3. ארגון ומינהל
מבנה שנת הלימודים 3.5
יום העצמאות 3.5‎-10
 
הנושא המרכזי ליום העצמאות התשס"ג
 
1.
ועדת השרים לסמלים ולטקסים החליטה שהנושא המרכזי לשנת התשס"ג
יהיה "מאוחדים בלבבות ומשלבים זרועות - ישראל מצדיעה לכוחות
הביטחון, ההצלה, הזיהוי והגילוי ולארגוני המתנדבים".
מרכז ההסברה הקים, כמדי שנה, ועדה ציבורית אשר תבחר את מדליקי
המשואות בערב יום העצמאות מקרב האנשים העוסקים בנושאים אלה. ראוי
שגם בתי הספר יביאו את הנושא לידי ביטוי במסגרת הטקסים והאירועים
הבית הספריים.
 
כרזת יום העצמאות
 
2.
כרזת יום העצמאות נבחרה מתוך כ-30 הצעות שנתקבלו ממעצבים שונים.
המעצבת שזכתה היא ברברה גור. הכרזה שעיצבה תודפס באלפי עותקים
בגודל X 70 100 ס"מ, ויהיה אפשר לרכשה בלשכות המחוזיות של מרכז
ההסברה במחיר 10 ש"ח. כמו כן מציע מרכז ההסברה פרסומים נוספים
הקשורים ליום העצמאות לציבור הרחב ולציבור התלמידים (ראה להלן
ב"מידע", סעיף 84).
 
תערוכת כרזות יום העצמאות
 
3.
מרכז ההסברה מתכנן תערוכה של כל כרזות יום העצמאות מקום המדינה
ועד היום. התערוכה תוצג בכניסה לתיאטרון "הבימה" החל מ-י"ב ניסן
התשס"ג, 14.4.03, ובמשך חודש ימים.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/8(א), כ"ח אדר תשס"ג, 1 באפריל 2003