ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
לוח החופשות והחגים בבתיה"ס הדרוזיים בשנה"ל
התשס"ה
3.5‎-20

1. פתיחת שנה"ל התשס"ה, 2005‎-2004
שנת הלימודים התשס"ה (2005‎-2004) תיפתח ביום רביעי, ט"ו באלול
התשס"ד (1.9.04).


2. חופשות רשמיות
חופשת החורף
16 יום, החל מיום שישי, י"ב בטבת התשס"ה (24.12.04), עד יום
שבת, כ"ז בטבת התשס"ה (8.1.05), ועד בכלל.
2.2 
חופשת האביב
13 יום, החל מיום שבת, ט"ו באדר ב' התשס"ה (26.3.05), עד יום
חמישי, כ"ז באדר ב' התשס"ה (7.4.05), ועד בכלל.
2.2 
חג העצמאות
יום חמישי, ג' באייר התשס"ה (12.5.05).
2.3 
חופשת הקיץ
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל חופשת הקיץ ביום שישי, כ"ד
בסיוון התשס"ה (1.7.05). בבתי ספר העל-יסודיים תחל חופשת הקיץ
ביום שלישי, י"ד בסיוון התשס"ה (21.6.05).
2.4 

3. החגים
החגים הדרוזיים
חג נביא סבלאן: יום שישי, כ"ד באלול התשס"ד (10.9.04).
חג נביא אלחדר: חופף לחג הקרבן.
חג אלאדחא (הקרבן), כולל חג אלחדר: 8 ימים, מיום רביעי, ט'
בשבט התשס"ה, עד יום רביעי, ט"ז בשבט התשס"ה (19‎-26.1.05).
חג נביא שועיב (כולל חג הפסח): 8 ימים, מיום ראשון, ט"ו בניסן
התשס"ה, עד יום ראשון, כ"ב בניסן התשס"ה (24.4‎-1.5.05).
 
3.1 
החגים המוסלמים (למורים ולתלמידים המוסלמים)
חג אלפטר: שלושה ימים (כנראה 14‎-16.11.04).
חג אלאדחא (הקרבן): 8 ימים (19‎-26.1.05).
1 במוחרם (ראש השנה ההיג'רית 1426): יום אחד (כנראה
10.2.05).
יום הולדת הנביא מוחמד: יום אחד (כנראה 21.4.05).
3.2   
החגים היהודיים (למורים היהודיים)
ראש השנה: הימים חמישי ושישי, א'-ב' בתשרי התשס"ה
(16‎-17.9.04)
יום כיפור: יום שבת, י' בתשרי התשס"ה (25.9.04).
סוכות: היום הראשון של החג, יום חמישי, ט"ו בתשרי התשס"ה
(30.9.04), והיום האחרון של החג, יום חמישי, כ"ב בתשרי
התשס"ה (7.10.04).
פסח: חופף לחג נבי שועיב.
שבועות: יום שני, ו' בסיוון התשס"ה (13.6.05).
 
3.3   
החגים הנוצריים (לתלמידים ולמורים הנוצריים)
3.4   
אורתודוקסים  קתולים, פרוטסטנטים
ומרונים
 
החג 
בחופשת החורף  בחופשת החורף  חג המולד 
ד' בשבט התשס"ה (14.1.05)  בחופשת החורף  ראש השנה 
ט' בשבט התשס"ה (19.1.04)  בחופשת החורף  חג ההתגלות 
בחופשת חג נבי שועיב והפסח  בחופשת האביב  יום שישי הגדול 
בחופשת חג נבי שועיב והפסח  בחופשת האביב  פסחא 
ב' בסיוון התשס"ה (9.6.05)  כ"ו בניסן התשס"ה (5.5.05)  העלייה השמימה 
י"ב-י"ג בסיוון התשס"ה  ו'-ז' באייר התשס"ה  שבועות 
(19‎-20.6.05)  (15‎-16.5.05)   

הערות
מנהלי בתי הספר במגזר הדרוזי והצ'רקסי מתבקשים לתכנן את שנת
הלימודים על סמך לוח החופשות והחגים שהובא לעיל. כל הצעה לשינוי לוח
החופשות הזה (איחוד חגים, התאמה לאוכלוסיית התלמידים וכו') מחייבת
קבלת אישור מראש של הממונה על החינוך הדרוזי והצ'רקסי, מנהל המחוז
והממונה על תנאי השירות של עובדי הוראה. בכל מקרה, סך כל ימי הלימוד
בבתי הספר שמלמדים בהם 6 ימים בשבוע יהיה 220 ימי לימוד ביסודיים
ו-211 ימי לימוד בעל יסודיים. סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים
בהם 5 ימים בשבוע יהיה 184 ימי לימוד ביסודיים ו-176 ימי לימוד בעל
יסודיים.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר סאלח אלשייך, הממונה על החינוך
הדרוזי והצ'רקסי, טל' 04‎-8632500, פקס' 04‎-8632501.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004