אוכלוסיות מיוחדות 1.
חינוך מיוחד 1.2
יישום חוק החינוך המיוחד - מועדי ההפעלה של תכניות
החופשה בהתשס"ה, התעריפים של השתתפות המשרד
בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה ותעריף ההזנה בהתשס"ה
1.2‎-4

להלן לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך
המיוחד בשנת הלימודים התשס"ה:
 
1. 

 
מס' ימי
הלימוד
עד תאריך (כולל) -  מתאריך -  המגזר  החופשה 
5
 
יום רביעי, כ"א
בתשרי התשס"ה
(6 באוקטובר 2004)
 
יום שישי, ט"ז
בתשרי התשס"ה
(1 באוקטובר 2004)
 
יהודי
 
סוכות
 
6
 
יום רביעי, ג'
בטבת התשס"ה
(15 בדצמבר 2004)
 
יום חמישי, כ"ו
בכסלו התשס"ה
(9 בדצמבר 2004)
 
יהודי
 
חנוכה
 
7
 
יום שישי, י"ג
בניסן התשס"ה
(22 באפריל 2005)
 
יום שישי, ו'
בניסן התשס"ה
(15 באפריל 2005)
 
יהודי
 
פסח
 
13
 
יום שבת, כ"ז
בטבת התשס"ה
(8 בינואר 2005)
 
יום שישי, י"ב
בטבת התשס"ה
(24 בדצמבר 2004)
 
ערבי
 
חופשת
החורף*
 
13
 
יום שבת, כ"ז
בטבת התשס"ה
(8 בינואר 2005)
 
יום שישי, י"ב
בטבת התשס"ה
(24 בדצמבר 2004)
 
דרוזי
 
חופשת
החורף*
 
13
 
יום חמישי, כ"ז
באדר ב' התשס"ה
(7 באפריל 2005)
 
יום חמישי, י"ג
באדר ב' התשס"ה
(24 במרס 2005)
 
ערבי
 
חופשת
האביב*
 
12
 
יום חמישי, כ"ז
באדר ב' התשס"ה
(7 באפריל 2005)
 
יום שבת, ט"ו
באדר ב' התשס"ה
(26 במרס 2005)
 
דרוזי
 
חופשת
האביב*
 
* ייתכנו שינויים במועדים.
 
מס' ימי
הלימוד
עד תאריך (כולל) -
מתאריך -  המגזר  החופשה 
26
 
יום ראשון, כ"ד
באב התשס"ה
(31 ביולי 2005)
 
יום שישי, כ"ד
בסיוון התשס"ה
(1 ביולי 2005)
 
כל המגזרים
 
חודש יולי
 
26
 
יום רביעי, י"ג
באב התשס"ה
(20 ביולי 2005)
 
יום שלישי, י"ד
בסיוון התשס"ה
(21 ביוני 2005)
 
כל המגזרים
 
חודש יולי
חטיבות
עמלניות
 
13
 
יום שני, י'
באלול התשס"ה
(15 באוגוסט 2005)
 
יום שני, כ"ה
באב התשס"ה
(1 באוגוסט 2005)
 
כל המגזרים
 
חודש אוגוסט
 


השתתפות משרדנו במימון הוצאות נלוות ופעולות העשרה
בחופשות במסגרות החינוך המיוחד
2. 
השתתפות משרדנו בהוצאות נלוות היא 108.5 ש"ח לכיתה ליום.
בכיתות לאוטיסטים (סוג כיתה 21) התעריף הוא 125 ש"ח לכיתה
ליום.
תקציב זה מועבר לבעלויות על המסגרות החינוכיות. מתוך
תקציב זה יש להקצות למסגרות החינוך 9.5 ש"ח ליום
לכיתה לחומרים ולציוד מתבלה
.
 
2.1   
השתתפות משרדנו בפעולות העשרה היא 9.40 ש"ח לתלמיד ליום.
 
2.2   

תעריף ההזנה במסגרת החינוך המיוחד - התשס"ה  3. 
בהתשס"ה יהיה תעריף ההזנה לתלמיד 9.40 ש"ח ליום.
 


לפרטים יש לפנות אל הגב' ניצה ננר, סגנית מנהלת האגף לחינוך מיוחד,
טל' 02‎-5603267/9.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004