מינהל מוסדות חינוך 3.7

(סד)3.7‎-1    יום ההשתלמות למורים למדעי הסביבה


ימי ההשתלמות למורים למדעי הסביבה בבית הספר העל-יסודי בשנת
הלימודים התשס"ד יהיו בימי שלישי. לפיכך מנהלי בתי הספר מתבקשים
לקבוע את היום השלישי בשבוע כיום החופשי למורים למדעי הסביבה.


לפרטים אפשר לפנות אל המפמ"ר לחקלאות ולמדעי הסביבה,
מר ישראל ויסנשטרן, טל' 03‎-6898829 ו-056‎-282087


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003