טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6

(סד)3.6‎-1    עיון בחוזרי המנכ"ל באינטרנט במקום בחוברות - ניסוי


משרדנו רואה חשיבות רבה בקידום השימוש המתוקשב במאגרי המידע
הקיימים באתר האינטרנט של המשרד, כיוון שהכלים הטכנולוגיים
מאפשרים את שיפור הפצת המידע והשימוש בו בימים שכולנו נדרשים
להתייעלות ולחיסכון.
אנו מזכירים ומדגישים את התוקף המחייב של המידע וההנחיות
המתפרסמים בחוזרי המנכ"ל מדי חודש ב"הוראות קבע" וב"הודעות
ומידע" באמצעים שונים.
בכוונת המשרד לעבור באופן הדרגתי לעיון בחוזרי המנכ"ל באמצעות
מערכת חוזרי המנכ"ל הקיימת ב"אוח"
(www.education.gov.il/mankal
) תוך ביטול ההפצה של החוזרים
המודפסים. עם זאת, עדיין אפשר יהיה להזמין ולקבל חוזרים מודפסים
בתשלום.
המאגר הממוחשב מכיל את כל החוזרים שהתפרסמו משנת
התשנ"ח-1998 ועד היום, ומתעדכן עם צאת כל חוזר חדש. למערכת
חוזרי המנכ"ל באינטרנט הוכנסו לאחרונה שיפורים, ומגמה זו תימשך גם
בעתיד.
המשרד מתכנן לצאת בזמן הקרוב לניסוי בנושא, כדי לבחון את השימוש
במאגר הממוחשב באינטרנט. משתתפי הניסוי יהיו הקבוצה המובילה,
שתוכל להשפיע ולהצביע על השינויים ועל השיפורים הרצויים במערכת.
הצלחת הניסוי תיבחן גם על סמך חוות הדעת של המפקחים על מוסדות
החינוך.
בסיום הניסוי תיפסק ההפצה של חוזרי המנכ"ל המודפסים למשתתפים
בניסוי. עם צאת כל חוזר חדש תישלח הודעה מיוחדת ובדוא"ל לכל
משתתפי הניסוי שתיידע אותם על צאת החוזר החדש ועל תכניו.
אנו פונים לכל מי שעיניו לעתיד וידיו מוכנות לקבל את הקדמה - לכל מי
שמעוניין להתמודד עם האתגר כבר עכשיו - להצטרף לצוות המוביל
בניסוי חשוב זה.
המעוניינים מוזמנים למלא את הטופס בקול הקורא בנספח שלהלן או
להוריד את הטופס מהאתר ולשלחו בדואר/בפקס' או למלא את הפרטים
בטופס שבאתר.
מספר המשתתפים בניסוי מוגבל, וייתכן שלא כל הפונים ייענו בשלב א'.
 
1. 

נספח
קול קורא
להצטרפות לניסוי תקשוב חוזרי מנכ"ל
www.education.gov.il/mankal

עידן האינטרנט לשירותכם! אלה יכולות המאגר הממוחשב:
 
2. 
לא קיבלתם חוזר? החוזר האחרון תמיד בהישג יד באתר
www.educaton.gov.il/mankal.  
-   
מתקשים במציאת חוברת ישנה? מאגר חוזרים קודמים החל
משנת התשנ"ח-1998 נמצא באתר ובעתיד יועלו כל החוזרים.
 
-   
נראה שצריך מידען כדי לזכור באילו חוזרים הופיע נושא
מסוים?
מנגנון חיפוש פשוט וחיפוש מורכב קיים באתר כדי לסייע
באיתור חומרים לפי מילות חיפוש/תאריך ועוד. בנוסף, עץ המדורים
באתר מציג קישור לכל הסעיפים תחת כל אחד מהנושאים המופיעים
בחוזר המנכ"ל!
 
-   
מחפשים את הסעיף המקורי של סעיף שתוקן? בכל סעיף
שמעדכן/מתקן סעיף ישן יש קישור לסעיף המקור, ומכל סעיף ישן
שעודכן יש קישור לסעיף החדש.
 
-   
צריכים את רשימת החוזרים המלאה? חיפוש מובנה באתר
מציג את רשימת החוזרים המלאה שבאחר, עם אינדקס הנושאים
וסעיפים הכולל קישור לכל סעיף וסעיף!
 
-   
רוצים לשאול ולברר? מלאו טופס "כתבו לנו" אינטראקטיבי
באתר שיגיע ישירות לאחראים.
 
-   
אפשר להדפיס ולהעתיק את כל החוזרים לתוך מעבד
התמלילים.
 
-   
צריכים תזכורת על צאת חוזר חדש? הודעה מיוחדת תפורסם
בדף הבית של אתר המשרד, ותישלח הודעה מיוחדת בדוא"ל לכל
משתתפים הניסוי.
 
-   


אם אתם מעוניינים להשפיע וברצונכם להצטרף לקבוצת המובילים בניסוי שתבחן
את ההפצה של חוזר המנכ"ל ואת השימוש במאגר הממוחשב ובטכנולוגיות
מתקדמות במשרד - נא מלאו את הספח המצורף.
לכבוד:
הגב' סופיה מינץ
מנהלת מינהל תקשוב ומערכות מידע
רח' שבטי ישראל 29, ירושלים 91911
פקס' 02‎-5602590
Nisuy@Education.gov.il

הנדון: ניסוי הפצת חוזר המנכ"ל

אני מעוניין/ת להצטרף לקבוצת המובילים בניסוי העיון בחוזרי המנכ"ל
באינטרנט במקום בחוברות של משרד החינוך התרבות והספורט.

שם המוסד:____________ שם היישוב:___________ סמל המוסד:_________________
מס' הטלפון:______________ מס' הפקס':______________
איש הקשר לניסוי:_______________________ תפקידו:________________________
שם מנהל בית הספר:_________________ כתובת דוא"ל נוספת:___________________


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003