בריאות 2.2
שבוע המודעות למניעת נזקי שמש וסרטן העור 2.2‎-3
שבוע המודעות למניעת נזקי שמש וסרטן העור יצוין בתאריכים ט"ז-כ"א
באייר התשס"ג, 18‎-23.5.03 על ידי האגודה למלחמה בסרטן, משרד
הבריאות וקופות החולים.
המטרה היא להגביר את המודעות לחשיבות המניעה והגילוי המוקדם של נזקי
השמש בקרב צעירים, ובעיקר בקרב ילדים השייכים לקבוצות סיכון. מרב
החשיפה היא בגיל הילדות, גיל שבו הרגישות לקרינה המזיקה היא רבה.
כל הילדים רגישים לקרינת השמש, גם ילדים בעלי עור כהה, וחלקם אף
משתייכים לקבוצות סיכון גבוהות יותר:
ילדים בהירי עור, בעלי שיער בהיר ונמשים
-
ילדים שעורם נצרב בקלות או שעורם אינו נשזף כלל
-
ילדים שבעורם מספר רב של שומות עור
-
ילדים השוהים זמן ממושך בשמש
-
ילדים הנוטלים תרופות המגבירות את רגישות העור לקרינת השמש
-
ילדים שקרובי משפחתם מדרגה ראשונה חלו בסרטן העור.
-

הקניית הרגלים להתנהגות נכונה בשמש, חינוך והסברה חיוניים להעלאת
המודעות ולהפחתת התחלואה.
במהלך שבוע מודעות העור על בתי הספר לערוך פעילויות להגברת המודעות:
הרצאות בנושאים של התנהגות בריאותית ומניעת נזקי השמש
-
הסברה על ידי צוות הבריאות והצוות החינוכי
-
הפעלות שונות המקדמות התנהגות נכונה בשמש.
- 
לקבלת חומר הדרכה המותאם לגילאים השונים ותכניות בשפות עברית,
ערבית ורוסית אפשר לפנות אל הגב' מירי לנדר-כוכבי, האגודה למלחמה
בסרטן, פקס' 03‎-5719578.
להזמנת הרצאות ללא תשלום אפשר לפנות אל מר רועי מרכזי, רכז מחלקת
ההסברה וההדרכה באגודה למלחמה בסרטן, טל' 03‎-5719577
ו-03‎-5721607, פקס'
03‎-5719578.
להרצאות בשפה הערבית אפשר לפנות אל מר לפאתן ג'אטס, האגודה למלחמה
בסרטן, טל' 04‎-6550655, פקס' 04‎-6467507.
בכל שאלה נוספת אפשר לפנות למחלקת ההסברה וההדרכה של האגודה
למלחמה בסרטן, טל' 03‎-5719577 ו-03‎-5721604, או ל"טלמידע" של
האגודה למלחמה בסרטן, שמספרו 599‎-995‎-1‎-800.


בשאלות אפשר לפנות אל המפקחת על תחום הבריאות במשרד, הגב'
עירית ליבנה,
טל' 02‎-5603451.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003