תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
התכנית "תשמרו את הכוח למשהו טוב - יוצרים מציאות
ללא אלימות"
9.4‎-14

משדרי טלוויזיה כחלק מהתכנית המערכתית "תשמרו את הכוח
למשהו טוב"
 
1. 
במסגרת התכנית המערכתית ליצירת מציאות ללא אלימות, "תשמרו את הכוח
למשהו טוב" (ראה בחוזר "הודעות ומידע" סד/8(א), סעיף 9.4‎-12),
משודרים בערוץ הילדים המשדרים האלה:
קליפ המציג סיטואציות שונות שבהן ילדים נעצרים רגע לפני שהם
נגררים למעשים אלימים ומפנים את כוחם כקבוצה וכפרטים לעשייה
חיובית משותפת. בשיר המלווה את הקליפ הילדים נחשפים לכמה
דוגמאות מעשיות המדגימות כיצד אפשר לנתב את הכוחות לאפיקים
חיוביים.
- 
תשדיר קצר לעידוד המסר "זה לא ייגמר אם לא נספר". בתשדיר
מוצגת כיתה שאחד מתלמידיה פוחד להגיע לבית הספר כי חבריו
מציקים לו. דברי הקריינות המלווים את התשדיר מעודדים את הילדים
לשבור את קשר השתיקה ולדווח להורה, למורה או לכל גורם משמעותי
על הצקות פיזיות ומילוליות בסביבתם.
- 
דיווחים מן השטח המציגים דוגמאות יישומיות שנשלחו על בית-ספר
של תכניות מערכתיות הפועלות לטיפוח תקשורת בין-אישית
ולהתמודדות עם תופעת האלימות.
- 

2. חומרי למידה בנושא "תשמרו את הכוח למשהו טוב"
אגפי הגיל פיתחו ופרסמו חומרי למידה יישומיים המציגים לפני הצוות
החינוכי כיוונים שונים ללמידה, לבירור, לדיון ולהתנסות מעשית בנושא.
החומרים שפורסמו עומדים לרשות מוסדות החינוך וניתנים להורדה מהאתר
שכתובתו
http://www.education.gov.il/Mashehutov, וכן מאתר "כוח" שכתובתו
www.education.gov.il.
על מנהלי מוסדות החינוך להציג את החומרים לפני כלל חברי הצוות החינוכי
ולדון עמם על מגוון אפשרויות היישום כחלק מתכנית הפעילות בגן, בכיתה
ובבית-הספר.
להלן תיאור החומרים שפותחו ופורסמו:
באגף לחינוך קדם-יסודי  א. 
חוברת לגננת המציגה ביבליוגרפיה מוערת לתכניות בנושא לצד
דוגמאות יישומיות. לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' אסתי
רון, האגף לחינוך קדם-יסודי, טל' 03‎-6896048.
 
   
פעילויות לילדים ולהוריהם הכוללות כרטיסיות הפעלה ומשחק
המתייחסות למושג הכוח ומשמעותו. לפרטים נוספים אפשר לפנות
אל הגב' עידית קידר, האגף לחינוך קדם-יסודי, טל'
03‎-6896009.
 
   
באגף לחינוך יסודי  ב. 
חוברת למורה המדגימה אופנים שונים לבחינת המסר "תשמרו את
הכוח למשהו טוב" בחיבור לקליפ המוצג בערוץ הילדים ולשיר
המלווה אותו תוך זיהוי קונפליקטים רלוונטיים לחיי הלומדים.
השימוש בחוברת מזמן בירור של כללי ההתנהגות הקיימים ויצירת
מחויבות לנהוג על פיהם בקרב השותפים השונים.
 
   
חוברת 14 בסדרת החוברות לטיפוח תקשורת בין-אישית.
הפעילויות בחוברת מאפשרות לבחון את תפקידם של הפוגעים,
הנפגעים והסביבה בקונפליקטים שונים המתרחשים בחיי היום
יום של הלומדים ובסביבות שונות הקיימות בבית הספר.
 
   
סדנאות לחדרי מורים המדגימות מודלים מובנים לשיח על אודות
קונפליקטים מחיי היום יום של הלומדים באמצעות סיפורי אירוע
שנכתבו על ידם תוך יצירת "צרור מפתחות לחיים" והקניית כלים
מעשים לטיפוח תקשורת בין-אישית.
 
   
פעילויות ומשחקים לשעות הפנאי - פעילות וירטואלית לשעות
הפנאי לילדים. הפעילויות עוסקות בהרחבה במושג "כוח" תוך
זיהוי כוחות שונים ואופנים שונים להפעלתם בחיי היום יום של
הפרט והקבוצה ועידוד הילדים לניתוב הכוח למשהו טוב ולשליחת
התוצרים לתערוכה וירטואלית שתוצג בנושא.
 
   
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך
לחיים בחברה.

ג. באגף לחינוך על יסודי
פורסם מכתב הכולל כמה מסרים, כיוונים ונושאים לשיח העולים מן הקליפ
ומהתשדיר "תשמרו את הכוח למשהו טוב". לפרטים נוספים אפשר לפנות אל
הגב' מירי ונד, מנהל גף מוסדות חינוך, טל' 02‎-5603252.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל האגף לחינוך יסודי, למחלקה לחינוך לחיים בחברה,
רחוב דבורה הנביאה, בניין לב רם, ירושלים 91911, טל' 02‎-5603283/4,
פקס' 02‎-5604043.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/10, י"ב סיון תשס"ד, 1 ביוני 2004