2. אורחות חיים במוסדות החינוך
קו פתוח לפניות 2.6
חדש באתר הקו-הפתוח לפניות תלמידים - חיפוש נוח של
חוזרי המנכ"ל
2.6‎-2
עד עתה אפשר היה למצוא תחת "נהלים בבתי-הספר" באתר הקו הפתוח
לפניות תלמידים את חוזרי המנכ"ל התקפים לפי נושאים, כגון "התנהגות",
"יחסי בית-ספר והורים" וכו'. מעתה אפשר למצאם גם על פי מילות מפתח
המסודרות בסדר האלף-בית.
לדוגמה: לחיצה על אפשרות החיפוש על פי מילות מפתח תפתח את רשימת
אותיות האלף-בית; לחיצה על האות פ', לדוגמה, תפתח את רשימת המונחים
ב-פ' - "פוליטיקה", "פנימיות", "פרסומות מסחרית" וכו' - ותציין את החוזרים
העוסקים בנושאים אלו.
מאחר שהאינדקס נכנס לשימוש רק עתה, ישמח הקו הפתוח לקבל הערות
והצעות לשיפור.


כתובת אתר הקו-הפתוח לפניות תלמידים:
www.education.gov.il/kav patuach .


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/8(א), כ"ח אדר תשס"ג, 1 באפריל 2003