טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6

(סד)3.6‎-2    "אוח" - חידושים באתר האינטרנט של המשרד

משרד החינוך התרבות והספורט מרחיב את מעגל השירותים האישיים
הניתנים ב"אוח", אתר האינטרנט של המשרד, כחלק מהמדיניות של
שירות לציבור עובדי ההוראה והתלמידים. במהלך החודשים הבאים
תופצנה לבתי הספר ססמאות לזיהוי אישי באינטרנט עבור תלמידים
ומורים אשר יקבלו גישה מאובטחת למידע. ססמאות הזיהוי תישלחנה
מודפסות (ומוצפנות) למוסדות החינוך. בתי הספר מתבקשים לחלק את
המידע לנמענים תוך שמירה על צנעת הפרט.
 
1. 


הכתובת למידע נוסף: Hizdahut@education.gov.il


אתר האינטרנט של האגף לחינוך הקדם-יסודי לובש פנים חדשות
לקראת פתיחת שנת הלימודים. באתר מידע וכלים פדגוגיים לגננת
ולציבור הרחב. את המידע אפשר למצוא באמצעות תפריט דינאמי המציף
את כלל המידע באתר באופן ידידותי ונוח לגולש.
 
2. 


כתובת האתר: www.education.gov.il/preschool .
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003