דרכי הוראה
6
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"ג בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט
(סג)6.3‎-3

9. ספרי לימוד לחינוך הטכנולוגי העל-יסודי


המחיר
בש"ח
ההוצאה
שם הספר והמחבר
המס'
הקטלוגי


ספרות

9.24
47.20 ספר לכל / שעות לשון, 32 נושאי לימוד לשיעור לשון, ממ' וממ"ד
**ת"ל
9.24.304/03
14.80 מעלות ,"לקרוא קריקטורה, בעקבות הציורים בספר "שעת מבחן
*ממ' וממ"ד / ת"ל
9.24.304/05
36.00 מעלות (אשנב לספרות - מקראה לביה"ס הדתי (מהדורה חדשה
ת"ל /
9.24.314/00
G.00 מפ"ט עמל ז'אנרים בספרות לגיל הרך / מ' ברוך 9.24.800/00
G.00 מפ"ט עמל ז'אנרים בספרות לגיל הנעורים / מ' ברוך 9.24.801/00
G.00 מפ"ט עמל ז'אנרים בספרות לגיל ההתבגרות / מ' ברוך 9.24.802/00

היסטוריה

9.31
56.55 מט"ח סוגיות בהיסטוריה, 1970‎-1870 9.31.400/00

אזרחות

9.32
21.40 מעלות המדינה שלי, לכיתות י'-י"ב, מסמ"ר-מסמ"ם / ת"ל 9.32.305/00
26.50 מט"ח משטר מדינת ישראל 9.32.400/00

מתמטיקה רמה ד' / מל"מ הטכניון

9.41
19.85 מעלות **פונקציה ממעלה 2 9.41.321/02
16.50 מעלות **פונקציה ממעלה 2 - מדריך למורה 9.41.321/03
19.85 מעלות *סדרות וטורים 9.41.321/04
16.50 מעלות **סדרות וטורים - מדריך למורה 9.41.321/05
19.85 מעלות **בחירות 9.41.321/06
15.85 מעלות **בחירות - מדריך למורה 9.41.321/07
19.85 מעלות **הסקה ממשפט תנאי 9.41.321/08
16.50 מעלות **הסקה ממשפט תנאי - מדריך למורה 9.41.321/09
19.85 מעלות *גיאומטרייה: נפחן של מנסרות 9.41.321/10
16.50 מעלות *גיאומטרייה: נפחן של מנסרות - מדריך למורה 9.41.321/11

ערכות לימוד להפעלה כיתתית
19.85 מעלות **בעיות לוגיות - מארז לכיתה 9.41.322/01
19.85 מעלות **משחקי חשיבה - מארז לכיתה 9.41.323/01
19.85 מעלות **חישובים בע"פ - 4 ערכות קלפים, לכיתה 9.41.323/02
19.85 מעלות **יישומי מתמטיקה 9.41.323/03
19.85 מעלות *משחקי בינגו 9.41.323/04

יחידות לימוד / מכון ויצמן 3
28.85 מכון ויצמן
למדע
מסלולים, שטחים והיקפים - מדריך למורה* / מל"מ
רחובות
9.41.324/02
G.25 מכון ויצמן
למדע
מסלולים, שטחים והיקפים* / מל"מ רחובות 9.41.324/03
16.50 מכון ויצמן
למדע
פונקציות ותבניות ריבועיות* / מל"מ רחובות 9.41.324/04
18.75 מכון ויצמן
למדע
מבוא לאנליזה* / מל"מ רחובות 9.41.324/05
34.05 מכון ויצמן
למדע
אנליזה, המשך* / מל"מ רחובות 9.41.324/06
29.55 מכון ויצמן
למדע
גיאומטרייה אנליטית* / מל"מ רחובות 9.41.324/07
9.00 מכון ויצמן
למדע
תכנון לינארי* / מל"מ רחובות 9.41.324/08
G.50 מכון ויצמן
למדע
יחס ודמיון* / מל"מ רחובות 9.41.324/09
19.60 מכון ויצמן
למדע
טריגונומטרייה - שימושים בהנדסה* / מל"מ רחובות 9.41.324/10
27.80 מכון ויצמן
למדע
הנדסת המרחב* / מל"מ רחובות 9.41.324/11
29.30 מכון ויצמן
למדע
סדרות* / מל"מ רחובות 9.41.324/12
G.60 מכון ויצמן
למדע
סטטיסטיקה* / מל"מ רחובות 9.41.324/13

פיזיקה

9.54

רמה ד' / מל"מ הטכניון
11.65 מעלות *טילים ולוויינים, לתלמיד / מל"מ הטכניון 9.54.328/01
G.45 מעלות *פיזיקה של הנהיגה, א' / מל"מ הטכניון 9.54.328/02

רמה ג' / פרויקט פעימ"ה
29.50 ספר לכל *'תורת הזורמים - הידרוסטטיקה א 9.54.332/00
29.50 ספר לכל *תורת הזורמים - הידרוסטטיקה ב 9.54.333/00
29.50 ספר לכל *תורת הזורמים - הידרודינמיקה ג 9.54.334/00
29.50 ספר לכל *תורת החום א' - מקורות חום וטמפרטורה 9.54.335/00
29.50 ספר לכל *תורת החום ב' - התפשטות חומרים ורמות חום 9.54.336/00
29.50 ספר לכל *תורת החום ג' - היתוך, רתיחה והתנדפות 9.54.337/00
29.50 ספר לכל *תורת החום ד' - חוקי הגזים ודרכי מעבר החום 9.54.338/00
29.50 ספר לכל *אופטיקה - גיאומטרייה 9.54.339/00
29.50 ספר לכל *(אופטיקה גלית (פיסיקלית 9.54.340/00
29.50 ספר לכל *מכניקה א' - כוחות, התקני כוח, וקטורים 9.54.341/00
29.50 ספר לכל *מכניקה ב' - תורת התנועות 9.54.342/00
29.50 ספר לכל *מכניקה ג' - החוק השני של ניוטון 9.54.343/00
29.50 ספר לכל *מכניקה ד' - עבודה, אנרגיה והספק 9.54.344/00
29.50 ספר לכל *'מכניקה - מדריך למורה א', ב', ג', ד 9.54.345/00
33.15 ספר לכל *מקורות אור 9.54.346/00
אמצעי הוראה
76.45 מא"ה *קלטת וידיאו - מקורות החום 9.54.348/00
177.05
מא"ה *שקפים - מכניקה 9.54.349/00
168.15
מא"ה *שקפים - תורת החום 9.54.351/00

