ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
פגרת הקיץ ותחילת שנה"ל התשס"ה 3.5‎-17

פגרת הקיץ  1. 
בבתי ספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום חמישי,
י"ב בתמוז התשס"ד, 1 ביולי 2004.
 
-   
בבתי הספר העל-יסודיים, במפתנים, במוסדות להכשרת עובדי
הוראה ובכיתות י"ג ו-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שני, ב' בתמוז
התשס"ד, 21 ביוני 2004.
 
-   
תחילת שנת הלימודים: שנת הלימודים התשס"ה, תיפתח ביום
רביעי, ט"ו באלול התשס"ד, 1 בספטמבר 2004.
 
2. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004