ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
לוח החופשות והחגים בבתי הספר הערביים בשנת הלימודים
התשס"ה
3.5‎-19

1. חופשות רשמיות
חופשת החורף
16 יום, החל מיום שישי, י"ב בטבת התשס"ה (24.12.04), עד יום
שבת, כ"ז בטבת התשס"ה (8.1.85), ועד בכלל.
1.1 
חופשת האביב
15 יום, החל מיום ה', י"ג באדר ב' התשס"ה, (24.3.05), עד יום ה',
כ"ז באדר ב' התשס"ה (7.4.05), ועד בכלל.
1.2 
יום העצמאות
יום אחד, יום ה', ג' באייר התשס"ה (12.5.05; הוקדם).
1.3 
חופשת הקיץ  1.4 
בבתי הספר היסודיים ובגני ילדים תחל חופשת הקיץ ביום שישי,
כ"ד בסיוון התשס"ה (1.7.05).
 
-   
בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים, במפתנים ובמוסדות
להכשרת עובדי הוראה תחל חופשת הקיץ ביום ג', י"ד בסיוון
התשס"ה (21.6.05).
 
-   
שנת הלימודים התשס"ו (2006/2005) תיפתח ביום ה', כ"ז באב
התשס"ה (1.9.05), בכל מוסדות החינוך.
 
 
הערה: בתי ספר בערים מעורבות ובתי ספר שאינם מלמדים ביום
הכיפורים חייבים להחזיר יום לימודים באחת החופשות.
1.5 

2. החגים
החגים היהודיים (למורים היהודיים)  2.1 
ערב ראש השנה: יום ד', כ"ט באלול התשס"ד (15.9.04),
מהשעה 12.
 
-   
ראש השנה: הימים ה' ו-ו', א'-ב' בתשרי התשס"ה
(16‎-17.9.04).
 
-   
ערב יום כיפור ויום כיפור: הימים שישי ושבת, ט'-י' בתשרי
התשס"ה (24‎-25.9.04).
 
-   
סוכות: היום הראשון של החג, יום ה', ט"ו בתשרי התשס"ה
(30.9.04), והיום האחרון של החג, יום ה', כ"ב בתשרי התשס"ה
(7.10.04).
 
-   
פסח: היום הראשון של החג, יום א', ט"ו בניסן התשס"ה
(24.4.05), והיום האחרון של החג, יום שבת, כ"א בניסן התשס"ה
(30.4.05).
 
-   
שבועות: יום ב', ו' בסיוון התשס"ה (13.6.05).
-   
 
החגים המוסלמים  2.2 
לילת אלאיסרא ואל מיעראג' (עליית הנביא השמיימה): 27 ברג'ב -
יום אחד.
 
א.   
רמאדן - חודש הצום 1425: בתי הספר יפעלו במתכונת שיעורים
מקוצרת, כדלקמן:
 
ב.   
יום העבודה בחודש הצום "רמדאן" לבתי הספר
שאוכלוסייתם מוסלמית או שאחוז הילדים המוסלמים בהם
הוא מעל 25% יתחיל כרגיל ולא יאוחר מ-8.30, וכל שיעור
יקוצר ב-10 דקות.
 
-   
ההפסקות תהיינה רגילות, ואפשר לקצר כל הפסקה עד 10
דקות. ההפסקה של 5 דקות בין שיעור לשיעור תישאר כרגיל.
-   
בגני הילדים בבתי הספר הפועלים במתכונת הרמדאן יסיימו
את לימודיהם עם תום השיעור השישי בבית הספר. גני ילדים
שאינם צמודים לבתי הספר יתחילו את לימודיהם בשעה 8,
ויסיימו בשעה .12.30
 
-   
בגני הילדים שהגננות שלהם אינן מוסלמיות יפעל הגן
במתכונת רגילה, אולם יאפשר להורים המעוניינים בכך
להוציא את ילדיהם בשעה .12.30
 
-   
בתי הספר שירצו להתחיל את יום הלימודים מאוחר יותר
בימי הצום יגישו בקשה להנהלת המחוז, ולאחר תיאום עם
ועד ההורים ועם הרשות המקומית תיבדק הבקשה לאור
התקנות הקשורות בכך.
 
-   
עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום): ארבעה ימי חופשה, החל מהיום
ה-30 לתחילת הרמדאן.
 
ג.   
עיד אל אדחא (חג הקרבן): ערב החג וארבעת ימי החג.  ד.   
ראשית השנה ההג'רית 1426: יומיים, מ-30 ל"די אלחג'א".  ה.   
יום הולדת הנביא מוחמד: 12 ב"רביע אלאוול" - יום אחד.
ו.   
 
החגים של העדה האחמדית
נוסף לחגים המוסלמים שהוזכרו לעיל ייעדרו המורים האחמדים
במועדים האלה:
 
2.3
יום הרפורמה המובטח: יום א', י"א באדר א' התשס"ה (20.2.05).
-   
יום המשיח המובטח: יום ד', י"ב באדר ב' התשס"ה (23.3.05).  -   
יום החליפות: יום שישי, י"ח באייר התשס"ה (27.5.05).
 
-   
החגים הדרוזים  2.4 
יום נבי סבלאן: יום שישי, כ"ד באלול התשס"ד (10.9.04).  -   
חג הנביא אליהו: עיד אל ח'דר: יום ג', א' בשבט התשס"ה
(25.1.05).
 