אמנויות ומקצועות העבודה

9.70
36.55 מא"ה *מתכוני יסוד, א', מנות ראשונות קר / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.001/00
16.00 מא"ה *מתכוני יסוד, ב', מרקים / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.002/00
G.55 מא"ה *מתכוני יסוד, ג', מנות ראשונות / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.003/00
14.85 מא"ה *מתכוני יסוד, ד', תבשילי ביצים / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.004/00
25.15 מא"ה 'מתכוני יסוד, ה', תבשילי בקר, עגל וכבש / ח' אפרים ו-י
*כץ
9.70.005/00
12.55 מא"ה *מתכוני יסוד, ו', תבשילי עופות / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.006/00
13.75 מא"ה *מתכוני יסוד, ז', תבשילי דגים / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.007/00
11.40 מא"ה 'מתכוני יסוד, ח', תפו"א, אורז, בטטה / ח' אפרים ו-י
*כץ
9.70.008/00
12.55 מא"ה *מתכוני יסוד, ט', ירקות / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.009/00
11.40 מא"ה *מתכוני יסוד, י', סלטים / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.010/00
14.85 מא"ה *מתכוני יסוד, י"א, מנות קרות / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.011/00
G.85 מא"ה 'תורת התפריט - טבחות (אירוח וטבחות) /ח' אפרים ו-י
*כץ
9.70.012/00
75.35 מא"ה *שאלות ותשובות באמנות הבישול / ח' אפרים ו-י' כץ 9.70.013/00
נושאים מיוחדים 9.79
75.35 מא"ה *עיצוב שיער - יסודות המקצוע / י' פרידמן 9.79.001/00
51.40 משרד
החינוך
אמנות האיפור / א' ניצן 9.79.002/00
41.10 משרד
החינוך
עיצוב שיער בראי התרבות האנושית / מ' צדקה שביט 9.79.003/00
חינם מא"ה מנערות לבגרות - מדריך למורה / מ' גולדברג 9.79.700/01

טכנולוגיה בחטיה"ב

9.81
49.70 רכגולד *מערכות טכנולוגיות ממוחשבות "לגו לוגו" / קרומהולץ 9.81.001/00
45.70 מא"ה *קובץ שאלות לשרטוט טכני, א'/ מ' רול 9.81.003/00
51.40 מא"ה *קובץ שאלות לשרטוט טכני, ב'/ מ' רול 9.81.004/00
G.55 רכגולד *אוריינות התקשוב - מדריך 9.81.005/00
56.00 רכגולד *היבטים בארגוני עבודה 9.81.006/00
28.55 רכגולד *הכר את התעשייה 9.81.007/00
G.25 רכגולד *התעשייה בעידן הטכנולוגי 9.81.008/00
16.00 רכגולד *יומן התנסות התלמידים בעבודה 9.81.009/00
G.95 רכגולד *יומן לשיעורי המלאכה ולשיעורי האמנויות 9.81.010/00
53.70 רכגולד *מהפכת הטכנולוגיה בעולמנו 9.81.011/00
52.55 רכגולד *מנגנוני המשק והכלכלה 9.81.012/00
16.00 רכגולד *מעגלי איתות 9.81.013/00
16.00 רכגולד *מעגלי תאורה 9.81.014/00
19.45 רכגולד *סרטוט בחטי"ב, א' - ד"ע 9.81.015/00
19.45 רכגולד *סרטוט בחטי"ב, ב' - ספר 9.81.016/00
19.45 רכגולד *סרטוט בחטי"ב, ג' - ד"ע 9.81.017/00
19.45 רכגולד *סרטוט בחטי"ב, ד' - ספר 9.81.018/00

חשמל ואלקטרוניקה

9.82
41.25 מט"ח **תקשורת ספרתית 9.82.002/00
62.50 .אס.אס.אס **יסודות המיקרומחשב (תוכנה) א' נחום 9.82.004/00
21.75 רכגולד *מעגלים מודפסים 9.82.014/00
49.10 רכגולד *אנגלית טכנית - אוסף מקורות 9.82.015/00
43.00 אורט *מערכות אלקטרוניות 9.82.017/00
48.30 אורט *(אלקטרוניקה תקבילית, כרך א' (חלקים 1‎+2 9.82.019/00
24.20 אורט *אלקטרוניקה תקבילית, כרך ב 9.82.020/00
33.55 רכגולד *'המרת אנרגיה, חלק א 9.82.021/00
51.05 מט"ח *'מחשבים ומיקרומעבדים, כרך א 9.82.022/00
52.90 מט"ח *'מחשבים ומיקרומעבדים, כרך ב 9.82.023/00
49.40 מט"ח *'מיתוג ומערכות ספרתיות, כרך א 9.82.024/00
44.35 מט"ח *'מיתוג ומערכות ספרתיות, כרך ב 9.82.025/00
26.25 מט"ח *תורת החשמל, רמה בסיסית, ניסויי מעבדה 9.82.026/00
49.80 מט"ח *'תורת החשמל, רמה בסיסית, כרך א 9.82.027/00
46.50 מט"ח *'תורת החשמל, רמה בסיסית, כרך ב 9.82.028/00
55.95 מט"ח *'תורת החשמל, כרך א 9.82.029/00
55.95 מט"ח *'תורת החשמל, כרך ב 9.82.029/01
46.05 מט"ח *'שאלות ותרגילים בתורת החשמל א 9.82.029/02
22.00 מט"ח *'תורת החשמל, ניסויי מעבדה, כרך א 9.82.030/00
26.55 מט"ח *'תורת החשמל, ניסויי מעבדה, כרך ב 9.82.030/01
G.25 אורט *אלקטרוניקה ספרתית 9.82.031/00
29.50 אורט *ניסויים במיתוג ובמערכות ספרתיות / י' חלמיש 9.82.032/00
44.55 מט"ח *מדידות ומכשור / א' אברמוביץ 9.82.035/00
G.50 מא"ה 'שאלות ותשובות - מערכות חשמל ואלקטרוניקה / א
*גרינברג
9.82.036/00
77.65 אורט *אלקטרוניקה ספרתית ותקבילית 9.82.040/00
G.55 אורט - האלקטרוניקה כמדע וטכנולוגיה: הסבר והתנסות
חוברת 1
9.82.041/00
G.55 אורט האלקטרוניקה כמדע וטכנולוגיה: החיישן והתצוגה
במערכת אלקטרונית - חוברת 2
9.82.041/00
G.55 אורט האלקטרוניקה כמדע וטכנולוגיה: ניסויי מעבדה
באלקטרוניקה - חוברת 3
9.82.041/00
25.70 אורט רובוטיקה: מערכות תכנון וייצור ממוחשבות 9.82.042/00
51.40 מט"ח מבוא להנדסת אלקטרוניקה - תורת החשמל 9.82.043/00
24.65 מט"ח מבוא להנדסת אלקטרוניקה - ניסויים פרויקטונים 9.82.044/00
17.50 מט"ח 'מערכות ספרתיות, ניסויים, חלק א 9.82.045/00
17.50 מט"ח מערכות ספרתיות, ניסויים, חלק ב' - תיכון חומרה 9.82.045/01
12.00 מט"ח 'מערכות ספרתיות, ניסויים, חלק ג 9.82.045/00
41.10 אורט אוסף בעיות ופתרונות במכונות חשמל / ב' אוסטר 9.82.046/00
83.30 אורט אלקטרוניקה ספרתית - מיתוג / צ' פופקו 9.82.047/00
G0.75 אורט אלקטרוניקה תעשייתית / וילי רוזנבלום 9.82.048/00
89.45 אורט אלקטרוניקה תקבילית / צ' פופקו 9.82.049/00
56.55 אורט יסודות ההינע החשמלי / ב' אוסטר 9.82.050/00
77.10 אורט יסודות תורת הרשת / א' קרני 9.82.051/00
41.10 אורט מכונות החשמל פרקים נבחרים / ב' אוסטר 9.82.052/00
47.30 אורט מקלטים / דב פלג 9.82.053/00
75.05 אורט מתקני חשמל חלק א' / ב' אוסטר 9.82.054/00
75.05 אורט מתקני חשמל, חלק ב' / ב' אוסטר 9.82.054/01
39.05 אורט ניסויים בערכות אלקטרוניות 9.82.055/00
83.30 אורט קובץ בעיות בתורת החשמל / ר' פרומוביץ 9.82.056/00
77.10 אורט רשתות ומתקני חשמל 9.82.057/00
77.10 אורט תורת החשמל - חלק א' / ח' גרון 9.82.058/00
77.10 אורט תורת החשמל - חלק ב' / ח' גרון 9.82.058/01
46.80 אמי"ת טכניקות לפיקוד ובקרה, חלק א' / ש' בן טולילה 9.82.059/00
67.00 אמי"ת מערכות הספק / א' בן שלום 9.82.060/00

