חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי
7.
פעילות חברתית וקהילתית 7.9


(סד)7.9‎-1    "עת לאהוב - לתת, לקבל, לתת - העבר זאת הלאה"


ראש הממשלה, שרת החינוך ויו"ר מועצת התלמידים הארצית חתמו ביום
חמישי, י"ג באייר התשס"ג, 15.5.03, על קול קורא שכותרתו "עת לאהוב -
לתת, לקבל, לתת - העבר זאת הלאה".

הקריאה היא לאזרחי מדינת ישראל, בני הנוער בארץ ובתפוצות, להירתם
ולעשות מעשה למען האחר, מעשה שיהיה חוליה בשרשרת מסועפת של נתינה
וקבלה שתהפוך את כולנו שותפים לעשייה חברתית משמעותית.

לצורך מינוף הרעיון הופקו חוברת וגלויות שתופצנה למפעלי הקיץ ולבתי
הספר במהלך ספטמבר 2003. את הגלויות יתבקשו הנמענים לשלוח בגוביינא
(ללא תשלום) לוועדת "עת לאהוב" במינהל החברה והנוער. מאגר מידע ירכז
את כל הסיפורים האישיים וילווה את הכותבים בשני מישורים:

המשתתפים המתמידים יצוינו לשבח.
א. 
למשתתפים תישלח גלויה נוספת תחת הכותרת "מי שמעביר - מאיר", כדי
להעביר הלאה את המסר ואת מעשה החסד.
ב. 


פרטים נוספים בנושא אפשר לקבל בטל' 800‎-361444‎-1 ובאתר האינטרנט של
מינהל החברה והנוער: http://noar.education.gov.il
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003