דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"ג בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט
(סג)6.3‎-3

5. ספרי לימוד וספרי עזר לתלמידים עולים


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר
המס'
הקטלוגי

ספרות 
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
5.24 
23.80
מעלות
בואו נלמד עברית, חלק א', ממ' וממ"ד / ת"ל 00/5.24.384
11.60
מעלות
בואו נלמד עברית, א', למורה (מהדורה חדשה) / ת"ל 5.24.384/01
25.45
מעלות
בואו נלמד עברית, ב', ממ' וממ"ד (מהדורה חדשה) /ת"ל 5.24.384/02
12.35
מעלות
לקראת שיעור, לכיתות ב'-ו'/ ת"ל 5.24.384/03
14.05
מעלות
שערים למקצועות הלימוד, לכיתות ז'-י"ב / ת"ל 5.24.384/05
8.30 מעלות
בואו נלמד אלף-בית (ממ' וממ"ד) / ת"ל 5.24.385/00
4.25 מעלות
חוברת גישור במקרא, לכיתות ז'-ט' (ממ') / ת"ל 5.24.386/00
5.15 מעלות
בראשית, חוברת עזר לבי"ס על-יסודי / ת"ל 5.24.387/00
5.55 מעלות
שמות - חוקים / ת"ל 5.24.387/01
6.45 מעלות
נביאים ראשונים / ת"ל 5.24.387/02
5.95 מעלות
נביאים אחרונים / ת"ל 5.24.387/03
8.70 מעלות
חוברת גישור בהיסטוריה, לכיתות ו'-ח'/ ת"ל 5.24.387/04
7.65 מעלות
חוברת גישור בהיסטוריה, לכיתה ט'/ ת"ל 5.24.387/05
10.25
מעלות
מתפוצה למדינה, פרקים בהיסטוריה של עם ישראל מדינת
ישראל (1951‎-1881) / ת"ל
5.24.388/00
6.30 מעלות
המשטר הפוליטי במדינת ישראל, לבי"ס על יסודי, ממ'/ ת"ל 5.24.389/00
8.05 מעלות
מונחון עברי-רוסי בביולוגיה, לכיתות י'-י"ב / ת"ל 5.24.390/00
7.10 מעלות
מונחון עברי-רוסי-אנגלי בפיסיקה, לכיתות י'-י"ב / ת"ל 5.24.391/00
5.30 מעלות
מונחון עברי-רוסי-אנגלי בכימייה, לכיתות י'-י"ב / ת"ל 5.24.392/00
4.60 מעלות
מונחון בפיסיקה-כימייה, לכיתות ז'-ט'/ ת"ל 5.24.393/00
7.20 מעלות
מונחים ביהדות, עברית-רוסית, אמהרית, לכיתות א'-י"ב / ת"ל 5.24.394/00
6.55 מעלות
מונחון עברי-רוסי בגיאוגרפיה, לכיתות ה'-ט'/ ת"ל 5.24.395/00
5.55 מעלות
מונחון עברי-רוסי באזרחות, לכיתות ז'-י"ב / ת"ל 5.24.396/00
4.75 מעלות
מונחון עברי-רוסי בהיסטוריה, לכיתות י'-י"ב / ת"ל 5.24.397/00
12.75
מעלות
מילון עברי-רוסי-אנגלי למונחים במתמטיקה / ת"ל + הטכניון 5.24.398/01
19.05
מט"ח
הכול חדש, ספר א', לכיתות ב'-ה' / מט"ח + ת"ל 5.24.399/00
26.00
מט"ח
הכול חדש, ספר ב', לכיתות ב'-ה' / מט"ח + ת"ל 5.24.400/00
18.30
מט"ח
הכול חדש, ספר ג', לכיתות ד'-ו' / מט"ח + ת"ל 5.24.401/00
23.20
מט"ח
עוברים לעברית, א' / מט"ח + ת"ל 5.24.402/00
25.05
מט"ח
עוברים לעברית, ב / מט"ח + ת"ל 5.24.403/00
10.25
מט"ח
עוברים לעברית, א' - קלטת שמע / ת"ל + מט"ח 5.24.404/00
34.30
מט"ח
עוברים לעברית, א' - ספר + קלטת / ת"ל + מט"ח 5.24.405/00


קדימה
הודעות

חוזר מנכ"ל סג/8(ב),אדר ב' התשס"ג ,אפריל 2003