(טכנולוגיות מידע (טכ"מ

9.83
53.70 מט"ח תקשורת נתונים/ א' שפרוני, א' שרון 9.83.004/00
26.20 מט"ח ,תקשורת נתונים: התנסויות ביישומי תקשורת / א' שרוני
מ' קליג
9.83.005/00
31.00 מט"ח תקשורת נתונים - מד"ל / א' שפרוני 9.83.006/00
52.70 מט"ח/או"פ מבוא למערכות מידע 9.83.008/00
54.90 מט"ח
או"פ/
מבוא למערכות מידע - מדריך למורה 9.83.009/00
47.10 מט"ח 'גרפיקה ממוחשבת - כרך א 9.83.017/00
36.65 מט"ח 'גרפיקה ממוחשבת - כרך ב 9.83.017/01
47.30 מט"ח 'ניתוח ועיצוב מערכות מידע א 9.83.030/00
47.30 מט"ח 'ניתוח ועיצוב מערכות מידע ב 9.83.030/01
G.95 מט"ח ניתוח ועיצוב מערכות מידע - מדריך למורה 9.83.030/02
39.00 מט"ח (במדעי הטכנולוגיה) ACCESS מערכות מידע בשילוב 9.83.032/00

בנייה ואדריכלות

9.84
81.90 אורט *תורת הבנייה, תהליכים וחומרים / ש' טרויאקס-ציפר 9.84.001/00
47.25 אורט 'תכנון וסרטוט בעזרת מחשב - אדריכלות ובנייה / ג
*רוכמן
9.84.002/00
82.75 אורט *תרגילים בסרטוט אדריכלי / ג' רוכמן 9.84.002/01
38.85 אורט *תרגילים בסרטוט אדריכלי - מדריך למורה 9.84.002/02
37.70 רכגולד *סטטיקה, חוזק חומרים ובטון מזוין / מ' מנדל 9.84.005/00
27.45 רכגולד *תולדות האדריכלות והאמנות / מ' בן פשט 9.84.006/00
82.25 אורט *תולדות האמנות והאדריכלות 9.84.016/00
76.55 רכגולד *אדריכלות עכשווית - שקופיות 9.84.017/00
11.40 רכגולד *דפי עזר לחישוב כמויות בבניין 9.84.018/00
23.95 רכגולד *חוברת עזר לנבחנים בסרטוט אדריכלי 9.84.019/00
42.30 רכגולד *'חישוב סטטי וקונסט 9.84.020/00
23.95 רכגולד *מעבדה לחומרי בניין 9.84.021/00
46.90 רכגולד *סטטיקה - טבלאות עזר 9.84.023/00
56.00 רכגולד *סרטוט קונסטרוקציות 9.84.024/00

מינהל

9.85
52.45 רכגולד (ניהול משאבי אנוש (ערבית 9.85.004/00
29.75 רכגולד ניהול משאבי אנוש (ערבית) - מדריך למורה 9.85.004/01
75.15 רכגולד *ניהול מלאי ורכש ממוחשב / מ' אמון 9.85.011/00
140.95
רכגולד *ניהול מלאי ורכש ממוחשב - מדריך למורה / מ' אמון 9.85.011/01
63.70 רכגולד *אריזה ושינוע / ד' בן-נון, ד' ג'נח 9.85.012/00
G.70 רכגולד *ניהול משאבי אנוש / ע' כרמי, א' סעת 9.85.013/00
G5.00 רכגולד *(ניהול משאבי אנוש - מדריך למורה / מ' שבתאי (עורכת 9.85.013/01
24.15 רכגולד *'אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתה י 9.85.014/00
24.15 רכגולד *אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתות י"א-י"ב 9.85.014/01
16.55 רכגולד - אירועים ותרגילים בתכתובת עסקית, לכיתות י'-י"ב
*מדריך למורה
9.85.014/02
36.90 אורט *המזכירות במערכת במשפטית / מ' ציטרון 9.85.015/00
48.40 אורט *נמבואות בענפי המשפט / א' שטיינץ 9.85.016/00
G2.80 אורט *המזכירה במשרד הממוחשב 9.85.023/00
53.70 אורט *סדר הדין במשפט 9.85.024/00
33.15 רכגולד *.MODERN O.G 9.85.025/00
212.45
רכגולד *אוגדן מערכי שיעור - רכש ומלאי ממוחשב 9.85.026/00
28.55 רכגולד *אירועים בשיווק 9.85.027/00
27.45 רכגולד *אירועים ותרגילים, י"א-י"ב 9.85.028/00
18.25 רכגולד *אירועים ותרגילים, י"א-י"ב - מדריך למורה 9.85.028/01
27.45 רכגולד *'אירועים ותרגילים, י 9.85.029/00
63.95 רכגולד *אנגלית למזכירות רפואית 9.85.030/00
47.95 רכגולד *אנגלית עסקית - מינהל 1 9.85.031/00
47.95 רכגולד *אנגלית עסקית - מינהל 2 9.85.032/00
G.85 רכגולד *אריזה ושינוע 9.85.033/00
73.15 רכגולד *בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1991 9.85.034/00
41.05 רכגולד *בחינות בגרות ופתרונותיהן, 1993 9.85.035/00
56.00 רכגולד *יסודות החומרים 9.85.043/00
56.00 רכגולד *מבוא לכלכלה בערבית 9.85.045/00
G.25 רכגולד *מערכי שיעור, תכתובת עסקית 9.85.049/00
118.80
רכגולד *ניהול משאבי אנוש - ערכת מערכי שיעור 9.85.050/00
56.00 רכגולד *ערבית מדוברת למזכירות משפטיות + קלטת 9.85.051/00
56.00 רכגולד *ערבית מדוברת למזכירות רפואיות + קלטת 9.85.052/00
86.75 רכגולד *רכש וניהול חומרים 9.85.053/00
93.65 רכגולד *רכש וניהול מלאי ממוחשב, י"א 9.85.054/00
G.25 רכגולד *רכש וניהול מלאי ממוחשב, י"א - מדריך למורה 9.85.055/00
56.00 רכגולד *תורת המינהל, א' - ערבית 9.85.056/00
52.55 רכגולד *תורת המינהל ב' - ערבית 9.85.057/00
29.75 רכגולד *תורת המינהל - מדריך למורה בערבית 9.85.057/01
29.75 רכגולד אוגדן אירועים בתורת המינהל בערבית לתלמיד 9.85.059/00
31.85 מפ"ט עמל חשבונאות לתלמידי כיתה י"א 9.85.061/00
12.35 מפ"ט עמל Business as - (אסופת מאמרים באנגלית עיסקית (1
Usual
9.85.062/00
12.35 מפ"ט עמל More Business (אסופת מאמרים באנגלית עיסקית (2
as Usual
9.85.062/01
78.15 ,"אח"
2000
חשבונאות א' / אילנה מרגלית 9.85.065/00
78.15 ,"אח"
2001
חשבונאות ב' / אילנה מרגלית 9.85.066/00
G.95 ,"אח"
1994
יסודות החשבונאות ד / אילנה מרגלית 9.85.067/00
G.95 ,"אח"
1991
חשבונאות / אילנה מרגלית 9.85.068/00
G.95 ,"אח"
2000
מבוא לחשבונאות / ו' קרמן, א' מורן 9.85.069/00
G.95 ,"אח"
1993
חשבונאות 2 / ו' קרמן, א' מורן 9.85.070/00
G.95 ,"אח"
1997
מבוא לכלכלה/ ו' קרמן, א' מורן 9.85.071/00
G.95 ,"אח"
1987
כלכלה א' / ו' קרמן, א' מורן 9.85.072/00
G.95 ,"אח"
1989
כלכלה ב' / ו' קרמן, א' מורן 9.85.073/00
65.80 ,"אח"
1993
משאבי אנוש, מדריך לניהול כ"א / א' אורנר 9.85.077/00
65.80 ,"אח"
1991
מינהל חלק א' /א' אורנר 9.85.078/00
65.80 ,"אח"
1994
מינהל חלק ב' / א' אורנר 9.85.079/00
66.85 נר", 1994" ניהול משאבי אנוש / ש' קנר 9.85.080/00
66.85 נר", 1997" המדריך לתכתובת עסקית / ש' קנר 9.85.081/00
G.95 ,"ליתג"
2001
אירגון וניהול, חלק א' / תמר וינרמן 9.85.082/00
69.00 ,"ליתג"
2002
ארגון וניהול, חלק ב' / תמר וינרמן 9.85.082/01
69.00 ,"ליתג"
2002
ארגון וניהול, חלק ג' / תמר וינרמן 9.85.082/02
71.95 ,"לאור"
2001
יסודות החשבונאות / מירה לוי 9.85.083/00
G.45 ,מט"ח
2001
'מערכות מידע מינהליות / חלק א' / מ' שבתאי, ג
מורדיאן, י' ראובן
9.85.084/00
48.40 ,מט"ח
2001
,מערכות מידע מינהליות חלק ב' / נ' מורדיאן, א' שפרוני
ש' שצמן
9.85.084/01
66.85 ,"ליתג"
1994
פרקים בתורת המינהל, חלק א' / תמר וינרמן 9.85.085/00
66.85 ,"ליתג"
1990
פרקים בתורת המינהל, חלק ב' / תמר וינרמן 9.85.086/00
39.00 ,מט"ח
2002
/ 'מידענות במערכת ניהול ותעשייה, חלק א 9.85.087/00
43.35 ,מט"ח
2002
מידענות במערכת ניהול ותעשייה, חלק ב' / צוות פיתוח 9.85.087/01
69.00 ,רונאל
2002
מבוא לכלכלה / פרופ' י' זימון, נ' הירש 9.85.088/00

