תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידים \ בתחרויות ספורט
של בתי הספר בהתשס"ה וההרשמה הפתוחה לאליפויות
הארציות של בתי הספר
9.3‎-5
 
בשנת הלימודים התשס"ה יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות תלמידים
אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם הוא (לפי סעיף 11 לחוק לימוד
חובה):  
1. 
לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשנ"א (18.12.90). מותר לשתף חריג
גיל אחד יליד א' בטבת התש"ן (29.12.89) ואילך.
 
-   
לכיתות ט': א' בטבת התש"ן (29.12.89). מותר לשתף חריג גיל
אחד יליד א' בטבת התשמ"ט (9.12.88) ואילך.
 
-   
לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשמ"ז (2.1.87). מותר לשתף חריג גיל
אחד יליד א' בטבת התשמ"ו (13.12.85) ואילך.
 
-   
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שיש בהם אליפות בינלאומית:
כדורסל, כדורגל, שחייה ואתלטיקה-קלה): .1.1.88
 
-   
לכיתות י'-י"א (בענפי הספורט שתלמידינו אינם משתתפים
באליפויות הבינלאומיות שלהם): א' בטבת התשמ"ח (22.12.87).
-   
לכיתות י"ב (לתחרויות המיועדות לכיתות אלה בלבד): א' בטבת
התשמ"ז (2.1.87).
 
-   
ההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות לבתי-הספר בשנת הלימודים
התשס"ה וההרשמה הפתוחה לאליפויות הארציות לקביעת בתי-הספר
המועמדים לייצג את הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך
באליפויות בינלאומיות (I.S.F) תסתיימנה ביום ראשון, א' בתמוז
התשס"ד (20.6.04).
בית-ספר שלא קיבל טופסי רישום יפנה למפקח על החינוך הגופני במחוז
או יוריד את קובצי ההרשמה מאתר התאחדות הספורט לבתי-הספר:
Schoolsport.walla.co.il.
 
2. 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
מר אברהם זוכמן, טל' 03‎-6896136.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004