בחינות בגרות 4.3


(סד)4.3‎-3    החוברת "סילבוס ומתכונת בחינת הבגרות בחקלאות
                    לביה"ס העל יסודי"


חוברת תכנית הלימודים ומתכונת בחינת הבגרות בחקלאות עברה שדרוג
ועדכון ופורסמה בחודש סיוון התשס"ג-יוני 2003.

מתכונת בחינת הבגרות בחקלאות המובאת בחוברת מחייבת את בתי הספר
ואת התלמידים לקראת מועד הבחינות בקיץ התשס"ד.


אפשר לקבל את החוברת בפנייה אל המפמ"ר לחקלאות ולמדעי
והסביבה,
מר ישראל ויסנשטרן, טל' 03‎-6898829 ו-056‎-282087, פקס'
03‎-6898793.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003