מכונאות רכב ותחבורה

9.86
G.50 מא"ה מאגר שאלות ותשובות, מערכות חשמל ואלקטרוניקה
*ברכב / א' גרינברג
9.86.001/00
G.50 מא"ה מאגר שאלות ותשובות, מכונאות רכב - המנוע
*ומערכותיו, חלק א' / י' כנרתי
9.86.002/00
G.50 מא"ה /'מאגר שאלות ותשובות, מכונאות רכב - הרכב, חלק ב
*י' כנרתי
9.86.003/00
45.70 מא"ה *זיהום אוויר ממנועי בנזין / י' כנרתי 9.86.004/00
44.55 מא"ה אוטוטרוניקה, חוברת עבודה / ש' שקד 9.86.700/02
49.00 רכגולד אוסף שאלות ותשובות במכונאות רכב / ה' ברסלר 9.86.701/00
52.55 רכגולד הכר את המוסך 9.86.702/00
73.15 רכגולד מדריך לטבלאות עזר למכונאות רכב 9.86.703/00
61.70 רכגולד מערכות התזת דלק אלקטרוניות 9.86.704/00
52.55 רכגולד מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב 9.86.705/00
28.55 רכגולד מערכת ההצתה ברכב 9.86.706/00
G.55 מא"ה יסודות הביטוח, ביטוח רכב - רכוש וחובה 9.86.707/00
G.00 עמל מפ"ט מנועים ומערכות ברכב / י' ברגיג 9.86.800/00
48.00 עמל מפ"ט חשמל ואלקטרוניקה ברכב / א' כהן 9.86.801/00
85.00 עמל מפ"ט המנוע המודרני / י' ברגיג, ש' פרימן 9.86.802/00
25.00 עמל מפ"ט בחינות למכונאות רכב ופתרונן 9.86.803/00
65.00 עמל מפ"ט ניהול המוסך המודרני 9.86.804/00
56.00 עמל מפ"ט מכונאות המאה ה-21 9.86.805/00

אופנה

9.87
31.85 אורט 'יסודות הגזירה לבגדי נשים וילדים/ ב' ויסברג, ס
**ויטנברג
9.87.001/00
12.35 עמל דפי עבודה בנושא תורת הבדים / מ' פבזנר 9.87.003/00
29.50 רכגולד *מונחי אופנה / ע' רייך, א' מאירסון 9.87.004/00
36.25 רכגולד * סגנונות באמנות ובלבוש המאה העשרים / נ' ברק 9.87.005/00
G.25 רכגולד מסקיאפרילי עד גוטייה - שישה מעצבי אופנה במאה
*העשרים / מ' כרמון
9.87.006/00
68.80 רכגולד *קווים באמנות ובלבוש המאה העשרים / נ' ברק 9.87.007/00
G.60 רכגולד *ציור אופנה בהיסטוריה / ע' רייך 9.87.008/00
39.50 רכגולד *תפירה תעשייתית / ב' פלומן 9.87.009/00
44.55 רכגולד *מפעל הלבשה - ניהול תעשייתי / ג' קוקלין 9.87.010/00
62.40 אורט *סדנה רב-תחומית באופנה, למורה ולתמיד / ע' חביב 9.87.011/00
81.10 רכגולד *תולדות הלבוש + שקופיות / ע' רייך 9.87.012/00
G2.80 מא"ה *תדמיתנות בגדי גברים / ד' דותן ו-ג' קוקלין 9.87.013/00
71.95 מא"ה *תדמיתנות תעשייתית לבגדי נשים / ג' קוקלין 9.87.014/00
G2.80 אורט *מהחוט אל הבד - קלטת 9.87.015/00
G2.80 אורט *מהסיב אל החוט - קלטת 9.87.001/00
G2.80 אורט *המקטורן - קלטת / צ' אורמי 9.87.017/00
G2.80 אורט *אשפרה וסיבים עשויים - קלטת 9.87.018/00
44.55 אורט *מעצבי אופנה בינלאומיים 9.87.019/00
445.50
אורט *שקופיות מעצבי אופנה 9.87.020/00
G.25 אורט *פרקים בחומרי טקסטיל, תרגום לערבית 9.87.021/00
659.50
רכגולד *אמנות ולבוש במאה העשרים - שקופיות 9.87.022/00
52.55 רכגולד *אמנות ולבוש במאה העשרים - הסבר לשקופיות 9.87.023/00
91.40 רכגולד *ג'ז בתולדות הלבוש 9.87.024/00
74.25 רכגולד *טקסטילים - טכנולוגיה טקסטילית 1/ ש' ליאון 9.87.025/00
G.45 רכגולד *טקסטילים - כימייה טקסטילית 2/ ש' ליאון 9.87.026/00
G.25 רכגולד *(מפעל הלבשה (ערבית 9.87.027/00
82.25 רכגולד *עיצוב אופנה / מ' זיו 9.87.030/00
44.55 רכגולד *שישה מעצבי אופנה 9.87.031/00
693.40
רכגולד *שישה מעצבי אופנה - שקופיות 9.87.032/00
314.15
רכגולד *תורת החומרים הטקסטילים - שקופיות 9.87.033/00
277.60
אורט קו האופנה - תקליטור מקושר אינטרנט / א' רז 9.87.600/02
110.00
מפ"ט עמל תולדות הלבוש במאות 19‎-15 - תקליטור / ע' רייך 9.87.800/02
36.00 מפ"ט עמל תדמיתנות בסיוע מחשב אישי - ערכת לימוד 9.87.801/00
124.00
מפ"ט עמל סוגי בדים להלבשה - אוגדן 1 9.87.802/00
124.00
מפ"ט עמל סוגי בדים להלבשה - אוגדן 2 9.87.803/00
110.00
מפ"ט עמל תקליטור תולדות הלבוש - מאגר מידע 9.87.804/00

