בחינות בגרות 4.3
בחינות הבגרות בצרפתית - מודל מותאם למתכונת
הצבירה
4.3‎-13

סעיף זה מחליף את סעיף 4.3‎-3 בחוזר "הודעות ומידע" סב/1.
להלן תיאור המודל של בחינות הבגרות בצרפתית:
קיימות 4 רמות לימוד:  
א. 
יחידת לימוד אחת  1.   
2 יחידות כהשלמה ל-3 יחידות לימוד  2.   
יחידה אחת כהשלמה ל-4 יחידות לימוד  3.   
יחידה אחת כהשלמה ל-5 יחידות לימוד.  4.   
להלן הפירוט:   
יחידת לימוד אחת: בחינה בכתב ובעל פה בכיתה י' (או בכיתה
י"א, לתלמידים המתחילים בכיתה י').
 
1.   
2 יחידות כהשלמה ל-3 יחידות לימוד: בחינה בכתב שמומלץ
לערוך אותה בכיתה י"א או י"ב.
 
2.   
יחידה אחת כהשלמה ל-4 יחידות לימוד: בחינה בכתב שמומלץ
לערוך אותה בכיתה י"א או י"ב.
 
3.   
יחידה אחת כהשלמה ל-5 יחידות לימוד: בחינה בכתב ובעל פה
שמומלץ לערוך אותה בכיתה י"א או י"ב.
 
4.   
פירוט המבנה ותכנית הבחינות ב-4 וב-5 י"ל
1. בחינת השלמה מ-3 י"ל ל-4 י"ל  
ב. 
מבנה הבחינה  1.1
 
 
בחינה בכתב חיצונית
חלק א': טקסט לא מוכר ושאלות הבנה          50 נקודות
חלק ב': שאלה מורחבת                               15 נקודות
חלק ג': תרגילי דקדוק ולשון                           35 נקודות
                                                                  _______

                                                         סה"כ 100 נקודות
א.   
בחינה בעל-פה חיצונית                               20 נקודות  ב.   
תכנית הלימודים בדקדוק


1.2
 

בחינת השלמה מ-4 י"ל ל-5 י"ל  2.
 
מבנה הבחינה  2.1
 
בחינה בכתב חיצונית
טקסט לא מוכר ושאלות הבנה             50 נקודות  
א.   
בחינה בעל פה חיצונית                      50 נקודות
התלמידים יכינו ויציגו מיזם המבוסס על תכנית הלימודים
בספרות.
להלן פירוט תכנית הלימודים בספרות:
 
ב.   על התלמיד לבחור ב-3 קטעים: שיר אחד, קטע תיאטרון ונובלה אחת.
 
 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' קלודי הררי, המפמ"רית לצרפתית,
טל' 056‎-282371 ו-03‎-6896380.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסג/9(א), כ"ט ניסן תשס"ג, 1 במאי 2003