ארגון ומינהל
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודשים מאי ויוני 3.5‎-11
יום העצמאות: יום רביעי, ה' באייר התשס"ג, 7 במאי 2003.
הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התשס"ג, 8 במאי 2003,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
1. 
ל"ג בעומר: יום שלישי, י"ח באייר התשס"ג, 20 במאי 2003.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התשס"ג, 21 במאי 2003,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
2. 
יום ירושלים: יום שישי, כ"ח באייר התשס"ג, 30 במאי 2003.
מציינים את יום ירושלים בשיעור מחנך מיוחד ובאירועים נוספים
במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת
"הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.
 
3. 
חג השבועות: הימים חמישי ושישי, ה'-ו' בסיוון התשס"ג, 6‎-5 ביוני
2003.
 
4. הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003