תיירות

9.88
91.40 מא"ה *פקידות קבלה / י' נוסבאום 9.88.006/00
29.65 רכגולד *צרפתית מקצועית 9.88.015/00
39.00 מפ"ט עמל עקרונות ותרגילים בתיירות נכנסת 9.88.021/00
89.00 מפ"ט עמל ספר התיירות בישראל 9.88.022/00
39.00 מפ"ט עמל תכנית לימודים למגמת תיירות ופנאי 9.88.023/00
89.00 מפ"ט עמל תיירות בישראל / מ' כהן 9.88.024/00
68.00 מפ"ט עמל ניהול מלונאי / ש' דואק 9.88.025/00
89.00 מפ"ט עמל לימודי הפנאי לתלמיד / ג' יסעור, ע' מזרחי 9.88.026/00
G.00 ספר לכל מקראה ללימודי הפנאי 9.88.027/00
79.00 מפ"ט עמל ניהול השיווק התיירותי / מ' כהן 9.88.028/00

אמנויות העיצוב

9.91
149.65
רכגולד תכשיטנות 9.91.000/00
33.55 רכגולד *תולדות האמנות / ב' פשט 9.91.002/00
99.30 ספר לכל *היבטים בתולדות העיצוב / ב' פשט 9.91.003/00
68.45 ספר לכל *פרקים בתולדות האמנות / להב 9.91.004/00
G0.60 אורט *עיונים באמנות המאה העשרים / נ' הדס 9.91.005/00
228.25
רכגולד חלונות ראווה - שקופיות 9.91.006/00
53.45 אורט היבטים בהבנת האמנות - על העולם המודרני 9.91.007/00

כימייה תעשייתית וביוטכנולוגיה

9.92
42.00 רכגולד *עולם כימי, חלק א': חומרים בפעולה 9.92.002/00
59.85 רכגולד *עולם כימי, חלק א': חומרים בפעולה - מדריך למורה 9.92.002/01
47.00 רכגולד *עולם כימי, חלק ב': חומרים בטבע ובעידן טכנולוגי 9.92.002/02
33.55 רכגולד *יישומי מחשב בכימייה / ב' פיינשטיין 9.92.004/00
G0.70 רכגולד *יישומי מחשב בכיתה - מדריך למורה / ב' פיינשטיין 9.92.004/01
23.95 רכגולד *מכשור ומדידות בכימייה, א' - מסה ונפח 9.92.006/00
23.95 רכגולד *מכשור ומדידות בכימייה, ב' - כרומטוגרפיה 9.92.007/00
23.95 רכגולד *מכשור ומדידות בכימייה, ג' - ספקטרופוטומטריה 9.92.008/00
23.95 רכגולד *מכשור ומדידות בכימייה, ד' - טיטורי חומצה 9.92.009/00
23.95 רכגולד *מכשור ומדידות בכימייה, ה' - טיטורי חמצון 9.92.010/00
75.05 אורט/רכס חושבים ביוכימייה / ש' כהן 9.92.600/00
53.00 מפ"ט עמל תהליכים ביוטכנולוגיים / ע' פרימן, ס' אברמוב 9.92.800/00
71.50 ספר לכל פרקים בביוכימייה / ע' פרימן, ס' אברמוב 9.92.801/00
36.00 מפ"ט עמל טכנולוגיה כימית: מטלות ושאלות / ד' ו-א' תבור 9.92.802/00

