חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
חידונים 7.3


(סד)7.3‎-1    חידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי, התשס"ד


1. החומר לחידון התנ"ך לשנים התשס"ד-התשס"ו
לחידון הבית ספרי
בראשית: כל הספר
יהושע: פרקים א'-י"א, י"ד, י"ז-י"ח, כ"ב-כ"ד
שופטים: כל הספר
שמואל א'-ב': כל הספר
מלכים א'-ב': כל הספר
רות: כל הספר
יונה: כל הספר
1.1
לחידון המחוזי - תוספת לנ"ל
שמות: פרקים א'-כ"ד, ל"א-ל"ד
במדבר: פרקים י'-י"ד, ט"ז-י"ז, כ'-כ"ה, כ"ז
ישעיה: פרקים א'-ב', ו'-ח', י"א-י"ב, ל"ה, מ'-נ"ו
ירמיהו: פרקים א'-ג', ל'-מ"ה
יחזקאל: פרקים א'-ה', ח'-י"ג, כ', ל"ו-ל"ז
משלי: פרקים א'-י"ב, כ"ה-ל"א
תהלים: פרקים ק"כ-קל"ד
1.2
לחידון הארצי א' - תוספת לנ"ל
דניאל: פרקים א', ט'-י"ב
עזרא: פרקים א, ג'-ד', ח', ט', י'
נחמיה: פרקים א'-ב', ד'-ו', ח'-י', י"ב-י"ג
דברי הימים א': פרקים כ"א-כ"ב, כ"ח-כ"ט
דברי הימים ב': פרקים י"ז-כ"ח
1.3
לחידון הארצי המסכם - תוספת לנ"ל
הושע: פרקים א'-ב', ו', י"א-י"ד
עמוס: כל הספר
חגי: כל הספר
זכריה: פרקים א'-ד', ז'-ח'
מלאכי: כל הספר
1.4
לחידון העולמי - תוספת לנ"ל
ויקרא: פרקים י"ט, כ"ד-כ"ה
דברים: פרקים י"ז-כ"ו, ל'-ל"ד
איוב: פרקים א'-ג', ל"ח-מ"ב.
1.5
הנושא המרכזי  2.
חידון התנ"ך עומד השנה בסימן "עת לאהוב - לתת, לקבל, לתת - תעביר
זאת הלאה", והפסוק המייצג הוא "עולם חסד ייבנה" (תהלים פ"ט, ג').
 
לוח הזמנים לשנת התשס"ד  3.
חידונים בית ספריים: יום חמישי, ה' בטבת התשס"ד (30.12.03)
חידונים מחוזיים: יום שלישי, כ"ו בטבת התשס"ד (20.1.04)
חידונים ארציים: יום שלישי, כ"ה בשבט התשס"ד (17.2.04)
חידון ארצי מסכם: יום שלישי, כ"ג באדר התשס"ד (16.3.04)
חידון עולמי: יום שני, ה' באייר התשס"ד (26.4.04).
 

הוראות הקבע הנוגעות לחידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי מובאות בחוזר
"הוראות קבע" סד/1(א), סעיף 3-.7.3


לבירורים נוספים אפשר לפנות אל מר משה סיטבון, מנהל המחלקה למפעלים
מרכזיים במינהל החברה והנוער, טל' 02‎-5603183
ו-02‎-5603391.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003