בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
היערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים לקראת שנת הלימודים
התשס"ה
5.2‎-6

1. מבוא
נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב מעורבות מתמדת של הנהלת
המוסדות החינוכיים והיערכות מיוחדת לקראת פתיחת שנת הלימודים של כל
הצוות החינוכי, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון.
ההיערכות צריכה להתייחס גם לתחום התשתיות והארגון וגם לתחום הפדגוגי
והלימודי, כמפורט בחוזרי מנכ"ל אלה: "הוראות קבע" תשס/1(א), סעיף
5.2‎-3; "הודעות ומידע" סב/1, סעיף 5.2‎-1; "הודעות ומידע" סג/1, סעיף
5.2‎-1; "הודעות ומידע" סד/1(א), סעיף 1-.5.2

2. היערכות להוראת החינוך לבטיחות בדרכים בשנת הלימודים
התשס"ה
לקראת שנת הלימודים התשס"ה תתוגבר הוראת נושא הבטיחות בדרכים
במערכת החינוך תוך הדגשת הערך של שמירה על חיי האדם והחשיבות של
פיתוח כישורי חיים.
בשנת הלימודים התשס"ה חובה ללמד את נושא הבטיחות בדרכים בשעה
שבועית בגני הילדים (בתכנית "לנוע בעולם מתנועע"), בכיתות א' (בתכנית
"ללמוד תנועה"), ובכיתות ה' (בתכנית "עצמאים בשטח") בבתי הספר
היסודיים ובכיתות י"א בבתי-הספר העל-יסודיים (בתכנית "חינוך תעבורתי").
יודגש כי נוסף לתכנית הליבה המחייבת לכיתות א'-ו' בית הספר מחויב ללמד
בכל שנה לפחות שעתיים נוספות מתוך אשכול התרבות הבית-ספרי. באשכול
זה מופיע גם נושא הבטיחות והזהירות בדרכים שצוין כאחד הדגלים
החינוכיים-הערכיים של הנהלת המשרד (ר' חוזר "הוראות קבע" סג/10(א),
סעיף 3.1‎-22).
על בית הספר היסודי לדאוג שבמשך שנות הלימודים מכיתה א' ועד כיתה ו'
ייחשפו התלמידים לנושא הבטיחות בדרכים לפחות שעתיים שבועיות במהלך
שתי שנות לימוד. מומלץ להפעיל תכניות חונכות בבטיחות בדרכים בבתי
הספר היסודיים והעל-יסודיים: בכיתות ו' תופעל תכנית חונכות שבה ייחנכו
תלמידים מכיתות נמוכות יותר, ובכיתות י"ב תופעל תכנית חונכות על ידי
חיילים שיעברו השתלמות בנושאי תעבורה. המפקחים הכוללים לא יאשרו
תכניות בית ספריות ללא שילוב נושא הבטיחות והזהירות בדרכים.
בבתי-הספר העל-יסודיים, מלבד התכנית "החינוך התעבורתי" בכיתות י"א,
ימשיכו ללמוד את תכניות החינוך לבטיחות בדרכים בכיתות ט' ו-י'.
כל זה מחייב גם היערכות של מנהלי בתי-הספר ושל המורים והגננות להוראה
בכיתות וגם היערכות להשתלמויות מורים. המפקחות בגני הילדים והמפקחים
הכוללים בבתי-הספר יבדקו שנושא הבטיחות בדרכים נכלל בתכנית העבודה
ובמערכת השעות של המוסד החינוכי ושהגננות והמורים משובצים
להשתלמויות הייעודיות להוראת התכניות בכיתות.

3. הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב
פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית-הספר. משרד
החינוך רואה את תלמידי כיתות ו' (שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב)
כמתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים
או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב
כפי שהן מופיעות בחוזרים "הודעות ומידע" סב/1, סעיף 5.2‎-1; "הוראות
קבע" תשס/1(א), סעיף 5.2‎-3; "הוראות קבע" סג/5(א), סעיף 5.2‎-10;
"הוראות קבע" סג/7(א), סעיף 11-.5.2
מנהלי בתי הספר ייערכו להפעלת תלמידי המשמרות בשיתוף עם מנהל מטה
הבטיחות ברשות המקומית.