מכונות

9.93
29.00 מט"ח *לוגיקה למערכות מיכון ובקרה 9.93.044/00
55.00 אורט *תכנון תהליכי ייצור, חלק א'/ י' פולק, י' וינגר 9.93.045/00
G.40 אורט *סטטיקה וחוזק חומרים / י' אלפרוביץ 9.93.046/00
89.95 אורט *סטטיקה וחוזק חומרים - מדריך למורה / י' אלפרוביץ 9.93.047/00
67.15 אורט *מדידות ובקרת איכות / ד' בן דוד 9.93.048/00
37.60 אורט *מבוא לחומרים הנדסיים / א' קפלן 9.93.050/00
65.80 אורט *תכנון וייצור בעזרת מחשב / ז' לוי 9.93.051/00
56.35 אורט *הנדסת חומרים וטיפול תרמי / י' פישביין 9.93.052/00
G.45 אורט *תיב"ם - מעבדות תיקון וייצור ממוחשבות / א' בוקאי 9.93.053/00
56.35 אורט *פרקי מכונות לכיתה י"א 9.93.054/00
62.40 אורט *פרקי מכונות לכיתה י"ב 9.93.054/01
53.70 אורט *בקרת תהליכים / ז' בהיר, ע' לוי 9.93.055/00
49.70 רכגולד *צנרת תעשייתית, כרך א' / נ' נווה 9.93.056/00
85.95 רכגולד *צנרת תעשייתית, כרך ב' / נ' נווה 9.93.056/01
49.70 רכגולד *יסודות הרובוטיקה / מ' שהם 9.93.060/00
24.15 רכגולד *יסודות הרובוטיקה, חוברת תרגילים / מ' שהם 9.93.060/01
31.85 רכגולד *יסודות הרובוטיקה - מדריך למורה / מ' שהם 9.93.060/02
61.10 רכגולד *תרמודינמיקה / ש' לוי 9.93.061/00
39.50 רכגולד *אווירודינמיקה / ר' יחיאב 9.93.062/00
G.20 רכגולד *'סרטוט מערכות צנרת/ ס' פראג 9.93.065/00
29.00 מט"ח *יישומי בקרה במערכות תעופה, חלק ראשון 9.93.066/00
26.70 מט"ח *יישומי בקרה במערכות תעופה, חלק שני 9.93.067/00
26.95 מט"ח יישומי בקרה בתיב"ם ובסיב"ם, רובוטיקה וראייה
*ממוחשבת
9.93.068/00
33.55 מט"ח ,יישומי בקרה בתיב"מ ובסיב"מ, בקרים מתוכנתים
מערכות ממשק
9.93.069/00
62.85 מא"ה *שאלות ותשובות בריתוך / י' נוימן, ד' חיים 9.93.070/00
58.25 אורט *'תכנון תהליכי ייצור, חלק ב 9.93.071/00
52.55 אורט *החומר, הכוח והחוזק 9.93.072/00
161.05
אורט *מערכות שקפים לספר - סטטיסטיקה וחוזק חומרים 9.93.073/00
58.25 אורט *מערכות ייצור ממוחשבות 9.93.074/00
29.65 אורט *(ניסוי מתיחה (חוברת מעבדה 9.93.075/00
776.80
אורט *(ניסוי מתיחה (התוכנה 9.93.076/00
56.00 אורט *סרטוט בעזרת מחשב 9.93.077/00
322.15
אורט *ערכת שקפים לספר סרטוט בעזרת מחשב 9.93.078/00
44.55 אורט *סרטוט ממוחשב 9.93.079/00
49.35 אורט *מערכת ניסויים בסטטיסטיקה / לבנט, רוחמן, כהן 9.93.080/00
58.25 רכגולד *בחינות גמר במכניקה, 1989‎-1984 9.93.081/00
58.25 רכגולד *בחינות גמר במכניקה, 1995‎-1989 9.93.082/00
23.95 רכגולד *הדגשה ומגדשים 9.93.083/00
23.95 רכגולד *המזרק 9.93.085/00
28.55 רכגולד *חישובי מנוע 9.93.086/00
86.75 רכגולד *יישומי מחשב במכונות 9.93.087/00
78.85 רכגולד *יישומי מחשב במכניקה 9.93.088/00
25.15 רכגולד *מבוא למערכת בקרה במכונות 9.93.089/00
17.10 רכגולד *מדידות חלקי מנוע 9.93.090/00
12.55 רכגולד *מכניקה הנדסית - פתרונות בגרות, התשנ"א 9.93.092/00
84.55 רכגולד *מנועי טורבינות למטוסים 9.93.093/00
57.10 רכגולד *'מערכות מיכון א 9.93.096/00
31.95 רכגולד *מערכות נגד נעילת גלגלים בבלימה 9.93.097/00
23.95 רכגולד *נוסחאות בתרמודינמיקה 9.93.099/00
16.00 רכגולד *צנרת תעשייתית - נספח 9.93.100/00
G1.70 רכגולד *תורת הריתוך 9.93.101/00
46.85 רכגולד *תורת הריתוך - השלמה 9.93.102/00
53.70 רכגולד *תורת השרברבות 9.93.103/00
98.25 רכגולד *תקשורת גרפית 9.93.104/00
42.25 מט"ח פרקי מכניקה / י' גל, מ' קלרטג 9.93.400/00
11.70 מט"ח פרקי מכניקה - מדריך למורה / י' גל, מ' קלרטג 9.93.400/01
G.15 מט"ח השלמות להספר "פרקי מכניקה"/ י' גל, מ' קלרטג 9.93.401/00
33.15 מט"ח 'מאגר שאלות במגמת מכונות / מ' מודריק, מט"ח + א
קניאל
9.93.402/00
42.70 מט"ח מכלולים הידרוליים תעופתיים / ר' נחום 9.93.403/00
57.55 אורט סטטיקה וחוזק במכונות / פ' קנדל 9.93.600/00
G.90 אורט חלקי מכונות / וינגר, פרישמן, הלפרן, א' ליס, גביש 9.93.601/00
72.15 אורט תהליכי ייצור / ב' רול 9.93.602/00
25.00 מפ"ט עמל רובוטיקה / מ' גידרון 9.93.800/00
18.00 מפ"ט עמל כרסום: מעבדה / מ' גידרון 9.93.801/00
18.00 מפ"ט עמל רובוטיקה: מעבדה / מ' גידרון 9.93.802/00
G.00 מפ"ט עמל CNC ,מעבדה לעיבוד מכני / מ' גידרון 9.93.803/00
G.00 מפ"ט עמל חריטה: תרגילים / מ' גידרון 9.93.805/00
25.00 מפ"ט עמל ,.F.M.S ,הדרכה ותרגילים / מ' גידרון 9.93.806/00
G.00 מפ"ט עמל CNC ,סדנא למכונות / מ' גידרון 9.93.807/00
G.00 מפ"ט עמל מעבדה באוטומציה / מ' גידרון 9.93.808/00
18.00 מפ"ט עמל עקרונות תיב"מ / מ' גידרון 9.93.809/00
25.00 מפ"ט עמל תיב"מ: מערכות תיכון / מ' גידרון 9.93.810/00
56.00 מפ"ט עמל יסודות השרטוט הטכני - 3 חוברות 9.93.811/00
G.00 מפ"ט עמל גאומטריה תיאורית ובניית גאומטריות - 1 9.93.811/01
G.00 מפ"ט עמל היטלים ואיזומטריה ומציאת היטל שלישי - 2 9.93.811/02
25.00 מפ"ט עמל חתכי גופים לסוגיהם ומתן מידות - 3 9.93.811/03
15.00 מפ"ט עמל יסודות הפרספקטיבה 9.93.812/00
25.00 מפ"ט עמל FMS הדרכה ותרגילים להפעלת מערכות 9.93.813/00
G.00 מפ"ט עמל CNC סדנה למכונות 9.93.814/00
25.00 מפ"ט עמל מעבדה לאוטומציה, פניאומטיקה ואלקטרופתיאומטיקה 9.93.815/00
G.00 מפ"ט עמל UNIMAT חריטה: תרגילים עם מחרטת 9.93.816/00
18.00 מפ"ט עמל תיכון חריטה בסיוע מחשב (CAD/CAM) :עקרונות תיב"מ
לחטיבת ביניים
9.93.817/00
25.00 מפ"ט עמל תיב"מ: מערכות תיכון וייצור ממוחשבות 9.93.818/00
18.00 מפ"ט עמל כרסום: מעבדה לעיבוד מכני 9.93.819/00
18.00 מפ"ט עמל רובוטיקה: מעבדה לעיבוד מכני 9.93.820/00
G.00 מפ"ט עמל CNC מעבדה לעיבוד מכני 9.93.821/00
18.00 מפ"ט עמל בחינות באוטומציה תעשייתית ופתרון לרמות
מסמ"ת-מסמ"ר
9.93.822/00
15.00 מפ"ט עמל PLC-תרגילים באוטומציה - מבוא ל 9.93.823/00
55.00 מפ"ט עמל הנדסת ייצור - להנדסאי מכונות 9.93.824/00
25.00 מפ"ט עמל פרספקטיבה: תשקופת 9.93.825/00
51.40 מפ"ט עמל CADTOOL לימוד יעל ומהנה לשרטוט הממוחשב 9.93.826/00
23.65 מפ"ט עמל AUTOCAD :חוברת הדרכה למתחילים 9.93.827/00
61.70 מט"ח אנגלית טכנית לתלמידי מכללות במכונות 9.93.828/00
35.70 רכגולד פרקים בהנדסת אוניות/ י' רוזנטל 9.93.829/00
74.25 רכגולד חום ומכונות חום 9.93.830/00
57.55 אורט דינמיקה / פליקס קנדל 9.93.831/00
21.60 אורט הידראוליקת רכיבים - חלק א / י' זילברשטיין, י' בן
שלמה
9.93.832/00
38.05 אורט חישול וכבישה בחום ובקור / מ' גולומב 9.93.833/00
71.95 אורט 'חלקי מכונות, 2 / י' וינגר, מ' פרישמן, י' אסתרליס, ל
גוטמן
9.93.834/00
71.95 אורט 'חלקי מכונות, 3 / י' וינגר, מ' פרישמן, י' אסתרליס, נ
עמירן
9.93.834/01
56.55 אורט טכנלוגיה של הייצור / א' ברוכמן 9.93.835/00
58.60 אורט יסודות ההידראוליקה / י' זילברשטיין 9.93.836/00
21.60 אורט יסודות הפנימטיקה 9.93.837/00
26.75 אורט לוחות טכניים כהן, סטם, רנן 9.93.838/00
62.70 אורט לוחות טכניים לחלקי מכונות / י' אלפרוביץ 9.93.839/00
28.80 אורט לוחות טכניים לקירור / ד' נתנזון 9.93.840/00
41.10 אורט מבלטנות 9.93.841/00
21.60 אורט מושגי יסוד בבקרה / מ' גולן 9.93.842/00
G.65 אורט מיזוג אויר יסודות ומערכות / אינג' מ' בן צבי 9.93.843/00
71.95 אורט מכניקה טכנית א', סטטיקה / י' אלפרוביץ 9.93.844/00
71.95 אורט מכניקה טכנית ב', דינמיקה / י' אלפרוביץ 9.93.844/01
G.65 אורט מכניקת הזורמים / י' זילברשטיין 9.93.845/00
76.10 אורט מכשור לבקרת תהליכים / י' מיטלמן 9.93.846/00
26.10 אורט מערכות הידראוליות, אוסף תרשימים / צוות אורט 9.93.847/00
57.55 אורט מערכת הספק הידראולית - אנגלית טכנית / נ' אבן 9.93.848/00
61.70 אורט מתקני ייצור / פולק, ר' ורטהיים 9.93.849/00
18.50 אורט עירגול ומשיכה / מ' גולומב 9.93.850/00
73.15 אורט ,רובוטיקה ומערכות ייצור ממוחשבות / שרון, הרשטיין
יאנטיאן
9.93.851/00
28.80 אורט תדריך למתקני ייצור ואחזקתם / ד' נתנזון 9.93.852/00
122.35
אורט תורת החוזק והאלסטיות - חלק א' / י' אלפרוביץ 9.93.853/00
G0.75 אורט תורת החוזק והאלסטיות - חלק ב' / י' אלפרוביץ 9.93.853/01
58.60 אורט תורת המתכות / י' הוכשטט 9.93.854/00
55.50 אורט תכן מתקני ייצור / י' פולק, ר' ורטהיים 9.93.855/00
21.60 אורט תרמודינמיקה טכנית / ב' פלדשטיין 9.93.856/00