-   
חג הנביא שועייב: 4 ימים, החל מיום א', ט"ו בניסן התשס"ה
(24.4.05).
 
-   
עיד אל אד'חא: ערב החג וארבעת ימי החג.
 
-   
החגים של העדה הבהאית  2.5 
ראש השנה (נורוז): יום אחד, י' באדר ב' התשס"ה (21.3.05)  -   
רדואן: 3 ימים  -   
הצהרת הבאב: יום אחד, ב-5 לחודש ג'מאדי אוול.  -   
הולדת הבאב: יום אחד, 1 במוחרם.  -   
הולדת בהא אללה: יום אחד, 2 במוחרם.  -   
עליית בהא אללה: יום אחד.  -   
מות הבאב על קידוש השם: יום אחד, 22 בשעבאן.
 
-   
החגים הנוצריים
בהתאם להסכם עם המוטראנים של העדות השונות נקבע לוח המועדים
כדלהלן:
 
2.6 

היוונים האורתודוקסים, 
הארמנים
הקתולים הלאטינים, 
האנג'לים והמארונים
 
החג
י"ב בתשרי התשס"ה (27.9.04)
 
כ"ח באלול התשס"ד
(14.9.04)
 
חג הצלב
 
3 ימים: כ"ה-כ"ז בטבת התשס"ה
(6‎-8.1.05);
ארמנים: 3 ימים: ח'-י' בשבט התשס"ה
(18‎-20.1.05)
 
3 ימים, י"ב-י"ד בטבת
התשס"ה
(24‎-26.12.04)
 
חג המולד
 
ד' בשבט התשס"ה (14.1.05)
 
כ' בטבת התשס"ה
(1.1.05)
 
ראשית
השנה
 
ט' בשבט התשס"ה (19.1.05)
 
כ"ה בטבת התשס"ה (6.1.05)
 
ההתגלות
 
כ"ז בניסן התשס"ה (7.4.05)
 
י"ד באדר ב' התשס"ה (25.3.05)
 
הבשורה
(למעט העדה
האנג'לית)
 
ט"ו בניסן התשס"ה (21.4.05)
 
ט' באדר ב' התשס"ה (20.3.05)
 
יום ראשון
של הדקל
 
י"ט בניסן התשס"ה (28.4.05)
 
י"ג באדר ב' התשס"ה (24.3.05)
 
יום "ח'מיס
אלאסראר"
 
כ' בניסן התשס"ה (29.4.05)
 
י"ד באדר ב' התשס"ה (25.3.05)
 
יום שישי
הגדול
 
כ"א בניסן התשס"ה (30.4.05)
 
ט"ו באדר ב' התשס"ה (26.3.05)
 
שבת האור
 
3 ימים, כ"ב-כ"ד בניסן התשס"ה
(1‎-3.5.05)
 
3 ימים, ט"ז-י"ח באדר ב'
התשס"ה
(27‎-29.3.05)
 
פסחא
 
כ' בסיוון התשס"ה (9.6.05)
 
כ"ו בניסן התשס"ה (5.5.05)
 
עלייה השמיימה
 
יומיים: י"ב-י"ג בסיוון התשס"ה
(19‎-20.6.05)

 
יומיים: ו'-ז' באייר התשס"ה
(15‎-16.5.05)
 
שבועות
 

חגים ייחודיים
הקתולים
כניסת המשיח אל ההיכל: כ"ג בשבט התשס"ה (2.2.05)  -   
מר ג'אורג'יוס: י"ד בניסן התשס"ה (23.4.05)  -   
יום חמישי של הגוף (בפסוטה בלבד): י"ז באייר התשס"ה
(26.5.05)
 
-   
האורתודוקסים   
כניסת המשיח אל ההיכל: ו' באדר א' התשס"ה (15.2.05)  -   
הקדוש ג'רייס: כ"ז בניסן התשס"ה (6.5.05).  -   
המארונים   
חג כל הקדושים ("ג'מיע אל קדיסין"): ז' במרחשוון התשס"ה
(1.11.04).
 
-   
מאר מארון: ל' בשבט התשס"ה (9.2.05)  -   
מאר בוטרס ובולוס: כ"ב בסיוון התשס"ה (29.6.05).  -   
האנג'לים
יום רביעי של האפר ("ארבעא אלרמאד"); ל' בשבט התשס"ה (9.2.05).
 
 
חג ייחודי ביפו, ברמלה ובלוד בלבד
מאר ג'רייס: ג' בכסלו התשס"ה (16.11.04).
 
2.7 
3. הערות
בתי ספר שיש בהם תלמידים מעדות שונות, ובהם לפחות 25% מאותה
עדה, רשאים לבקש לסגור את בתי הספר בחגי התלמידים האלה. על
מנהל בית הספר להגיש בקשה בכתב למנהל המחלקה לתנאי שירות
ולממונה על החינוך לערבים באמצעות המחוז.
3.1 
בבתי ספר שבהם 25% מהמורים מאותה עדה אמורים להיעדר לרגל חג
רשאי המנהל לבקש לסגור את בית הספר בתיאום עם המחוז ועם האגף
לחינוך לערבים, בתנאי שיום העבודה יוחזר על חשבון ימי חופשה
אחרים.
3.2 
כל שינוי בלוח הזמנים מחייב קבלת אישור מראש.
3.3 


בשאלות אפשר לפנות אל מר עבדאללה ח'טיב, מ"מ מנהל אגף החינוך לערבית,
טל' 02‎-5601070.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004