונ' ת"א 4.79.303/.01
84.10 רמות חלק ג', יחסי מתבגרים-הורים / ת"ל + אונ' ת"א 4.79.304/00
75.30 רמות 'חלק ד', בחירת מקצוע ותכנון קריירה / ת"ל +אונ
ת"א
4.79.305/00
84.45 רמות 'חלק ה', דרכים בלחצים והתמודדות / ת"ל + אונ
ת"א
4.79.306/00
77.15 רמות חלק ו', יעדים לעתיד / ת"ל + אונ' ת"א 4.79.307/00

בין תחומיות
15.30 מעלות על רב תחומיות, בין תחומיות ומה שביניהם לחט"ע
ת"ל /
4.79.308/00


קדימה
הודעות

חוזר מנכ"ל סג/8(ב),אדר ב' התשס"ג ,אפריל 2003