דברי הסבר וחוברות בליווי שקפים - מכונות
87.95 מא"ה *מסגרות מבנים - תורת המקצוע, א'/ י' פלוריה 9.93.105/00
60.50 מא"ה *מסגרות מבנים - תורת המקצוע, ב'/ י' פלוריה 9.93.106/00
93.65 מא"ה *מסגרות מבנים- תורת המקצוע, ג'/ י' פלוריה 9.93.107/00
60.50 מא"ה *תחזוקת מכונות א'/ י' גושן, ד' כץ 9.93.108/00
60.50 מא"ה *תחזוקת מכונות ב'/ י' גושן, ד' כץ 9.93.109/00
60.50 מא"ה *תחזוקת מכונות ג'/ י' גושן, ד' כץ 9.93.110/00

חינוך לפעוטות

9.94
54.75 רכגולד *התפתחות הילד וחינוכו / ר' צובל 9.94.003/00
56.05 רכגולד *(ספרות ילדים - מקראה / מ' ברוך (עורכת 9.94.004/00
35.70 רכגולד * ספרות ילדים - מדריך למורה/ מ' ברוך 9.94.004/01
24.15 רכגולד 'פרקים בספרות, גיל ההתבגרות - מקראה / מ
*(ברוך(עורכת
9.94.005/00
24.15 רכגולד 'פרקים בספרות, גיל ההתבגרות - מדריך למורה / מ
*ברוך
9.94.005/01
33.15 רכגולד *אימוני חינוך וטיפול בילד 9.94.008/00
46.85 רכגולד *עזרי ההוראה לגיל הרך 9.94.010/00
46.85 רכגולד *עקרונות החינוך לגיל הרך - למורה 9.94.011/00
64.30 רכגולד פסיכולוגיה התפתחותית / ר' צובל 9.94.801/00
32.20 רכגולד פסיכולוגיה התפתחותית / מדריך למורה 9.94.801/01
41.70 רכגולד מקראה לספרות ילדים בערבית / ד' אסעד 9.94.802/00
37.00 מפ"ט עמל לקט פעילויות לפעוטות 9.94.803/00
15.00 מפ"ט עמל ספרות ילדים ונוער- ת"ל / מ' ברוך 9.94.804/00
50.00 מפ"ט עמל מדריך למורה לספרות ילדים לגיל רך/ מ' ברוך 9.94.805/00
50.00 מפ"ט עמל מדריך למורה לספרות ילדים לגיל הנעורים/ מ' ברוך 9.94.806/00
50.00 מפ"ט עמל מדריך למורה לספרות ילדים לגיל ההתבגרות/ מ' ברוך 9.94.807/00
35.00 מפ"ט עמל פסיכולוגיה התפתחותית / ת"ל 9.94.808/00
35.00 מפ"ט עמל פסיכולוגיה התפתחותית - מדריך למורה / ת"ל 9.94.808/01
55.00 מפ"ט עמל התפתחות הילד בסביבתו החינוכית-מקראה / י' דיין
(עורכת)
9.94.809/00
54.00 מפ"ט עמל על עשיה חינוכית בגיל הרך 9.94.810/00

מכונאות ימית וחובלות

9.95
81.20 רכגולד *ניווט חופי/ ח' פריימן 9.95.001/00
73.15 רכגולד * ימאות לחובלי משמרת 9.95.004/00
61.70 רכגולד * תקציר טבלאות מועדי-ים 9.95.005/00

טכנולוגיות תקשורת

9.97
30.25 רכגולד *לכתוב תסריט - ספר לימוד ותרגילים / ח' קומן 9.97.001/00
42.00 רכגולד *תקשורת / י' בן אליעזר 9.97.002/00
57.30 רכגולד *תקשורת וחברה (ב) - מקראה 9.97.003/00
58.45 רכגולד תרגילי התנסות בטכנולוגיות הצילום, מגמת טכנולוגיה
*ותקשורת, לכיתות י'-י"א / מ' גל, ע' עופר
9.97.004/00
76.55 רכגולד *תרגילי התנסות בצילום - מדריך 9.97.004/01
72.75 רכגולד *צילום צבעוני לכיתות י'-י"ב / מ"י לנגפורד 9.97.005/01
68.50 רכגולד *עריכת סרטים 9.97.006/00
56.00 רכגולד *(תקשורת וחברה, א', לכיתה י' (מערכי שיעור 9.97.007/00
63.95 רכגולד *תקשורת וחברה, ב' - מדריך י"א 9.97.008/00
59.40 רכגולד *תקשורת וחברה, ג' - מקראה י"ב 9.97.009/00
41.05 רכגולד תקשורת וחברה, ג' - מדריך י"ב 9.97.010/00
55.00 מפ"ט עמל רדיו נכון - תכ"ל לכיתות י"א, י"ב 9.97.011/00
15.00 מפ"ט עמל מפרט ציוד וידאו למערכת החינוך 9.97.012/00
85.00 מפ"ט עמל תקשורת וחברה - תכ"ל 9.97.013/00
50.00 מפ"ט עמל (תקשורת וחברה - תכ"ל (בערבית 9.97.013/01
120.00
מפ"ט עמל עושים סרטים" - מדריך להפקות בתקשורת אלקטרונית 9.97.014/00
65.00 מפ"ט עמל תכנית לימודים - מערכות טלוויזיה וקולנוע - י"ג, י"ד 9.97.015/00
45.00 מפ"ט עמל מערכות טלוויזיה וקולנוע - י'-י"ב 9.97.016/00

