תרבות
ספרות ילדים ונוער 10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער (סג)3 -10.3
הופיעה חוברת ג' (115) של "ספרות ילדים ונוער", ובה תקצירי
ההרצאות שניתנו בכנס לספרות ילדים בנושא תרגומים משפות שונות
לעברית. כמו כן מופיעים המדורים הקבועים. החוברת נשלחת למנויים
בלבד.
 
1. 
הפרס על עידוד הקריאה לשנת התשס"ג ניתן, כמדי שנה בשנה,
בשיתוף עם "קרן הספריות לילדי ישראל", לבית-הספר שתרם תרומה
ניכרת לקידום הקריאה החופשית של תלמידיו. הקידום צריך להתבטא
בכמה תחומים: בהפעלה של השאלת ספרים, בטיפוח ובהעשרה של חדר
העיון, בהפצת ספרים במסגרת "הספר הטוב במחיר המוזל", בשיתוף עם
הורים ומורים וכדומה.
מנהל בית-הספר יכול להגיש את בית ספרו כמועמד לקבלת הפרס
באמצעות המנחות לספרות ילדים במחוז.
פירוט מלא של הפעילות המצדיקה את קבלת הפרס תועבר על ידי
מנהל בית הספר והמנחה אל המדור לספרות ילדים ונוער עד ט"ו בסיוון
התשס"ג, .15.6.03
 
2. 
"הספר הטוב במחיר מוזל, מחזור ג' " כולל 7 ספרים המיועדים
לתלמידים מגיל הגן ועד בית הספר התיכון:  
3. 
לגן: "וכולם חברים", לאה גולדברג, ספרית פועלים.  א.   
לגן חובה ולכיתה א': "ל יכולתי לבקש משאלה", פרץ הולר, תרגום
יונתן ניראד, עם עובד.
 
ב.   
לכיתות ב'-ג': "אמני - הילדה מע'ג'ר", עמלה עינת, ספרית-פועלים -
הקבה"מ.
 
ג.   
לכיתות ג'-ה': "הכדור הוא ה...גול", רבקה מגן, כתר.  ד.   
לכיתות ה'-ו': "איגור ומסע העגרים", אקי שביט, ספרית פועלים.  ה.   
לכיתה ו' ולחטיבת הביניים: "טורו! טורו!", מייקל מורפורגו,
תרגום איילת גורנר, ידיעות אחרונות.
 
ו.   
לתיכון: "מקום טוב ללילה", סביון ליברכט, כתר.  ז.   
הודעות נשלחו לבתי-הספר.
 
 
הכנס החצי-שנתי לספרות ילדים יתקיים ביום שלישי, א' בתמוז
התשס"ג, 1.7.03, בירושלים, במכללה ע"ש דוד ילין. פרטים נוספים
יישלחו במועד מאוחר יותר.
 
4. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003