3. ארגון ומינהל
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-13
 
"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
 
1.
אביב הגיע, פסח בא
באתר אפשר למצוא מידע על עונת האביב במוזיקה ועל טיולי אביב בטבע, וכן
מידע אודות חג הפסח (פרטים על קערת הפסח, על ההגדה ועל פסח במקורות).
עוד באתר פעילויות לכבוד פסח ובכלל זה המשחק "מי אכל את מי?" לפי "חד
גדיא", יצירת הגדת פסח ועוד.


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/hagut/pesach/index.htm
l .


 
אתרי היחידות
 
2
אתר המינהל הפדגוגי - אגף הבחינות - מערכת ציוני המצרף
מערכת זו מציגה את גיליונות המצרף (ליבה) עבור כל תלמיד הזכאי
לתעודת בגרות ואשר סיים את לימודיו בין השנים התשנ"ח-התשס"ב.
המערכת מציגה גיליון מצרף (ליבה) לכל תעודה/אישור שנמצא בידי
התלמיד. הגיליונות המוצגים הם: גיליון התואם לתעודת הבגרות
וגיליונות התואמים לספחים - לתלמיד ששיפר את ציוניו.
 
2.1
 
 


כתובת האתר: http://199.203.207.174/liba .


מינהל תקשוב ומערכות מידע והשירות הפסיכולוגי-ייעוצי -
אתר שגרת חירום
משרד החינוך נערך לקראת שעת חירום, ובאתר שגרת חירום אפשר
למצוא מידע כללי אודות מצבי חירום, הוראות ונוהלי חירום
לשכבות הגיל השונות, ערכה להתמודדות פסיכולוגית וייעוצית
במצבי חירום בקנה מידה רחב, הנחיות של פיקוד העורף
להתמודדות מול איום בלתי קונבנציונלי וכן התמודדות עם הטרור
מזווית ראייה של ילדים.
 
2.2
 
 


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/cherum/index.html .


אתר המזכירות הפדגוגית - הפיקוח על לימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה
אתר המפמ"ר ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה מפרסם מידע חיוני
עבור סגל ההוראה והתלמידים העוסקים בתחום. באתר אפשר
למצוא מידע מפורט על תכנית הלימודים ועל בחינות הבגרות, עדכון
שוטף של נהלים והוראות הקשורים בעבודת הגיאוטופ, מידע עדכני
על השתלמויות וסיורים והפניות לאתרי אינטרנט רלוונטיים.
 
2.3
 
 


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/mazkirut
pedegogit/eretz/index.html .


אתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים - תכנית
הלימודים בסוציולוגיה בשפה הערבית
התכנית בסוציולוגיה היא תכנית בחירה לחטיבה העליונה המתאימה
לכל המגזרים - ממלכתי, ממלכתי דתי, ערבי ודרוזי. לפני כחצי שנה
עלתה לרשת התכנית בשפה העברית וכעת בשפה הערבית.