אורחות חיים במוסדות החינוך 2
אלימות 2.1
(סד)2.1‎-1    מניעת אלימות במשפחה - חובת היידוע -
                    תזכורת לחוזר הוראות הקבע סג/4(ב),
                    סעיף 2.1‎-6


ברצוננו להזכיר כי ההוראות בחוזר הנ"ל מחייבות כל מנהל בית ספר לדווח
למטה בירושלים מהו מספר ההפניות שנעשו בתוקף חוק חובת היידוע במהלך
השנה. הדיווח אמור היה להגיע למשרדנו עד 15 ביולי. מי שלא עשו כן
מתבקשים לשלוח את הסיכום של מספר ההפניות אל הגב' שוש צימרמן,
שפ"י, משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים 91911.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003