5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
שעת חירום 5.4
תרגיל עורף ארצי במוסדות החינוך לשנת התשס"ד 5.4‎-2
במסגרת ההיערכות של מערכת החינוך לשעת חירום ולמצבי חירום ובשל
האיומים בשנים האחרונות הוחלט שהתרגיל הארצי במוסדות החינוך
ייערך בתחילת שנת הלימודים התשס"ד.
 
1. 
התרגיל הארצי בכל מוסדות החינוך בארץ יתקיים ביום רביעי, ח'
בכסלו התשס"ד, 3 בדצמבר 2003.
 
2. 
במסגרת ההכנות לתרגיל יש לבצע את הפעולות האלה:
א. יש לעדכן את תיק הביטחון המוסדי.
ב. יש למנות צוותי חירום.
ג. יש לתדרך ולתרגל את צוותי החירום.
ד. יש לבדוק את הימצאותו ואת כשירותו של ציוד החירום הבית-ספרי.
 
3. 
מודגש בזאת שאין לתכנן כל פעילות חוץ בית-ספרית כגון
טיולים, אירועים וכו' ביום התרגיל.
 
4. 

לבירורים נוספים יש לפנות אל הממונה על ביטחון מוסדות חינוך,
מר שאול יגיל, בניין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911, טל'
02‎-5603002/2 , וכן אל ממוני שעת חירום במחוזות:
   
מחוז צפון: ת"ד 530, קריית הממשלה, נצרת עלית 17000;
ממונה שע"ח: מר רוני ברק, טל' 04‎-6500171
 
-   
מחוז חיפה: שד' פל-ים, קריית-הממשלה, חיפה 33095;
ממונה שע"ח: מר יהושע סיני, טל' 04‎-8632407
 
-   
מחוז מרכז: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל-אביב 61092;
ממונה שע"ח: גב' לימור לביא, טל' 03‎-6896532
 
-   
מחוז תל-אביב: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל-אביב
61092;
ממונה שע"ח: מר חנן רוזן, טל' 03‎-6896344
 
-   
מחוז ירושלים: רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים 91911;
ממונה שע"ח: מר מוטי מועלם, טל' 02‎-5601488
 
-   
מחוז דרום: רח' התקווה 4, ת"ד 610, באר שבע 84105;
ממונה שע"ח: מר יהודה רשף, טל' 08‎-6263018
 
-   
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער: בניין מוסקוביץ, רח'
השלושה 2, ת"ד 9419, יד אליהו, תל-אביב 61092; קב"ט החינוך
ההתיישבותי: מר בני אלחלו, טל' 03‎-6898882.
 
-