עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
מורים ללימודי ארץ ישראל המכינים לגיאוטופ - הבהרה
לסעיף 8.5‎-25 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א)
8.5‎-26
 
1 במאי 2003
 
  תאריך תחולה 
הבהרה לסעיף
8.5‎-25 בחוזר
הוראות הקבע
סג/6(א)

 
  מטרת הפרסום  


מורה המכין תלמידים לגיאוטופ (בחינה בעל פה) בלימודי ארץ ישראל זכאי
לאותו גמול שזכאי לו מורה לגיאוגרפיה המכין לגיאוטופ, לפי ההוראות
שפורסמו בחוזר מח/6, סעיף 280. הגמול יהיה תלוי במספר התלמידים
בקבוצה, לפי המפתח הזה:

גמול ההכנה בשעות שבועיות  מספר התלמידים 
0.25 ש"ש  5‎-1 
0.50 ש"ש  9‎-6 
1 ש"ש.  10‎-1 


בשאלות אפשר לפנות אל המחלקה לתנאי שירות של עובדי הוראה,
טל' 02‎-5603820,
ואל ד"ר מיכאל גרינצוייג, המפמ"ר ללימודי ארץ ישראל, טל'
02‎-5601091.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003