3. ארגון ומינהל

מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודשים אפריל ומאי 3.5‎-7
 
פסח: מיום שלישי, ו' בניסן התשס"ג, 8 באפריל 2003, עד יום שבת,
כ"ד בניסן התשס"ג, 26 באפריל 2003. הלימודים יתחדשו ביום ראשון,
כ"ה בניסן התשס"ג, 27 באפריל 2003, לפי מערכת השעות הקבועה.
 
1.
יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התשס"ג, 7 במאי 2003.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התשס"ג, 8 במאי 2003,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
2. 
ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר התשס"ג, 20 במאי 2003.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התשס"ג, 21 במאי 2003,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
3. 
יום ירושלים: יום שישי, כ"ח באייר התשס"ג, 30 במאי 2003.
מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער
לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות
הראשית.
 
4. הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/8(א), כ"ח אדר תשס"ג, 1 באפריל 2003