דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"ג בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט
(סג)6.3‎-3

8. ספרי לימוד לחינוך גופני


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר
המס'
הקטלוגי


חינוך גופני ובטיחות בדרכים

8.73
43.35 מ' וינגייט / פעילות גופנית ובריאות הציבור - מנע, קידום, שיקום
*ת"ל
8.73.311/00
7.90 מ' וינגייט *הערכה של מערכת החינוך הגופני בבית הספר / ת"ל 8.73.312/00
23.55 מעלות התעמלות ספורטיבית, נושא מתוך תכנית הלימודים
לבתי הספר היסודיים
8.73.315/00
7.80 מעלות משחק הוגן - מדריך למורה / ת"ל 8.73.316/00
4.00 מעלות משחקי מחבט - מדריך למורה / ת"ל 8.73.317/00
12.40 מעלות כדורעף כדורגל - מדריך למורה / ת"ל 8.73.318/00
4.40 מעלות אתלטיקה קלה - מדריך למורה / ת"ל 8.73.319/00
6.60 מעלות תכנית העשרה בחינוך גופני - מדריך למורה / ת"ל 8.73.380/00
. ספרי לימוד לחינוך גופני 8

חינוך גופני ובטיחות בדרכים

8.73
43.35 מ' וינגייט / פעילות גופנית ובריאות הציבור - מנע, קידום, שיקום
*ת"ל
8.73.311/00
7.90 מ' וינגייט *הערכה של מערכת החינוך הגופני בבית הספר / ת"ל 8.73.312/00
23.55 מעלות התעמלות ספורטיבית, נושא מתוך תכנית הלימודים
לבתי הספר היסודיים
8.73.315/00
7.80 מעלות משחק הוגן - מדריך למורה / ת"ל 8.73.316/00
4.00 מעלות משחקי מחבט - מדריך למורה / ת"ל 8.73.317/00
12.40 מעלות כדורעף כדורגל - מדריך למורה / ת"ל 8.73.318/00
4.40 מעלות אתלטיקה קלה - מדריך למורה / ת"ל 8.73.319/00
6.60 מעלות תכנית העשרה בחינוך גופני - מדריך למורה / ת"ל 8.73.380/00


קדימה
הודעות

חוזר מנכ"ל סג/8(ב),אדר ב' התשס"ג ,אפריל 2003