מבנה שנת הלימודים 3.5
מהלך שנה"ל התשס"ד -
תיקון טעות בסעיף 3.5‎-5 של חוזר "הודעות ומידע" סג/7
3.5‎-12
בסעיף 3.5‎-5 של בחוזר "הודעות ומידע" סג/7 נפלה טעות בתאריך הלועזי של
חג שבועות: צריך להיות 27‎-25 במאי ולא ביוני, כפי שנכתב בטעות.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003