4. פעילות הסברה
לקראת היציאה לחופשת הקיץ ישוחחו הגננות והמורים עם התלמידים וינחו
אותם להתנהגות בטיחותית בדרכים.
בחודשים יולי-אוגוסט יתקיים מבצע הסברה בנושא בטיחותם של
הולכי-הרגל. כדאי להסב את תשומת לבם של התלמידים ושל הוריהם
להתנהגות בטיחותית בעת ההליכה והמשחק. להולכי הרגל חשוב להדגיש כי
בקיץ תלמידי משמרות הזה"ב אינם מוצבים, ולכן יש להיות עירניים פי כמה
בעת ההליכה בדרך ובחציית הכבישים.
יש לעורר את התלמידים ואת הוריהם לדון בסוגיות בטיחותיות של כל עוברי
הדרך - הולכי-רגל, רוכבים על אופניים ועל אופנועים, נוסעים ברכב ונהגים -
ולקבוע יחד נורמות של התנהגות תרבותית, ערכית ובטיחותית.


לקבלת מידע נוסף וסיוע אפשר לפנות אל הממונים על החינוך לבטיחות בדרכים
במחוזות לפי הרשימה שלהלן. אפשר להיעזר גם באתר האינטרנט של תחום
זהירות ובטיחות בדרכים: www.betichut.org.il.


5. הממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות

מס' הטלפון בעבודה
הכתובת בעבודה  שכבת הגיל  המחוז  השם  מס'
02‎-5601483/4
פקס'
02‎-5601482
 
כנפי נשרים 22,
ג' שאול, ירושלים
 
יסודי ועל-יסודי
 
מנח"י
 
ציונה סקר
 
1.
 
02‎-5601507
פקס'
02‎-5601482
 
כנפי נשרים 22,
ג' שאול, ירושלים
 
יסודי ועל-יסודי
 
ירושלים
 
מאיר
אסרף
 
2.
 
04‎-6500366
פקס'
04‎-6500265
 
לשכת מחוז צפון,
קריית הממשלה,
נ"ע 17105
 
יסודי ועל-יסודי
 
צפון
 
מרגלית
רטר
 
3.
 
04‎-8632690/3
פקס'
04‎-8632694
 
קריית הממשלה
ע"ש יצחק רבין,
פל-ים 15א',
חיפה 33095
 
יסודי
 
חיפה
 
נגה בכרך
 
4.
 
04‎-8632693/1
פקס'
04‎-8632694
 
קריית הממשלה
ע"ש יצחק רבין,
פל-ים 15 א',
חיפה 33095
 
על-יסודי
 
חיפה
 
אביבה
אלעזרי
 
5.
 
03‎-6896381
פקס'
03‎-6896805
 
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
 
יסודי ועל-יסודי
 
תל-אביב
 
רחל פאר
 
6.
 
03‎-6896528/9
פקס'
03‎-6896501
 
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
 
יסודי
 
מרכז
 
שרית פרידמן
 
7.
 
03‎-6896528/34
פקס'
03‎-6896501
 
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
 
על-יסודי
 
מרכז
 
יעקב נגר
 
8.
 
03‎-6898835
פקס'
03‎-6898678
 
בניין מוסקוביץ,
השלושה 2,
יד אליהו, ת"א
 
על-יסודי
 
מגזר התיישבותי
 
זיוה
מקסימוב
 
9.
 
08‎-6263327
פקס'
08‎-6263241
 
קריית הממשלה,
התקוה 4,
באר שבע
 
יסודי ועל-יסודי
 
דרום
 
שרה וייסלר
 
10.
 
08‎-6263269
פקס'
08‎-6263241
 
קריית הממשלה,
רח' התקוה 4,
באר שבע
 
יסודי ועל יסודי
 
דרום
 
יצחק אביגזר
 
11.
 
04‎-8632695/6
פקס'
04‎-8632694
 
מגדל הנביאים,
חורי 2,
חיפה 33045
 
יסודי ועל-יסודי
 
מגזר ערבי
 
יוסף
אבו-מוך
 
12.
 
02‎-5602814
02‎-5602542
 
דבורה הנביאה 2,
בניין לב-רם,
ירושלים 91911
 
יסודי ועל יסודי
 
מגזר חרדי
 
הרב חניאל
פרבר
 
13.
 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004