ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
מהלך שנת הלימודים התשס"ה (לוח החופשות) - שינוי 3.5‎-18

להלן שני שינויים בלוח החופשות שפורסם בסעיף 3.5‎-12 של חוזר "הודעות
ומידע" סד/7(א):
יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ז"ל יחול ביום רביעי, י"ב
במרחשוון התשס"ה, 27 באוקטובר 2004.
 
1. 
יום הזיכרון לשואה ולגבורה יוקדם ליום חמישי, כ"ו בניסן
התשס"ה, 6 במאי 2005.
 
2. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004