תעשייה וניהול

9.98
24.15 מל"ט *הפריון בארגון ומדידתו / י' קצב 9.98.001/00
24.95 מל"ט *אירועים בתעשייה / י' בן אפרים 9.98.002/00
89.45 מל"ט פרקים בחשבונאות למגמת תעשייה וניהול לכיתות
*י'-י"א / ר' היראק
9.98.003/00
40.00 רכגולד *חקר עבודה 9.98.004/00
40.00 רכגולד *תכנון ופיקוח על הייצור 9.98.005/00
51.40 רכגולד *דגשים להוראת תעשייה וניהול 9.98.006/00
40.00 רכגולד *אירועים בתעשייה 9.98.007/00
34.30 רכגולד *פרקים בחשבונאות למגמת תעשייה וניהול 9.98.008/00
40.00 רכגולד *תכנון ופיקוח על הייצור 9.98.009/00
32.05 מט"ח בתכנון ובפיקוח על הייצור STORM שילוב תוכנת 9.98.400/00
70.95 לוגיק הנדסת הייצור / י' חדד 9.98.401/00
63.75 לוגיק
1997
בעיות ופתרונות בנושאים דגימת קבלה ובקרת איכות
סטטיסטית / י' בשן
9.98.402/00
70.95 לוגיק
1998
תכנון ופיקוח הייצור (כרך א') / ש' עדן 9.98.403/00
70.95 לוגיק
1998
תכנון ופיקוח הייצור (כרך ב') / ש' עדן 9.98.404/00
70.95 לוגיק
1997
סטטיסטיקה הלכה למעשה / ש' ישראלית 9.98.405/00
70.95 לוגיק
1997
ניהול עסקי / ע' גרינגר 9.98.406/00
25.70 אורט 1997 לוחות טכניים וסטטיסטיקה / לוגיק 9.98.407/00
25.70 אורט 1997 לוחות טכניים בבקרת איכות / לוגיק 9.98.408/00
25.70 אורט 1997 לוחות טכניים בהנדסת ייצור / לוגיק 9.98.409/00
25.70 אורט 1997 לוחות טכניים בתכנון ופיקוח על הייצור 9.98.410/00
25.70 אורט 1997 לוחות טכניים בכלכלה הנדסית / לוגיק 9.98.411/00
21.60 אורט בקרת איכות 9.98.413/00
21.60 אורט הנדסת ייצור 9.98.414/00
21.60 אורט כלכלה הנדסית 9.98.415/00
50.40 אורט ניהול מלאי ורכש / א' דביר 9.98.416/00
21.60 אורט סטטיסטיקה 9.98.417/00
21.60 אורט תכנון ופיקוח על הייצור 9.98.418/00
42.00 מפ"ט עמל מימון וניתוח כדאיות / ע' גרינגר, ח' בשן 9.98.419/00
42.00 מפ"ט עמל מערכות תפעול בארגון / אביבה בשן 9.98.420/00
42.00 מפ"ט עמל מבוא לסטטיסטיקה / ש' ישראלי, א' בשן 9.98.421/00

טכנולוגיה מוכללת

9.99
36.20 מט"ח פרויקטים לתלמיד במערכות מידע / ש' ספרוני, ניסן
* מורדיאן
9.99.001/00
21.70 מט"ח * מערכות מידע ממוחשבות / ש' ספרוני 9.99.002/00
28.95 מט"ח * טכנולוגיה וחברה / א' זינגר 9.99.003/00
58.45 מט"ח * אנרגיה, חלק א' / י' גל 9.99.004/00
35.15 מט"ח * אנרגיה, חלק ב' / י' גל 9.99.005/00
16.20 מט"ח *סדנאות לתלמיד / ר' יהל, י' פרלמן 9.99.006/00
28.90 מט"ח *מדריך למורה לסדנאות / ר' יהל, י' פרלמן 9.99.007/00
16.70 מט"ח *פרויקטים במערכות מידע - מדריך למורה / נ' מורדיאן 9.99.008/00
39.70 מט"ח *מודול כללי / ר' יהל 9.99.009/00
17.90 מט"ח *פרויקטים לתלמיד - חומרים ועיבודם / ע' צור 9.99.010/00
16.70 מט"ח *מדריך למורה לפרויקטים בחומרים / ע' צור 9.99.011/00
36.35 מט"ח *עקרונות התקשורת האלקטרונית + דיסקט / ש' גלעם 9.99.012/00
56.05 מט"ח חומרים ועיבודם / א' זינגר, א' מנור, ר' קורנל 9.99.400/00
37.00 אורט טכנולוגיה והלכה / בני אילן 9.99.401/00
25.00 אמי"ת מבוא למערכות אלקטרוניות / ד' רוט 9.99.402/00
150.00
אמי"ת טכנולוגיה והלכה - פיתוח מערכת אזעקה לשומרי שבת
מ' אביטן /
9.99.403/00

מדעי הטכנולוגיה
33.00 אורט 'רמת בסיס, חלק א 9.99.500/00
33.00 אורט 'רמת בסיס, חלק ב 9.99.500/01
25.20 מט"ח מערכות מידע - פעילויות לימודיות 9.99.501/00
24.10 מט"ח מערכות תקשורת - פעילויות לימודיות 9.99.502/00
28.25 / מט"ח
מפ"ט עמל
אלקטרוניקה ומכניקה במערכות - פעילויות לימודיות 9.99.503/00
26.00 מפ"ט עמל יזמות וחשיבה עסקית - חוברת פעילויות 9.99.504.99
26.00 מפ"ט עמל מערכות ארגוניות - חוברת פעילויות 9.99.505.00
56.00 מפ"ט עמל
אורט /
בקרת תהליכים ומערכות - חוברת פעילויות וערכת
הדמיה
9.99.506.00
39.00 מט"ח 'מבוא למגמות עתירות מדע וידע, חלק א 9.99.510/00
31.25 מט"ח 'מבוא למגמות עתירות מדע וידע, חלק ב 9.99.510/01
39.00 / מט"ח
מפ"ט עמל
'מידענות במערכות ניהול ותעשייה, חלק א 9.99.511/00
42.35 מפ"ט עמל מידענות במערכות ניהול ותעשייה, חלק ב' / אורט 9.99.511/01
32.00 מפ"ט עמל מערכות תקשורת וחברה - חוברת פעילויות 9.99.512/00
55.00 אורט תכן ובקרה - תקליטור 9.99.513/00
55.00 אורט אדריכלות - תקליטור 9.99.514/00
55.00 אורט עיצוב - תקליטור 9.99.514/01


קדימה
הודעות

חוזר מנכ"ל סג/8(ב),אדר ב' התשס"ג ,אפריל 2003