9. תכניות לימודים
חינוך לערכים 9.4
התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו' -
תערוכה וירטואלית
9.4‎-11
פורסמה תערוכה וירטואלית הכוללת מגוון הצעות לרכזים לחינוך לחיים
בחברה, למורים ולמנהלים המעוניינים לעצב את הסביבה הלימודית לטיפוח
תקשורת בין-אישית.
בתי הספר מוזמנים "לטייל בתערוכה", להתרשם ממנה וללמוד מלמעלה מ-70
מיצגים ייחודיים שצולמו במהלך כנס ארצי לטיפוח תקשורת בין-אישית
שהתקיים במעמד המנכ"לית.
התערוכה נמצאת באתר לחינוך יסודי, במחלקה לחינוך לחיים בחברה, באתר
לתקשורת בין-אישית
בכתובת זו: http://www.education.gov.il/yesodi/herva_tmunot.htm

המעוניינים לקבל את תקצירי התכניות הייחודיות המוצגות בתערוכה
הווירטואלית מוזמנים לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך
לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי, טל' 02‎-5603284, ולקבל חינם את
התקליטור השני בסדרה, הכולל את תיאור התכניות המוצגות בתערוכה, לצד
סדנאות לחדרי מורים ופעילויות לכיתה.


לפרטים נוספים ולקבלת הדרכה, ליווי וייעוץ אפשר לפנות אל
המדריכות לחינוך לחיים בחברה במחוזות:
בתי הספר הממלכתיים
מחוז ת"א: הגב' נגה לוי, טל' 050‎-719867
מחוז חיפה: הגב' פאני ויצמן, טל' 052‎-817319
מחוז צפון: הגב' ענת מאיר, טל' 050‎-359938
מחוז דרום: הגב' יפה דלומי, טל' 051‎-942106
מחוז מרכז: הגב' טלי אילות, טל' 050‎-277917
מחוז ירושלים: הגב' טלי מאמא, טל' 02‎-6732092
בתי הספר הממלכתיים-דתיים
הגב' רבקה צ'רקה, מפ"א לחינוך לחיים בחברה ובמשפחה,
טל' 056‎-282458.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/8(א), כ"ח אדר תשס"ג, 1 באפריל 2003