טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
(סג)3.6‎-14


1. אוח - אינטרנט ומידע חינוכי
 
יום הזיכרון לשואה ולגבורה
האתר כולל קטעי ספרות ושירה על ילדים בשואה, קטעים מן המקורות
הקשורים ליום זה, פרויקטים תיעודיים של ניצולי שואה, ביוגרפיה של
יאנוש קורצ'אק, מאגר עדויות ממשפט אייכמן, הצעות להפעלות בנושא
בגנים וקישור לאתר בית לוחמי הגטאות העוסק השנה בנושא 60 שנים
למרד גטו ורשה.
 
1.1


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/moe/hagut/zikaron.htm


 
יום העצמאות
האתר כולל פרטים על תולדות יום העצמאות במערכת החינוך, הצעות
לפעילות בגיל הרך, אלבום של הרגעים הגדולים והקטנים בתולדות
המדינה, ציטטות וכתב חידה בנושא הציונות, מגוון שירים עבריים
אהובים וקישורים לאתרי אינטרנט העוסקים ביום העצמאות.
 
1.2


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/moe/hagut/atsmaut.htm2. אתרי היחידות
 
אתרי המזכירות הפדגוגית  2.1
גף ניסויים ויזמות: ספרי הניסוי
במסגרת הגף לניסויים וליזמות נכתבו ספרי ניסוי, ספרים המתארים
תהליך של חמש שנות ניסוי חינוכי חדשני במסגרת בית הספר ספרי
הניסוי מציגים מודלים חינוכיים שפותחו על ידי בית הספר במטרה
לאפשר למוסדות חינוך ולאנשי חינוך בשטח ובאקדמיה לבחון
אפשרות יישום של המודל במערכת החינוך. בצד המודל הספר מכיל
גם תובנות, מסקנות והמלצות מתוך העשייה.
באתר גף ניסויים מפורסמים שלושה ספרי ניסוי: חונכות באורט
מעלות; ספר הניסוי בשילוב אזורי של בתי ספר: שילוב אזורי מטה
אשר; סיפורו של בית הספר הניסויי אלרואא במנשייה זבדה.
 
א.   


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/moe/experimental/machadash.htmהממונה על יישום חוק זכויות התלמידים
באתר ניתן למצוא מידע פדגוגי מגוון (הפעלות ומערכי שיעור,
מאמרים, שירים וקטעי ספרות, מצגות, הפניות לאתרים ולספרים)
העוסק בנושאים של זכויות בבית הספר ובבית. כמו כן, אפשר למצוא
באתר חוקים, תקנות, אמנות, חוות דעת משפטיות וחוזרי מנכ"ל
העוסקים בתחום זכויות התלמיד בארץ ובעולם.
 
ב.   


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/zchuyot/index.html


 
אתר מינהל השוויון בחינוך
יצירת תנאים לשוויון הזדמנויות בחינוך היא משימה ערכית ולאומית
מהרמה הגבוהה ביותר. שרת החינוך, הגב' לימור לבנת, הקימה בחודש
ינואר 2002 את הוועדה לבדיקת תקצוב החינוך היסודי בישראל. בראש
הוועדה עמד מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, ד"ר שמשון שושני.
הוועדה קבעה כי מימון מוסדות החינוך היסודי יהיה לפי קריטריונים
שוויוניים, דיפרנציאליים, גלויים ואחידים לכלל התלמידים בישראל.
המשמעות היא כי כל תלמיד יתוקצב בהתייחס לחסך החינוכי שלו
המשקלל השכלת הורים, גודל משפחה, עלייה לארץ, ריחוק מהמרכז
ועוד. הוועדה קבעה גם כי תהיה תכנית ליבה משותפת לכל ילדי ישראל
ויוצבו סטנדרטים אחידים לכל המגמות והמגזרים. החלטות הוועדה
אומצו על ידי שרת החינוך, ואפשר לעיין בדוח הוועדה באתר זה.
בחודש נובמבר 2002 הוקמה מינהלת השוויון במטרה ליישם את
המלצות הדוח. צוות יישום כללי וצוותי משנה לנושאי פדגוגיה וכוח אדם
פועלים לקדם את הנושאים הרלוונטים.
תפקידו של אתר זה הוא לפרוס לפני כל מי שיש לו עניין בתחום את
תהליך היישום ואת השאלות שבדרך וגם לקבל הארות והערות
שתגרומנה לקידום התהליך ולהפיכתו לאיכותי יותר. מדי פעם תוצגנה
באתר ובקבוצת הדיון סוגיות שונות, מחשבות והצעות להתייחסות.
 
2.2


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/shivyonהודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003