עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5


(סד)8.5‎-4    שירותי סיוע וייעוץ לעובדי הוראה


משרדנו חתם על חוזים חדשים עם חמישה מרכזים שיספקו שירותי ייעוץ
וטיפול פסיכולוגי בכל הארץ לעובדי הוראה פעילים העובדים במוסדות
שבפיקוח משרד החינוך.
השירות יינתן בתחומים האלה:
א.    ייעוץ וטיפול אינדיווידואלי בבעיות רגשיות ונפשיות
ב.    טיפול במצבי משבר וחירום
ג.    סיוע בהתמודדות עם מצבי לחץ, שחיקה ומשבר הנוגעים לבריאות, לעבודה
       ולמשפחה
ד.    איתור קשיים משפחתיים והדרכה לפתרונם
ה.   ייעוץ וטיפול זוגי ומשפחתי.

השירות יינתן על ידי הגורמים המפורטים להלן. לצורך קבלת הסיוע אפשר
לפנות ישירות אל המכונים ולקבל הפניה למטפל באזור המגורים. הטיפול הוא
אנונימי, וההתקשרות תיעשה במישרין בין הנוגעים בדבר לבין נותני השירות
אשר התחייבו על סודיות מוחלטת. החומר יהיה חסוי גם בפני עובדי משרדנו,
להוציא סטטיסטיקות.

משרדנו יישא בחלק נכבד מעלות הטיפול, והפונה יידרש להשלים את חלקו על
פי מפתח מחירים שייקבע מעת לעת בתיאום בין משרדנו לבין נותני השירות.
ההשתתפות העצמית לשעת טיפול בעת הפרסום של חוזר זה היא 100 ש"ח
(כולל מע"מ).

להלן פירוט הגורמים נותני השירות:
למורים באזור ירושלים והדרום:
- תל"ם, תחנות הקיבוצים, טל' 03‎-6990511 ו-03‎-6996919 (טלפון חירום)
- מכון יעד ומכון שינוי, טל' 03‎-6857846
1. 
למורים באזור ת"א והמרכז:
- מכון פסגות, טל' 03‎-5288171
- מיתר, מערך ייעוץ ותמיכה פסיכולוגי, טל' 700‎-404‎-1‎-700
2. 
למורים באזור חיפה והצפון:
- מיתר, מערך ייעוץ ותמיכה פסיכולוגי, טל' 700‎-404‎-1‎-700
- נעמן התמודדות, טל' 04‎-8251725, מוקד חירום 1700‎-700992.
3. 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003