דרכי הוראה
6.
אמצעי הוראה 6.1


(סד)6.1‎-1    סרט הדרכה למורים - "מדידות - השתלמות מורים"


יצאה לאור קלטת של סרט הדרכה למורים, מדידות - השתלמות מורים,
שהוכנה על ידי צוות המתמטיקה באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.

הסרט מיועד למנחה ההשתלמות, ובו קטעים מתוך השתלמות מורים
הממחישים את דרכי ההפעלה של מורים במהלכה.

להשתלמות שני חלקים: החלק הראשון הוא מבוא כללי למדידות, ובמהלכו
המורים מתנסים בפעילות ב"תחנות", שכל אחת מהן מבליטה שלב אחר
במדידה. החלק השני עוסק במדידת אורך.

לסרט מצורפת חוברת הדרכה למנחה.

הקלטת מופצת על ידי אגף המרכזים הפדגוגיים ומרכזי המורים (אגף
מרכזי פסג"ה), רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, טל' 02‎-5601444/5,
ומחירה 30 שקלים. אפשר להזמינה בכתובת זו ויש לצרף להזמנה המחאה על
סך 30 ש"ח, לפקודת משרד החינוך התרבות והספורט, המרכזים
הפדגוגיים. הקלטת תישלח בדואר לאחר קבלת ההזמנה והתשלום.


לבירורים נוספים: טל' 02‎-5601354 או 02‎-5601351, פקס'
02‎-5601356.




הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003